Sette inn kapital i holdingselskapet

HAbravo
06.03.2020 kl 14:33 157

Hei,
Jeg ar hatt en AS ganske lenge som ikke var aktiv, i høst meldte jeg inn melding til brreg og endret til ren holdingselskap. ved opprettelse hadde jeg satt i 30k kampital men tok ut etter etablering. Nå har tiden endret seg og jeg har lyst til å bruke det selskapet til å investere/ kjøpe aksjer. Da har jeg følgende spørsmål:

1. Hvordan kan jeg som privat person spytte inn fersk kapital i selskapet uten noe form for skatter og avgifter?
2. Av deres erfaring innen aksjehandel, bør jeg kjøpe aksjer vi det selskapet eller som privat person? Ønsker egentlig å ikke ta ut penger men ha det liggende i selskapet å reinvestere.

/ bravo

Hei,

Du kjører en emisjon/kapitalforhøyelse på firma. Hvor du betaler inn det du har tilgjengelig. Dette kan gjøres med å øke overkursfondet, aksjekapitalen eller trykke opp flere aksjer.

Jeg har selv et AS jeg handler aksjer i. Det er som en ASK konto, men kan kjøpe og eie aksjer som ikke er i EØS etc. Så en del fordeler er det.

Om du skal bruke AS'et eller investere privat mener jeg avhenger av hvor mye du har til å investere med. Jeg har hørt folk starte med mindre, men jeg ville nok hatt minst 500k til å investere med. For å dekke LEI kode, regnskapsfører, pluss du må huske å levere inn aksjonærregister, skattemelding for firma og årsregnskap hvert år.