Atlantic Saphire - asymmetrisk informasjon


Hvis ledelsen ikke vet mer enn det som fremkom av gårsdagens børsmelding er det OK at ledelsen handler aksjer ref innsidekjøp.

Men i dette tilfellet fremstår å sende melding i det hele tatt som et forsøk på å drive kursen ettersom det ikke meldes om noe konkret.

Hvis ledelsen vet mer enn det som fremkommer av børsmeldingen så er ikke markedet utliknet informasjonsmessig. Og da kan man kanskje stille spørsmål rundt innsidekjøpene og om disse var i tråd med reglene?