ASK Skatt


Hvis jeg for eksempel kjøper totalt 100 000st aksjer under 6 måneder i 10st order om 10 000st aksjer i en bedrift som under disse 6 måneder kun går opp.

Hvis jeg da selger 10 000st aksjer og tar ut fra ASK kontoen, er det da den «første» ordren som blir beskattet eller den siste?