ASK Skatt


Hvis jeg for eksempel kjøper totalt 100 000st aksjer under 6 måneder i 10st order om 10 000st aksjer i en bedrift som under disse 6 måneder kun går opp.

Hvis jeg da selger 10 000st aksjer og tar ut fra ASK kontoen, er det da den «første» ordren som blir beskattet eller den siste?

Det er først inn først ut som gjelder.
Har du ASK konto må du ikke skatte før du har tatt ut mer en du satte inn.