Vil Covid-19 ta knekken på boligmarkedet?

Millennial
27.02.2020 kl 20:28 15667

Nå som coronaviruset har gjort sitt inntog til Norge er det på tide å opprette en egen tråd hvor vi kan løfte ut våre tanker om mulige konsekvenser det kan ha for boligmarkedet.

Mye vil selvfølgelig bero på norske myndigheter og hvorvidt de skal kunne klare å hindre spredningen. Min personlige mening er at de har vært naive og lite kompetente uten at jeg ønsker å gå inn nærmere på det. I skrivende stund er det 4 personer som er påvist coronaviruset i Norge, men det reelle tallet er nok mye høyere nå.

For at vi skal kunne diskutere det må vi bare anta at tallet av coronavirussmittede vil øke betydelig i tiden som kommer, så spm. er, hvordan vil det slå ut på boligmarkedet?

Det som er helt sikkert er at konsumet, med unntak av medisiner, mat og husholdningsartikler o.l., vil falle betydelig. Det vi videre medføre til lavere sysselsetting. Noe som igjen vil slå ut på boligeieres betjeningsevne. NB! En gruppe som sitter med relativt høy gjeld fra før av. Boligeierne vil selvfølgelig prioritere å nedbetale gjelden og det vil videre slå konsumet. Aksjemarkedet har begynt å falle og det vil igjen slå ut på konsumet samt investeringer. Og når ballen har først begynt å rulle kan det etter min mening få uheldige konsekvenser for boligmarkedet, spesielt i områdene som har hatt den høyeste boligprisveksten de siste årene, nemlig Oslo og omegn. Og jeg har ikke begynt å snakke om turistnæringen...

Til slutt vil jeg nevne at folk søker trygge havn (valutaer), som dollar og euro, den norske krone svekker seg og det blir mindre attraktivt for utenlendinger å bosette seg i Norge, spesielt øst-europeere. Mange av dem som er bosatt i Norge kan også finne på å pakke og dra tilbake. Oljeprisen går også ned. Lavere etterspørsel etter olje svekker også den norske økonomien samt den norske krone.
kleiven
24.03.2020 kl 08:44 644

Dette kan ikke sammenlignes med finanskrisen. 2 år fra nå er boligmarkedet halvert.
baltuz
24.03.2020 kl 09:09 621

om det er tilfellet har vi bare sett starten på fallet i aksjemakredet.

Det eneste virkelige boligkrakket vi har hatt i min levetid er på tidlig 90 tallet . sjekk hovedindeksen forut for dette

https://twitter.com/osloboers/status/861478014084952064/photo/1

svært mange av aksjen i hovedindeksen ble nullet ut. enten konkurs eller nye emisjoner. da hjelper det ikke kjøpe billig om du må putte inn frisk kapital.
boligene kom tilbake.

her er det snakk om bolig til å bo selv eller satse sparepengene på børsen. La pengen stå i banken til vi vet litt mer .

Følg det vanlige rådet og sett ikke penger du ikke har råd til å tap inn i aksjer.Hirsh
24.03.2020 kl 11:27 549

Det er masse spådommer her men fakta er ingen krise er det samme. Boligprisfall på mer enn 20% har jeg ikke tro på. Mulig noen steder blir det mer. I Oslo blir det trolig mindre på grunn av jobbmuligheter etter krise. Det er der hvor folk skal flytte. Det blir større arbeidsledighet en periode men det går over etter hvert.
Norge er ikke så skremmende dyrt som før. Heller ikke boligpriser. Hvem skal jobbe på byggeplasser, pusse opp gamle leiligheter når god del Østeuropeere drar hjem? Norske håndverkere ble nesten truet art en kanskje. Flyvertinner skal jobbe på barnehager tipper jeg.
Jeg vet lit om 87-92 krise i Norge men den tiden NOK var klemt til dollar fast og det var en del av problemet. Når er det ikke tilfelle som alle kan se på dollar pris. I tillegg flere land ble vant til å spre penger de ikke har. Det var ikke så enkelt før 2008.

Koronavirusrelatert:

Jeg får fra og med i dag kun 8200 kroner i måneden. Husleien er på 8000 kroner. Jeg har fullstendig panikk. Hva skal jeg gjøre nå?

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/1npn1q/jeg-er-student-og-permittert-hva-naa-ida-andersen

Det meldes om 743 nye dødsfall på et døgn i Italia. Det er skremmende tall...