Landet som kappåt med sin egen sparekonto HALLO


Landet som kappåt med sin egen sparekonto
UKESLUTT: Nå er det alvor, sier norske politikere. Mens de drar kortet, bruker enda flere milliarder og lukker øynene. Det er jo morsommere å bygge vei og skyve problemet over på neste generasjon.


HALLO
Problemet er at vi har lite og dårlige veier. Ta vestlandet og nord Norge feks. små krunglete veier som østlendingen Aldri hadde godtatt hvis de var på østlandet. Dessuten bygger man veier for fremtiden og til de nåværende og neste generasjon. Syntes ikke kritikken E24 kommer med her er relevant.
Ray_m
23.02.2020 kl 16:56 211

Veinettet i Norge er generelt svært dårlig, det er store etterslep de fleste plasser og spesielt de plassene du nevner. Så synes E24 bommer på akkurat denne uttalelsen.