Cash Q4 2019 (samt div annet + historikk)


Cashbeholdning Q4-2019 :


REC hadde 46,2 - NÅ etter Q4 har de 29,4 MUSD i kassa.

29,4 - 46,2 = -16,8 (cashbeholdning har falt med 16,8 MUSD ila Q4)


¤Kommentar: Det var (om ikke helt uventet), likevel en skrell.

Og et kortsiktig estimat, med utgangspunkt i cash for Q4-19 - og hvor ML brenner 4 MUSD pr Q. Pluss JV-penalty og renter bond-2023 viser:

29,4 - 4 - 5,21 - 6,3 = 13,89 MUSD (dette er pr 13 April).

Som dere ser står REC i fare for å komme i brudd med lånebetingelser (15 MUSD) i starten av Q2-20. REC søker forøvrig å ha minimum 20 MUSD i kassa. Slik sett er de -6,11 MUSD i kassa nå, beregnet med cash Q4-19. Og legger vi til 4 MUSD for ML (Q2), så har vi minus 10,11 ved utgangen av Q2-20.

Dette betyr at REC må hanke inn (i snitt) ca 5 MUSD både i Q1 og Q2. Men vil de greie det ?

Jeg nevnte allerede i en kommentar tidlig på morgenen 14. Feb at REC ville kunne komme til å trenge en emi snarlig, pga svak kontantkasse. Og slik vil det bli hvis ikke Butte selges. Det vurderes å restarte ML, her sies det at det trengs 20 MUSD + arbeidskapital. Slik at en emisjon må også sikre kontantkassa. Hvis det ender som estimatet ovenfor viser, kan det fort bli å måtte hente 50 MUSD i en emi. Men først skal et evn salg av Butte avklares.

Her er kommentaren jeg siktet til: https://finansavisen.no/forum/thread/78499/view/1574995/0*CASHBEHOLDNING - historikk:

Q4-2014: 96,4
Q1-2015: 52,9
Q2-2015: 102,2* (*tilført 53 MUSD fra EMI & kjøp/salg Bond)
Q3-2015: 94,7
Q4-2015: 95,4
Q1-2016: 101,5
Q2-2016: 91,3* (*21,2 MUSD gikk til Bond-2016)
Q3-2016: 86,8
Q4-2016: 65,8
Q1-2017: 80,9
Q2-2017: 71,4
Q3-2017: 88,0
Q4-2017: 104,5
Q1-2018: 112
Q2-2018: 42,4* (*56,6 MUSD gikk til Bond-2016. Og 2,9 MUSD ifm refinans bonds)
Q3-2018: 41
Q4-2018: 31,8* (*betalte 6,3 MUSD renter på Bond-2023)
Q1-2019: 25,4
Q2-2019: 38,4* (*tilført 19 MUSD fra EMI. Og betalte 6,3 MUSD renter(bond), samt 3 MUSD til JV)
Q3-2019: 46,2

Q4-2019: 29,4* (*betalte 6,3 MUSD renter på Bond-2023)*CASH - historikk/utvikling årlig og Q for Q:


-2015: Cash gikk ned med 54 MUSD - (dette er hvis man ser bort fra EMI/bond ved Q2)
-2016: Cash gikk ned med 29,6 MUSD
-2017: Cash gikk opp med 38,7 MUSD
-2018: Cash gikk ned med 72,7 MUSD

-2019: Cash gikk NED med 2,4 MUSD


Q1-2015: -43,5 | Q1-2016: 6,10 | Q1-2017: 15,10 | Q1-2018: 7,50 | Q1-2019: -6,4
Q2-2015: -3,70 | Q2-2016: -10,2*| Q2-2017: -9,5 | Q2-2018: -69,6*| Q2-2019: 13
Q3-2015: -7,50 | Q3-2016: -4,50 | Q3-2017: 16,6 | Q3-2018: -1,40 | Q3-2019: 7,8
Q4-2015: 0,70 | Q4-2016: -21,0 | Q4-2017: 16,5 | Q4-2018: -9,2 | Q4-2019: -16,8

(*Q2-2016: 21,2 MUSD gikk til Bond-2016 ved forfall 3 Mai)
(*Q2-2018: 56,6 MUSD gikk til Bond-2016 ved forfall 3 mai)*ANNET NYTTIG - CASH FLOW from operating activities:


-2015: REC hadde positiv cashflow på 1,5 MUSD
-2016: REC hadde positiv cashflow på 3,7 MUSD
-2017: REC hadde positiv cashflow på 38,8 MUSD
-2018: REC hadde en negativ cash flow på 10,2 MUSD

-2019: REC hadde en NEGATIV cash flow på 13 MUSD


Q1-2015: -27,2 | Q1-2016: 2,4 | Q1-2017: 15,7 | Q1-2018: 7,4 | Q1-2019: -3,5
Q2-2015: 8,70 | Q2-2016: 16,3 | Q2-2017: -9,4 | Q2-2018: -7,1 | Q2-2019: -4
Q3-2015: 8,00 | Q3-2016: -2,3 | Q3-2017: 13,7 | Q3-2018: -1,7 | Q3-2019: 9
Q4-2015: 12,0 | Q4-2016 -12,7 | Q4-2017:18,8 | Q4-2018: -8,7 | Q4-2019: -14,5


https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f206ebea-aacb-49f7-8f3b-6ee6ec6af23e
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/ebe0e1fa-04da-479b-8986-06ceaf55c65d

Cash Q3-2019: https://finansavisen.no/forum/thread/72900/view

For Those About To Rock: https://finansavisen.no/forum/thread/4282/view
Redigert 07.03.2020 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
Zorin
20.02.2020 kl 16:24 2581

Har lyst å si at dette ordner Aker med en retter emisjon men for å være ærlig så har jeg ikke peiling. Jeg tror at de gjør det, hvis ikke ville nok Aker ha solgt aksjene sine allerede. Vi lever i spennende tider Randers! Forøvrig, takk for en god oppsummering! Igjen!

Takk for god oppdate.
Røkke må jo på banen nå. Styreleder må fjernes
Og det må struktureres og ikke minst komme en plan
Ville tro en god plan kunne være å fusjonere Rec inn i noen av aker selskapene og sette et fokus på batteri og annet goodis
Pippen
20.02.2020 kl 20:57 2134

Jeg tenkte tanken at man kunne rettet hele emisjonen mot Aker, la oss si den kunne vært på 7-8 kroner? En solid overpris i forhold til dagens kurs, men Aker ville fortsatt hatt et ganske så hyggelig gjennomsnitt. Dette + inntekter fra Butte kunne vært nok til å starte opp Moses Lake. Med litt ekstra hamstring av aksjer ville Aker fort vært oppe i 33% eierandel. Bare et tankeeksperiment men det blir uansett spennende tider fremover. Vi får vente i spenning på Q1 og generalforsamling.
prikken
20.02.2020 kl 21:55 1951

Røkke kjøper ikke aksjer i REC Long uten å åpne Moses lake
Barne lærdom
Redigert 20.02.2020 kl 23:18 Du må logge inn for å svare
Randers
05.03.2020 kl 23:40 1491

JV-penalty på 5,21 MUSD skal være betalt nå.

Og hvis vi kikker på det kortsiktige estimatet for TS-innlegg, så er cash med tall vi kjenner til - nede i 20 MUSD nå.

-Når det gjelder Butte og høye kraftpriser, så regnet jeg ut at de må ha brukt 6,72 MUSD til strømforbruk (Butte), for Q4-19.
Og det ligger ikke an til å bli bedre for Q1-20.

EBITDA (Butte) 2018 ble: 52,2 MUSD
EBITDA (Butte) 2019 ble: 37,8 MUSD

For Q4-2019 var EBITDA bare på 5,3 MUSD

-Jeg mener at CFO May sa at de skulle ha cash nok ut 2020. Det tror jeg ikke før jeg ser det. Men antageligvis blir det
salg av Butte, eller en emi - slik at det vil man (kanskje) ikke få noe svar på

Randi,

Vet ikke hvor du har den utregningen din fra, men estimatet du la frem i forkant av q4 presentasjonen var for høyt. Var det 50 usd/mwt? Tror fasiten ble litt over 42-43 usd/mwt. Uansett, rec nevnte at de hadde 'sikret' seg mot høye strømprisen i q1 (de skulle betale samme pris igjennom både q1 og q2). Dette tyder som jeg nevnte tidligere på at de går for full spiker nå i q1. Altså at semi markedet har hentet seg inn. Så får vi se hvordan corona påvirker dette...
Origo
06.03.2020 kl 08:04 1282

Enig, MorganKane - det ble sagt at de hadde sikret kraftprisene for 1.halvår for Butte.
Randers
06.03.2020 kl 14:35 1041

Origo - "det ble sagt at de hadde sikret kraftprisene for 1.halvår for Butte."

-Ja, det stemmer at TT nevnte noe om en 6 mnd kontrakt. Og at man da ikke vil se slike "smell" som skjedde noen ganger i 2019.
Som senest i Q4-19, hvor utslaget førte til $800.000 høyere utgift til strøm. TT mener det ikke vil gi slike utslag nå.
Men at det vil gi noen fantastiske utslag den andre veien sa han ikke noe om. Så vi må fortsatt
være forberedt på relativt høye strømutgifter ved Butte

Corona er mindre farlig enn vanlig influensa. Bevist nå. Smitter mer (facts).

Harald Eia tar oppgjør med pessimismen! :))))) Jo bedre man har det, jo mer pessimistisk :)))

Lys i tunellen (Christian Lie i Danske Bank ). Bør kanskje komme seg inn på mandag..

https://www.dn.no/

Hehe, Randi, du Randi,

Q2 2019 var strømprisene rekordlave (mens i q1 var de rekordhøye). Prisene for både q1 og q2 2020 blir derfor midt på treet. Dvd sannsynligvis rundt gjrnnomssnittet av hva q1 og q2 var i fjor.


Randers skrev Innlegget er slettet
Enig Randi,

At ikke folk respekterer at du ikke vil at de skal kommentere deg er en uting. Uansett hvor relevant det er. Folk eier ikke respekt, altså😄

Randers skrev Innlegget er slettet
Randi,

Forhold deg heller til kommentaren. Rec vil ikke ha noen økte strømpriser i q1. De vil gå kraftig ned sammenlignet med q4. Dette fordi de altså har sikret strømprisene. De tjener jo ikke noe på dette, men får fordelt strømutgiftene over 2 kvartaler. Noe som er gjort får å få en ekstra sikring mot å bryte lånebetingelsene. Og, ikke minst, fordi de nå måker på for fullt ved Butte...
Randers
07.03.2020 kl 14:59 397

Det kom flere "kommentarer" fra nick jeg har blokkert, så det ble rotete syns jeg.
Legger inn mine egne kommentarer på nytt:

JV-penalty på 5,21 MUSD skal være betalt nå.
Og hvis vi kikker på det kortsiktige estimatet for TS-innlegg, så er cash med tall vi kjenner til - nede i 20 MUSD nå.

-Når det gjelder Butte og høye kraftpriser, så regnet jeg ut at de må ha brukt 6,72 MUSD til strømforbruk (Butte), for Q4-19.
Og det ligger ikke an til å bli bedre for Q1-20.

EBITDA (Butte) 2018 ble: 52,2 MUSD
EBITDA (Butte) 2019 ble: 37,8 MUSD

For Q4-2019 var EBITDA bare på 5,3 MUSD

-Jeg mener at CFO May sa at de skulle ha cash nok ut 2020. Det tror jeg ikke før jeg ser det. Men antageligvis blir det
salg av Butte, eller en emi - slik at det vil man (kanskje) ikke få noe svar på

--

*Origo - "det ble sagt at de hadde sikret kraftprisene for 1.halvår for Butte."

-Ja, det stemmer at TT nevnte noe om en 6 mnd kontrakt. Og at man da ikke vil se slike "smell" som skjedde noen ganger i 2019.
Som senest i Q4-19, hvor utslaget førte til $800.000 høyere utgift til strøm. TT mener det ikke vil gi slike utslag nå.
Men at det vil gi noen fantastiske utslag den andre veien sa han ikke noe om. Så vi må fortsatt
være forberedt på relativt høye strømutgifter ved Butte