Element og Auplata, Anbefaler alle å ta en titt på denne


Som følge av annonseringen om å inngå en LOI med Auplata SA om kjøp av en større aksjepost i Marokkos nest største gruveselskap, CMT, samt en LOI for en konvertibel lånefasilitet med tegningsretter på MNOK 500 med Alpha Blue Ocean, vil Element ASAs ledelse informere om detaljene på en pressekonferanse.

Når: Mandag 7. mai klokken 12.00

Hvor: Hotel Continental, Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo

Pressekonferansen vil også bli streamet her: https://livestream.com/accounts/3722443/events/8193904

Her er meldingen:
Element ASA ("Element") har inngått en intensjonsavtale ("LOI") som sikrer finansiering (med forbehold om blant annet aksjonærgodkjennelse, se egen melding i dag), samt en LOI med den franske børsnoterte gullprodusenten Auplata SA ("Auplata") om å inngå en joint venture-avtale ("JV") for å erverve 100% av alle utestående aksjer i Osead Maroc Mining SA («OMM»), som eier ca. 37% av aksjene og aksjekapitalen i det børsnoterte selskapet Compagnie Minière de Toussit SA ("CMT") på fullt utvannet basis.

CMT er det nest største gruveselskapet i Marokko med fokus på bly-, sink- og sølvproduksjon, notert på Casablanca-børsen (ISIN: MA0000011793) med en omsetning på 444,62 MMAD (ca. 384 MNOK), EBITDA på 191,44 MMAD (ca. 165 MNOK) og foreslått utbytte på 107 MAD per aksje, totalt 179,19 MMAD (ca. 155 MNOK) for regnskapsåret 2017 (kilde: http://www.miniere-touissit.com/pdf/CMT-Communiquedepresse31122017.pdf).

Siden selskapets IPO i 2008 har CMT fulgt en generøs utbyttestrategi. Ved utgangen av 2016 hadde CMT delt ut utbytte til en samlet sum som tilsvarer to ganger noteringsprisen, det vil si MMAD 1.372 i utbytte i perioden 2008-2016, mot MMAD 613 i markedsverdi ved notering. Utbetalingsraten har alltid oversteget 50% av nettoinntektene (unntatt i 2011). Gjennomsnittlig utbetalingsgrad for perioden 2008-2016 var på 91%.

- Vi synes dette er en veldig attraktiv avtale for Element, som tar selskapet inn i neste fase, sier styreformann Lars Beitnes i Element ASA. Vi kjøper i realiteten en kontrollerende eierandel i Marokkos nest største gruveselskap sammen med vår nye partner Auplata, fortsetter han.

- CMT har en historisk stabil kontantstrøm og utbyttehistorikk, med en EBITDA-margin på mellom 41 og 73 prosent i årene 2012 til 2017 og med betydelig porteføljepotensial, sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element ASA.

- Det gir oss også eksponering mot andre metaller, spesielt bly, som med sin applisering mot batterier vil være en strategisk ressurs fremover. Vi ser frem til å utvikle vårt forhold til Auplata-teamet gjennom de kommende ukene og med mål om å fremforhandle en bindende avtale, fortsetter Grue.

Oppkjøpet
Auplata er for tiden eier av 4,82% av de stemmeberettigede aksjene og aksjekapitalen i OMM på fullt utvannet basis. Auplata inngikk en avtale med Osead SA ("Selger") den 14. september 2017, hvor Selger ble enig om å gi Auplata opsjon til å kjøpe 95% av de stemmeberettigede aksjene og aksjekapitalen på fullt utvannet basis av OMM til en pris på EUR 78.900.000 ("Auplata-opsjonen"). Den totale kjøpsprisen for Auplata sin eierandel i OMM, dersom Auplata-opsjonen blir fullt utnyttet, vil være EUR 82.900.000. Auplata-opsjonen utløses når Auplata kjøper 5% av OMM, hvilket Auplata vil gjøre umiddelbart etter inngåelse av en bindende avtale med Element. Selger har godkjent LOI-avtalen.

I henhold til LOI-avtalen, vil Auplata gi Element en kostnadsfri opsjon på å kjøpe 50% av de stemmeberettigede aksjene og aksjekapitalen til OMM på fullt utvannet basis, til en fast pris på EUR 41.450.000 ("Opsjon"). Netto CMT-gjeld, inkludert renter og forfall, og påløpte men ubetalte skatter, skal reduseres til MAD 198.000.000 den 31. desember 2018 ("Redusert CMT-gjeld"). Opsjonen må utøves av Element etter inngåelse av en bindende avtale og innen 31. desember 2018 ("Opsjonsperioden"). Opsjonsperioden kan forlenges med ytterligere 6 måneder av Element etter Elements eget ønske. Dersom opsjonen utøves fullt ut av Element innen 31. desember 2018 har Element rett til å motta 50% av utbyttet som skal betales til OMM for regnskapsåret 2018. Opsjonen kan etter Elements eget ønske utøves i en eller flere transjer på ikke mindre enn EUR 5.000.000 for hver transje. Element skal i den endelige bindende avtalen være underlagt en forpliktelse til å utnytte opsjonen med minst EUR 15.000.000, med forbehold om finansiering. De resterende stemmeandelene og aksjekapitalen til OMM, opp til Elements prosentvise eierandel, skal kjøpes av Auplata. Hvis Element utøver opsjonen, skal Auplata forplikte seg til å utøve Auplata-opsjonen i en slik grad at begge parter har samme eierskap i OMM og hensikten er at begge parter skal inneha 50% av OMMs aksjer og stemmer. Ytterligere detaljer skal inngå i den endelige bindende avtalen.

Partene skal forhandle med mål om å inngå en bindende avtale om transaksjonen så raskt som mulig, og senest den 20. juni 2018 ("Forhandlingsperioden"). LOI-avtalen er ikke bindende og avhenger av at Element fullfører tilfredsstillende juridisk, finansiell og operasjonell due diligence av OMM og CMT, en bindende transaksjonsavtale, en joint venture-avtale og gjeldsavtaler og og selskapsrettslige godkjenninger. Fullføringen av transaksjonen er betinget av at selger overfører Auplata-opsjonen til Element, samt endrer eksisterende avtaler. Selgeren har godkjent LOI-avtalen. Auplata vil i perioden frem til 20. juni 2018 tillate Element og dets rådgivere full tilgang til alle regnskaper og registre over OMM, samt bistå i gjennomgangen av CMT og all annen informasjon som er relevant for transaksjonen.

Om CMT
CMT er et marokkansk gruveselskap grunnlagt i 1974 og notert på Casablanca-børsen. Selskapet spesialiserer seg på leting, utvinning og bearbeiding av grunnmetall, edelt metall og metallmalm. Som Marokkos største produsent av høyverdig blykonsentrat med sølvinnhold, produserer CMT også sink/sølv-konsentrat og andre relaterte metaller. I 2017 hadde selskapet mer enn 370 ansatte. Informasjon om CMT er tilgjengelig på fransk på http://miniere-touissit.com/.

CMT har sin opprinnelige base i Øst-Marokko og Midt-Atlasfjellene og har en stor portefølje av prospekteringstillatelser for uorganiske metaller og edle metaller i flere regioner i Marokko, bestående av 13 konsesjoner, 18 gruvedriftstillatelser og 35 prospekteringsrettigheter spredt over hele Marokko. Tighza-gruven, som produserer rundt 50 prosent av landets blykonsentrat, samt inneholder de største sølvreservene i landet, står for rundt 25 prosent av landets produksjon av sølv (tilsvarer 1 million unser med sølv i året).

I 2016 fikk CMT et langsiktig lån på MEUR 28 fra European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") for å finansiere Tighza-investeringsplanen for å forbedre sin infrastruktur for gruvedrift. Disse midlene vil bli tildelt bygging av et nytt løp i gruvens hovedåre («Ighraem Aoussar»), som gir store forbedringer innen helse, sikkerhet, miljøledelse og produktivitet, slik at selskapet kan operere til de høyeste internasjonale standarder. Byggingen av det nye løpet har startet og er anslått å ferdigstilles i 2020.

- Etter vår oppfatning vil denne utvidelsen av den lengste gruvegangen i Afrika potensielt kunne øke signifikant både inntektene og bunnlinjen til CMT, et selskap som allerede er svært lønnsomt.. De har svært langtlevende reserver, samt at det ligger stor mulighet i den ikke-produserende porteføljen. Slik vi ser det, er potensialet betydelig, sier Beitnes.

Samtidig er CMT diversifisert til andre metaller, spesielt gull. Sertifiseringsarbeidet på gullressursene i Tighza, hvor CMT har 7 gullgruvedriftstillatelser, er gjennomført. Analyser av representative prøver har vist innhold på mellom 4g/t og 7g/t, med god gullraffineringsgrad og normalt cyanidforbruk.

Siden 2012 har CMT hatt en stabil utvinning av tonnasje og det forventes at det nye løpet selskapet bygger, vil øke volumene og øke dagens estimerte gruveliv på ca. 18,5 år. I tillegg har selskapet andre lisenser som hittil ikke er utviklet, blant annet kobber. Selskapet har historisk hatt en EBITDA-margin på mellom 41% og 73% i perioden 2012 til 2017, og en capex i forhold til omsetningen på mellom 6% og 9,1% i samme periode.

Utbyttebetalingene har vært mellom 91% og 118% siden 2014. Netto selskapsgjeld var ved utgangen av 2017 MEUR 20 trukket fra EBRD-fasiliteten (rundt MNOK 194) mot en markedsverdi på MMAD 2.573 (rundt MNOK 2.220) per 31.12. 2017.

- Ved sluttføringen av denne avtalen, tror vi at vi ikke bare kjøper eksponering mot noen av de mest attraktive råvarene innen vårt område, men våre aksjonærer får også eksponering mot et selskap som har vist over en lang periode å betale et veldig høyt utbytte. Dette er i tråd med styrets kommuniserte strategi, om å bli et selskap med en diversifisert gruveportefølje, i stedet for å kun eie én ressurs, sier Beitnes.

Finansieringen av opsjonen
Element har inngått en LOI-avtale med sikte på å sikre finansiering av oppkjøpet, delvis eller fullt, gjennom en ny konvertibel lånefasilitet på MNOK 500 med tilknyttede tegningsretter ("Ny Fasilitet") fra Alpha Blue Ocean Inc ("ABO"). Den Nye Fasiliteten er betinget av å inngå en endelig bindende avtale med ABO, samt å få aksjonærenes godkjenning. For ytterligere detaljer om den nye fasiliteten, se separat børsmelding datert i dag.

Token Generating Event
Element er i ferd med å strukturere en Token Generating Event ("TGE") (tidligere referert til som en ICO) knyttet til naturressurser som kontrolleres av Element. Prosessen er godt i gang, men enda ikke fullført. Element og Auplata har til hensikt å danne et samarbeid med hensyn til TGE, basert på interessene i flere nye råvarer som vil bli sikret ved inngåelse av en endelig bindende avtale.

Partene har til hensikt å samarbeide om å fullføre en eller flere TGEer med hensyn til tokens stabilisert i naturressursene som CMT er underlagt, betinget av godkjenninger fra myndighetene i relevante jurisdiksjoner, slik partene anser det som hensik
Redigert 10.08.2018 kl 10:20 Du må logge inn for å svare
Triggly
07.08.2018 kl 06:27 6929

Nja, dette KUNNE vært en kjempeavtale. Problemet er situasjonen Element befinner seg i.
De er et lite selskap med null inntekter. Ja, de har ganske mange prosjekter det kan bli noe av, men de har ingen sikre ben å stå på.
Bare se på Auplata, de har nesten doblet seg siden juli. Samtidig er Element stuck på 2-tallet.
Selskapet har hatt problemer hele veien, det er en grunn til at det nesten har gått et år og vi fortsatt ikke har sett snurten av noen token. Man kan sammenligne Element med Canamex, som har kommet mye lenger på tokendelen selv om de startet samarbeidet med harmonychain mye senere.

Hadde Element holdt seg til den opprinnelige planen de kom med i oktober, og alt hadde gått på skinner, så hadde nok aksjen vært på 10 kroner nå, kanskje mer. Og for de som sier at kryptomarkedet er dødt, der tar dere helt feil, problemet er at man må komme med noe som fenger, noe som skaper interesse i kryptomarkedet. Det går ikke lenger å bare lage en token av ren luft og tro at her blir det milliarder. Token backet av fysiske råvarer er en slik idé som ville skapt haugevis av interesse. Men nei, selvfølgelig klarte ikke selskapet å få til dette.

Akkurat nå virker selskapet helt tragisk. De sliter med tokendelen, det ser ut som de sliter med AMI, og mindoro er dødt. Det er bare i oppkjøpet av OMM det kan skje fremskritt, men her er det fortsatt usikkerhet rundt overtagelse av gjeld, og for ikke å glemme at dritten skal finansieres med dødsspiral-lån.
Det siste krumspringet til ledelsen var meldingen om tilbakekjøp av aksjer, og da må man jo spørre: Hva faen driver dere med? Dere trenger jo alle pengene dere kommer over! Har det endelig gått opp for dere at dere kjører selskapet i grøfta enda en gang?

Det er en grunn til at jeg bare trader aksjen for tiden hvis jeg ser gode muligheter
Alt virker så amatørisk og halvseriøst.
Møre75
07.08.2018 kl 07:01 6867

Vi får vel ett svar innen den 16 forhåpentligvis om ka som skjer..
Malchish
07.08.2018 kl 08:35 6690

Jeg er skeptisk til token
Ingen av de " store og stabile " gruveselskaper driver med sånn. Bare selskaper som er i knipe
Redigert 07.08.2018 kl 08:36 Du må logge inn for å svare

her blir det mye grining utover.... faktaresistens koster kroner på børs.
Namtrah
10.08.2018 kl 10:38 6181

Merkelig at dere negative til caset sitter og skriver dag ut og dag inn om Ele.
Smitty
02.01.2019 kl 09:00 4985

Hva skjer med denne avtalen?

Når man begynner å dra frem gamle tråder så forstår man at det er kommet flere nye og håpefulle som veldig snart vil ta en exit så snart de skjønner hva de har rotet seg inn i...:)

Er ikke mulig å skjønne hva man har roti seg inn i, da selskapet er mer eller mindre umulig å forstå. Det vi med sikkerthet kan vite er at ABO kun er ute etter å ødelegge for nåværende aksjonærer, da de tjener mye spenn på dette selv. Element kan egentlig bare drite i nåværende aksjonærer de også... de kan få inn 500 milliioner, trykke da 1 milliard aksjer, så spleise de etterpå... ila den tid så kan man tro og håpe at selskapet begynner å få til ting og de har hvertfall en del penger på bok. Da kommer det nye aksjonærer som kjøper med begge henda. Dagens aksjonærer vil bare se at sin andel aksjer bare blir mindre og mindre og mindre. Så kan man håpe på mirakler, men det skjer ikke, og Element gir helt beng i dagens aksjonærer.
02.01.2019 kl 14:03 4666

opp over 4 % første handelsdag sålangt...meget positiv start!
02.01.2019 kl 14:10 4636

Ja alt ligger til rette for et løft her nå. Regner med ny positiv børsmelding før helgen.
Smitty
02.01.2019 kl 14:15 4615

dette er ikke en gammel tråd med en melding fra selskapet.
31desember har vært vil jeg tro, noen opdatering iforhold til dette må vell kunne etterlyses.
"Opsjonen må utøves av Element etter inngåelse av en bindende avtale og innen 31. desember 2018 ("Opsjonsperioden"). Opsjonsperioden kan forlenges med ytterligere 6 måneder av Element etter Elements eget ønske. Dersom opsjonen utøves fullt ut av Element innen 31. desember 2018 har Element rett til å motta 50% av utbyttet som skal betales til OMM for regnskapsåret 2018. Opsjonen kan etter Elements eget ønske utøves i en eller flere transjer på ikke mindre enn EUR 5.000.000 for hver transje. "

Reason for that may be that re-negotiations are on-going about cmt and abo financing. Wouldn't be surprised if we see a major change. let's see.

Mellom 80 - 100m nye kommisjonsaksjer (transje3) rett etter månedsskiftet og som skal lempes ut utover våren er det dette betyr og ingenting annet så her er det bare å ta imot...
Redigert 02.01.2019 kl 14:41 Du må logge inn for å svare
02.01.2019 kl 14:42 4524

Det er vel derfor de inngikk den avtalen for å skaffe til veie penger til prosjektene sine. om det blir 500 mill aksjer spiller ingen rolle når milliardverdiene kommer opp☺️
Aldara
02.01.2019 kl 14:55 4495

Meget svake og sarte hønsehuer som selger idag!
SR99
02.01.2019 kl 16:17 4361

Markedsverdi i dag er ca 80 mill, og om kort tid er antall aksjer fordoblet.
Uten inntekt er vi fort tilbake på dagens markedsverdi men da med halvert aksjekurs.
Her snakker vi om en finansiering som er hinsides dårligere en alt annet på markedet.
Det er en grunn til at banker, revisorer og finansdirektører skygger banen!
Det vil mest sannsynlig være mye bedre butikk å kjøpe en utleiebolig med kreditkortgjeld, selv med fallende boligpriser.
oddivar
02.01.2019 kl 17:08 4285

Det ligger en risiko for dette og det er ingen tvil om at denne usikkerheten gjør at mange er nølende til å ta plass. Samtidig ligger skjebnen i stor grad i hendene på eksisterende aksjonærer og selskapet selv og man bør i liten grad skylde på andre. Hvorfor mener jeg dette?

1. Det er eksisterende aksjonærer som bestemmer salgsprisen og hvor mye salgspress som skal legges på kursen fremover. Skattemotivert salg bør spille en mindre rolle i dag enn for 1 uke siden.
2. Element sitter på tilbakekjøpsfullmakt som i liten grad er benyttet. Totalt har selskapet i dag en fullmakt på ca. 7,1 mill. aksjer, hvorav ca. 1,3 millioner aksjer er kjøpt.

Dersom avtalen med ABO ikke blir endret, vil perioden mellom ca. 16. -31. januar danne utgangspunktet for mulig konverteringskurs knyttet til 3. transje. Dersom eksisterende aksjonærer og/eller selskapet velger å gi ABO forutsetninger for lavest mulig konverteringskurs eller høyest mulig utvanning, vel så kan disse verken skylde på Rischioso, Yess eller andre.
Redigert 02.01.2019 kl 17:09 Du må logge inn for å svare

oddivar,

det blir vel ikke helt riktig å si at det er eksisterende aksjonærer som bestemmer salgsprisen når det er og fortsatt vil være selskapets største aksjonær (ABO) som lemper ut - i dag om de forholder seg til moderasjonsavtalen på 10% og fra 01.03 så går den ut og de kan i prinsippet lempe ut som de vil.

Ser vi så på tilbakekjøpsprogrammet så blir vel det som en dråpe i havet - 7,1m aksjer mot 80-100m nye kommisjonsaksjer....

Forøvrig er vi enig...:)
Redigert 02.01.2019 kl 18:02 Du må logge inn for å svare
nopetter
02.01.2019 kl 20:19 4075

La oss si de får konvertere 58 mill aksjer fra transje 3.hvis ingen byr på disse aksjene så kan dem krysse å mose slik som nå i månedsvis over børs. Denne 10% moderasjons avtalen har gjort dette 10 ganger værre pga de kan manipulere kursen over mye lengere tid. Derfor begynte de med kryssingen pga denne avtalen
oddivar
02.01.2019 kl 21:26 3977

Richioso.

Nå er vel ABO en eksisterende aksjonær og ser seg pt. tjente med å selge aksjene til under 50% av konverteringskursen. Dette er en situasjon ELE nå bør kunne utnytte. Etter at markedet nå har fått anledning til å delta julesalget av aksjer, bør ELE hive seg på nyttårssalget og innse at alle kjøp under 1,40 er innvannende. Dette bør kunne bidra til å løfte kursen, samt sørge for at forutsetningene for inngangen til transje 3 endres signifikant.

Forøvrig er jeg helt enig med nopetter at disse ulike sideavtalene som selskapet har inngått med ABO for å drive "damage control" har vært kontraproduktive. Markedet hater usikkerhet og utvanningsrisikoen representerer den største risikoen som markedet har hatt fokus på i over ett år. Nå må styret og ledelsen skjerpe seg og starte å opptre aksjonærvennlige og unngå slike totalt unødvendige situasjoner som revisorsituasjonen. Det betyr følgende:

1. Kjøpe tilbake aksjer under 1 NOK. (komme seg ut av evt. innsideposisjoner om dette skulle være et problem)
2. Utvide tilbakekjøpsfullmakten kraftig - dvs. få opp en ny sak på EGF som ivaretar dette.
3. Trekke transje 3 som planlagt. Dersom ABO dumper under konverteringskurs - kjøp tilbake på bakgrunn av 2.
4. Kanseller CMT avtalen, slik at forventningene til trekk av transje 4 +++ reduseres betydelig.
5. Få frem verdiene i AMI og Mindoro ved å etablere en troverdig, aggressiv roadmap for begge prosjektene. Informer markedet om dette og vær tydelig på potensial og risiko.
6. Få avklart om Token er liv laga eller ikke. Dersom det ikke er mulig å realisere en TGE ila 6 mnd, skrinlegg prosjektet.
Redigert 02.01.2019 kl 21:56 Du må logge inn for å svare
nopetter
02.01.2019 kl 22:02 3902

Det å kansellere tokens programmet er liksom det dette selskapet er tuftet på. Det er det som skal skille de fra andre liknende selskaper som en ny tenkende innovativ bedrift noe Storvestre også trakk fram under intervjuet med DN. Selvom de bare har rotet med dette fordi de begynte å bale med andre tokens oppsett enn asset backed token, andre selskaper har fått dette til hvorfor får ikke ledelsen i Element dette til det er spørsmålet .

Hva som har skjedd fra januar 2017 til WP ble lansert kan man lure på. Da de skulle lansere pre salg av tokens med salg av jernmalm konsentratet fra produksjonen fra AMI. Jeg mistenker Beitnes bløffet markedet da de måtte vite at de aldri fikk noen før lisens av Ontario.

Ellers er jeg enig i at de må legge hele CMT kjøpet på is eller skrote det. Helst utsette dette inntil de får igang tokens programmet.
oddivar
02.01.2019 kl 22:59 3829

nopetter.

Verdiene til ELE ligger hovedsaklig i AMI og Mindoro. Token er et interessant finansielt instrument, som dessverre ikke har levd opp til forventningene. Ytterligere 6 mnd. bør være tilstrekkelig tid for å få en endelig avklaring på Token prosjektet. Da har de hatt 20 mnd. på å utforske dette. Den syltynne staben i ELE må fokusere ressurser og innsats uten å "forskreve seg" slik de etter min mening har gjort i 2018. Tilbake til melodien fra 2017, levere resultater og så gradvis øke ambisjonsnivået.

Det er riktig at de store verdien ligger i bakken og har gjort det en lang stund allerede faktisk helt siden 1953 i Canada (AMI) uten å ha blitt tatt opp. Det er ingeting som tilsier at verdiene blir tatt opp med det første for det er jo ikke en gang en fullverdig lisens man venter på men en midlertidig og begrenset lisens.

I Filipinene (Mindoro) så er nok det ennå lengre unna for som vi kjenner til så vil det høyst sannsynlig ikke bli noen aktivitet så lenge Dutertye regjerer.

Skjønner tankegangen din, men den er ikke gjennomførbar i praksis slik ståa er pr i dag.

Mao, ved å kutte CMT så kutter man også finansieringen så kenge selskapet ikke har andre kapitalkilder så selskapet er pr i dag helt avhengig av ABO finansieringen og virker å være det i uoverskuelig fremtid. Det kan være en mulighet for at man kunne kutte CMT om man fikk ABO til å finansiere selskapet videre uten CMT, MEN det ville i så fall ha vært meget risky siden det ikke foreligger noen fullverdig lisens noen plass og det er oghså tvilsomt om ABO vil være med på dette....

Og skulle man ha kjørt en emisjon så ville den ha blitt satt på et så lavt nivå at det okke som ville ha blitt en betydelig utvanning - dette skulle ha blitt gjort for lenge siden når kursen stod i intervallet 4-6nok, men (u)gjort er (u)gjort og spist er spist...
Redigert 03.01.2019 kl 01:01 Du må logge inn for å svare
nopetter
03.01.2019 kl 05:32 3662

Du henger deg oppi gammelt uvesentlige ting fordi du har solgt seg ut.
AMI kan garantert igangsettes til full drift ganske kvikt de hadde ikke igangsatt noen søknad om full skala lisens om de ikke hadde alt av produksjons utstyr klart for drift. Man kan lure på hva de tenkte ned når de kjenner sitt lands vanvittige byråkrati og ikke igangsatte dette tidlig på sommeren 2018. Nå må de gjennom en før lisens opplegg for å bevise for first nation reservatet og myndighetene at de klarer å holde seg til et null utslipp program.

Mindoro er for meg "dead cat bouncing" Jeg tror det når jeg ser

I november og I desember 2018 kom alle økonomi professorer og andre som skulle forstå seg på økonomi faget og la hele kryptovaluta segmentet dødt da de sa at hele Coinmarketcap ville falle til null. Siden den gang så har ethereum nesten doblet seg i verdi. Dette viser at ting ikke er så selvskreven som man skulle tro.
Redigert 03.01.2019 kl 05:39 Du må logge inn for å svare
oddivar
03.01.2019 kl 07:00 3598

Rischioso.

Den konkrete tiltaksplanen som foreslått ovenfor er selvfølgelig gjennomførbar i praksis. Dette står på viljen - ingenting annet. Den er konkret og bestemmes av selskapet og ingen andre.

Ved å kutte CMT, så kutter man ikke finansieringen, men man kutter dramatisk i finansieringsBEHOVET for 2019, som i dag kun kan realistisk gjennomføres med det konvertible lånet. Så lenge det ikke foreligger noe håndfast informasjon om størrelse på Token finansiering, så er det vanskelig å hensynta dette som en finansieringskilde. Transjelånet forutsetter, såvidt meg bekjent ikke at CMT gjennomføres og vil, etter benyttelse av transje 3, kunne være "sovende" og benyttes i evt. fremtidige situasjoner om hensiktsmessig.

Selvfølgelig har selskapet andre finansieringskilder, dersom de tar seg bryet med å lage et oppdatert prospekt for å KUNNE gjennomføre enten rettede eller fortrinnsrettede emisjoner på et nivå som er hensiktsmessig gitt markedssituasjonen og mot løpende drift og særdeles målrettede investeringer. Jeg er også sikker på at både Geir J. og Thomas C. har nettverk, erfaring og kreativitet til å komme med alternative finansieringskilder utover dette.

Det har dessverre liten hensikt å snakke om hva selskapet BURDE ha gjort...
Redigert 03.01.2019 kl 07:04 Du må logge inn for å svare

nopetter,

gamle uvesentlige ting fordi jeg har solgt meg ut?

Det er ve heller vesentlige ting som også du har vært enig i men nå er du inne med øretraden og da er det plutselig uvesentlig.

Hva er så uvesentlig?

Hvilket produsksjonsutstyr er det du snakker om?

De skal ikke lengre produsere konsentrat for å finansiere pelletsutstyret - de skal produsere begrenset med pellets for å markedsføre som de gjorde tilbake i 2017 - midlertidig og begrenset fordi ADEX lisensen er akkurat det og pelletsutsyret skal de leie som sist - så igjen, hvilket produskjonsutstyr er det du snakker om?
Redigert 03.01.2019 kl 09:37 Du må logge inn for å svare

oddivar,

om du leser hva som ble sagt ved inngåelse av transjelånet så var det progresjonsavhengig knyttet til "på visse betingelser". Om man plutselig innrømmer at tokendelen er skrinlagt og går vekk i fra CMT så vil ABO kunne vurdere den videre finansieringen nettopp fordi caset har endret seg.

Det er jo ikke slik at noen er interessert i å spytte inn en halv milliard med opsjon på nok en halv milliard om caset ikke er liv laga - dette mener du ikke...:)

Mao, det er tokendelen og AMI som har vært driveren for den betydelige finansieringen og skrinlegges dette så vil ABO måtte revurdere sin innvolvering noe som vil bli gjort ved alle finansieringer når basisen for lånet endrer seg.
Redigert 03.01.2019 kl 09:57 Du må logge inn for å svare
oddivar
03.01.2019 kl 09:53 3438

Rischioso.

Dersom det er konsekvensen, så gråter jeg ikke veldig over det utfallet....

Nei, ikke jeg heller med forbehold om at de får på plass annen finansiering - det er et must og nøkkelen videre men da må selskapet også levere for slik det er nå med denne type finansiering så vil aksjekursen ikke være linket til hverken det fundamentale eller status...
Redigert 03.01.2019 kl 10:00 Du må logge inn for å svare

nu transje i morgen da? laveste er vel 0,58 så nesten 100 mill aksjer på 0,55 kr. gratulerer!
oddivar
03.01.2019 kl 10:48 3370

ingen ny transje i morgen, nei. 31. januar tidligst.
Dersom selskapet har en enda bedre plan enn det undertegnede forslår, så takker og bukker jeg. Dersom man sitter på innsiden, bør i hvert fall forutsetningene være bedre...så er det det med viljen da...

ok, blingsa litt. måned igjen da. dere får håpe på noen gladmeldinger i januar da :-)
Møre75
03.01.2019 kl 12:18 3240

Nærma se 0,7 .. men blir vel fort trykt ned igjen
nopetter
03.01.2019 kl 12:57 3176

hvordan mener du de skal produsere 100k tonn jernmalm til 20k tonn FE68 etter 1Q 2019?
Redigert 03.01.2019 kl 13:35 Du må logge inn for å svare
SR99
03.01.2019 kl 14:45 3074

For det første er det risiko ved å kjøpe seg opp når ABO kun har til hensikt å få kursen ned. Det er ikke lett å få med seg nok kapital til å stille opp mot største eier.
For det andre er det helt useriøst av et foretak å inngå en låneavtale for deretter å bruke disse pengene til å kjøpe egne aksjer. Selskapet har skaffet kapital som skal brukes på utvikling, hvor blir det av forretningsideen her? Det høres ut som en kriseplan for å skåne aksjonærene som har store papirtap.
En annen kriseplan kan være at alle selger seg ut og ABO får kursen ned i 1 øre og ved konvertering må fremsette et bud til alle resterende aksjonærer, så kan de sitte med eiendelene selv som de da har betalt en blodpris for.