Boligmangel i europas minst befolkede land? Norge?

Puta1n
24.02.2020 kl 15:52 4557

http://www.hegnar.no/kvinner/article700815.ece
"Demografer slår alarm: Det blir født historisk få barn i Europa. Samtidig vokser gruppen av pensjonister seg rekordstor. "

Heldigvis vokser boligmangelen i Norge pga ressurssterke innvandrere fra europa og afrika.

Hadde ikke krigen ankommet Norge, og kongedømmet som en befrielse hadde stukket av, ville nordmenn, bodd i sine gammer og naust fortsatt. Folketellingen i 1922 viser at bolignøden var så stor at forlovede ikke kunne gifte seg og familier ble splittet. Samtidig som de skipet ut tømmer i mengder for kjøp av gull. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Giftelystne-og-huslose-bergensere-325650b.html

Utlendingen lurer på hvorfor 95 % av alle bygningene i samtlige byer i Norge er bygget etter 1950? Hvorfor er det slik at Norge fortsatt har en sosialdemokratisk modell når den nåværende regjeringen er sentrum-høyre? «Hva motiverer rike mennesker i Norge til å betale høye skatter og avgifter?» De rikeste er også offentlige ansatte «parasitter» som rike er blitt, ved å selge fellesskapets råvarer. Deretter lever de på alle andres innbetalte skatter og avgifter. En offentlig ansatt (skatt)kan umulig betale noe skatt, men det norske folk tror at han/hun dette gjør? Det norske folk tror at Ekornet lever på havets bunn og Fisken i treets topp? I tråd med mine antakelser er det bevist 3-5 % av befolkningen, eier/bestemmer det meste. De 95 % øvrige del befolkingen har de resterende 5 % å fordele restene på. Den rikeste tidelen av husholdningene, eier nå halvparten av all netto formue i Norge. Konsentrasjon av formue er stor på toppen. I overkant av 2000 husholdninger de 0,1 prosent rikeste, eier nesten en tidel av all formue i Norge, men dette har ikke skjedd over natten. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/10/08/195246445/forskjellene-kan-reduseres

Før krigen var veinettet mellom byene elendig og lite fremkommelig, (Det hele var basert på hest og kjerre.) Vei og jernbane utbedret tyskerne noe eventyrlig.
Redigert 10.03.2020 kl 15:43 Du må logge inn for å svare

Alle nordmenn kan kunne si med USA General Wesly Clark. Al I grown up to belive, is a big lie.
on you tube https://www.youtube.com/watch?v=5BdIYeE90Zg

Når statsledere har ødelagt alt for sine egne, vil de selv rømme inn i en union for å gjemme seg vekk. Derfor EU.

Italia er Europas fjerde største økonomi og en av de svakeste, skriver economist.
http://www.economist.com/news/leaders/21701756-italys-teetering-banks-will-be-europes-next-crisis-italian-job
Redigert 10.03.2020 kl 17:02 Du må logge inn for å svare
Puta1n
11.03.2020 kl 19:25 1321

OIiver, bør det innføres boplikt i alle norske hus og hytter?, også de med utedo?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KvvewM/jaglands-nye-norske-hus

"Han fikk aldri realisert Det norske hus. Nå har Ap-leder Thorbjørn Jagland og kona Hanne Grotjord kjøpt seg hus med boplikt i Risør i stedet.

Eiendommen medfører boplikt. Kommunen har ikke mottatt noen opplysninger om hvordan de nye eierne vil opprettholde boplikten."
noprofit
08.04.2020 kl 21:16 1099

Solgte boliger til 10 gjorde de allerede før dette, så veldig rart at de skulle ha sluttet med det, eller hva???
noprofit
08.04.2020 kl 21:21 1096

Nei kanskje ikke så lurt , men husk d r bare å flytte.....hvis man syntes d r så bra andre steder
noprofit
08.04.2020 kl 21:39 1072

Hjelper ikke det når de ikke skjønner ordet dugnad og ikke stoler på myndighetene

I dag blir man rik av å bo. I Pantsatte og belånte boliger er det bare noen som tror.....
Å spare til bolig føles som å sitte i en gjennomharpunert robåt og forsøke å tømme den med en teskje. En mer usosial og pervers penge finans og skattepolitikk skal man lete lenge etter. Resultatet har vært galopperende boligpriser og en gal gjeldsvekst. Ved inngangen til 2016 hadde kronen svekket seg til drøyt 8,85 kroner mot dollaren, 9,6 kroner mot euroen og sentralbanken har svart med flere rentekutt. http://e24.no/makro-og-politikk/valuta/derfor-har-norge-hoeyest-prisvekst-i-europa/23679806

Dollar 10,30 og Euro 11,19
Redigert 09.04.2020 kl 11:36 Du må logge inn for å svare

I USA som Europa står det store spøkelsesbyer med nye bygg, uten noen beboere i vertfall ikke av folk. Kakerlakker og krypdyr er det vel mest av der, som her.

"Det er bare å leie ut på AirBnb" pleide ekspertisen her å si...
Puta1n
25.04.2020 kl 16:10 534

Må vel vaske ned hele boligen med antibac hver gang om leier den ut på Airbnb.

Vil man snart se plyndring og okkupering av tomme ferieboliger i Europa?
F.eks i Spania og Tyrkia?

Fase EN 1875–1939 – store forskjeller. Utvandrerfamilie i Minnesota i 1895. Noen kommuner sendte familier avsted på fattigkassens regning. Et utslag av økende forskjeller kom også i årene fra 1923 til 1939. De fem største bankene gikk konkurs. Tvangsauksjoner av gårdsbruk var en sørgelig del av hverdagen i mellomkrigsårene. Her selges Skullerud gård i 1934. Fase 2: 1939–1953 Folk ble likere
Okkupasjonsårene fra 1940 til 1945 var et svart kapittel i norgeshistorien, en tid det gjennomgående er lite pent å si om. Men tyskernes angrep på Norge markerte starten på en økonomisk utjevningsperiode som skulle pågå uavbrutt gjennom frigjøringen og de første etterkrigsårene frem til 1953.
«Arbeidsløyse og det som var att av gjeldskrise, var blåse bort på kort tid», skriver historiker Berge Furre om tyskernes økonomiske politikk i Norge i sin bok Norsk historie 1914 −2000 (Samlaget 1999). «Lønene var for det meste strengt regulerte, men setlane fossa ut i samfunnet frå dei tyske anlegga, der skyhøge løner måtte til for å skaffe arbeidskraft.» Mye gikk sin vante gang i landet, ligningsvesenet arbeidet som før, og skattestatistikk har vært enkelt å hente ut også fra krigsårene.
http://www.aftenposten.no/amagasinet/Disse-bildene-avdekker-en-140-ar-gammel-sannhet-om-Norge-608168b.html

Puta1n
03.05.2020 kl 09:21 272

https://forskning.no/arbeid-historie-hogskolen-i-nord-trondelag/drommen-om-det-moderne-norge/1006589

"Tettstedet Mo i Rana var et ganske alminnelig bygdesamfunn i Nord-Norge før krigen. Men så bestemte Stortinget seg for å gjennomføre en av tidenes største norske industrireisinger, og startet byggingen av Norsk jernverk på Mo i 1946.
Slottemo kaller det som skjedde i Rana på 1950- og 60-tallet for norgeshistoriens største sosiale eksperiment. I løpet av en tjueårsperiode fra 1955 økte innbyggertallet fra 8.000 til 26.000.
Med en så massiv folkevekst på kort tid var det krevende å få bygd boliger og skoler nok. Kommuneøkonomien ble til tider så trang at Jernverket måtte betale lønningene til de kommuneansatte."

«20-30-årene var preget av arbeidsledighet og mye fattigdom. Mange hadde nødsarbeid og de som arbeidet i Mofjellet var privilegerte. Her var det også bedre betalt. Den beste driftsperioden før krigen var fra 1937 til 1940. Under krigen ble gruvene drevet av tyskerne i en periode fra 1941 til 1943.
Rana er rik på jernmalm og elektrisk kraft, noe som var betydningsfullt for etableringen av industri. Gruvedrift ble etablert i Dunderland Iron Ore Company (1902–1947), Rana Gruber (1937–), Norsk Jernverk (1946–1988) og Norsk Koksverk (1964–1988). Disse var dominerende for sysselsettingen i byen, medførte etablering av «Dunderlandsbanen» og utskipingshavn. Det var ca. 3200 ansatte på det meste på jernverket alene. Befolkningsveksten ble nærmest eksplosiv på kort tid på grunn av etableringen av tungindustrien.