Austevoll tjener på lav kronekurs, og lave bunkerspriser


Burde være en gyllen kjøpsanledning i dag. Selger nesten alt i dollar og euro, og har en del bunkersutgifter som blir lavere.
Bippe
09.03.2020 kl 16:22 321

Gode poeng. Den holder seg da også formidabelt godt på en krakkdag, som det meste av fiskeaksjer gjør.
voila
25.03.2020 kl 12:34 161

Fra førstkommende mandag, 30. mars, gjelder følgende minstepriser på råstoff til fiskemel og -olje

Melindikatoren viser en oppgang på 18,24 % og oljeindikatoren er oppgang på 15,47 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Årsaken til minsteprisendringen denne gangen, skyldes kun uro i valutamarkedet. Partene vil vurdere om påvirkningen av Korona Pandemien fremover vil gjøre det nødvendig å fravike den avtalte dynamiske modellen for fastsettelse av minsteprisene. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 30.03.2020. Det er i 2020 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.