😱 ALARM! NEW YORK ERKLÆRER UNNTAKSTILSTAND 😱


Guvernør Andrew Cuomo kunngjorde beslutningen på Twitter lørdag.

– Ettersom en katastrofe er nært forestående i delstaten New York, som de berørte lokale myndighetene ikke er i stand til å håndtere tilstrekkelig, erklærer jeg herved unntakstilstand for hele delstaten, skriver guvernøren.


Man kan bare legge dette dødt. Viruset er funnet i flaggermus. Det er naturen selv som har laget dette. Tviler på at noen har sprøytet dette inn i flaggermus.Felles for de første tilfelle var at det var mennesker som hadde vært på marked og kjøpt enten døde eller levende dyr. Også flaggermus. Det kan også være en mulighet for at flaggermus har vært mellomledd slik at de har smittet andre dyr som igjen har smittet mennesker. Skjelldyr har jo vært nevnt her.

Håper dem får tilgang til Softox, kan redde mange liv.