Oppdrett/ekstraskatt/orient.

kaunis
21.02.2020 kl 11:47 1041

Det foreslås at lakseoppdretterne langs norskekysten betaler en tilleggskatt på 20% av resultatet før skatt, slik at den totale skatteprosenten av overskudd blir 40%.
Tilleggsskatten skal være lokalt forankret og utskrives av hver enkelt kommune og inndrives årlig.

Begrunnelsen for ekstraskatten ligger i samfunnets ønske om at oppdrettselskapene betaler for det arealet de omfavner og den forurensningen produksjonen skaper. Aksepten i næringen ligger der, og at skatten skal gå direkte til lokalsamfunnene som berøres, øker villigheten til en ekstraskatt betydelig.

Som en samfunns-opplysning pekes det på, at selskapene som blir berørt av dette forslaget, betaler mange hundre millioner ved kjøp av rettigheter til produksjon. Som en bedre forståelse av avgifter og skatter, som kommer lokalsamfunnene til gode, i tillegg til ovenfornevnte ekstraskatt, får kommunene tilbakebetalt hundrevis av millioner fra Havbruksfondet til fordeling, av de midlene som kommer inn ved auksjoner for tillatelser for å drive produksjon langs kysten.

Fra Stortingets talerstol hører vi til stadighet maset om at de rike må skattes mye mer, men virkeligheten er at de skattes ganske godt slik det er i dag. Rike personer har direkte eller gjennom selskaper vært med å stille risiko kapital til denne svært så kapitalkrevende næring, og uten deres kapitaltilskudd til økt rentefri egenkapital, hadde vi i dag, muligens ikke hatt denne lønnsomme næring langs hele vår kyst.
Næringen skaper titusenvis av arbeidsplasser til selve produksjon, og tillegg skapes det flere arbeidsplasser i leveranseindustrien en i næringen selv. Den totale økonomiske utviklingen vi har hatt på kysten de siste 20årene, vil være historiske og vanskelig for ettertiden å oppnå.

Problemet med for høy beskatning av kapitalkrevende næringer, kan være en utilsiktet avvikling i en vanskelig økonomisk periode. Det er veldig viktig at samfunnet har en fornuftig tilnærming til de mange utfordringene, biologiske som klimamessige uforutsigbarheter, særlig vinterstid, med større muligheter for lakserømming p.g.a uvær, med kraftige vinder, laksedødlighet kan også oppstå med lave temperaturer i tillegg. Vi hadde en kraftig oppblomstring av dødelig alger i Troms og nordre norland i fjor/2019. Uten opplagt kapitalreserver ville de anleggene som ble berørt, vært historie i dag.

Det vil være uproffesjonelt å skulle skatte en bedrift ekstra, bare for de det går godt noen år. Mange av våre store bedrifter er sykliske selskaper ( er avhengig av internasjonal vekst. )
Sjømatnæringen går godt i Norge for tiden og det tas ut store utbytter, velfortjent, for mange års ventetid på avkastning, på innskutt kapital. Men staten skal ha sitt, og krever nye 28% av de allerede 40% som er betalt i overskudds-skatt. Er dette røveri? Kaunis
Redigert 21.02.2020 kl 12:57 Du må logge inn for å svare
kaunis
21.02.2020 kl 13:47 1007

Ja hva tror dere, ville dere ha betalt en slik skatt,eller mener dere det finnes bedre måter å skatte på. Jeg mene det lureste er få gjennomslag for en lokal skatt, enn en som går rett i det store sluket.
milk
21.02.2020 kl 14:02 998

Et lite Pre til ditt innlegg! Norge er ett av få land som har formueskatt. Norge er det eneste landet som ikke har et tak for samlet skatt. Dette medfører at Norske grundere med store formuer og inntekter,er blant de mest beskattede i verden.... Det er ikke uten grunn at skipsredere flagger ut!!
kaunis
21.02.2020 kl 14:37 985

Formuesskatt var blant temaene i den andre tråden og mitt syn er at denne er direkte for å "TA" de rike.Den har egentlig ingen menig, men egner seg veldig godt for sosialistene til samle troppene mot de rike utbytterne. Jeg går inn for skatten ovenfor for å løse unødvendig støy og få bort negativ fokusering på denne næringen.Det vil være vanskelig å samle de store tropper mot forurensningen , da kompensajon er gitt gjennom denne skatten.
milk
21.02.2020 kl 15:32 975

Jeg føler meg rimelig sikker på at det blir en Arealavgift som vil tilfalle de impliserte kommuner som har attraktive lokaliteter i bruk. Det vill være det eneste rettferdige "skattesystemet" som alle kan leve med. Samtidig vil Staten få sine inntekter fra næringen i form av auksjoner for videre ekspansjon og prod økning..
kaunis
22.02.2020 kl 15:34 921

Har du reflektert over hvor skadelig en arealavgift kan være? Det må bli en Ubetydelig størrelse på den, ellers kan den sende selskaper til skifteretten. Da blir det en symbolavgift med stortingsvalget i bakhodet, det er blitt tradisjon fra politikere sin side og ta mest hensyn til kjøttvekta en å vise politisk ansvarlighet. Du tar nok feil når du mener arealavgift er mest rettferdig, jeg vil påstå at det motsatte er virkeligheten. Med svak inntjening for selskaper, vil en slik avgift ha større negativ betydning, da et lavt driftsresultat vil gi en høyere % utgift uansett størrelse på avgiften, en i forhold til et større driftresultat før skatt (EBIT). Ved mitt forslag er belastningen lik, uavhengig av inntjening og gir en forutsigbar kostnadbase sett i forhold ti innsatsen. En trygghet som vil koste 20% av det samme grunnlaget. Staten får lite igjen etter auksjonene, det er kommunene som får mest med 80% fra Havbruksfondet, hvor auksjonsinntektene går til. Ekstraskatten som er lansert ser jeg på som en moralsk skattebelastning i likhet med formuesskatten, med den forskjellen at dette også gjelder en forurensning og tar av allmuens sitt felles areal. I utgangspunktet kan en også si, at når det betales store summer pr kg for for konsesjonene, så burde det være nok bet. for arealet de omfavner. Kommunene kommer meget godt ut ved tildeling av konsesjoner og en ekstraskatt. Her vil det da bli etablert en historisk vridning av skatteinngangen direkte til kommune, som blir rikt belønnet for de ulempene en slik produksjon kan, og medfører.
milk
22.02.2020 kl 17:09 898

Arealavgiften vil bli utarbeidet i samråd med selskap og kommune. Lav drift vil gi mindre beslag på arealer. Sender ingen til skifteretten!! Selvfølgelig skal kommunene ha mest fra havbruksfondet. Det blir ikke noen "vridning" til fordel for kommunene... Du er i ferd med å spore helt av Kaunis"
kaunis
23.02.2020 kl 17:57 831

Det må være like vilkår for alle og ikke vilkårlig hva en avgift skal bli for den enkelte. Ved mindre areal vil det nok bli lavere skatt, men det er på grunn av en mindre produksjon og ikke på grunn at det er et mindre areal.Du må se sammenhenger ,produksjonen pr areal har en lovpålagt max-grense for hvor stor produksjonen kan være.Vi får håpe det blir en skatt slik jeg har foreslått ,skatteprosenten vil være et diskusjonstema, men ellers ikke noe som vil kunne være mer treffende og forsvarlig
milk
23.02.2020 kl 18:11 819

Avgiften må selvfølgelig differensieres !!!
kaunis
23.02.2020 kl 18:59 798

Selvfølgelig må det bli definert hva en arealenhet utgjør i m2. For eks, 1000m2 = 1da=1mål osv osv.
Redigert 23.02.2020 kl 19:57 Du må logge inn for å svare
kaunis
24.02.2020 kl 08:44 736

Arealavgiften kan ikke være forskjellig fra kommune til kommune, men en statlig/stortinget bestemt størrelse pr arealenhet. Det vil ikke være lovlig i følge konkurranseloven å gjøre forskjell mellom lokaliteter/kommuner på grunn av konkurranse-likhet.
milk
24.02.2020 kl 08:54 733

Arealavgiften blir differensiert etter produksjonsvolum på hver enkelt lokalitet! Det varierer mellom lokalitetene når det gjelder tillatt maks prod volum. Ved brakklegging,vil arealene være fristilt!
kaunis
24.02.2020 kl 09:50 710

Da er det egentlig en volumavgift/en løpende avgift på en allerede kjøp konsesjon (750t).
kaunis
24.02.2020 kl 09:53 708

En problembasert avgift med andre ord og muligheter for juks i stort monn, i tillegg til kostnader med kontroller.
oivindl
24.02.2020 kl 10:09 694

"Det vil ikke være lovlig i følge konkurranseloven å gjøre forskjell mellom lokaliteter/kommuner på grunn av konkurranse-likhet."

Vil ikke det bare bli på samme måte som eiendosskatten. Det er jo opp til kommunene, og noen prøver jo å lokke til seg bedrifter med løfte om lav eiendomsskatt.
kaunis
24.02.2020 kl 16:02 654

Du har et poeng der, men det holder ikke i denne saken. Eiendomsskatten måtte være mer fri, da denne var ment som en redning for dårlig kommuneøkonomi. Som vanlig er det kjøttvekten som rår på stortinget, så når det er økning av skatter og avgifter går det meste igjennom. Innbyggere i kommuner med god økonomi var ikke bare å få med på en slik innføring og her er det nok kjøttvekta igjen som rådd banen. Bodø er et eksempel hvor denne vekta ikke kunne felle det styrende flertallet. Noen ble tilnærmet økonomisk, levende flådd. Når det gjelder oppdrett, så må det basere seg på vanlige økonomiske prinsipper som all annen virksomhet, som ikke er statlig eller kommunalt samfunsrettet skatterelatert finansiert. Da gjelder det andre regler, du kan ikke ta fra allmuen i tide og utide for å finansiere din egen bedrift. Det ville være både urettferdig, konkurransevridende, og uklokt, samt forsøk på politisk selvmord å likestille en arealavgift med eiendomsskatt. Skjønner godt at en arealavgift blir vanskelig å få aksept for, og enda vanskeligere å forstå i en bedriftsammenheng.Vi får satse på at det mest fornuftige, enkleste og lureste blir resultatet.

Ja slik som politikere forvalter økonomien er nok dette er svært dårlig ide.
Masse ekstra inntekter, større sannsynlighet for at politikerne setter egen grådighet foran miljøhensyn osv.
Hadde vært mye bedre om denne ekstraskatten hadde gått uavkortet til bevaring av villaks og sjøørret samt andre miljø tiltak.

Imens velter de seg i milliarder
milk
24.02.2020 kl 16:36 633

Milliardene forsvinner i takt med nye virusutbrudd! Katastrofe for enkelte. Kjøpsmulighet for andre....
kaunis
24.02.2020 kl 17:15 617

Ja da er det viktig at vi ikke enda har fått en uberegnelig arealskatt, som ville gjort våre selskaper i oppdrettsnæringen mindre attraktive og investere fra kapitalens side.Selskapene er solide og er de mest utsatte pga virusutbruddet. Kansje ikke like riktig akkurat no, å nedsylte eksportavhengie selskaper med ekstra-skatt, når et virus er like om hjørnet. Kansje det blir storkapitalen som blir redningen visst dette viruset stopper etterspørselen av laks betydelig. Vi er ikke nok personer her på berget til å gjøre så mye fra eller til, for å ta unna nevneverdig av den daglige produksjonen.
Redigert 24.02.2020 kl 18:21 Du må logge inn for å svare
kaunis
24.02.2020 kl 18:28 591

kaunis skrev Innlegget er slettet
Tror næringen sover med det ene øret til mobilen, innstilt på nyheter fra Spania og Frankrike, og med en finger på "stopp produksjonen" knappen,om Coranviruset skulle ha sneket seg inn i disse to landene.
kaunis
25.02.2020 kl 15:28 516

Da var lakseprisen på farten igjen, blir pæng på bok til ekstraskatten det her.
milk
27.02.2020 kl 17:02 460

Snart får vi en "kollaps" i logistikken. Da blir det mange flotte kjøpsmuligheter!! Oppkjøpet av SSC kunne ikke kommet mer beleilig. Kontanter nå,er bare konge :-D
milk
27.02.2020 kl 20:31 437

Ref Kearney-sjef "det blir laksejuling...... :-D
-Dëë-
28.02.2020 kl 02:24 418

Om det skulle snike seg inn i disse landene? Tror du helt seriøst at land som Spania og Frankrike slipper unna? 😳😳

Jøyemeg....
kaunis
28.02.2020 kl 10:46 375

Er litt usikker på hva du mener, jeg tror ikke noen slipper unna, bare et tidsspørsmål om når. Disse landene har vært storforbrukere av norsk laks og særlig frankrike. Men med tiden har det blitt solgt det til flere og flere land, og verdensdeler. Cina er en stor kunde osv .....
milk
06.03.2020 kl 16:21 299

Det vi ser nå,er i ferd med å bli tidenes KJØPSMULIGHET!! Jeg er ikke enig i at MOWI er det beste valget..... Vurderer å ta en fridag til uka for å bruke litt tid på kjøp. Føler meg litt som en guttunge i godteributikken :-D PS. Dere som håper på en grunnskatt avgift, det er avlyst....
Redigert 06.03.2020 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
alexen
06.03.2020 kl 17:12 282

Blir spennende å se hvordan det går med oppbygningen av landbasert oppdrett nå - Det er vel en litt kapitalintensiv industri, eller?
milk
06.03.2020 kl 17:32 273

Jepps ;-) Bare et tidsspørsmål før ASA-ME kommer med børsmelding!!!
Redigert 06.03.2020 kl 17:45 Du må logge inn for å svare
kaunis
06.03.2020 kl 19:11 258

Jeg er ikke for mer beskatning, men trodde miljøparti kunne være dråpen som fikk til en slik avgift. For kommunene ville det kunne bli en god inntekt og vi bor jo alle i en kommune. Direkte-skatt til kommunene er fremtiden, og i så henseende ville det forhåpentligvis styrket kystens totale skattetilgang. Litt usikker her, men kansje kan laksenæringen bli redningen for mattilgangen, som vil bli svekket, proposjonalt med Coronavirusets utbredelse om ca 3-6mnd.Da er det bare å kjøpe i det selskapet som lengst, klarer å skaffe for til sitt oppdrett. Da er kansje Mowi et av de beste.
milk
06.03.2020 kl 20:42 238

Du er ikke for,men du tror!! På tide å krype til "korset" :-D,,, Arealavgift blir løsningen, kommer kommunene til gode,,,