MHG - I All Time High!

ynot
MHG 01.08.2018 kl 14:53 18534

MHG er i All Time High nå!

Det har vært en fantastisk reise de siste 5 årene!

RT: 180,85 +1,40%

Som ventet:
MHG:OBL.EIERE SOM REPRESENTERER EUR 211,2M VIL KONVERTERE TIL AKSJER
Oslo (TDN Direkt): Marine Harvest viser til meldingen 7. november om at selskapet utøver sin rett til innløsning av et femårig konvertibelt obligasjonslån til pålydende pluss påløpte renter. Obligasjonseiere som representerer pålydende 211,2 millioner euro i Marine Harvests konvertible obligasjonslån på 340 millioner euro har besluttet å konvertere sine obligasjoner til aksjer i selskapet.

Konverteringskursen er 13,0630 pr aksje og Marine Harvest vil således utstede rundt 16,2 millioner nye aksjer. De nye aksjene vil bli utstedt rundt 22. november 2018.

HB, finans@tdn.no
Headline
19.11.2018 kl 08:13 2417

Kommer utbytte idag?

LAKS:AVKLARINGER OM UTVIKLINGSTILLATELSER FOR MHG OG LSG
Oslo (TDN Direkt): Fiskeridirektoratet avslår delvis søknaden fra Lerøy Seafood om maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 7.020 tonn for konseptet "Pipefarm", men går videre med behandling av søknaden oppad begrenset til 900 tonn MTB. Marine Harvest har fått beskjed om at spørsmålet om å endre material for "Egget" krever ny søknad.

Det går frem av brev fra Fiskeridirektoratet publisert fredag ettermiddag.

Lerøy søkte om ni utviklingstillatelser, tilsvarende 7.020 tonn, til Pipefarm. Etter første behandling innstilte direktoratet på at selskapet skulle få 450 tonn MTB til å utvikle konseptet, noe selskapet valgte å klage på. Direktoratet går nå videre med behandling av søknad oppad begrenset til 900 tonn MTB.

Marine Harvest henvendte seg til direktoratet i august i år og skrev at det er nødvendig å bygge selve skallstrukturen til Egget i stål i stedet for det materialet som er framhevet i søknaden ("sandwich FRC").

Ettersom materialvalget vil ha så store konsekvenser for økonomien i prosjektet finner Fiskeridirektoratet at dersom direktoratet skulle akseptere en endring av hvilket materiale Egget skal bygges i, ville det være nødvendig med en ny vurdering av om vilkåret om betydelige investeringer er oppfylt.

Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphørte imidlertid 17. november 2017, og fristen for nye søknader er etter dette gått ut.

"Fiskeridirektoratet har etter vurderingene foretatt over ikke anledning til å endre tilsagnet av 1. mars 2017 når det gjelder materialvalg for utvikling av konseptet Egget", går det frem av brevet.

For øvrig har Fiskeridirektoratet fattet vedtak om å avslå søknaden fra Qed AS om tolv utviklingstillatelser til konseptet "Flytende RAS anlegg for fiskeoppdrett i Fjord", og mener det ikke er godtgjort at det omsøkte konseptet kan realiseres som beskrevet, og at konseptet derfor ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

I tillegg har direktoratet avslått søknaden om åtte av de 16 omsøkte tillatelsene fra MariCulture om 16 utviklingstillatelser til konseptet "Smart Fishfarm", men vil gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til åtte tillatelser.

HB, finans@tdn.no

Fantastisk at det er gammelt nytt for deg, Headline. Kan du vise til en eldre kilde om emnet, eller får du info direkte fra Vår Herre? ;)

I Hordaland er det mye smålaks som nå slaktes ut, og setter et ekstra press på marked og priser.
Bare i Austevoll er det 3 anlegg med sykdiom, og et av anleggene har slaktet ut minst 1 mill laks, fortrinnsvis 2-kilos.
Kan bli manko på både mellomstor og stor fisk utover vinteren, våren, og langt ut i 2019 / 2020 hvis dette fortsetter.
milk
20.11.2018 kl 17:40 2235

Yepps! Kan bli småpent mot påska 2019 ;-) Måtte plukke litt i dag :-)
milk
25.11.2018 kl 20:14 2058

MHG begynner å få voksesmerter. Nå er det flere prosjekter som settes på vent. Ikke bra for kursutviklingen. Utbytte vil de dog opprettholde så jeg ser ingen grunn til å selge. Tenker vi sier hold og ser det an litt ;-)

Ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA ble avholdt 4. desember. Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Med virkning fra 1. januar 2019 skal selskapets navn endres til Mowi ASA, og vedtektene §1 skal endres til å lyde som følger:

'Selskapets navn er Mowi ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.'"
-Dëë-
05.12.2018 kl 10:21 1802

Høres ut som navnet på en pokemon.

MHG går på et smell i dag.

Lakseprisen stiger sammenlignet med forrige uke.

Så hva er problemet.

Artikkel av: Martine Holøien
5. desember 2018


Eksportprisen på fersk eller kjølt oppdrettslaks var i snitt 55,76 kroner per kilo i uke 48 2018. Det var opp 3,6 prosent fra uken før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenlignet med samme uke i fjor var det en oppgang på 14,6 prosent. .............

https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2018/12/Slik-gaar-det-med-lakseprisen
-Dëë-
05.12.2018 kl 13:54 1739

Kan ikke være annet enn en kjøpsmulighet. Ned nesten 3% pga av navnebytte? ?

Alfred Berg Kapitalforvaltning.

Spår lakseprisrally
På kjøpssiden er eksponeringen økt i Schibsted B, Sparebank 1 SR-Bank, Marine Harvest og NRC Group.

Øyner dere et julerally i laks?

- Vi har økt i Marine Harvest av mer defensive årsaker i det turbulente aksjemarkedet som har vært i det siste. Lakseprisene holder seg på gode nivåer, men det blir nok ikke noe stramhet i markedet før utpå vinteren. Foreløpig er produksjonstallene gode og julemarkedet vel forsynt. Når vanntemperaturen virkelig faller om et par måneder, vil slaktingen gå ned. Da blir det nok en kraftig prisoppgang, sier Eriksrød videre til Hegnar.no.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Personlig-oekonomi/2018/12/Alfred-Berg-frykter-for-Bank-Norwegian
SCK
20.12.2018 kl 13:33 1158

Dagen i dag kan da umulig være en dårlig dag å handle MHG med en nedgang på ca 2.40?
Da er handel i boks og går det skeis skylder jeg på Giskeødegård.
:))

Oslo (TDN Direkt): Vaksineprodusenten Pharmaq opplyser at det ble solgt 38,230 millioner vaksiner til laks og ørret i Norge i november, sammenlignet med 35,845 millioner samme måned året før.

Det fremgår av selskapets månedsstatistikk torsdag.

Det ble solgt 34,915 millioner laksevaksiner (32,960), 3,315 ørretvaksiner (2,885), og 14,550 millioner PD-vaksiner (7,400).

Tallene for vaksineomsetning er totaltall som inkluderer alle leverandører, ikke bare Pharmaq.