Oslo supersterk med 1,5% økning i Februar


Fortsetter dette blir det nok et sterkt år er kommentarene.

Sterk etterspørsel og lavt utbud presser prisene.

Effekten av coronaviruset vil først kunne synes fra mars og utover... Aksjemarkedet og konkurser kan fort smitte over til boligmarkedet. Dette viruset må være den svarte svanen, ingen så det komme. Å sammenligne coronaviruset mot SARS er useriøst, omfanget av dette viruset er allerede mye større. Mars kan fort være årets mest avgjørende mnd. Jeg personlig utsetter boligjakten på ubestemt tid, etterspørselen er derfor redusert med minst 1 enhet.

Svakt i Nordre Follo i februar melder Krogsveen: +0,4 %
baltuz
04.03.2020 kl 21:10 596

+ 0,4 % må vel være et knalltall i en område som rakner?

Millenial: Bor du hjemme hos mor/far/begge? I så fall er boligetterspørselen kortsiktig redusert med én enhet.

Hvis du ikke bor hjemme fremdeles, ville du solgt eller frigjort en leieleilighet, så ved å redusere boligetterspørselen med én enhet, vil du også redusere boligtilbudet med én enhet.

Sum boligetterspørsel/-tilbud av at du utsetter ditt boligkjøp, er med andre ord null.

Og boligemarkedets tilbud-/ettterspørselsside vil atter utgjøres av nytilkommere på boligmarkedet minus (nybygde boliger minus boliger som blir revet, pluss konverteringer).

Poenget var at det er negativt for boligprisene. Jeg har for bare kort tid siden deltatt i flere budrunder og endt med nest største bud. Dvs, om ikke meg, ville enkelte av boligselgere fått lavere salgsverdi.
trek
05.03.2020 kl 07:53 424

Bor du i telt, ettersom det blir netto 1 antall mindre boligetterspørsel fordi du utsetter kjøpet?

Det kan du si. Samtidig frigjør du kanskje en bolig når du flytter inn i en ny. Og denne ville økt tilbudet like mye som du har økt etterspørselen. :-)

Intern flytting har naturligvis litt å si, men den mest utslagsgivende faktoren på etterspørselssiden er nok befolkningsveksten innenfor et område.
baltuz
05.03.2020 kl 09:00 352

Utsetter du boligjakten i håp om å få kjøpt billigere bolig senere?