Dyre utslippskutt i Norge er nasjonaløkonomisk galskap.


https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pLkAKX/norge-boer-trekke-seg-fra-parisavtalen-kjell-erik-eilertsen

God artikkel.

Der Norge kan bidra er på klima- og miljøvennlig ny teknologi. Som så eksporteres til hele verden. Og gjerne
ved at norske bedrifter også utplasserer og drifter slik teknologi verden over.

Bedrifter som Tomra, Scatec, NEL, REC m.fl. er eksempler på dette. Equinor og Statkraft kan også bidra her.
Likeens norsk finansnæring. Norsk klassifikasjonsnæring og norsk skipsfart.

Ørken må dyrkes opp. Regnskog må bevares. Rent ferskt vann trengs. Jord trengs.
Innen alt dette kan Norge bidra i steden. Ikke med overproporsjonalt dyre utslippskutt i Norge.

https://www.nrk.no/osloogviken/uadressert-reklame-i-postkassa-er-doblet-siden-1988-1.14929127
Og dette her er et unødvendig sløseri. Inngir også en mentalitet som ikke er bra.