Sverige snakker nå om minimumskommuner på 20000 innbyggere.


Dette iflg. SVT Rapport i kveld.

Vi vet at i Norge er det fortsatt en god del kommuner med mindre enn 2000, 3000 og 5000 innbyggere.
Det er ikke feil med et fylkes- eller regions- organisasjonsledd. Det virker virker riktig. Men fortsatt har
vi altfor mange kommuner med et mikroantall innbyggere.
Dette skulle det vært jobbet mer iherdig med.
Dette arbeidet bør fortsette i en kontinuerlig prosess.

Offentlige ansatte i Norge er det for mange av. Vi må vri sysselsettingen over på privat verdiskapende
sektor. Og vekk fra offentlig byråkratisk sand i maskineriet sektor.

Det blir billigere å drifte landet med mer meningsfylte størrelser på innbyggertallet i kommunene. Og
mer oversiktig. Oversikt er viktig og nyttig.

Vi burde i det minste komme oss til minimum 5000 innbyggere kommuner. Ja, da vil de bli store i areal.
Men da trer det også klarere frem, hvor avhjelpingstiltak bør settes inn.

Norge må jobbe mer iherdig på dette område her. Og sentralisering må søkes bremset. Det er viktig med
innbyggere representert mange steder i landet. Distriksområdene er mulighetenes områder i Norge.


Zorin
20.02.2020 kl 14:07 284

Vel , vi har jo sett resultat av kommunesammenslåinger hvor resultatet har vært det motsatte: flere kommunalt ansatte! Geografien krever det. Har sett eksempler på at sammenslåtte kommuner har blitt så geografisk store at kommunestyrer ikke kan ta gode beslutninger, rett og slett fordi de ikke kjenner områdene de tar beslutninger for. Det har delvis blitt bøtet på ved å få inn folk i administrasjonen som kjenner disse områdene. Så igjen: flere ansatte.

Under kommunesammenslåingsdebatten for 4-5 år siden ble det utarbeidet forskningsrapporter til hver mulige konstellasjon for sammenslåinger. Det man kan lese ut fra mange er at små kommuner (5k-10k) ikke nødvendigvis er så dyre i drift. De kjenner kommunen sin ned til det minste fjellformasjon og beslutningene blir deretter: effektive.
nordnes
25.02.2020 kl 13:25 212

Det har med tullete kommunepolitikere å gjøre at det blir flere ansatte. Kinn kommune er det mest latterlige i så måte. Gjøgleri kalles det når kommuner slås sammen uten felles kommunegrense.
Redigert 25.02.2020 kl 13:30 Du må logge inn for å svare

Politikere klarer ikke ta beslutninger fordi de mangler kunnskap om hvordan alt henger sammen, og en fraværende logisk sans. Ikke kom å fortell meg at alle politikere som bor i en by vet hvordan deres egen by fungerer
børst
25.02.2020 kl 17:36 149

Hvis det innføres større administrative enheter, blir det lettere for marxistene å infiltrere og ta kontroll, og de kan styre flere enheter med færre folk. Blir enklere kommandostruktur.
Redigert 25.02.2020 kl 17:37 Du må logge inn for å svare