Flight.

Durham
02.03.2020 kl 22:31 894


https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1

Volumoscillasjonsindikator: ekstrem nedside givende ekstrem oppside. Er vakkert.

Graf 01: indeksen tok ut samtlige fallgruver til nedsiden; helt fra toppen helt til bunn (rett under 2950). Indeksen går nå i forsøket å tette gruvene til oppsiden hvor nærmest ble tatt ut i dag og hvor gruven ved 3100 ble strukket etter nå. Trolig positive futures i natt eller nærmeste så å ta den ut. Nærmere ATH har vi dog det største gapet vel i vår tid. Blir den tatt ut i denne omgang? Se ellers hvor perfekt slående trendlinjene til Terry Laundry treffer markedet.

Graf 03: Gld avsluttet 5 flotte bølger til oppsiden, reagerte så ned og så opp igjen. Volatilitet ved ledende sentiment.
Graf 03,a: oljeprisen reagerer opp fra kontakt med nederste oversolgte trendlinje.

Graf 05: reagerer opp fra kontakt med midtre trendlinje.

Essensielt:

Søndagstipset langt fra de eneste som etter sjokket befinner seg løpende et stykke etter.

Som det står nå - hovedindeksen her hjemme ligger vel an til en oppside av 5% deromkring kom morgendagen.
Redigert 02.03.2020 kl 22:45 Du må logge inn for å svare
Durham
03.03.2020 kl 22:40 826


Tør skrive et eksempel på bear market rally idag. Og ikke 5% heller der US futures riktignok dro den videre men aldri nok. Ei heller Fed sitt redningsforsøk. Vi ser an de faktiske forhold:

https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1

Volumoscillasjonen forteller historien. Rally før krasj.

Tillitsindeksen viser tilliten faller ut.

Graf 01: nederste og første gap opp ble tatt ut før gap nummer 2. Indeksfallet kontrollerte så mot det første gapet men stoppet over 3000. Oppbyggingen under nederste trendlinje lover aldri godt der gulvet blir til tak. Øverste gapet forteller dog den også tas ut før eller siden hvor spørsmålet forblir om det kommer snarlig eller om 20-27 år.

Essensielt:

Om ikke snarlig motbevist var dette våres første bear marked rally. Om rett fikk markedet hilst på frykten at sentralbanker nå står impotent.

OSEBX:

Om man setter grafen over indeksen til 30D, 3M, 6M eller ett år ser man fra toppen 4EWs hvor den femte trolig lander i morgen. Da etter kommer enda en eller annen reaksjon til oppsiden hvor om Statene gjør det samme gapet har størst mulighet for å bli tatt ut da - om det skjer i dette tiår.
Redigert 03.03.2020 kl 22:59 Du må logge inn for å svare
Durham
04.03.2020 kl 22:11 753


SPX opp nye 4,22%. Forstår godt om Oslo ikke vil være med på
det. Forstår veldig godt. Men vet ikke om vi har noen valg.

https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1

Essensielt:

3000 viktig nok
3100 ditto

Siktes gapet?
Redigert 04.03.2020 kl 22:15 Du må logge inn for å svare

Det er vel mye som tyder på at amerikanerne ikke er fullt så nevrotiske som enkelt skribenter her på forumet.
Durham
05.03.2020 kl 13:00 660

OSEBX:


Intradag - 5EW ned før korrektiv a,b,c. Hvor spørsmålet blir om det skapes bunn for dagen. OPEC.

Sentiment lavtliggende. Vi følger bare såvidt oppover men krass nedover. Det kan gi plutselig omveltning til oppsiden. However - de som står i stand til å lese EW intradag klarer å lese konturene også i lenger perspektiv.

Husk in trading - man trenger ikke ri hele trafikken. Det gjelder å ta småbiter, ‘stikk’ ved flere anledninger. Man tjener inn meget godt over tid om man kan gjenta det. Og det er kun om man vet man kan gjenta det at man gjør det. Hvor ellers vi er flere som tar imot kapitalen som fremmes.

Ta det markedet gir deg. Du beregner 8 mens det selges alt fra 5 fra de som sto ved 2.

Ha minst 2 konti. En nødvendigvis VPS. En lønn. Betal deg aldri selv for slett arbeid. Husk 100 til 50 er tap av 50%. 50 tilbake til 100 er 100%. Altså dobelt så vanskelig å komme tilbake til der du var enn det er lett å tape ut. Så om du taper, ikke dekk opp det tapte med fersk kapital fra andre konti. Betal deg ikke for slett arbeid. Ta heller pause, beregn på nytt og fiks kapitalen fra egen talent. Har du ikke talenter gi ikke opp. Men gå ikke full marsj med ting du ikke kan. Samtidig, når du har gevinst - sett det på lønningskonto. Har du 10 mil, bruk ikke mer enn en satt sats., alá 2mil. Da lever du komfortable i dette selvpålagte ‘yrke’.

Ta det markedet gir deg. Så gjenta og gjenta og gjenta det.
Redigert 05.03.2020 kl 13:07 Du må logge inn for å svare
Durham
05.03.2020 kl 13:23 638


- og der kom en bedre EW 5 tenker jeg.
Durham
06.03.2020 kl 09:42 573


- verifiserer ‘Flight’ som EW4 fra toppen. EW5 nå. 😎
Durham
06.03.2020 kl 10:45 545


850 børspoeng ble verifisert som interessant område der det tidligere ble kamp i handel.

Gullprisen sto mellom å fullføre videre hard fall før ekstrem byks eller hvor om råvaren søkte 1800 først. Kan argumenteres sistnevnte gjør seg gjeldende.

I dette har vi sett gullet lede noe retningsmessig ved EW4 men hvor vi igjen bevitner motsatt korrelering. Akkurat nå ser vi enda et byks hvor markedet inkl Oslo presses nedom.
Urquel9
06.03.2020 kl 11:19 529

Hvis vi nå er i EW5, foreløpig siste ned etter som jeg har forstått, må vel den bli veldig laang, det er vel langt ned til neste støtte?
Durham
06.03.2020 kl 14:42 491


Matematikk er totally Amazing. Oslo gir 5 bølger fra toppen men hvor US futures bare borrer videre og hvor oljen snart finner olje. Så lander fundamentale forhold pressen kan skrive om hvor alt snur seg opp igjen. Aller først ledet av gullprisen som synker. Matematikk der altså.
Durham
06.03.2020 kl 17:01 455


Ingen tvil vi går inn i en meget spennende helg.

Om USA dobbeltbunner nå hvor SPX fortsetter i en EW formasjon retning 3000 og 3100 står det en intradags-skapt gap noe over som må tettes. Det skulle passe med OSEBX’n EW telling intradag (ja volatilt) hvor vi fikk 5 progressive bølger nedom, og hvor vi har EW5 større skala nedom fra toppen. Skulle dette gi byks oppad tilbake kan det fortsatt argumenteres for at det likefullt ikke er en depresjon vi nå står ved oppstart av. Verifiseringstallene ligger langt under oss fortsatt ved 1350 SPX men hvor 2600 før 2100 gir solid pekepinn. En eventuell depresjon vil sende SPX under 666, som jo var bunnen ved finanskrisen sist. En byks herifra k a n sette oss til å tette gapet godt over 3300 SPX. En depresjon vil dog kunne se bortifra vanlig teknisk norme - vi husker fra 2011 der Rsi holdt nullen flere uker - og det var ikke noen resesjon en gang - det var heller enda et varsel om at depresjonen vil komme som en refleskjon fra 1850 og 1930 og hvor gullprisen, verdensledende sentimentindikator, varslet ved å toppe ut.

Så - gullprisen står ved en T konstruksjon fra 1980 hvor tiden kapital tok fra å forlate metallet ned til bunnen slutten av 2000 reflekteres til tiden kapitalen gjenfinner råvaren til slutten av året 2020. Der tiden reflekteres og ikke prisen kan prisen finne 6, 12 og 20k per ounce innenfor tidsrammen. I dette var det enklere å beregne eventuell depresjon til å avslutte (altså skarpeste bunnpunkt) slutten av 2020. Men for at gullet skal toppe ut ved slike ekstremiteter kan det kun stå en årsak - global valutakollaps. Og hvordan kan så det skje - vel, butikken stenger. Alt. Så hva må til? Vel... så det finnes fundamental støtte, som det alltid gjør når det tekniske først har laget grunn.

I dette husker vi korreksjonen i gulllprisen fra 2008 der resesjonen sist ikke tok seriøs fart før gullprisen veltet over. Husk alle de som hedget i gullet og tapte alt der de trodde gullet ledet motsatte. Siden 2004 har gullprisen dog ledet retningsmessig der metallet brukes til å vedde dagens gang i forhold til verdens største konsument USA og hvordan da oljeprisen og annet finner vei i forhold til. Flere fester blikket på goldminers i forhold til gull tenkende gullprisen påvirker direkte. Og h or flere står stadig frustrert at det ene ikke svarer det andre., direkte. For gullprisen leder sentimentet for påfølgende børshandel ved de store indekser fordi hvilken retning gullprisen veddes påvirker verdens børshandel fra start. Og da finner man ut at gull-selskapsaksjer påvirkes mer av den generelle børsstemningen, påvirket av ledende sentiment ved gullprishandelen, mer enn av gullet direkte.

Ved gullprisens vandring innenfor T konstruksjonen har vi sett og beregnet mindre T konstruksjoner som gav fallet fra 2008, særs 2011 og hvor det var muligheter nå for fall til 700 dollar per ounce. Om ikke før ville så gullprisen der etter ta stanger mot avslutningen av refleksjonen 1980-2000-2020 med sikkert helt vill prising. Det kan dog sees mulig at metallet går for avslutningen nå allerede, hvor vi fikk signaler ca ett år siden at metallet igjen nå ledet motsatt korrelert. Husk, siden 2004, hvor metallet har ledet retningsmessig, har det kun vært ved eksempler på panikk at metallet har ledet motsatt (alá verste salgsdager 2008).

Essensielt.

Gullprisen har ordet. Må verden stenge butikken fullstendig (nettet?), så klart det blir valutakollaps. Bitcoin?? Sentralbanker mister all kontroll. Gull og Bitcoin? Prishyllen av året 1974 prismål for hovedindekser USA. Oslo må i såfall rekalibreres hvor i såfall vi ser under hundre før nullet. »Hjelm på og søk dekning» kom vel fra rett over 200 børspoeng den gang hvor bunnen landet ved 180 - analysert av yours truly. Den gang så dog ikke jeg toppen komme. Nå var jeg allerede med fra før toppen - faktisk fra før og over toppen - men hvor man ikke får verifisert om fallet nå faktisk er depresjonen., mother of all korreksjoner, denne gangen, eller om vi nå bevitner en større skala EW 4 før 5 noensteds 2024/5 som da bare vises som EW(III).

Akkurat nå, this very second, argumenterer S&P 500 for at gapet skal forsøkes. Både den og den der.

Redigert 06.03.2020 kl 17:30 Du må logge inn for å svare
Durham
06.03.2020 kl 22:33 413


https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1

Volumoscillasjonen forteller mye kapital solgte.
Graf 01: muligheter for dobbeltbunn her. Lå støtte fra Mfi men borte igjen nå. Gapet rett over før 3000, før trendlinjen før 3100? Og da sikte øverste gap? Motsatt så venter 2600 før 2100. Om markedet lar alt bare gå. Snakker vi EW1 og 2 kan vi dog også ane konturer av en a,b før nå-eventuelt c av eventuelle EW2. Skulle indeksen likefullt falle vider finnes det rom før en dobbeltbunn utgår.

Graf 02: de profesjonelle fullstendig clueless. Verden over.

Graf 03: det kan argumenteres at denne progressive EW tellingen i gullet ser omtrentlig ferdig ut. Igjen det finnes flere gap under. Men, om T konstruksjonen har full grep har den himmelen for seg selv om litt. Oljeprisen ligger vel ved halslinjen. Kobber nærmer igjen.

Graf 05: trendlinjen peker under 2600. Altså ikke over.

Essensielt:

Ved depresjon står oljeprisen analysert til 15-10 dollar per fat. Lå ut mars 2010. Om markedet lar alt falle ut i panikk er det så godt som ingen bunn (vel, 1974) etter over 10 år med kvantitative lettelsespakker, Twist og Repo, som da vises uten virkning.

Om det dog plutselig lander bedret sentiment har markedet falt hardt flere dager hvor om aktører får pause det er plutselig veldig mye å handle. Og en slik rally herifra vil kunne reflektere nedsiden.

Blir morsomt å lese fra de proffe gjennom helgen. Når de har fått noen timer å komme seg.

OSEBX:

Rsi 12.46 på sitt laveste så langt. Idag 20 mens prisindeksen dog sto på sitt laveste så langt. Indikativ av støtte til 5 bølger tatt ut idag. Ved normale markedsforhold vil nok det stå som indikasjon på at visse elementer ser en omdreining. Ved depresjon, særlig av den hurtige varianten (1850 + 1930) står man bare sekunder unna for at TA ikke betyr en verdens ting. Blir som når politikere mister sin virkning og soldater tilkalles.
Redigert 06.03.2020 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
Durham
08.03.2020 kl 18:56 329


Upside:

Bitcoin faller ut. Om gullprisen gjør det samme fortsatt motsatt korrelert til det brede marked bykser markedet.
Repo tok et hopp gårsdagen.

Nedsiden:

Kuwait ned 10% før stans.
Saudi Arabia.
Durham
08.03.2020 kl 20:21 301


Ifølge en Amerikaner:

«Veteran oljetrader Mark Fisher forteller CNBCs Scott Wapner at oljen står indikert til å åpne under $32 per fat.»
Durham
09.03.2020 kl 03:44 228


I morgen 10 mars er det på dagen 10 år siden undertegnede presenterte sin første analyse ved dette forum fortellende om kommende global depresjon. Der jeg bl.a brukte gullprisen til å treffe bunnen ved hovedindeksen gjennom resesjonen sist til 180 poeng, og dobbeltbunnen til 190, fant jeg ut gjennom T teori hvordan å igjen kalkulere gjennom metallet kommende depresjon.
Redigert 09.03.2020 kl 03:45 Du må logge inn for å svare
Durham
09.03.2020 kl 09:25 162


- å skrive når folk er ør kan være en vanskelig øvelse der det ikke kommuniseres. Men OPEC står sannsynligvis død. Der de frøys Kuwait har de nå fryset US futures. Gullprisen lever men står som geita paralysert. Om USA da ikke får igangsatt før Europa har kommet opp i reaksjon kan dette fortsatt stå for en dobbeltbunn - men da må de nok snart vekke Presidenten. Shale oil har nå kollapset. Så det blir gøy. Vi husker også Questerre til 0,8 som laveste ved når det var. 4,7 var vel lavpunktet resesjonen sist. Derivater idag Amazing.
Redigert 09.03.2020 kl 09:26 Du må logge inn for å svare
Durham
09.03.2020 kl 10:43 137

OSEBX:

Opp fra bunnen gir 5EWs intradag. Normal TA tar til virkning også etter jordskjelv.
Redigert 09.03.2020 kl 10:43 Du må logge inn for å svare