Boligmangel i europas minst befolkede land? Norge?

Puta1n
24.02.2020 kl 15:52 2699

http://www.hegnar.no/kvinner/article700815.ece
"Demografer slår alarm: Det blir født historisk få barn i Europa. Samtidig vokser gruppen av pensjonister seg rekordstor. "

Heldigvis vokser boligmangelen i Norge pga ressurssterke innvandrere fra europa og afrika.

Finnes ikke boligmangel i Norge. Masse til salgs over det ganske land.
Puta1n
27.02.2020 kl 22:32 2120

Dette har du ikke greie på.

Norway a banana republic with no law and no order, ble det sagt. Gjennombyggingen etter denne krigen emigrantstaten etterpå var med i ente som kjent med brakkonkurs/bankkrisen betegnet som Kåre og Gro "griseriet" i norsk politikk. (Gjeldsslaver med gjeldsoffer) Banker finansforetak oppdretts og fryselager, alle de største bygg entreprenørselskaper ble "konket og solgt til slakt" til et nytt utenlandsk eierskap. Den på nytt gjeldsatte norske folk sin boligprisgjeldsvekst, er alt lånefinansiert i våre tidligere egne, men nå utenlandske eide banker. Alt overskudd i de største utenlandske selskaper går dermed ut av landet til foretakenes hovedkontor i det store utland.

Dette skjer samtidig som bunnen av Nordsjøen tømmes for eventyrlige verdier. Verdier som «folkestyret» ikke hurtig nok får opp-hentet og omsatt i papir (aksjer obligasjoner som faller i pris verdi. Tilfelles med kjøp av hele gater og eiendommer som brenner (faller i pris) i det store utland. Som betales kontant, der alt er bare gjeld her hjemme hos oss selv. Hva er igjen her i lille Norge når alle brønner er tømt for alle ressurser? Du snakker for noen idioter.

Vi som er så rik, hvorfor har vi da så mye gjeld? Gjeld/Lån nå opptatt i tidligere egne eide banker, men nå utenlandske eide banker?

Boligprisgjeldsveksten i et Bananmonarki. Utenlandske banker og entreprenørselskaper (som vi engang selv eide) har milliarder i overskudd på grunn av gjelsopptak i de norske husholdninger. Overskuddet går ubeskåret ut av kongeriket. Slike ting er ellers ikke så bra for et land valuta. Via Oljefondet (pensjonsfondet utland) i kongedømme og folkestyre staten kjøper hele kvartaler i andre land, og selger land her hjemme. EØS FRP Listhaug har nå gjort det mulig at «gård og grunn» nå kan selges i EU for Mikke mus penger. Men her hjemme, er alt bare gjeld! Og til hvem må vi betal renter, våre lån? Jo, det er bank og finansforetak, vi engang selv eide..........handelslekkasje
Redigert 27.02.2020 kl 23:43 Du må logge inn for å svare

NATO sekretær jobb for Jens. Kampfly og angrepsfly ink vedlikehold i Italia 260 milliarder. Vaksinasjonsprogram GAVI fikk 10 milliarder. Milliarder til FN Bistand og U-hjelp osv.

For En tid tilbake hoppet jeg i PC-stolen. En kvinnelig leder i skatteetaten fortalte at pensjoner utbetalt til pensjonister bosatte i utlandet var å betrakte som HANDELSLEKASJE?

Noe slikt er aldri blitt nevnt om milliarder til regnskogfondet U-hjelp eller nå 2-300 milliarder kjøp av kampfly av Nobel fredspris utdeler kongerikets eget hykleri-land. http://6048.vgb.no/page/3/index.html
https://www.nettavisen.no/na24/bistandstoppen-jan-tellef-thorleifsson-i-nordfund-far-28-millioner-kroner-i-lnn/3423542501.html

Zorin
28.02.2020 kl 00:44 2066

Boligmangel skjer av kun en årsak. Og kun en: At det blir bygd for lite boliger! Og boligbyggere vil ikke bygge flere boliger fordi det vil presse prisen ned.
Zorin
28.02.2020 kl 00:47 2067

Jeg har mye lån, men også mye penger! Så hvorfor betaler jeg ikke ned lånet? Fordi det er lønnsomt for meg!

Hvordan kan det være så lurt her i Europas minst beboelige, verst tenkelig sted, å bebo?
Redigert 28.02.2020 kl 06:40 Du må logge inn for å svare

? Boligbyggere som ikke vil bygge?

Følg med hvor mye de syter og klager over treg regulering.

De vil nok bygge. Det er jo det de lever av.
Puta1n
28.02.2020 kl 16:51 1862

Nå blir Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent som NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap lagt ned og det skal bygges 1200 boliger til trengende.

Med manglende lisenspenger, er det ikke sikkert lenger at den nye tomten blir liggende i Oslo.

I USA som Europa står det store spøkelsesbyer med nye bygg, uten noen beboere i vertfall ikke av noe folk. Kakerlakker og krypdyr er det vel mest av der, som her.

Kanskje Erdogan løser problemet med overbygging?

Kanskje Obos og kommunen kan tenke sammen om bosetting av asylsøkere gjennom den nye deleiemodellen.

https://www.aftenposten.no/verden/i/dO8Ab1/fullt-kaos-ved-europas-grense-mot-tyrkia
CapitaL
29.02.2020 kl 13:13 1684

Ressurssterke innvandrere? Hvorfor renner de ned NAV da om jeg tør spørre?
Og hvorfor er det heldig at boligmangelen vokser? For kortsiktig gevinst til eiendomsinvestorer?

"Isme's" inntogsmarsj. Kapitalismen i krise: Suppekjøkken og matstasjoner må settes opp i by etter by, fra Hellas og Italia til Spania og Storbritannia. I Athen overlater arbeidsløse foreldre barna sine på kirketrappa. Vest-Europas befolkninger er rammet det verste økonomiske tilbakeslaget siden depresjonen på 1930-tallet. Eurosonens økonomi ligger an til å krympe også i 2013. https://www.manifesttidsskrift.no/finansterrorisme/

I norsk sammenheng tilhører han den rikeste tusendelen, de 0,1 på toppen av det økonomiske hierarkiet. Spetalen ønsker ikke av den grunn å glorifisere de superrikes samfunnsrolle. De 0,1 prosent på toppen er ikke nødvendigvis innovatører og verdiskapere. De er ofte karrierefolk som har åla seg inn i et finansielt system der de sitter sammen med kompisene sine og tapper systemet for enorme verdier.

Et bakenforliggende problem var den svekkede veksttakten i økonomiene. Med økende knapphet på gode investeringsmuligheter innen mange industrigrener, virket det mer attraktivt å satse på gevinster gjennom finansvirksomhet. Samtidig hadde amerikanske arbeidere ikke hatt reallønnsvekst siden tidlig på 1970-tallet. De trengte mer tilgang til lån for å holde forbruket oppe. Så etter hvert slapp man dette helt løs, oppsummerer Spetalen.

Resultatet ble en eksplosiv vekst i gjeldsmengden.

Fra andre halvdel av 1990-tallet fikk vi så en bølge av «finansiell innovasjon», som i praksis betyr at bankene finner opp stadig mer intrikate metoder for å ta uansvarlig høy risiko med andres penger.

Boligmangel i Europas verst tenkelig og minst beboelige land?

Too Big to Fail
Før USAs fjerde største bank, Lehman Brothers, kollapset 21. september 2008, var «giringen» av bankens verdier 32 til 1. Det vil si at banken hadde lånt inn 32 dollar for hver dollar den hadde i egenkapital.[2]

Når disse verdiene så ble satset i det globale finanskasinoet, sier det seg selv at ved en skikkelig nedtur ville Lehman stå overfor en alvorlig risiko for å gå konkurs. Lehman Brothers gikk konk, og Vestens finanssystem gikk helt i stå. Finanskrisa var et faktum.

Ett år før denne gigantkonkursen, tok de 50 øverste makthaverne i Lehman Brothers ut bonuser tilsvarende fire milliarder kroner. I snitt blir det 80 millioner per finansgeni. På ett år. For å kjøre en 158 år gammel bank utfor stupet.
Puta1n
29.02.2020 kl 19:39 1543

Boligmangelen er så stor i Norge at man må sove utendørs i kø for bolig.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Wpe3k/her-sover-de-i-koe-for-aa-sikre-seg-leilighet

"Det er folk fra flere aldersgrupper som har satt seg i kø – en middelaldrende drosjesjåfør vil ha en av toppleilighetene. Men de fleste i køen går for toroms.

Køen er organisert med en fysisk liste på døren inn til eiendomsmegleren. Det er lov å ha vikar under køsittingen – men dersom du går bort, strykes du. Unntaket er nødvendige ærender, som om natten foretas over veien på McDonalds."

Puta1n
04.03.2020 kl 23:11 1324

Corona-effekten gjør at hytteprisene stiger 3% i Norge, selv om de står tomme mesteparten av året.
china
04.03.2020 kl 23:13 1320

Hva tenker folket om hvilke kosekvenser Viruset kan gjøre med boligmarkedet i det korte bildet (6mnd)?
Puta1n
05.03.2020 kl 11:17 1230

Tenker du på at de eldre dør og boligene deres blir tvangssolgt av den norske stat til fordel for statskassen?
Redigert 05.03.2020 kl 16:51 Du må logge inn for å svare
Puta1n
06.03.2020 kl 19:48 1053

Norge trenger nye varme hender for å ta vare på befolknikngen.

Ehrlichs nemesis, økonomen Julian Simon, godtok ikke premissene. Han snudde på flisa, og sa innvandrere gir mer enn de tar, og, berømmelig: ”I view the population explosion not as a disaster, but a triumph for mankind.”

Ideen var: Flere mennesker betyr flere hjerner, og dermed flere muligheter for geniale ideer.

https://dagens.klassekampen.no/2020-03-04/ber-om-luftbru-til-hellas

"Mens regjeringen krangler om å stenge grensene for asylsøkere, vil venstresida hente flyktninger med fly."
noprofit
06.03.2020 kl 20:18 1038

Trukke du har skjønt d.

Ville du latt olja bli liggende...

Stortinget har gjort noe riktig de har fått olja opp og lagd et fond med verdiene.

Dette r bra :)

D som ikke r bra hva de bruker pengene til. Skal ikke komme innpå d her,

Hva har vi lån 3600 milliarder i privat gjeld.

Ingen problem

Vi har over 10000 milliarder i fond

Ville du heller vært i et av de andre europeiske landene!!!

Der er d ikke fond men masse gjeld og forpliktelser

Forpliktelsene i Norge er veeeeldig mye større enn de 10tusen mrd i fondet. Stikkordet er pensjon til en generasjon som aldri sparte til sin egen pensjon. Vi som er født etter andre halvdel av 60 tallet må spare til egen pensjon og betale 40 og 50-tallskameratenes pensjon. Da blir det fondet ikke til stor nok hjelp.

Her synes jeg du glimter til Paneldata. Kan nok være lurt å ha litt boligformue i bakhånd ja....
Redigert 07.03.2020 kl 00:43 Du må logge inn for å svare

Regner med at du har flyttet fra Norge for lengst siden det knapt er mulig å bo her.Vet du ikke hvor privilegerte vi er? Burde skamme deg. Hån mot alle de som virkelig har det ille i denne verdenen.

Du har mye rett i hva du skriver, men hvem er det egentlig privilegert for?
«Avsoning i norske fengsler i samsvar med rettskraftig dom er ikke å anse som ulovlig opphold. Personer med dommer på 12 måneder eller mer vil derfor være å anse som medlem av folketrygden i henhold til folketrygdloven paragraf 2-1,» skriver Arbeidsdepartementet i en e-post til Aftenposten.
http://www.aftenposten.no/norge/Kriminelle-utlendinger-meldes-inn-i-folketrygden-234552b.html
Redigert 07.03.2020 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Puta1n
07.03.2020 kl 21:06 737

I Bergen fengsel tok de ansatte egne grep om de innsatte.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K064y/trippeldrapstiltalt-doede-henlegger-sak-mot-bergen-fengsel

"Politiet henlegger undersøkelsessaken mot Bergen fengsel etter at trippeldrapstiltalte Peter Beak (31) klatret opp på taket, stupte i bakken og pådro seg alvorlige skader."Han kunne endt som fullverdig medlem av folketrygden.

Jaja du får tro på hva du vil.

Hvordan tror du de andre landene i Europa skal klare d???

Du kan jo lage en analyse på d!

Tror nok Norge er bedre stilt enn de fleste andre land.

Noprofit: andre land har vært mer nøkterne med fagre løfter, og har ikke så generøse trygdeordninger og landbrukssubsidier.
Puta1n
07.03.2020 kl 23:44 663

"Politiet avsluttet vaktholdet på Haukeland universitetssykehus da det ble slått fast at den trippeldrapstiltalte mannen lå an til å bli lam.

Onsdag 10. september besluttet sykehuset å koble 31-åringen fra respirator. Han levde for egen pust i drøye 50 minutter, før han avgikk med døden."
Puta1n
10.03.2020 kl 14:52 524

Er det norske hus fortsatt bærekraftig med boligmangel i Norge?

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/erklaering_fra_regjeringen_stortinget/id261945/

"Regjeringen kaller dette prosjektet for:

Det Norske Hus - år - 2000. Grunnmuren i Det Norske Hus er den samlede verdiskapningen innenfor et økologisk bærekraftig samfunn. De fire søylene som bærer huset er:

Nærings- og arbeidslivspolitikk.
Velferdspolitikk.
Kultur-, forsknings- og utdanningspolitikk.
Utenriks- og sikkerhetspolitikk."

Kommentar til de 4 siste punkter.

1. Flyttet til Kina
2. Nevnt over hvem som kan bli medlem av folketrygden forutsatt fengslet i 12 mnd.
3. Utgjør bunnsjikt i Europa ref PISA resultat til norsk skoleungdom.
4. USA bestemmer. Norge har ikke noe slikt.
Redigert 10.03.2020 kl 15:05 Du må logge inn for å svare

Og selv er du ansatt på NAV? Landbruk er selvberging, men slike som deg vet ikke at Norge og nordmenn ble utsultet 1807-14. Les Terje Viken av Ibsen. GB England var det samvelde og stat, som i ren terror brente ned vår felles dansk/norsk hovedstad København 140 år før. (Flåteranet). Lille Norge ble den gang satt 300 år bakover i utvikling og i tid, i tillegg til de obligatorisk 3– 400 årene vi ellers er det fra før. De blokadestengte og regelrett sultet nordmenn ut (les Terje Viken av Ibsen). I 1940 reiser så mange etterkommere til sine utsultede «fordums overgripere i møte», og løper deres ærend i mer enn 5 år. Fra 1940-45 ifører nordmenn seg de krigs-erklærende staters uniformer, og i deres uniformer raider hjemlige trakter og dreper sine egne landsmenn, både på land og sjø. Og dette skryter de av. Skriver bøker om, og lager film om Idioter.


hahaha

Italia med 60 mill innbyggere klarer nå ikke dette selv, de søker EU om hjelp.

Ikke sammenlign Italia med Norge, det eneste de har felles er at begge land er i vest europa og mer eller mindre medlem i EU.

Puta1n
10.03.2020 kl 15:31 465

Burde Norge be EU om hjelp med boligmangelen her i Norge?
F.eks. etter krigen bygde svenskene og amerikanere hus til nordmenn.