Oljefondet og valutakursluft.


https://www.aftenposten.no/okonomi/i/3Jd81A/hver-femte-gevinstkrone-i-oljefondet-er-luftpenger

Det er noe sannhet i dette.
Det viktige nå er at fondet manøvrerer riktig. De burde ha solgt en del i forkant av krisen vi så klart og tydelig komme.
Det er en feil at et så stort fond ikke har en bedre strategi for salg av aksjer, og operativ beredskapsstrategi for gjennomføring
av slike salg. Fondet burde også omdøpes til Statens investerings- og finansfond for eksempel. Burde få vekk ordet olje.
Fordi majoriteten av midlene nå stammer fra avkastning og ikke olje. Ordet olje tar seg dårlig ut, utad. Fondet har heller ikke
noe med pensjon å gjøre. Så å flette pensjon inn i navnet er forsettelig villedende. Ordet finansfond kan tas med for å indikere
at litt av fondet kan brukes til å finansiere prosjekter som er samfunnsøkonomisk interessante for Norge.

Vi vet at Trump vil ha høy dollarkurs og fremgangsrike børser i USA. Vi har tjent på dette. Høy dollar drar med seg andre
valutaer. Flere valutaer er knyttet til dollar. Bl.a. thailandske Bath. Euro-kursen ser nok også en del til dollarkursen.

Nøkkeltallene viser at Norge må gjøre seg mindre oljeavhengig. Norge MÅ JOBBE MED å få andre bein å stå på, mere frem.
Den reglen er ramset opp tidligere. Den kan gjentas ; sjømat, shipping, fornybar energi, ny fornybar teknologi, miljøvennlig
teknologi, kunnskap, mineraler, turisme, finansinvesteringer, kraftintensiv industri, tilvirkningsindustri (men der sliter vi nok)
(evt. robotmedvirkende tilvirkningsindustri), skognæring/treforedling, maritim teknologiutvikling m.m. Og en generelt mer
rasjonell drift av landet. Det er mye urasjonelt som foregår rundt om i landet. Bl.a. i en oversysselsatt offentlig sektor.

Regjering og Storting må ta dette med svak krone og dårlig salgsstrategi og operativ beredskap i fondet, mer seriøst. Å gjøre
noe som monner med det. Man presser ikke markedet med 9200 forskjellige aksjeposter, og delvis salg på noen av disse.
Det fordeler med å være stor også.