GOGL Hvilken linje vil de legge seg på i Q2 og videre?


Tror det blir spennende å følge GOGL framover nå, særlig hvis ratene øker mye. DnB har kjøpsanbefaling og et kursmål på 85 kr!!!
Nå vet ikke jeg om DnB kan sies å være eksperter på Bulk, men tror nok de følger med på hvilke selskaper som driver innen den sektoren.
Utbyttemessig blir ekstra spennende de neste kvartalene. Personlig har jeg tro på minst $ 0,2 i Q2. Alt over det ville være overraskende for min del.

GOGL har dessuten en stor flåte av Panamaxer også i tillegg til Caper.

Jeg leste et eller annet sted at grensen for capsisene var på $ 17.000. Det vet jeg faktisk ikke om stemmer helt så hvis det er noen som har riktige tall der så opplys meg gjerne?

Uansett spiller jeg høyt nå føler jeg, Har satset mange sparepenger på GOGL (kanskje litt for mye)? Men som sagt har jeg klokkertro på Bulk og familien Fredriksen...

Nå er portefølgen min 85% Bulk og 15% andre utbytteselskaper. Jeg håper selvsagt på at GOGL vil overraske med (stort) utbytte Q2

Er jeg for optimistisk til utbytte?
Empire
05.08.2018 kl 12:19 4589

Hei og velkommen som "gogl'er". Jeg tror og håper at du vil like deg her i tiden fremover. Mange har vært med lenge og det er alltid hyggelig at flere kommer til. Det har vært svært stille, sett i forhold til hva spot ratene nå faktisk ligger på, men det betyr kanskje at flere har handlet i det stille? :)

Angående 17k som du nevner, så er jeg litt usikker på hva du spør om? Det kan nevnes at golden har charter-inn på en del Capesize fra SFL, som har en dagrate på ca. 17k, samt at golden tok 12 Cape på 17K charter-out i vår for å senke sin egen risiko, da hovedvekten av båtene de har var i spot markedet. Om det er dette du har sett i forhold til 17k er jeg mer usikker på? Cash break-even for golden finner du i ymse rapporter, men den er ikke så høy som 17K. Hvis jeg ikke husker helt feil ligger den rundt 10K- 12K for Capesize flåten til golden, avhengig av alder og belåning.

Jeg tror utbytte for Q2 blir likt som Q1, dvs 0.10 Usd. Utbytte for Q3 tror jeg blir høyere, men jeg har ikke gjort tallene på det enda. Jeg håper jeg tar feil angående utbytte Q2, at det blir høyere enn Q1 og vi ser en reprising av golden som følge av dette. Greit å merke seg at Golden har kjøpt mye av sin egen gjeld i 2018. At de heller bruker pengene der og ikke på utbytte, sier også noe om at golden nå tar mindre risiko enn det de kanskje har gjort før.

Jeg tror uansett på en stigning for kursen frem til rapporten kommer, på forhåpninger om større utbytte som du nevner. Spørsmålet er vel hva de bruker cashflowen på? Utbytte til aksjonærene, kjøp av gjeld og vi vet at det ligger flere ordre på skip fra seatankers som nok skal inn i Golden etterhvert. Kjøp av egen gjeld og nye båter henger sammen. Så får vi se om golden innfrir på utbyttesiden og eventuelle kursbevegelser når rapporten er levert.

Lykke til :)
Redigert 05.08.2018 kl 13:06 Du må logge inn for å svare
KJEPET
05.08.2018 kl 13:08 4536

Det er svært mange parametre man burde tatt med i regnestykket, men la oss holde det enkelt.

For cape var snittraten i Q1 $10722 (alle tall i følge mitt eget regneark). Da ble EPS $0.12 og utbyttet $0.1
Snittraten for Q2 var $14980. Et nylig estimat gjort en analytiker (husker ikke hvilken nå) sier at for hver $1000 økning i ratene vil gi $0.12 i EPS pr. år.
Om vi da legger dette til grunn vil vi få (14.980 - 10.722) * (0.12/4) + 0.12 (som var for Q1) = $0,248. At vi kan få et utbytte i Q2 på $0.2 er ikke utenkelig, snarere meget sannsynlig.

Ser vi på Q3, med dagens rater (men dette vil meste sannsynlig øke ytterligere......
(24.267 - 10.722) * (0.12/4) + 0.12 (som var for Q1) = $0,406.

Som dere ser går vi meget gode tider i møte.

Takk KJEPET for godt underbygget prognose.
Empire
05.08.2018 kl 13:25 4500

Ikke direkte uenig, men husk at det tar noe tid før selskapene oppnår disse snittratene. Noen skip er på oppdrag og overlapper snittratene kvartalene imellom. Derfor ligger ofte snittratene for selskapene etter snittratene for ulike kvartal, uavhengig om ratene er på vei opp eller ned.

Men det er et fint regnestykke som tegner et fint bilde fremover. Mitt argument er at Golden har sannsynligvis nok cashflow til høyere utbytte, men det er ikke sikkert de betaler det ut, av nevnte årsaker. Vi får se hva ledelsen bestemmer seg for. Utbytte er kanskje kortsiktig, mens nedbetaling av gjeld og flere ordre på baljer er mer langsiktig butikk?

Jeg synes du er veldig forsiktig KJEPET når det gjelder Q3. Du regner som om utgiftene øker proporsjonalt med inntektene, men det gjør de jo ikke.

Samlet inntekt i Q1 var ca.$157 mill. og samlet utgift var ca.$140 mill.
La oss tenke at vi kan gange inntekten med 2,2 og utgiftene med 1,2. Da vil vi få $345 mill. og $168 mill.
Det er ca 144 mill aksjer og vi får da en EPS på $1,23
Med dagens kurs vil dette gi et utbytte på NOK 10
JSL
05.08.2018 kl 17:19 4236

Fra GOGLs egen presentasjon fra 14.06.2018 oppgir de følgende informasjon:
* 12 Capesizer på faste rater med snitt rate $17 960
* 34 Capesize på spot rater
* 6 Panamaxer på faste rater med snitt rate $20 750
* 23 Panamaxer på spot rater
* 3 Supramaxer på spot rater

* De oppgir "cash breakeven" på sine Capesize skip til $14 200. Dette inkluderer opex, G&A, interest, leases og repayment.
* De oppgir "cash breakeven" på sine Panamax skip til $9 900. Dette inkluderer opex, G&A, interest, leases og repayment.

* Selskapet hadde EPS $0,12 i Q1 2018, mot EPS $0,19 i Q4 2017. De betalte samme utbytte i begge kvartalene ($0,1). Siden 15.12.2018 har de meldt om tilbakekjøp av egen gjeld hele 8 ganger: https://www.goldenocean.bm/category/press-releases/

Spørsmålet er jo om de kommer til å øke utbyttet for Q2 samtidig som de er så aktive med å kjøpe tilbake egen gjeld? Det er vel kanskje mer naturlig å tenke seg at utbyttet for Q3 kan øke noe ettersom ratene nå er betydelig høyere?
Frontman
05.08.2018 kl 18:54 4127

Hvorfor skal utgiftene øke fra kvartal til kvartal?
JSL
05.08.2018 kl 19:20 4074

Utgiftene kan øke dersom rentene på lånefasiliter øker. Per i dag har hvertfall deler av gjelden en rente på libor + 2,25%. Altså øker libor øker også utgiftene noe. Ut fra selskapspresentasjonen fra juni i år ser det ut til at renteutgiftene utgjør ca 15-20% av «cash breakeven» utgiftene på $14 200 for Capsize skipene.

I tillegg opplyser selskapet at det forventes kostnader på $4 mill i løpet av 2018 knyttet til innstallasjon av BWTS (ballast water treatment systems). Disse utgiftene forventes dessuten å øke til $9 mill i 2019.
KJEPET
05.08.2018 kl 19:39 4038

Bra meg engasjement her nå. Viser at interessen for GOGL er stigende, som den har vært det siste halve året. Mitt bidrag var mer en pekepinn enn å gjette på en fasit. Jeg vet også, som blir påpekt her, at det er en faseforskyving i forhold til ratene. Dermed vil nok Q2 være litt svakere enn mitt anslag over, men ikke mye.

@Nonnen-42
Må si du har en ganske frisk forventning til utbytte i Q3. I Q4 2017 hadde GOGL en EPS på $0.19.Da var snittratene for cape på $23.000/d. Ser du nevner $1.23 som utbytte i Q3, det tror jeg er ønsketenkning. Om man tror på det bør i såfall GOGL reprises kraftig innen lunsj i morgen :-)

GOGL er jo ikke like sensitiv som før siden 12 caper er på faste kontrakter, men vi skal heller ikke glemme at skipsverdiene har fått seg et kraftig løft siden i fjor. Skipsverdiene vil fortsette å stige med stigende rater.

Jeg tipper at vi bikker $40.000/d som peak i løpet av året. Da skal dere se det blir litt fart i kursen :-)

Redigert 05.08.2018 kl 19:48 Du må logge inn for å svare

Jeg tror vi ikke vi skal forvente det helt store i 2. kvartal . Etter mine beregninger var BDI 7,2 % høyere i Q2 enn i Q1. Capesize-indeksen som er viktigst for GOGL, var 10 % høyere. Et nettoresultat på 20 cent pr. aksje er vel det aller beste vi kan håpe på.

3. kvartal ser jo så langt ut til å bli veldig bra. BDI så langt er 34 % bedre enn i Q2. Capesize-indeksen er opp hele 70 % i Q3 sammenlignet med snittet i Q2. Hvis ratene holder seg, ser vi fort et nettoresultat som ikke er veldig langt fra 1 $ pr. aksje i kvartalet. Da kan vi håpe på et saftig utbytte!
Surik
05.08.2018 kl 21:18 3870

Med rater over 40 000 blir det nok fart i kursen ja. Kan fort skje det i høst.
Tenker analytikerne kommer med oppjusteringer på løpende bånd også.
Da er det vel noen som dobler DNMs kursmål (85 x 2), det er vel ditt tips på lang sikt såvidt jeg husker Kjepet?
KJEPET
05.08.2018 kl 21:30 3845

Det stemmer Surik, du husker godt :-) Kursmålet er fortsatt 171.- innen sommeren 2020.
JSL
05.08.2018 kl 21:58 3795

@KJEPET
Dersom snitt ratene i Q4 2017 var på $23 000 og EPS var på $0,19 og alt annet like, så skal det vel godt gjøres at Q3 skal kunne gi noe i nærheten av EPS $0,406 med snitt rater på $24 267? Og var ikke Panamax ratene høyere gjennom Q4 2017 enn hva de er så langt i Q3?

Dog vil vel tilbakekjøpingen av gjelden påvirke noe i positiv retning. Men det er lite sannsynlig at gjeldslettelsene skal påvirke EPS så mye.

Eller er det noen andre faktorer eller forhold her som jeg ikke ser? Jeg tar mer enn gjerne feil altså, kan godt ta imot større utbytte i Q3 dersom det er rom for det!
Redigert 05.08.2018 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
JSL
05.08.2018 kl 22:09 3761

De har vel tatt levering av noen flere skip siden Q4 2017 som vil kunne bidra til økt inntjening.

$/DAY (GROSS) Q1-18 Q4-17 Q1-17
Capesize (CS5TC) 12,962 22,995 11,170
Panamax (PM4TC) 11,529 11,933 8,284
Supramax (SM6TC) 10,626 10,727 8,171

Disse snittratene er hentet fra Q1 rapporten.
Ut fra dette virker det noe rart at inntektene fra Q4-17 og Q1-18 er nesten identiske
KJEPET
05.08.2018 kl 22:21 3720

Jeg forholder meg bare til en linje jeg leste for et par uker siden om at $1000 økning i ratene vil utgjøre $0.12 på EPS over året. Så gjorde jeg en utregning i forhold til resultatet og rateutviklingen fra Q1. Ikke mer sofistikert enn det. Det kan godt være feil. Ikke ta det for god fisk. Nå er jeg mer opptatt av de langsiktige fundamentale forholdene, så tallene på alle parameterne i selskapet er ikke min sterke side.
kakemann
05.08.2018 kl 22:28 3702

Kan det komme noen utgifter fra profit share med Ship Finance?
Frontman
05.08.2018 kl 22:45 3657

Ja vi er klar over de variable utgiftene. Renter utgjør 12% av totale kostnader i Q1. Renter 17 USD mill...stiger det 10% utgjør det skarve 1,7 MUSD i kvartalet...drivstoff er også sikkert litt høyere...spørsmålet var mer rettet mot at man kan anta like kostnader kvartal for kvartal med mindre justeringer og at minst 90% av de økte ratene bør ligge igjen på bunnlinja og utbytte til oss gutta
JSL
05.08.2018 kl 22:54 3633

Jeg er også mer opptatt av de langsiktige forholdene, men synes det begynner å bli interessant og forstå mer av tallene bak inntjeningen nå som de både betaler utbytte og i tillegg er relativt aktive med å kjøpe tilbake egen gjeld. Selskapet har siden desember 2017 kjøpt tilbake $29.800.000 av egen gjeld. Og i tillegg har de betalt utbytte både for Q4 2017 og Q1 2018.

Når en i tillegg til dette tar i betraktning at ratene har vært høyere gjennom sommeren enn hva analytikerne hadde forventet og at det er forventet økt eksport av jernmalm fra Brasil i andre halvår og dermed flere tonnemil som resulterer i forventninger om enda høyere rater, ja så synes jeg at også det korte bildet begynner å bli interessant og se nærmere på.

Guidingen i Q2 presentasjonen blir ihvertfall interessant lesing.
Redigert 05.08.2018 kl 22:58 Du må logge inn for å svare
Sandbak
06.08.2018 kl 00:47 3508

Jeg må få takke alle for at denne stripa ble såpass interessant. For egen del har jeg lært en god del om funksjonen et selskap på denne størrelsen har/ får i inntekt hvert kvartal... Innen shipping er det store beløp i omløp!!

Syntes jeg tok hardt i når jeg antok utbytte Q2 til $ 0,2 men her kunne jeg Ane at det minst blir $ 0,2?
I så fall, hurra??
Empire
06.08.2018 kl 07:18 3375

Ja, kjepet. Jeg forstod at det var et grovt regnestykk og jeg vet du viste det, men jeg tenkte å tilføre regnestykket ditt litt nyanser :)

Det er ofte mange som kan bidra i en konstruktiv debatt. Som noen påpeker høyere opp, drivstoff forbruk vil være høyere i Q2 enn Q1. I linken under så kan dere se hva som er kostnadsdriverne for et skip. En av de største "innsatsfaktorene" er f.eks drivstoff kostnader, som går under voyage cost (som er en variabel kostnad).

https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eclass.unipi.gr/modules/document/file.php/NAS274/Maritime%2520Economics%2520-%2520Costs%252C%2520Revenue%2520and%2520Cashflow.pptx&ved=2ahUKEwj9v5rz0tfcAhXpYJoKHX24CEAQFjAEegQIBBAB&usg=AOvVaw2-cRf6FGaEe-sjANbujmnS

Nå som bunker prisene har steget, så vil også cash break even stige. Når ratene er over cash break even, så er dette fri kontantstrøm for selskapet. Og fri kontantstrøm kan brukes til nedbetaling av gjeld, investeringer og utbytte. Spørsmålet er vel da hvor mye fri kontantstrøm oppnår Golden for Q2 og hvor mye brukes på gjeld, investeringer og utbytte?
KJEPET
06.08.2018 kl 08:44 3230

Fint med mange forskjellige bidra Empire. Jeg er fornøyd med alle bidrag uansett hvilken tidshorisont man har på investeringen. Noen trader fra time til time, mens andre kan sitte i årevis. Da legger man selvsagt vekt på forskjellige ting, men her inne bør det være plass til alle :-)

Kjepet,

jeg tror ikke du skal dele på 4. EPS slik du beregner det blir da ca. 0.60 for Q2.

Så kommer det litt justeringer for at noe er på langtidskontrakt på bedre rater, læg i rater og endrede fuelkost osv., men det er ikke jeg så opptatt av, det får tallknuserne ta seg av, mer de store linjene. 1000= 012eps er fra en analytiker i PAR eller DNB, tar nok høyde for det meste...
Mollen
06.08.2018 kl 22:51 2904

Spreaden mellom caperatene og supra/panamaxratene er så høy nå at flere deler lastene. Det gir litt motstand for videre oppgang for caperatene på kort sikt, men bare vent. Dette kommer til å eksplodere.
Kbkristi
13.08.2018 kl 12:21 2444

Mega utbytte for Gogl
Styret foreslår å frigjøre $ 473 mill som står på Premium account for bruk til utbytte.
Dette blir ca $ 3 pr aksje eller ca kr 27.
Meget spennende.
Frontman
13.08.2018 kl 12:41 2384

Q2 res kommer på fredag 17 aug. Da får vi sikkert høre mer om det. Cash utgjør per 31.03.18 ca 300 MUSD, Eller ca 17 kr aksjen
andh
13.08.2018 kl 12:52 2348

Dette var spennende, og må være meget kursdrivende. Men det er ikke børsmeldt så det blir vel offentliggjort på fredag. Har du noe mer konkret om dette, eller er det rykter?
Kbkristi
13.08.2018 kl 12:56 2331

Det står i innkallingen til generalforsamlingen.
kubota
13.08.2018 kl 13:54 2195

Et spørsmål anngående utbytte, om de velger og betale ut et heftig utbytte så vill vel også aksjen falle tilsvarende 17kr intradag? Får så senere ta seg opp igjen sakte men sikkert. Grunnen at eg spør er at eg sitter på DNM bull gogl. Om det er muligheter for at dette kan skje så bør eg bytte de ut i aksjer tenker eg..
Kbkristi
13.08.2018 kl 14:38 2089

De 300 MUSD kommer vel i tillegg til de 473 MUSD som står på Premium kontoen. Premium pengene er en del av aksjekapitalen som blir foreslått redusert. Disse pengene kan ikke røres før etter en avstemning i gen forsamling.
Hva som er cashbeholdning 30.6.18 får vi vite den 17.aug. Spennende blir det i hvertfall.

Tenker dere at de skal betale ut alt med en gang da? Det lukter jo litt assetkjøp også av det andre punktet om mulighet for utsteding av flere aksjer. Men spennende blir det, satser på god guiding framover.
Angående bull-sertifikat, så skal vel ikke utbytte ha noen betydning? Mener på at underliggende kurs er utbyttejustert, så i et perfekt marked har ikke utbytte noe å si for kursen.