NAS ledelsen ska i aksjon

EliotS
NAS 29.02.2020 kl 16:40 17293

18,93 NOK var slutkursen på NAS fredag ved luk. Dagen startet med 17,50 og gik litt ujævnt op til kurs 20, hvor den holdt sig hen over dagen. Der er sikkert en del som ikke vil sidde i Norwegian hen over helgen og det er muligvis årsaken til faldet ned til 18,93. Det kan dog også være fordi at USA åbnet op i rødt fredag selv det ud på aften genvandt terræn. Uanset så er kurs 20 NOK slet ikke acceptabelet for eksisterende aktionærer.

Det er helt fair at NAS falder i denne uke på grund af Corona virus men faldet var langt større end andre flyselskaber. Det på trods av Norwegian er litt mindre eksponeret imod de værste Corona virus områder (Kina, Korea og Norditalien) end flere konkuranter. I tilleg så har Norwegian Air ikke hedged så meget jetfuel som konkurranter og kan dermed nyde fordel at den utrolige billige oliepris for øjeblikket. Det hedge som Norwegian har sat ligger også langt under konkurrantene. Så i et komparativt perspektiv har Norwegian i 2020 en fordel.

Så hvad er hovedproblemene og hvor må ledelsen sette ind. Ja - korfattet sagt: De må synliggøre værdierne og sikre en stærk aktionærkreds NU


NAS har en stor gjeld

Ja – NAS har en stor gjeld. Den er på 58,282 mia NOK per 31.12.2019. Men jeg syntes det er værd at sammenligne med sidste år i december fordi på det tidspunkt var NAS meget tæt på at blive solgt. På det tidspunkt brugt man ikke IFRS 16, hvor leasing forpligtigelser skal med i beregningen. Lad os derfor lave en sammenligning uden at tage højde for IFRS 16. Så har vi følgende:

31,917 mia NOK i rentebærende gjeld 31.12.2018
24,008 mia NOK i rentebærende gjeld 31.12.2019

Det er en forbedring i gjelden på 7,909 mia

Der er for øjeblikket 163.558.377 aktier i omløb. Det er en forbedring per aktie på 48 NOK per aktie.

Equity ratio var i de to regnskabsår:

4,8 % per 31.12.2019
3,0 % per 31.12.2018

Men hvis man havde kalkuleret uten IFRS så vill regnskabsåret 2019 ha en ratio på 9,1 %

Det går altså den rigtige vej med gjelden selvom den fortsat er høj.

NAS likviditetsituatjon er dårlig

Ja – det er korrekt at NAS per i dag ikke har en optimal likviditets situation. Det er diskussionen om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt. En overskiften i Finansavisen rammer plet her «Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen tror passasjerene kommer tilbake og at Norwegian kan unngå emisjon». Han peker på at Norwegian har en reel risiko for emisjon per i dag og det reflektere kursen. Men han peker også på en rekke ting som kan flytte Norwegian vekk fra dette scenrio. Han peker bl.a på Boeing avtale som sikker kan give en mia kr i forbedret likviditet. Den artikel er litt et opråb til ledelsen om at få nogle af disse tiltak på plads.

Jeg mener så at det høje fordringsniveau er helt klart NAS' vigtigst problem på den kort bane. Tilsyneladende så har NAS kreditkort innløser bare øget og øget niveauet for hvor meget de holdt tilbake. Med det resultat er per 31.12.2019 havde NAS 10,133 mia NOK i fordringer. Hvis Karlsen kan få lov til at arbejde med 3-4 mia av disse så er jeg sikker på at situationen bliver enn anden. Både Karlsen ved Q4 presentationen og IR har oplyst at en nye vigtig innløser vil være på plads ved udgangen af Q1 (og jeg har forstået at det er i disse dag). Det betyder at Karlsen slipper for en meget «tung hovedpine» som han har haft siden siste sommer. Han har sikkert heller ikke ville gå på krigsstien rundt omkring dette problem før end det var løst. Jeg har prøvet at undersøge dette litt nærmer men der er meget sparsom med oplysninger men jeg har indtryk av det har været innløseren «NETS» som har været det stor problem her.


Mandag morgen og neste uke??????

Med hvad gøre NAS ledelse nu? Der har været en enorm omsetning i aktien i denne uke og der er en enorm usikkerhed i markedet som følge av Corona. Jeg mener at ledelsen ikke bare kan være passiv i de kommende dage. Jeg ved med sikkerhed at Karlsen og Schram holdt møde hos SEB Bank i London torsdag. Rygterne går så at de er taget videre til USA og at Kjos skulle have tilsluttet sig dem. Jeg er litt usikker på om dette er ønske tenkning eller om det er sandt. Men jeg håber det er sandt. Hvad de har gang i skal jeg ikke kommentere på men jeg håper at dette er udtryk for at de ta greb.

NAS er lige nu den mest short aktie på Oslo Børs og short blev øget i denne uke og på disse lave niveauer. Det er en direkte udfordring til ledelsen. Det er et råb om at værdi må synliggøres i en eller anden form. Her er to forslag som skulle være muligt:

- De kan oplyse markedet om at de har fået en ny kreditkortinnløser på plads
- De kan oplyse markedet om at de har underskrevet en avtale med Boeing.

Det nytter ikke noget at trekke den Boeing avtale mere. Værdi i aktiekursen bliver udhullet så meget lige nu at en Boeing avtale om 2 uger eller senere vil nok give en stigning men vi kommer ikke i nærheden af 40 kr og så mister avtalen sin "trigger" værdi.

Alternativt så kan ledelsen komme med en ny stor aktionær som på en anden måte kan ta ansvar fordi Kjos gør det ikke. Jeg syntes allerede fredag at vi fornemmet at et forsøk på stabilisering blevet lavet. Men kurs 20 igennem neste uke er altså ikke noget som er acceptablet, hvis vi skal ta højde for at Corona frygter vokser igennem de neste par uger.

Jeg regner med at se et eller utspil fra NAS ledelsen i først halvdel av neste uke.
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
Tyr
01.03.2020 kl 12:19 5108

Er ikke gjelda i dollar ? Med den kraftige økning i dollarkursen, så har gjelda økt betraktelig eller ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare

Greit å huske på at han kan komme grovt. Han dømte Tesla til konkurs på kurser rundt 150 dollar. Den gikk til ca 900.
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
minsin
01.03.2020 kl 12:47 5069

Klart de har fått en vare de ikke har fått levert...
Etter ett år med MAX på bakken , kan fortsatt ikke Boeing komme med dato for levering... NAS har 34 fly som skulle vært operativ i 2019.
NAs gjorde sin bestilling allerede i 2012 , som ett av de første selskap og fikk gode betingelser ..
Når nå andre flyselskapet , har fått utbetalt erstatning - kan det tyde på at NAS har en litt anna agenda enn kun erstatning
Tror det kan være en viss sannsynlighet for at NAs nettopp gjør det - kansellerer samarbeidet med Boeing.
De klarer fortsatt å opprettholde flåtefornyelses prosessen , med kun Airbus fly i bestilling... andre fly selskap er ikke så heldig
Det vil frigjøre flere milliarder og lette gjeldsbyrden betraktelig, obligasjons lånene med høy rente kan nedbetales
Speiselt nå som corona viruset herjer og at endel aktører spekulerer hardt mot NAS.
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
Epona
01.03.2020 kl 13:31 4996

Sannelig « buste-tjukken », - den var ny.
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
vikingo
01.03.2020 kl 14:20 4983

Lurer på hvem som trigget «analysen» fra ABG. Det var den som tok første jafs av nedturen før det ordentlige Corona-hysteriet. Analytikerfeigingen mente det kom emisjon og likevel opprettholder «hold» og 37kr som kursmål. Morsom type!

Jeg mistenker ar de som har short-interesser heller vil bruke pressen, falske rykter om mislighold samt en elendig 3.djeparts analyse, i stedet for å kontakte ledelsen for å finne de faktiske forhold.
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
hstray
01.03.2020 kl 14:25 5003

Pre- delivery Payment Financing Facility» (PDP-fasilitet) på 737 max flåten utgjør 4-6 milliarder. Her har Norwegian i tillegg en betydelig valuta gevinst. Vet med sikkerhet at kansellering vurderes sterkt da 12 mnd utsettelse av levering nå snart inntreffer. Geir karlsen har også uttalt at man vurderer alle muligheter, og at Boeing ikke her sjangs til å opprettholde leveringsplan. JS var også tydelig på at det gikk en smertegrense, og at de har hyppig kontakt med Airbus.
Kjos støtter også en kansellering da det vil styrke EK situasjon, og HBK ikke kan delta i en ny krise emisjon.
Derfor er det satt krav fra Norwegian til Boeing iht kompensasjon,hvor Norwegian er tydelig på at Boeing 737 max avtalen kanselleres såfremt Boeing ikke går med på avtaleutkast fra Nas . Vet ikke om norwegian ledelsen er i USA nå, men de vært på besøk hos Boeing flere ganger i vinter.
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
Herman*
01.03.2020 kl 14:47 4982

Takk for informativt innlegg. Er de 4-6 milliarder egentlig EK, eller har NAS lånt noe av dette med pant i flyene? Vet at de kan kansellere deler eller hele bestillingen nå i mars, men husker du datoen?
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare

Sissener & Co er representanter for Short & co. Når han uttaler seg i media på vegne av Norwegian Air shuttle aksjonærer, gjør han det på vegne av sine egne interesser.

Det hadde vært morsomt å høre Sissener som sier "nå er det på tid å handle i Nas". Nei, tvert imot vil Sissener & Co, gjør alt i sin makt for å destabilisere kursen.
Hvem vil Nas sin død?

Alle husker hvordan han reagerte da Norwegian vurderte å ikke gjennomføre den forrige emisjonen..
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
lektor79
01.03.2020 kl 15:10 5016

De har jo snart ikke mer å ta emisjon fra... Værre og værre jo.. hadde jeg aldri trodd
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
merida1
01.03.2020 kl 15:46 4962

NAS har mer enn nok fly. De sier selv at de ikke ble / er blitt særlig berørt av den sene leveringen eller disse feilene på flyene
Hva skal de da med flere fly? Et utslag av 'voksesyke' som de snarest må kvitte seg med.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

Her ligger NAS et hestehode foran. De har allerede kuttet rundt 20-25% i disse mnd og med god planlegging attpåtil.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
01.03.2020 kl 16:36 4925

Hvis det er slik at NAS kan heve kjøpet på de allerede leverte flyene og få tilbakebetalt et betydelig beløp, er det relativt godt stilt i år. De trenger jo ikke flere fly til vinteren, og i sommer kan de bare redusere wet-lease noe. Hvis dette stemmer, vil de da få 3 betydelige innbetalinger de neste månedene: 1) Refusjon av deler helelr hele forskuddsbetalingen ti Boeing. 2) Kompensasjon fra Boeing 3) Innbetaling fra JV i forbindelse med overlevering av fly. Når det gjelder det siste punktet, kan det jo hende at denne innbetalingen blir noe mindre hvis NAS bestemmer seg for å beholde noen av flyene selv grunnet kansellering av MAX bestililngen.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
merida1
01.03.2020 kl 17:04 4858

Tror det blir rally i morgen. NAS er et oppegående selskap tross relativ høy gjeld. . 3 mrd for et så stort flyselskap er komisk.
Ledelsen sier da også at de har god kontroll.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Nub
01.03.2020 kl 18:08 4784

Focus 2019 og NEXT har jo i ganske stor grad tatt for seg dette, ja.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
01.03.2020 kl 18:18 4783

Hva sikter du til når du sier at "ledelsen sier da også at de har god kontroll". Meg bekjent har ledelsen så langt stukket hodet i sanden og ikke uttalt seg til pressen, men det er mulig jeg ikke har fått med meg alt.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
hstray
01.03.2020 kl 18:48 4726

Tilbakebetaling av PDP fasilitet vil påvirke Norwegians regnskap og balanse. Vil gi en økt likviditetseffekt på flere milliarder samt sterkere balanse med mindre gjeld og mer EK.
Dette representerer også den nye linjen hos styreleder Smeedgard, CFO Geir karlsen og ny CEO Jacob Schram hvor risikoen skal taes ned. Rutenettet til Norwegian er i tillegg redusert og man trenger færre fly, i tillegg er Argentina satsningen lagt ned. Airbus Neo bestillingen setter Norwegian i posisjon til å forhandle om en terminering av 737 max bestillingen. Ny CEO Jacob Schram har vært tydelig på at Norwegian nærmer seg smertegrensen. På Q4 ble det sagt det var i hyppig kontakt med Airbus.
Norwegian finansielle situasjon sier også at de må gjør noen endringer og forbedre balansen.
Styreleder Smedegaard som er svært delaktig i Norwegians forhandlinger med Boeing fikk aksjer for 2 mill nok ved tiltredelse. Han har dermed sterke økonomiske incentiver i Norwegian.

Ny to milliarders emisjon i Norwegian nå vil fullstendig radere ut HBK holdning som ikke har mulighet til å delta. Iløpet av mars mnd kommer Norwegian enten til å inngå en kompensasjonsavtale med Boeing med høy cash andel, estimerer 3-400$ millioner. Alternativ 2. er en terminering av hele 737 max bestillingen. Boeing forplikter da å tilbakebetale PDP innbetalinger innen relativt kort tid. 4-6 milliarder NOK.
I tillegg vil Norwegian og Boeing forhandle om en kompensasjonsavtale.
Klarer ikke Norwegian og Boeing å bli enig om kompensasjon vil dette ende opp i europeisk og eller amerikansk rett. Det kan bli en stygg sak, hvor alt dritet Boeing har gjort rundt 737 max kommer opp igjen.
Det er tvilsomt at det kommer så langt da dette vil vært ekstremt negativt for Boeing og kan føre til ytterligere kanselleringer.

Ser man på dette i etterkant så er det de store flybestillingene fra 2012/13 som har vært døden for Norwegian. Ruter er åpnet i øst og vest med svak lønnsomhet. Selskap hadde en ok balanse før denne tiden.
Ny ledelse jobber aktivt med å ta ned risikobildet, og erkjenner man trenger færre fly etter siste års nedskallering av rutenettverk.
Jeg vil også tro ny Norwegian ledelse og dets rådgivere har sett på muligheten til sette ut long haul satsningen i ett eget selskap hvor Easyjet og andre partnere inviteres med inn som medaksjonærer.
Det vil være ett viktig element hvor risikoen taes ned for Norwegian, og man får en sterkere long haul satsning hvor Norwegian ikke skal være motoren alene. Videre vil mest sannsynlig UK klare å fremforhandle de viktig overflygnings tillatelsene over øst Sibir.

Kjos og kise jobber nok 24/7 for å bevare sine verdier i Norwegian ASA as we speak.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
01.03.2020 kl 19:13 4684

Du kan åpenbart dine saker. Husker du når denne 12 mnd perioden utløper? Var det ikke nå i mars?
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

Det hadde vært fint om noen journalister skrev som deg i aviser ;)

Dessverre, peker de kun på negative nyheter.
Det vil være vanskelig for enkelte aksjonærer å skille mellom sannhet og løgn.

Derfor, bør man holde seg rolig og pragmatisk: Hva skjer videre uansett om Covid-19 ikke dreper 225 000 000 mio mennesker (tilsvarende ca. 3% av verdensbefolkningen)?

Jo, av erfaring vil viruset forandre seg eller/og død av seg selv. Livet (selv om tusener av mennesker vil/kan død) vil fortsette.
Det vil nok legge sporer på mange mennesker og verdensøkonomien vil bli forandret noen uker/mnd/år.

Nas selskapet vil nok klare seg bra. Selv om noen verdier er forduftet med hjelp av short & Co og krisemaksimering filosofi i Øko-media; fakta vil få fly til å fly igjen.

Risiko for konkurs? Liten. Fordi, Boeing erstatning avtale vil nok finne plass i 2020!
Nordmenn vil fortsatt reise som aldri før..
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

Skal ledelsen på banen denne uka? Trafikktall Torsdag kanskje noen ord da? Tiden er inne for å synliggjøre penger på vei inn og snakke litt her og nå , ikke så mye om første kvartal 2025. La Eqvinor og selskap i det kaliberet tenke så store tanker om hva som skjer 10-20-50 år frem i tid.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
hstray
01.03.2020 kl 19:54 4597

Den utløper i mars. Journalister lever av klikk, derfor blir opphausa aggressive innlegg som får flere klikk.
Spørsmålet er om ny administrasjon i Nas kansellerer hele 737 max avtalen. Går de videre med avtalen betyr det kun at kompensasjon fra Boeing er veldig bra.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
hstray
01.03.2020 kl 21:59 4406

Kommer ikke noe fra ledelsen såfremt de ikke må melde noe. Trafikktall er trafikktall, og ikke en kvartalspresentasjon.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

Kan vi forvente noen overraskelser med de største eiere? Eller er det kun småaksjonærer som forlot flyet i panikk?
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Fred55
01.03.2020 kl 22:32 4306

Takker til Eliot for mange gode innspill og synspunkter og selvsagt flere med han.

NAS har siden våren 2019 gjort mye positiv fått på plass endringer og fokusert på inntjening og ikke bare vekst. Har måtte selge NOFI fått på plass emisjoner og noe JV ++ Altså mye bra.
Før Jul fikk de på plass obligasjonslånet. Jeg og veldig mange var gått fornøyd med dette og ventet på Boeing, RR avtale osv. Passasjertall måned etter måned bedret seg. Ting så faktisk veldig positive ut. Noe jeg mener det gjør fremdeles dog på litt lengre sikt :-)

Vi viste da at dette obligasjonslånet var ett dyrt lån. Gikk raskt rykter om at de som var med shortet sine aksjer. Noe vi så etterhvert på short registeret. Vi fikk dermed ca 35 millioner flere aksjer inn i NAS ( 1,4 milliarder : 40 kr) Om jeg ikke husker helt feil.

Endel fond som var med har trolig satt shorter for rundt 8% synlig og sikkert noen % ikke synlig. La oss anta ca 12 % men kan være mer. Dette tilsvarer ett sted mellom 15 og 20 mill aksjer er short. Den aller største delen er på høyt 30 tall opp mot kr 40. Altså enorme gevinster når vi roter rundt 20 tallet.

Spørsmålet en kan stille seg er når shortere sier seg fornøyd med sine posisjoner og kvitter seg med shorten. De har fått en vanvittig hjelp av virus frykten. Hvor lenge det hysteriet vil vare blir ren gjetting. Men verden skjønner nok innen rimelig kort tid at dette er hysteri over en litt "klein" nvanlig influensa og ikke nok til å knekke verdens økonomien. Mitt tips er en gang til uken.

Ligger alt for mye positivt i NAS for kommende år. De opprettjholder guadingen sin/ mulig de vil endre på dette, men tviler på at det skjer med det første.

Siste synlige i short registeret er fra 27.02.20. Altså registrert torsdag forrige uke og er da 1 til 3 dager før de økte den. I morgen får vi se hva den reelle shorten var på fredag. Dette vet vi klokken 15.00 mandager.
Ingen vet, men tviler på at de satte shorter store sådanne rundt 20 kr, da i så tilfelle for ett press middel i ett forsøk å få NAS enda lavere.

Frykten rudnt NAS er ikke konkurs, men at de muligens må hente inn mer i en emisjon i 2 eller 3-4 kvartal. Altså lenge etter at virus frykten har lagt seg. Når den roer seg vil Fly selskaper stige igjen og de som har falt mest stiger som oftest mest. Kan fort bevege oss opp på rundt 30. Når så en avtale kommer på plass med Boeing vil vi om alt går som det bør sige oppover igjen. Mange vil inn og handle billige NAS aksjer. For på dette nivået er de råbillige. Om ikke virus frykten hadde slått fullt inn hadde den nok tvilsom gått under 30 tallet. Men med denne og dyktige meglere så ble dette mulig.

Så kan en tenke seg hvem andre en de som er short er tjent med NAS på under Kr 20. Hvem andre er tjent med en emisjon på under kr 20 ( ved en emisjon må en gi rabatt på aksje kursen. Fort 10 til 20 % under kursen den ligger på. Vil anta at ca 85% av NAS sine aksjonerer ikke vil det, men at shortere og noe som har kjøpt seg inn på lav kurs kan like det. Hvem vil da styre kursen og volumet med oppover for å sikre en høyere emisjonskurs om den skulle komme ? Og vil den i det hele tatt komme ? og om når etter sommeren ? Om virus frykten er over om kort tid, om Max fly kommer på vingene midt på sommeren hva da, om vi får en grei avtale med Boeing og grei avtale på fremtidige leveranser. Hva da ? Tror dere kursen vil ligge der den er pr i dag ? Jeg sier nei, da det faktisk er frykten for snarlig konkurs som er grunnen til det dramatiske fallet.
Hovedgrunn er virus frykt som fikk bensin på bålet av shortere.

HBK sitter nok på sin post enda og skal levere tilbake 5 mill askjer til kr 40 den 13.05.

Noen selskaper sier nå at de stopper ruter til enkelte land om dette utvikler seg blir seg kan en jo tenke seg videre utvikling. Fly reiser er en ting båter vil slite med å laste og losse. Noen kommer faktisk mer på banen og forteller mer om dette viruset. Nye virus kommer ofte slike som dette er vanlige, men nok til å knekke verdens økonomien neppe.

Nå vil starten av uken trolig bli litt hysterisk så roer det seg ned, da en ser at antall smittede er grei nok. Alvorlig syke minimal og det samme med døde. ( heldigvis)

Legger en til at NAS ledelsen som så langt har vært tafatte før de kom på banen i midten slutten av uken som gikk. Da på en merkelig måte som shortere og enkelt meglere hiver seg på med samme negative guts.

Er fremdeles positiv til NAS og er rimelig sikker på at jeg med inngang midt på 30 tallet er i 0 igjen innen kort tid. Så for en se hvem som får rett. Er mye overdreven frykt i markedet så for all del.......

Lykke til med uken og tenk igjen gjennom hvem tjener på nedgsnegne shortere med ca 15 % de resterende ca 85% vil ha den opp. Og som nå kan fort ett oppkjøp eller samarbeid bli aktuelt. I vanskelige tider fremmer det ofte tempo i budgivere og JV samtaler der en satser. :-)

God natt
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Epona
01.03.2020 kl 22:46 4270

Takk for åpenlyst fornuftige betraktninger. Igjen en spennende uke som står foran oss med tall på torsdag.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
02.03.2020 kl 12:51 4070

Hstray: De 4-6 milliardene i forskuddsbetaling du refererer til, gjelder de for hele max ordren eller bare de flyene som er levert og de som skulle vært levert? Det vi vet et de kan kansellere ordrer hvor leveransene er mer enn 12 mnd forsinket i henhold til kontrakt. Mesteparten av Max flyene er jo ikke forsinket i det de skal leveres de neste årene. Derfor gjelder vel kansellering de 14(?) som er produsert men ikke levert? For de 18(?) som allerede er levert, er jo ikke kansellering aktuelt. Men kan de heve kjøpet? Dette er vel litt mer komplisert jus vil jeg tro.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Mr Fox
02.03.2020 kl 14:03 3947

Typisk betaler man 1% av prisen i depositum. Deretter betaler man gradvis inn mer etterhvert som det nærmer seg levering. Eks. 10% 24 måneder før og nye 10% 12 måneder før.
Alle forskuddene kan forhandles om.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
EliotS
02.03.2020 kl 17:06 3844

Fred55 - Tak for venligheden

PDT PARTNERS fik reduceret short-positionen med 340.000 stk aktier fredag efter at de dagene inden havde øget med 781.200 aktier som var sat short.

Vanlig daglig omsetning lå i en lang periode på rundt 1,2 mio aktier men med det ekstremt øget volumen er det nemmere at bevege sig ind og ud for shortene.

Der er nok også en del af øvelsen at høst "stop-loses" fordi det nu er klart at rundt 25 % aktierne er ejet av små-aktionærer.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
EliotS
02.03.2020 kl 17:16 3823

hstray - Tak for meget flot og interessant indlæg.

Jeg syntes din tanker rundt omkring kansellering av dele av Boeing Max fly-avtalen er meget interessant. Schram har selv sagt at han vil oevrveje det hvis ikke Boeing er til "at danse med".

Det er hellere ikke noget dum ide at skille long haul satsningen i ett eget selskap hvor Easyjet og andre partnere inviteres med inn som medaksjonærer. Det ville være en meget klog løsning.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
EliotS
02.03.2020 kl 17:21 3807

Igen i dag et stort intra-day volumen på 9,34 mio NAS aktier, hvor det tidligere lå rundt 1,2 mio aktier intra-day.

Den startet oppe med 10 % men blev med det samme sat ind i logaritme maskinen som skulle køre aktien ned.

Det lykkede meg at akkumelere litt flere aktier i dag men jeg havde hellere set at vi var blevet oppe med 10 %.

Det er stor krafter som er i spil.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

Jeg håper det er en del folk på Fornebu som ikke bare har hatt en vanlig dag på kontoret. Synes det her på trådene også er opp og vedtatt at alt av ledelse er pliktig å sitte helt rolig i båten og ikke fortelle markedet hva de sitter på av verdier selv om media kjører ett nokså ensidig slakte raid. Det må vel være en presse ansvarlig som kan si ja når media spør om utalelser i beste sendetid og svare oppklarende på de mange angrep som kommer. Nas har da også eiere/aksjonærer og kunder ikke bare lånegivere og shortere .
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

Trenger egentlig nas Maxene når de har hele den store ordren hos Airbus? Det er jo en ordre like stor som max-ordren, men den har de vel hele veien tenkt skal gå til leasing/evt bruke det de trenger selv. Det kan jo endre seg? Det store men-et er vel at det er en del engangskostnader ved å bytte til ny leverandør.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Fred55
03.03.2020 kl 21:11 3035

Ble en litt kjedelig dag for NAS sin del i dag. Gikk opp bra er det, men mindre en blandt en andre fly selskaper som har falt vesentlig mindre en NAS siste uken/e.

Samtidig kom det faktisk 2 stk kjøp anbefalninger i dag 30 + noe som faktisk er bra. Selv de skisserer nå flere senarioer for NAS selv de mest skeptiske tviler på konkurs og på ny emisjon. Sånn sett er jo det veldig positivt for oss aksjonerer. Hadde blitt en større utvanning av dette og hvem som hadde tjent på det. Vel er vel de som er short det da :-)

Trolig var det ett positivt løft i dag på børsen og noe ned igjen i morgen, om vi følger USA og hvordan det der utvikler seg, men en vet aldri.

Flere selskaper fjerner nå Italia i tillegg til Kina. Litt hysteri min mening. Hva med Norge ingen døde her hjemme så langt, men med litt uflaks og dødsfall her. Så stopper vel mange å fly i Norge også. Hvem vet er fullt mulig.

At NAS ikke gikk mer i dag er nok den usikkerhetn short fondene og diverse meglere har klart å skape rundt aksjen. Og er jo fullt forstålig med slikt fall den har hatt. Rett ned fra over 40 til ca 17 kr. Alle kan jo bli vettskremt av dette og når en på toppen av det hele fårt kjenneskap til shorter fond og måte obligasjonslån er. Rulles jo fullt ut i media og vi alle får mer oversikt over dette, da sier det seg at mange er skeptiske. Samtidig er det ingen flaggmelding på at noen har kjøpt seg opp. Men heller ingen solgt ( er jo ikke mange som må flaggmelde ved salg da) :-)
Først i morgen får en oversikt om short posisjoner endret seg på mandag eller om den er lik. Lik short er ikke bra, da de som er satser på ytterlig nedgang. Eller de holder den der og vil sikre fullt salg på lave volumer. Antar de 3 største shorterne samarbeider tett er jo alle 3 de som har låne obligasjonene og kan kjøre litt som de vil. Før noen tar grep.

Trafikk tallene kommer vel torsdag om jeg ikke tar feil. Mange satser vel på at de ikke er bra og at det i seg selv vil sende NAS ned ytterlige %. Er jo fullt mulig, men å spekulere i det..... Om de er dårlig får de nok kjempe god hjelp av solide negative overskrifter i finansavisen og andre. Alle skjønner at finansavisen ikke er glad i NAS.
Samtidig må en litt tilbake til konsernledelsen i NAS. De opptrer veldig passive ovenfor markedet. Antar de jobber på spreng og at de oppriktig gjør det de kan for å komme i en posisjon der de kan si/komme med skikkelige positive ting. Tviler på at en seperat enkelt melding fra NAS ang kontantoppgjør fra Boeing vil gi nevneverdig god hjelp. Selvsagt positivt med 100 til 300 mill doller på bok. Men om ikke det følges opp med annen seriøs positiv informasjon. Blir det litt å pisse i buksen. Bratt opp så fall tilbake igjen litt etter litt.
Samtidig er det intresant det som skrives om tilbakebetaling av PDP ved kansellering/endring av kontrakter endten ved Boeing eller Airbus eller litt fra begge. Med andre ord kan det komme store ting rundt mye i NAS.
Som du sier har konsernledelsen mange aksje opsjoner og de fleste gir kun gevinst ved kurser over ca kr 40. Noe som i seg selv er bra og gjør nok arbeidet med å få på plass en avtale enda mer tvingende.

Har selv lagt mine NAS aksjer i skuffen og lar dem ligge der en stund. Vurderte litt å selge. Ta tap og gå inn igjen. Skatteplanlegging for 2020 med tap, da jeg er nå long i NAS og lar det bero til ting har roet seg.

Om de får inn doller og om de får inn tilbakebetaling. Kan de da kvitte seg med obligasjonlånet som shorterne sitter på, eller er det låst. Noen som kjenner til dette ? Kan jo være ett senario at de får noe cash som de kan innløse obligasjonslånet så ett nytt lån fra Boeing/airbus. Vil da kunne få vesentlig lavere rente og shortere vil da trolig få utfordringer. Kjenner ikke til dette, men om noen gjør kan de jo informere ?

Tipper det vil komme endel info i løpet av kort tid. Tror nok dette vil inneholde hva de gjør med flygning eventuelt permisjoner/permittering og annet rundt økonomi generelt. Håper også det vil inneholde positive ting og ikke bare negative ting :-)
Har roet ned skrivinger da jeg har meldt meg litt ut. leser men tier litt :-)
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

Tror ikke du skal holde pusten mens du venter på slik info fra ledelsen.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.03.2020 kl 21:41 2967

Det kommer gode tall på torsdag, det er det jo ikke så mye tvil om. Det vil også være naturlig at selskapet benytter anlednigen til å informere om hvordan de forholder seg til reduserte bookinger i det korte bildet. Vil de redusere kapasiteten i noen uker, vil de sende ansatte på ferie osv....(ref meldinger fra andre flyselskaper). Som nevnt før tror jeg det blir en del usikkerhet i luftfartsbransjen frem til vi ser at antall friskmeldte overstiger antall nye caser. Det trenger jo ikke å ta så veldig mange uker, men mye står og faller på Italia.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
EliotS
03.03.2020 kl 22:22 2906

NAS ledelse er ved at løbe tør for muligheter.

Boeing avtalen's potentiale for at løfte aktien er ved at blive elimineret. Dansk Bank's analytiker Martin Stenshall tror at coronaviruset vil medføre et tap på rundt 2,5 milliarder kroner. Boeing avtalen kommer dermed kun til at blive et plaster på såret. Det vil give en pæn gevindst for Dansk Bank når Kjos og Kise må overdrage alle deres aktier til Dansk Bank for det de skylder på TRS-avtalen. Jeg fulgte handlen i dag og der er ingen tvivl om at shorter har helt styr på NAS.

Eneste nuklear option som vil ryste shortene er en ny stor og stærk aktionær, som er villig til at stille op for at få styr på situationen eller decideret gennemføre et opkøb.

Det er fint at ledelsen tog til London siste uke og holdt præsentation hos SEB Bank. Men lad os se om HSBC's analyse har noget effekt i morgen. Jeg er ganske sikker på at de makroøkonomiske faktor og faldet i de amerikanske flyselskaber på ca 3 % betyder mere lige nu.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

Tror du at Corona vil gi et tap på 2,5 mrd?

Jeg tror ikke det. 2.5 mrd er vel et tap av inntekter på 25% i 3 mnd, og det UTEN at kostnader er redusert. Jeg følger O'Leary I hans resonnement for en gangs skyld her.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
EliotS
03.03.2020 kl 23:13 2777

Akhillevs - Det er ironisk at netop du skal skrive sådan et fint indleg om emnet som bekymere meg. Det du skriver er jeg helt enig i men dit pseudonym er "Akhillevs" og det er netop Akilles hælen som shortene ser ud til at ha fundet nu.

Jeg er meget bekymeret over situationen. I mit hoved er jeg begyndt at høre at der bliver sagt skak i dette spil. Jeg håber ikke at modparten skal komme til at sige skakmat.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
EliotS
03.03.2020 kl 23:22 2758

Restplassmo - Nej - jeg tror ikke at Corona giver 2,5 mia i tab men det er ikke meg som ska overbevises. Lige nu drejer det sig om at skremme livet af de 25 % af små-aktionærer som ikke har mulighet for at følge aktien tæt.

Hvorfor opgav Varma investeringen? Jeg tror at de så at nu begynder tingene hurtigt at blive vanskeligt. Måske havde de overvejet en fusion mellem Finair og Norwegian Air men nu er det gået "into thin air".

Restplassno - Jeg kan godt følge din analyser og jeg er ikke uenig men jeg ved også at det bliver farligt når grippen begynder at cirkle og det kan vi vel blive enig om at de gør. Hvad der sker i makroøkonomien og i luftfarten kan NAS ikke styre og herfra kan der komme nogle stor udfordringer i de kommende måneder.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
Celsius
03.03.2020 kl 23:32 2723

Javisst.

Sist jeg handlet NAS stod den i 200.

Mange emisjoner siden den gang.

Jeg ser for meg at den handles for et 1-sifret beløp før vi tar første påskeferie (med privatbil kun for nærmeste familiemedlemmer).

Likevel et visst håp for at NAS overlever, og handles på nivåer over 30 kroner (selv om jeg i beste fall tror det tar 3-5 års tid).

Titter på skakkjørte selskap, men tar ikke i denne de nærmeste år.
Redigert 21.01.2021 kl 00:08 Du må logge inn for å svare