Listhaug presset ut av mennesker som ikke prioriterer trygghet


Når politiet støtter Listhaug, da bør folket lytte:

Politibetjent i Oslo: – Listhaug ble presset ut av mennesker som prioriterer alt annet enn folks trygghet.

Betjenten beskriver den voldsomme kritikken av Listhaugs Facebook-side, og den påfølgende avgangen fra stillingen som justisminister, som en skandale.

– Det er en skandale det hun er blitt utsatt for. Hun har stått for retten lovlydige borgere har til å leve trygge liv. Vi kunne ha trengt folk som henne i politietaten, så vel som i politikken. Likevel er hun blitt jaget bort av journalister og politikere som har helt gale prioriteringer.

Jeg stiller meg sterkt negativ til de menneskene som har jobbet mot Listhaug. Mennesker som er opptatt av alt annet enn folkets trygghet. Der har Sylvi tatt et oppgjør og utsatt seg selv for den enorme belastningen det må ha vært å stå opp mot alle politikere, journalister og andre, som ikke er opptatt av samfunnets bærekraft. De er forblindet av en ideologi som ikke ansvarliggjør kriminelle for sine handlinger, men som i stedet legger skylden på samfunnet. Sylvi Listhaug har derimot stått imot dette med fornuft og sunt bondevett. For det er hun blitt et hatobjekt i disse kretsene og har måttet ta en enorm belastning, sier en av politibetjentene Resett har hatt kontakt med.

https://resett.no/2018/04/13/politibetjent-i-oslo-listhaug-ble-presset-ut-av-mennesker-som-prioriterer-alt-annet-enn-folks-trygghet/
papaXI
31.07.2018 kl 19:02 441

Det rare er at slike mennesker som ikke bryr seg om andres sikkerhet, finnes over alt i Norge, også her på Hegnar. Disse folkene burde bodd i Pakistan, eller Libanon, men hvorfor gå så langt vekk, Paris eller Sverige, og hvis ikke øynene åpnet seg da, gå sammen med dem som vil ødelegge landet, så blir pinen ikke så lang.

imatza
31.07.2018 kl 19:51 434

Jeg blir redd over likegyldigheten til det norske folk og ikke minst likegyldigheten til endel av brukerne av dette forum.
senor
31.07.2018 kl 20:29 423

Sannheten er for noen umulig å ta innover seg. I noen tilfeller spom i dette tlfellet foprvrenges den.

".. De er forblindet av en ideologi som ikke ansvarliggjør kriminelle for sine handlinger, men som i stedet legger skylden på samfunnet."

Nettopp! ALT er samfunnets feil, den kriminelle er bare et offer og bla bla...Det er slik disse sosialistene faktisk tenker, og dessverre også slik regjeringen i praksis holder på nå uten Listhaug. Derfor blir alt bare verre og verre fremover.
aklm
31.07.2018 kl 21:50 412

Det blir mangel på sosionomer ( rasshøl som hyller andre rasshøl) i Norge.

Slike innlegg fra politiet vil bare øke oppslutningen om Frp, og tvinge frem et lederskifte ganske snart. Listhaug blir kanskje landsmoder om noen få år.
melissa
01.08.2018 kl 10:00 353


AP snudde 180 grader i Listhaug-saken:

Sylvi Listhaug påsto (korrekt) at Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. AP-Tajik kommenterte i 2016 regjeringens lovforslag om å frata mistenkte fremmedkrigere pass og reisedokumenter på denne måten:
– Dette er et nødvendig tiltak. Når det er personer som planlegger å bli fremmedkrigere, og politiet har god grunn til å tro det, så trenger politiet bedre virkemidler for å forhindre det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NRK.
https://www.nrk.no/norge/ny-lov-skal-hindre-fremmedkrigere-ved-a-frata-dem-passet-1.12758088
– Er det greit at det ikke går veien om domstolene?
– Så lenge den det gjelder kan klage til rettsvesenet i ettertid, er det ingen grunn til å forsinke politiets arbeid med å legge inn domstolskontroll i forkant av en sånn sak som dette, sier Tajik.
To år etterpå har Ap som kjent snudd i denne saken. Selv om altså PST fremdeles mener at dette ville vært en viktig lovendring i nasjonens sikkerhetsmessige interesse:
https://www.nrk.no/norge/pst_-lovforslag-om-statsborgerskap-ville-rammet-5_10-personer-1.13958090
– Vi må veie hvor sterkt vernet og rettssikkerheten skal være for den enkelte, opp mot nasjonens interesser. Der mener jeg at nasjonens interesser veier tyngst, sier Bjørnland.
https://archive.fo/R9fwR

Takket være APs snuoperasjon kan potensielle terrorister nå reise rundt i verden på norsk pass.

At Listhaug måtte trekke seg er det største tapet av en politiker med bein i nesa som Norge har hatt på lange tider.
Venstresiden visste utmerket godt at hun var "farlig" for dem og brukte alle middler på og bli kvitt henne. Listhaug kommer tilbake det er jeg sikker på og da vil hun bli enda sterkere så gled dere på venstresia...

AP er blitt en vits etter Støre tok over. Noen som veit hva de egentlig står for sånn vingling de bedriver? Så Støre ble interjuvet her om dagen og måtte le litt. "Ja vi har svingt litt på målingene. Fra 20 til over 40%. Burde sagt det omvendt vel men da høres det jo ille ut. :) Lander Krf på venstresiden så vil de havne langt nedi gjørma.