Kurskollaps i ASA-ME i dag. Hvorfor?


Lakseaksjer faller i dag på nyheter om luseproblemer fra Salmar, noe som ikke er relevant for ASA. Hvorfor følger da ASA etter? Og mer enn dobler fallet?
arwenn
17.04.2020 kl 16:59 1329

Det er viktig å holde tungen bent i munnen ift hva som er store og små hendelser. ASA hadde et uhell med tap av 227T fisk: https://ilaks.no/atlantic-sapphire-tapte-minst-tre-millioner-dollar-pa-fiskedod/

Dette er en liten brøkdel av årlig dødelighet i fjordanlegg: https://www.tekna.no/magasinet/nesten-60-millioner-laks-dor--vi-far-ikke-ned-dodeligheten/

Ellers er jeg fullt ut med på at dødelighet kan være ekstra utfordrende på land. Dødelig forurensing kan spre seg på en helt annen måte i et lukket anlegg når det først oppstår. Problemene for fjordbasert oppdrett er imidlertid store. Sykdom, lus, rømminger, forurensing av fjorder og klimaavtrykk / transportkostnader taler mot at fjordbasert oppdrett slik vi kjenner det i dag vil overleve. Da er ASA et veldig godt bet med lokalisering nært et enormt marked og antakeligvis et teknologisk forsprang. Jeg er dypt inne fra mai 2018 og har sett mer enn dobling til nå. Ser fortsatt for meg tredobling, men det er selvsagt ikke penger i banken...

Foreløpig bør det imidlertid være liten tvil om at det er en-null til oss som har hatt troen på dette de siste to årene ;)
Redigert 17.04.2020 kl 17:01 Du må logge inn for å svare

Oi oi .. tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet etter...

Atlanthich Sapphire er klar for børs. Opp 17% fredag og skal på børs tirsdag 5.mai. Da skal det bli utrolig spennende og se om større eiere kommer inn og de kanskje komme tilbakers til 140kr +
Laksen vokser fint og nå er det kun 2 mnd igjen til Q3 og slakting. Kjempe spennende .
arwenn
03.05.2020 kl 19:34 1142

Veldig spennende!

Prøvde å komme meg inn på 38, men hadde ikke nok pæeng (100K EUR). Klarte å kjøpe på 46/47 og har hatt en slags tanke om at jeg vil være med til 300 (som omtrent tilsvarer kursmålene som har versert forutsatt 0 utviklingsrisiko).

Spent på fortsettelsen nå, men vil jo kanskje tro at kurspotensialet knyttet til selve børsnoteringen ble tatt ut på fredag. Eller?

Det har jo vist seg at de som handler nå er andre enn de som skal inn når selskapet kommer på børs. Volum er jo «kun» dobbelt så høyt. Og den var jo i 124kr på fredag. 🤞🏼Det kan holde litt til.
Jeg kom inn på 64kr ;men solgte på 106/109 og kjøpte på igjen på snitt 84) så jeg er meget fornøyd. Godt med aksjer og 👍🏻

Intet ville gledet meg mer men jeg trenger en realitets-orientering fra noen som forstår dette bedre enn meg da jeg ikke forstår hva det er som tilsier at ASA-ME skal opp til 300 som noen her påstår? Dagens MCAP er ca 7 MRD. Forventet produksjon i 2021 er ca 21K tonn og 42K tonn i 2022.
Ved en pris på 300 får du en MCAP på ca 21 MRD. Mowi har en MCAP på 90 MRD (4 ganger mer) men produserte 430K tonn i 2019 eller nokså nøyaktig 10 ganger mer enn hva Atlantic PLANLEGGER å produsere om 2 år. I 2031 planlegger altså Atlantic å ha en produksjon som er 50% av det MOWI produserer idag.

Jeg mener at i et best-case scenario så kan Atlantic få et resultat på + 400 MIO i 2022 og dagens kurs rundt 100 kroner er da fornuftig og in-line med forventet resultat om 2 år. Dersom kursen skal opp til 300 må de levere 1,2 MRD på bunnlinjen noe som er dobbelt så mye som MOWI leverer idag. Etter mitt skjønn er det mao hinsides urealistisk å forvente en kurs på 300 med mindre du priser inn forventet fortjeneste om ca 40 år fra nå.

Hva er det jeg har misforstått her? Seriøse inspill mottas med takk!
arwenn
04.05.2020 kl 14:46 968

De 300 er forutsatt at alt går på skinner, inkl realisering av lavere produksjons-/transportkostnader for leveranse til det amerikanske markedet.

DnB ligger med kursmål på 150 gitt 40% sjanse for å lykkes iht plan, noe som skulle tilsi 375 gitt null utviklingsrisiko: https://aksjelive.e24.no/article/e8koPM

Jeg mener derfor regnestykket ditt ikke treffer spikeren helt på hodet. Her er det epler og pærer. Pga ulik kost er ikke en kg ASA-laks verdt det samme som en kg Mowi-laks. Du kan kanskje si at det treffer i nærheten av hodet, og at man kan få en slags følelse av om man er på riktig banehalvdel. Det vil jeg si man er dersom man forutsetter en gradvis oppbygging av kapasitet til 2030 til en halv Mowi, setter MCAP til en kvart Mowi og har med deg at kosten er lavere hos ASA.

Ellers er det mulig å dykke ned i tallene her: https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/handle/11250/2648854

Hei, Dette ligger ikke i direkte kroner og øre. Når de er ferdige med anlegget kan de produseere 90M tonn om 6 år og med en langsiktig plan om å produsere 220 000 tonn i 2031. Det vil si hvis de får til teknologien i år og beviser at de kan produsere fisk på land og alt virker så er det "bare" snakk om og skalere opp. De trenger ikke så mye penger men det de tjener for salg vil gå med til og bygge ferdig alt. (Slik jeg har forstått det) så verdien for Atlanthic sapphire er 8,6 Mrd Mowi i dag er 110 MRD
Mowi produsere (la os si 420 000 tonn) så vil altså Atlanthic sapphire teoretiskkunne bli verdt halvparten 55 mrd om 9 år. altså ca 6-7x dagens aksjeverdi. Men det viktigste er jo go få til det tekniske så at kurs om 9 år er mulig 700kr så er det ikke urealistisk med 250-300kr om ett år når alt er bekreftet.

Takk for input. Vel, transport pr. kg på landevei i USA er ikke billig! Det kan være like dyrt å frakte 25 tonn laks fra MIA til Dallas som å fly fra eks. CPH-HOU. Laksetransport på fly idag er noe med det billigste flyfrakten som finns i markedet. Hva analytikere har som mål er...hva skal man si...ofte mere kurs-drivende enn realistisk.
NB; Atlantic opplyser i sin egen mld at deres produksjons-kostnad er forventet å være høyere enn tradisjonell oppdrett i sjø....
MOWI opplysere i sin årsrapport at de har en prod-kost like under 40 kroner. Er det da naturlig å anta at Atlantic har en prod-kost rundt 50?
Dagens laksepris er 56 kroner. Jeg kan ikke forstå hvordan de kan levere et så høyt resultat basert på dette i alle fall.
Så kan man jo håpe at lakse prisene kommer tilbake til 100-150 kroner kiloen, men slik forholdene er idag er aksje-kursen på 117 basert mer på luft- og kjærlighet enn real-økonomi. Hvordan den skal komme til 300 er ikke et bet jeg går for i alle fall.
arwenn
04.05.2020 kl 22:03 832

Det virker ikke helt som du har forstått caset. Tallene dine sammenligner jo Mowi kost FCA Oslo med ASA kost FCA Miami. Mowi må betale 10-15 kr/kg for å få fisken til Miami. Da er den også mindre fersk og dermed forutsetningsvis mindre verdt.

På side 27 i denne står det en del om kost (og den er langt lavere enn 50 iht denne presentasjonen). Dette er jo en slags reklameplakat, men det er jo også årsrapporten til Mowi. https://atlanticsapphire.com//assets/images/ATLAS-Investor-presentation-April-24th-2018.pdf

I tillegg til lavere kost FCA Miami (og dermed også en hel del andre steder i USA (for trucking ER vesentlig billigere enn fly)), har man også forventninger om høyere kvalitet og høyere salgspris. Det gjenstår å se om det blir slik.

Til slutt har det vært store problemer med biologien i fjordbasert oppdrett de siste årene. De siste ti årene er kost/kg nærmest doblet. Stopper det der? Eller vil kostnadene fortsette å galoppere? Gjør de de er norsk fjordoppdrett snart utkonkurrert.
Redigert 04.05.2020 kl 22:04 Du må logge inn for å svare
milk
05.05.2020 kl 07:07 752

Man kan lure på hvem som forstår hva?"arwen...... Kostnadene for landbasert vil bli langt høyere enn i sjø. Det er en både energikrevende og arealkrevende form for oppdrett. Risikoen for uhell og sykdom som krever full stans,er også høye. Kostnadene i sjø har stabilisert seg og er på vei ned på de beste lokalitetene. Det er dog store variasjoner.

Jeg har tro på konseptet så der er vi enig. Det er de real-økonomiske fakta rundt foroventet fortjeneste samt påstand om kurs rundt 300 jeg ikke forstår.
Jeg mener at forventet fortjeneste i 2023 (når de produserer ca 64K tonn) i beste-fall kan nå ca 400 MIO. Da legger jeg til grunn en brutto-fortjeneste-margin på 10%, noe som er på linje med MOWI (som har utviklet stordrifts-fordeler i mange år) og 30% høyere margin en for eks GSF som ikke har så store volum som MOWI. Et nøkternt men noe optimistiks margin mao. En kurs på 150 kan da forsvares og vil i så fall gi en EPS på ca 8 og en P/E på 18. Det kan virke fornuftig.
Men, det er et par store problemer rundt denne;
1. Dagens lakepris ligger rundt 50-60 kroner og det er tvilsomt at noen i næringen tjener penger i det hele tatt på dette nivået. Dersom prisen ikke kommer tilbake til minimum 100 så er caset dødt.
2. Oppstarts kostnader. Å forvente at alt går på skinner i de første årene er i overkant optimistisk. Sansynligheten for større feil som vil vesentlig forringe et nøkternt 10% resultat er ganske stor.

Til syvende og sist er ikke jeg her for å hjelpe Atlantic til sukesess eller peke på problemer de måtte få.
Jeg er her for å investere i business-case jeg kan tjene penger på. Jeg har tro på konseptet men mener at den økonomiske oppsiden er nå i stor grad tatt ut. Videre stigning utover 110-120 nivået er lite sannsynlig, i alle fall ikke før om 1-2 år fra nå.

Blir uansett spennende å følge med på fremover. Intet ville glede meg mer om jeg tok feil. ! :-)
milk
05.05.2020 kl 09:07 691

Som noen av Dere vet,så har jeg vert i startfasen av landbasert oppdrett for en del år siden. Jeg kjenner alle konkrete tall på faste og variable kostnader. noe har forbedret seg men atter andre har steget! Noen av disse tallene kommer ikke frem linje for linje,i et estimat. Jeg ble overrasket over de forskjellige kostnadene som kom frem etter krav fra bank og forsikring. Back up systemer og doble vannforsyningsystemer ble svært kapitalkrevende. Til opplysning!Jeg hadde egen tomt med gunstig beliggenhet....
arwenn
05.05.2020 kl 10:18 657

Landbasert oppdrett for en del år siden er vel ikke så veldig sammenlignbart med i dag. Og hele poenget med landbasert er å kunne være nært markedene. Det er man ikke som nordmann med egen tomt...
arwenn
05.05.2020 kl 10:26 643

For ordens skyld, onkel: Det er ingen her som har påstått at 300 er en fornuftig prising i dag. Det forutsetter null utviklingsrisiko. Dersom man hadde et utprøvd anlegg i dag med tilnærmet risikofrie planer om utbygging til 220T i 2030 er jeg overbevist om at en prising i dag på 300 er fornuftig. Og så er det jo et stykke vei og en del risiko på veien dit. Jeg har tro på at mye av dette kan være ryddet av veien i løpet av et par år. Alt har gått omtrent så bra som man kunne håpe hittil. Om et par år tror jeg man har vist at man takler biologien og at man takler utbygging.

Lakseprisen er jo selvsagt også en risiko, men det gjelder jo alle lakseselskaper. Det er vel ingen lakseselskaper som i dag er priset på grunnlag av dagens spotpris.

Onkelskrue. For 2-3 år siden var jeg helt enig i din tankegang om at alle selskaper som skal stige mye i aksjeverdi må tjene masse penger før de stiger. I fjor gikk jeg og så på Flere aksjer og ende opp med Tesla, hvordan i all verdan kan de stige så mye og alikevel ikke ha sjangs og tjene PE på realistiske nivåer osv.. men de steg og steg. Mitt konklusjon er da føglende. Selskaper som kan i fremtiden ha en busness modell som kan skalere opp(Enorme muligheter) , ER Miljøvenlig og bærekraftig og tenker nytt. Her kom jeg frem til 2 selskaper Atlanthic sapphire og Quantafuel. Atlanthic. Hvis de får til og "lage" laks på Land i USA ett av verdens største markeder de er 100% miljøvenlige og har en fantastisk mulighet til og bli enda større. (Se bare fra start var målet 90K fisk og nå er det 220k fisk bare med og kjøpe mer land. Hvofor ikke bare kjøper 220k til så er de større enn MOWI. slike muligheter gjør at aksjene "kan" stige uendelig så lenge markedet er der (Mer folk trenger mer mat og i en verden som miljøfokus er enormt) hvem er bedre enn Atlanthic sapphire. Ja det bil bli utfordringer på rekke og rad og kostnadden kommer sikker til og gå ut over planlagt... men aksjekursen kan fint stige til 3-4-500 på mulighetne og popularitet. så derfor tror jeg virkelig Atlanthic sapphire straks teknologien er bekreftet er 300-400kr mulig og så er etter det kan kalkulator komme frem. (Quantafuel er tilsvarende bare plastik og skalerbar modell.) så det er mine 2 av 3 aksjer. (Siste var Selg små aksjer bank og kjøpte aker bp for en mnd siden de ble for billige (inngagn 124kr) og verden kommer tilbakers snart.)

Enorme volumer i dag på stigende kurs dette er virkelig en styrke. på Fredag var volumene 3x over gjenomsnitt og den steg 17% I går var volumene som normalt og den sank 3% (OSL og sank 3%) I dag 1 1/2 time inn i handelen er volumet 1 1/2 gnang av normalt og opp nye 6%. Er ikke ekspert teknisk men det er vel veldig sterke signaler. ser ut som flere vil inn en del større poster som går.

Klimaendringer vil gjøre det vanskeligere og vanskeligere å drive oppdrett i havet. Derfor satser jeg på landbasert oppdrett der man kan kontrollere temperaturen på vannet og oksygeninnhold. Økende vanntemperaturer skaper allerede problemer for tradisjonelle oppdrettere. Les hva som stod i Q4 rapporten til MOWI:

Oppdrettsvirksomheten i Canada hadde et svakt kvartal med et operasjonelt driftsresultat på minus 8,7 millioner euro, og driftsresultatet pr. kilo kom inn på minus 0,53 euro.– Vi hadde massedødelighet øst i Canada i tredje kvartal, og det har gitt ettervirkninger inn i fjerde kvartal. Canada hadde en veldig varm sommer med høy sjøtemperatur og lite oksygen. Vest i landet har det også en periode vært lavt oksygennivå og problemer med plankton, noe som gjør at biologien blir mer utfordrende, sier konsernsjefen.

https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/bitstream/handle/11250/2648854/masterthesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linker til min masteroppgave der Atlantic Sapphire verdsettes. Der kan du få svar på noen av spørsmålene som stilles i innlegget. Samtidig er det viktig å påpeke at hverken jeg eller min partner er profesjonelle, så hvilken verdi en vil tillegge oppgaven blir opp til hver enkelt å bedømme. Personlig synes jeg vi har tatt rimelige og nokså konservative forutsetninger.

Takk Stianz96! Særdeles hyggelig at du deler et slikt doument som åpenbart er med på å besvare viktige spørsmål ift verdifastsettelsen som både jeg og andre nok lurer på. Jeg skal kose meg med den i kveld! :-)
milk
05.05.2020 kl 15:47 480

Til opplysning! Vi planla å leie slakting,pakking og opplasting. Fraktkostnadene til Frankrike i 2012 kom på 48 000 for en trailer. Det utgjorde ca 1,20 Kr/kg rund fisk. Frakt var med andre ord en av de minste kostnadene.....
arwenn
05.05.2020 kl 16:25 464

Vanskelig å trucke til USA, og det er jo det som er hele poenget her. Fisken er allerede i USA i fersk tilstand. Bedre kvalitet og sparer 10-15 kr/kg.

Skal du selge til Frankrike konkurrerer du jo med fjordbasert som har akkurat de samme transportkostnadene.
milk
05.05.2020 kl 19:26 399

Markedene har forandret seg,men transport har ikke vert den betydelige kostnaden. Flyfrakt har vert meget gunstig frem til nå. ... Frakt var/er bare en liten del av kostnadene enten du er på land eller hav. Det er bare helt utrolig hvordan enkelte tror at selskap kan finne arealer til å produsere store volum nærme de største markedene. Dette viser bare hvordan folk ikke kobler teori og praksis. Arealavgiften/festeavgiften vil bli minst 10 ganger høyere på land en til vanns. Hvem vil ha et oppdrettsanlegg i nabolaget. Det vil bli enorme mengder avfall som skall ut eller videreforedles.... Dette blir uten tvil spennende :-D

https://vimeo.com/415041163
Håper denne virker. Som investor er jeg litt rørt. 🍾