Utplasseringstakt på skop


24.okt 2019 ble det lagt til 3 nye lokasjoner på Cysview.com til totalt 141 lokasjoner.
Idag 4 månder senere er det økt til 147.
Dvs kun 6 skop/siter på 4 måneder !!!
Dette er et klart brudd på tidligere trend for utplassering, og vil sannsynligvis føre til en lavere vekst fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:53 Du må logge inn for å svare
draugen
23.02.2020 kl 19:54 5545

For ordens skyld:

Cysview.com sites
1. jan. 2018 63
14. mar. 2018 68
24. mar. 2018 69
27. apr. 2018 71
3. mai. 2018 72
10. mai. 2018 73
23. mai. 2018 74
15. jul. 2018 75
21. jul. 2018 78
27. jul. 2018 80
26. aug. 2018 82
29. aug. 2018 83
15. sep. 2018 84
6. okt. 2018 85
7. nov. 2018 86
3. des. 2018 88
12. des. 2018 89
13. des. 2018 90
17. des. 2018 97
20. des. 2018 98
3. jan. 2019 99
7. jan. 2019 100
15. jan. 2019 101
24. jan. 2019 102
25. jan. 2019 101
22. feb. 2019 102
25. feb. 2019 109
8. mar. 2019 110
25. apr. 2019 111
29. apr. 2019 112
13. mai. 2019 114
21. mai. 2019 116
24. mai. 2019 117
29. mai. 2019 120
5. jun. 2019 121
13. jun. 2019 122
15. jul. 2019 124
16. jul. 2019 125
13. aug. 2019 126
15. aug. 2019 127
23. aug. 2019 129
10. sep. 2019 130
13. sep. 2019 132
14. sep. 2019 133
19. sep. 2019 134
26. sep. 2019 135
27. sep. 2019 136
14. okt. 2019 137
22. okt. 2019 138
24. okt. 2019 141
22. nov. 2019 142
26. nov. 2019 143
19. des. 2019 144
13. jan. 2020 145
15. jan. 2020 146
16. jan. 2020 145
28. jan. 2020 146
6. feb. 2020 147
23. feb. 2020 147
Redigert 21.01.2021 kl 06:43 Du må logge inn for å svare
23.02.2020 kl 20:57 5384

For ordens skyld vil jeg minne deg på at det i q3 ble oppført 14skop, fasit ble 23.
Denne gang kan det være 15-25 som ikke er oppført. Ville ikke lagt all vekt på CC
Redigert 21.01.2021 kl 06:43 Du må logge inn for å svare

Torsdag kommer fasiten. Inntil da blir dette kun spekulasjoner, der eksempelvis jeg mener dette er en indikasjon på lavere utplassering, og LM på andre siden, helt sikkert kommer til å mene at cysview.com overhodet ikke viser noen sammenheng med reelle utplasseringer.
Svaret får vi tidsnok.
Redigert 21.01.2021 kl 06:43 Du må logge inn for å svare
23.02.2020 kl 21:00 5462

Kan i beste fall brukes som en indikasjon og snaut nok det.
Redigert 21.01.2021 kl 06:43 Du må logge inn for å svare

Flexiscope utplasseringer viser ikke på Cysview. Kan noen forklare om hva man skal med rigide scope når man kan bruke flexiscope? Hvorfor bruker man ikke bare flexiscope?
Redigert 21.01.2021 kl 06:43 Du må logge inn for å svare
TEG
23.02.2020 kl 21:05 5425

Har du (ev. noen andre) informasjon om dette er grunnet utplassering av flere skop på en lokasjon, eller lokasjoner som ikke ønsker å bli oppført på Cysview.com?
Redigert 21.01.2021 kl 06:43 Du må logge inn for å svare
draugen
23.02.2020 kl 21:17 5387

13-14 skop sier prognosen min for Q4, som nok er "innafor".
Q1 så langt er begredelig, men kan seff endre seg i løpet av de neste 5 ukene.

Poenget mitt er at det er en klar endring i utplasseringstakt basert på data fra cysview.com.
Hvor vi tidligere hadde en svakt eksponensiell trendlinje, har vi nå de siste 4 måneder fått et brudd med en langt mindre potent lineær trend.
Redigert 21.01.2021 kl 06:43 Du må logge inn for å svare
23.02.2020 kl 21:19 5379

Noen gjelder nok det siste du skriver, i tillegg utplasseres nok flest mulig flexiscop til klinikker som allerede er oppført på CC med rigid skop.
Redigert 21.01.2021 kl 06:43 Du må logge inn for å svare
TEG
23.02.2020 kl 21:22 5476

Det gir mening, takk for svar.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
23.02.2020 kl 21:23 5476

Helt umulig å lage trender basert på CC, kun faktisk som gjelder.
Altfor mange variabler ift CC.
-Endel klinikker lar seg ikke oppføre.
-Utplassering av flexiscop till allerede oppførte kunder vises ikke.
- Det legges til og fjernes klinikker hyppig på CC som kun de færreste ser og er klar over.
-Er oppføring en proritet

I det hele, å alene basere seg på CC kan koste dyrt.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
23.02.2020 kl 21:25 5464

Personlig ser jeg dette på en helt annen måte enn at det er utplassert få scope i en tilfeldig valgt 4 måneders periode..

Jeg observerer at det er notert hele 15 rigide scope på cc fra september til desember, altså innenfor tidssonen til Q4.
Når vi vet at det tradisjonelt er noen klinikker som ikke vil la seg registrere på cc, så er det utplassert en god del rigide scope i Q4.

I Q3 steg utplasseringen av flexiscope til 9 fra 3 i Q2 og vi fikk rekordutplassering av scope med totalt 23 stk.
Det kan bli både flere og færre flexiscope i Q4, men at vi kommer inn på linje med Q3 anser jeg som en mulighet.
Jeg tipper vi lander på mellom 21 og 25 scope i Q4.

Når det gjelder Q1 2020 ser det noe tynnere ut foreløpig, men ingen umulighet at det blir notert flere scope innenfor en kort tidsperiode, og den kan komme når som helst nå, det har skjedd flere ganger tidligere.
Hittil er det notert 6 rigide scope i 2020, men dette vil ganske sikkert forandre seg til det bedre innen noen uker.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare

Vel, jeg kan ikke benekte at dersom man kun legger til grunn oppføringer på CC som en indikator for utplasseringstakten av stop, så er den bekymringsverdig. Men som vi vet så er det to forhold som også må tas hensyn til. For det første vet vi at ikke alle sykehus/klinikker som anskaffer skip, ønsker å bli oppført på CC. Det er derfor et faktum at vi ved utløpet av Q3 19 hadde utplassert totalt 211 skop, mens CC indikerte at tallet kun var 136. Noe som viser en rimelig stor feilmargin.

Så vet vi at sykehus/klinikker som allerede er registrert på CC, og som nå anskaffer flexiscope ikke blir registrert på ny. Ettersom det er stor sannsynlighet for at sykehus/klinikker som har god erfaring med BLC teknologien gjennom bruk av rigide scope, nå går til anskaffelse av flexiscope. Følgelig vil dette forholde forsterke den feilmarginen som allerede finnes bed at flere sykehus ikke ønsker å la seg registrere på CC.

Derfor blir det vanskelig og lite troverdig å benytte CC som indikator for hvor mange skop som utplasseres PR kvartal. Noe jeg mener fasiten til uken vil kunne vise. Men jeg skjønner at det finnes mange som henviser til CC og vil hevde at dette viser at utplasseringstakten er gått ned. Men jeg tror de tar feil. Til uken vet vi svaret. Og bare så det er sagt, jeg har ikke enerett på sannheten. Og jeg har ingen insidere som kan bekrefte mine antagelser. Time will show.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
Hayen
23.02.2020 kl 21:48 5343

Slettet forrige innlegg da jeg måtte regne på nytt

Jeg beregner ca 7 rigide i q4 og da med utgangspunkt i hvordan jeg leser tallene på cysview.com.
Antar flexi blir ca det samme som i q3 siden ledelsen signaliserte sterkt H2 for flexi.
Det gir rundt 16-20 nye scope totalt i q4.

Også må jeg tilføye:
16-20 scope passer fint inn i de trendene jeg har i mitt excel-ark
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
focuss
23.02.2020 kl 21:49 5336

Det vi særlig ønsker er jo vekst i utplassering av flexiscope fordi hvert av disse skal behandle et fire ganger så stort marked som stive scope. Jo flere flexiscope som utplasseres jo større feilmargin vil det bli mellom faktisk utplasserte scope og nye utplasserte scope på Cysview. com. Det kan for alt vi vet være utplassert 50 flexiscope i Q4 uten at et eneste nytt sykehus oppføres på Cysview .com. En annen ting er at flexiscope skal i hovedsak brukes "in the office" som de sier over there. Hvorvidt disse legekontorene blir oppført på Cysview. com vet ikke jeg noe om og kanskje ikke dere andre heller? Synes som det i hovedsak er sykehus som har vært oppført tidligere.

På Q2 sa Schneider at de hadde en " very very strong pipeline" Når Q3 kom så viste det seg å stemme. Så mener jeg han gjentok det samme på på Q3 så da kan det vel forventes å stemme nå også. Spekulasjoner basert på Cysview.com kan fort bli en god måte å lure seg selv på.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
24.02.2020 kl 03:53 5016

Ja men problemet er det Schneider sa på DNB konferansen, der han mente at mange av selgerne var opptatt med att pleie
eksisterende kundeforhold. Og ikke hadde tid til att selge. Vilket naturligtvis er en bortførklaring i beste Schneider stil, før er
det noe de har så er det tid. Så det båder ikke godt nær han reden begynt på bortførklaringer, og vi kan nok førvente noen
hundretall til her om salget viser seg dårlig. Med focuss LM og Heysveis i spissen.

Og vi behøver jo ca 140 scope til i år om vi skall vare i nærheten av guiding, så scopesalget kan ikke gå ned eller stagnere.
Det må dobbles i år, så da må de gi seg ut og selge. Og late KS pleie kundeforholdet, det er deres scope som brukes og er
behandlingen. Cysview bare forsterker behandlingen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
JosefK
24.02.2020 kl 04:39 4991


Jeg skjønner ikke vitsen med å legge seg opp i skop plasseringer når USA geskjeften kan fem-dobles med at hvert skop var i daglig bruk. Sannsynligvis ville det lønt seg å få omplassert inaktive skop framfor nyinvesteringer for sluttbruker.

Dessuten er det å følge cysview.com mer villedende enn veiledende.

My two cents

Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
olemt
24.02.2020 kl 04:41 4988

Dreamliner: Rigide skop brukes først og fremst når det allerede er påvist et problem i blæren og dette skal behandles med kirurgiske instrumenter som trenger større diameter på skopet. Det kan være kreft men det kan også være mindre alvorlige problemer.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
JosefK
24.02.2020 kl 04:41 4986


Rigide skop brukes til operasjon. Fleksible brukes til forundersøkelser/oppfølging uten narkose.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
24.02.2020 kl 05:34 4952

Nu er det ikke vanligt i USA att ruse rundt efter vad sykehus tilbyr av behandling, de fleste er bundet efter vad forsikring de har.
Og vi ser jo att bruket av BLC per scope ikke har økt fast de som har reklamerer om att de har BLC behandling.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
TEG
24.02.2020 kl 07:57 4787

Hvor mye arbeid er det å plassere ut et flexi skop til en eksisterende kunde, sammenlignet med et rigid skop til en ny kunde?
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
focuss
24.02.2020 kl 08:05 4749

TEG
Jeg tror det er et godt spørsmål og jeg tror at det at de allerede har opprettet kontakt hos de som allerede har stive scope bør bidra til å gjøre arbeidet lettere.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
24.02.2020 kl 08:24 4680

Selvsagt er det viktig å utplassere nye skop parallelt med at det jobbes med å få opp bruksfrekvensen.
Det finnes i overkant av 6000 klinikker i USA som er aktuelle for BLC.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare

Jeg er enig med JosefK. Nye rigide skop bør komme nederst på prioriteringslisten. Det å øke bruksfrekvens samt få ut flexskop bør prioriteres likt. Jeg tror det er denne stien pho har vært på etter at Coy kom inn i organisasjonen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare

Merkelig stille på trådene i dag, ennå det er like før q-fremleggelse. Normalt ville det flommet over av entusiasme og hypede forventninger. Mystisk.
Men heldigvis har intelligentsiaen, de som virkelig forstår pho, erklært dette som en resesjonssikker aksje. En aksje som vil være uberørt av alle ytre hendelser. Det er godt å vite i ellers usikre tider.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
24.02.2020 kl 11:11 4385

Til syvende og sist er det nok flere som dør av Corona med lime enn av corona SARS-CoV-2.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare

Godt og morsomt poeng.

Ser at DTT har gravd seg ut av hullet sitt også........

Noen so mer skuffet over at kursen bare er kr. 100?

Dette ordner seg!

Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
24.02.2020 kl 11:56 4250

Flere her på forumet som har sagt at de bare venter på nedgang så de kan få kjøpt flere aksjer billig, men ser ingen tendenser til kjøpspress foreløpig.
Hvor lavt skal kursen før gamle aksjonærer kjøper igjen?
Hvor mange har kjøpt hittil i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
iggle
24.02.2020 kl 12:20 4195

Med et volum på snart 800k aksjer så er det vel mange som har kjøpt, men problemet er at selgerne har vært ivrigst så langt. Har vært jevnt fall nedover også, så normalt skal det vel komme en skikkelig washout før det snur.

Voldsomt som Biotech får det i forhold til gjennomsnittet av aksjer da, både PHO,NANO,PCIB og TRVX er helt i toppen av tapslista, litt merkelig egentlig
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare

Ikke så merkelig egentlig -for det er mange som vil laste, og da aksellereres fallene med mål om akkumulering. At industri og retail faller kan jeg skjønne - men ikke pharma - i alle fall ikke i så stor grad

Men men - gratulerer til de som laster nå
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
Lazz
24.02.2020 kl 12:27 4152

Synes ikke det er så rart at NANO, PCIB, TRVX og ULTIMO har sterk nedgang i dag. Det er jo aksjer som baserer seg på tro, håp og kjærlighet. Tar nok år før noen av de er på markedet. Derimot synes jeg det er rart Photocure får kjørt seg så mye som den gjør som et kommersielt selskap. Se bare på Medistim hvor bra den holder seg..
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
rockpus
24.02.2020 kl 12:28 4141

Selskaper som lever av emisjoner vil alltid rammes hardt i et marked som dette. At PHO også faller skyldes nok at mange antar at det kommende Q4 resultatet vil vise et stort misforhold mellom de forventninger som har ligget bak senere oppgang og hva som faktisk er solgt. Cevira betaling vil pynte på resultatet, men de fleste vil evne å se forbi den delen når man skal vurdere fremgang.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
iggle
24.02.2020 kl 12:39 4087

Nå mente jeg ikke at det var rart at de aksjene faller, det som er rart er at de alle sammen faller mer enn alle andre når det er ganske mye dritt på OSE som burde falt minst lik mye
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
24.02.2020 kl 12:59 4025

Tror PHO har bunnet ut for dagen, og det er godt å se at ikke panikken ble større når den først satte inn og lot PHO få svi mest av alle biotec-aksjer
Slike ting fører til smitteeffekt og mer panikk.
De som har kjøpt rundt 100 i dag har muligens gjort en god deal.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
24.02.2020 kl 13:11 3985

Ja visse dager hjelper det ikke med focuss potensiale eller hans skryt over Spettet og alle som nyligen opptekt PHO. Og ikke
hjelper det med patent, eller DS sine tomme løfter. Men de får vel ta ny sats hallelulja gjengen nær kursen stabliserer sg. Da
er det som vanligt bare en vei og det er opp. Men som eg sagt før, det kreves resultater, du selger ikke aksjer på nullintekter
i lengden. Med skikkelige inntekter får du ikke sånne her fall.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
bravi
24.02.2020 kl 13:21 3937

Synes 12% holder i massevis, det er et lite krakk.. Hadde selskapet vært litt mere edruelige med utgiftene og vist til plussresultater tror jeg et så stort fall kunne vært unngått.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare

Bravi, Photocure går i pluss. Det flere burde fått med seg er at den norske kronen svekker seg enda mer noe som er positivt for Photocure. USA og blærekreftmarkedet blir ikke negativt påvirket av Coronaviruset.

Dette er et blaff som snart er over og forhåpentligvis så blir veksten i USA enda sterkere enn før.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
Ypperlig
24.02.2020 kl 13:44 3882

Bare tull. Det kan være mange grunner til dette fallet, det ser vi når aksjonærlistene kommer også. Det kan til og med være positive grunner. Kursen har gått nesten 150% fra Okt. 2019, så et fall på 12% går helt fint. Dagen er ennå ikke over, og kursen har stabilisert seg bra etter fallet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare
24.02.2020 kl 13:58 3835

Ja nu er utgifterne i stort sett i dollar , og de er større en inntekterne i dollar. Om man ikke tar med Cevira. Og veksten må bli
sterkere en før, anners er ikke dette det siste fallet vi ser.
Redigert 21.01.2021 kl 05:31 Du må logge inn for å svare