Det skjedde i de dager at hele verden skulle betale skatt...Har du tenkt over hvorfor verden måtte innskrives i manntall? Jo, fordi de skulle betale skatt.

Dette er jo starten på juleevangeliet.

Men det er også en fortelling om skatt. For hvorfor skulle den romerske keiseren Augustus som på den tiden var verdens mektigste mann, telle alle innbyggerne i det romerske imperiet?

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10028219

Her i Norge skapes det verdier ut av ”avgift” når dem kaller det merverdiavgift? Selvangivelse (tenk å angi seg selv?) Man blir grundig overvåket og kontrollert av mengder med offentlige ansatte, som av alle ting får inntekt og status av det kontrollerende ”hvitarbeid over nevnte Apeland” etterspør.

De kontrollerende betaler også skatt påstås det? Ikke slik som alle oss andre som jobber "svart” når vi øvrige imbesille ikke jobber og arbeider der de selv gjør?
Dette finner vi oss i mye takket være generasjoner hjernevask ”fra vugge til grav” Fortalt via hjem og skole samt avgifts-fritatte statssubsidierte media som ”borgeren” også må betale, direkte/ som indirekte?

På grunn av høyt skatt og avgiftvannvidd må lille dumme Norge for å spare penger, frakte egne råvarer for tilvirkning/produksjon av egen stats pengesedler helt i Frankrike der de tilvirkes, med norske råvarer og energi av kostnadshensyn? Det hele fraktes frem og tilbake (med norsk olje som drivstoff,)for utdeling i form av lønn til all dem som bidrar stort til å gjøre fryktelig dyrt (her i folkestyret, og demokratidritten våres,) nettopp hva vi alle har fått helt gratis av forsynet vår Herre eller fra selve naturen?

For hva, og hvilke grunn kan man spørre. Gjør denne norske staten det noe bedre for folket, ved å gjøre det dyrest og kostbart mulig for folket og leve bo her i sitt eget hjem og fedreland? Kun frakten av pengene produsert i Frankrike til disse fordømte "drittsekkene" avgir en svær forurensning her i Norge. Som vi skal betale klimakvoter også for? Hvor dum går det an å bli?
Redigert 09.03.2020 kl 17:49 Du må logge inn for å svare

Systemet i praksis: Du ønsker at jeg skal grave ett hull i hagen din. Ok sier jeg, hvis du betaler meg 1000 kroner.

Da kommer staten og sier: Vi skal ha merverdiavgift av dette hullet! legg på 25% på prisen! så nå er kostnaden din 1250 kroner.

Når hullet er ferdig gravet, er jeg er sliten og du har betalt 1000 kroner til meg, og 250 kroner til staten. Ja da kommer staten igjen og sier til meg: Du har tjent 1000 kroner på å grave dette hullet, vi skal ha 50% av pengene i inntektsskatt!

Du må altså betale 1250 kroner for hullet jeg gravde, og av de 1250 kronene fikk jeg som gjorde jobben betalt 500 kroner, og staten tjente 750 kroner.

Godt fornøyd med å ha tjent 500 kroner og i tillegg ha bidratt med 750 kroner til fellesskapet, går jeg i banken og setter inn pengene for å få renter på dem.

Du får 2% rente sier banken. Ok sier jeg. Ha ha sier staten, vi øker pengemengden med 3% i året, så i realiteten taper du på dette for pengene minker i verdi! og ikke nok med det, du skal betale 1,1% i formueskatt av pengene som du har i banken. Og av renteinntektene dine skal vi ha 28% i skatt.

Sånn går nå dagene og årene med, helt til den dagen jeg skal graves ned og barn og barnebarn skal arve pengene. Da kommer staten igjen og sier til mine barn: dere har arvet penger, og det skal staten provisjon ut av, for staten/ folkestyret, meg og deg, har laget en lov som heter arveavgift? Og sånn fortsetter det i stortingsvalg etter stortingsvalg, og i generasjon etter generasjon helt til de 500 kronene er blitt oppspist av inflasjon og skatt og ikke lenger er verdt det papiret, som du tørker deg bak.
Vi kan da fastslå at absolutt alle verdier, og all verdiskapning til syvende og sist tilfaller og tilhører staten? Men hva med verdiskapningen i tilfellet over, for hullet i hagen, er vel ditt til odel å eie? Det må vel ha vært ett smutthull i systemet som tillater deg å eie et hull i egen hage uten å måtte skatte av det i all fremtid. Her er et smutthull som må tettes med nøye oppmåling av hele eiendommen av flere enn eieren selv, for snarlig innføring av skatt på skatt..

mvh nordmann og idiot, stryk det som ikke passer.

Det er ingen dumme mennesker som hentes her til Norge fra klodens mest tilbakestående steder. Rett fra steinalderen ankommer våre nye landsmenn som ikke bor lenge her i landet før dem kategorisk konkluderer med at den norske staten, den er en stinkende illuktene kloakk og beskriver urinnvånere som henholdsvis tullinger, idiot samt vantro hund. Dette er uttalelser som våre ”nye” Landsmenn berømmes av, og dert urbefolkningens sitt eget Kongehus regjering og storting ”lederskap” som berømmer de steinalder folk å være ”beriker” og er det kanskje med rette? (Folket blir ikke fornærmet engang?) Et folkeferd som er bekjent over og ha dyrket opp og frem slikt politisk ”skrot” lederskap, må da har parkert seg selv på evolusjon skalaen et par hakk over meitemark nivået.

Redigert 09.03.2020 kl 18:18 Du må logge inn for å svare