Depresjonsvarsel 10 år på dagen. 11 år i går siden resesjonsbunn

Durham
10.03.2020 kl 01:22 5388


Presidenten uttalte nettopp han sto «blindsided» til hva som nå rokker ved finansmarkedet og Nasjonen i seg selv.

For noen dager siden var det heller så godt som ingen som hadde i beregning det som nå skjedde. Det fantes dog noen ekstrem få som hadde det hele kalkulert hvor noen enda færre har vist dem over tid.

Det var i går 11 år siden USA utbunnet ved resesjonen og finanskrisen sist 9 mars 2009. Det var ved opphentingen der ifra jeg registrerte manglende volum og moment først etter den initielle reaksjonen fra bunnen. Hvor jeg søkte annen dybde og ramlet etter råd over T teori. Å bruke Terry Laundry’s beregningsmetoder ved gullprisen i tillegg til mine egne gav teoretiske resultater jeg tidligere ikke hadde sett. Så, 10 mars 2010 eller rett før (7?) skreve jeg ut første analyse inkluderende T teori og hvor man husker noen morsomme resultater.

Det ble da skrevet en lang testimony til ubalanser i markedet som man pågående påviste konstant, hvor i det FED har løpt etter med forsøk på hindring mens bare treffende utsettelser på veien. Hvor det nå disse dager endelig går opp for flere. 11 år på etterskudd.

I dette har vi hatt 26 august 2010 og QE2. Flash krasjet forut 6 mai. Vi hadde 27 april 2010 reflekterende til 29 (27) april året etter, dagen Kate og William giftet seg, hvor gulllprisen rullet over etter analysert topp og dro med seg oljeprisen til sitt analysert midlertidig bunn 2016. Men hvor oljens siste hvilested sto analysert til 2020 allerede 2010.

I dette har vi sett mange forumdeltagere forsøke å stanse analysene. Mistanker til admin og med. Hvor de fleste påviste ingen sjans til forståelse mens andre forsto essensen men da desto mer redd.

Men analysene var konstant på sporet hvor det stadig lå verifiseringer på veien. Så igjen, vi ser nå an de faktiske forhold., nå-etter at en hel verden nå så plutselig står i rett:

https://stockcharts.com/public/1172710/tenpp/1

Volumoscillasjonsindikator: varslet flere år om negativ divergens. Analysen treffer markedet.

Tillitsindeksen: varslet avsluttende T konstruksjon siden slutten av 2013. Analysen treffer markedet.

Graf 01: Mfi varslet negativ divergens. Flere kjente Amerikanske analytikere har spilt dette opp til at bullmarkedet skulle fortsette frem til både 2024 og 2034 før avslutning. Der disse hovedsakelig Elliott Wave analyser feiler er hvor de ikke stemte med utgangspunktet til hvordan jeg analyserte OSSBX tidligere år med gullprisen i fokus og hvor de ei heller samstemte med målingene man fikk av T teori der etter. Når man ser an nå er det lett å se at der Amerikanerne har telt opp indekser progressivt 1-5, har tellingen siden begynnelsen av 2019 stått korrektivt, men i komplikasjonen a-e. Så, om vi da nå har 5 EW bølger inne sidens 9 mars 2009 USA, står argumentet sterk nok for at bullmarkedets avslutning står inne. Verifisering kommer dog ikke før langt under - men da som kjent er det for sent. Imellomtiden, som det er, ser vi flere gaps godt over oss som etter de matematiske spilleregler blir tettet. Og vi vet nå at de blir tettet til nedsiden der hele rekken til akkurat under 2950 SPX ble tatt ut svært raskt. Oppsiden kan plutselig stå reflektert like hurtig. Til referanse står Oslo nå med Rsi 14 på ett år til 12.45.

Graf 02: om det skapes bunnområde her, fast eller midlertidig, så ser man hvorfor.

Graf 03: det finnes analyse fortellende om fortsatt krasj i gullet før ekstreme kast motsatt. Blir dog aldri overrasket om metallet tar direkte linjen rett opp der T konstruksjonen fra 1980 både før og nå styrer verden. Vi bevitner dog gullet paralysert hvor den ellers skulle ha gått som en rakett der likviditetsmarkedet falt ut - tatt i betraktning siste års motsatt korrelering. Men her står den fast, 5EW opp og det hele - noe som gir pekepinn at den nå likefullt først faller ut.

Graf 03, a: oljeprisen, først ledet ned mot bunnen 2016 av gullprisens tunge sentimentsledelse, har siden stått korrektivt til oppsiden hvor råvaren nå til slutt falt igjennom halslinjen på HS formasjonen helt siden. Som analysert. Ligger dog nå stor sannsynlighet for test av nederste trendlinje under ifra hvor gapet opp forteller det samme.

Graf 03, b: kobber i ferd med å falle under egen halslinje og HS.

Graf 04: extremsport. Argumenterer for et plutselig skarpt fall.

Graf 05: her ser vi 5 Elliott Waves opp fra resesjonsbunnen. Siste bølge opp fra avslutningen av EW4 slutten av 2018 står korrektivt via a-e og hvor e står med egen progressiv telling av 1-5. Lett å se nå i retrospekt ikke sant. Ingen ellers i Norge, så vidt jeg vet, har telt denne riktig. Husk siste oppside ved Oslo (ATH) også sto a-e som analysert.

Graf 06: viser A/D linjen gav få tegn for sent der det her gikk alt for fort.

Essensielt:

Vi får ikke verifisert eventuell depresjon før om litt. Som investor eller/og trader blir dog enn hver verifisering ankommet for sent.

Den Amerikanske Presidenten varslet bare for litt siden han ikke så denne komme. Men, at han nå skal iverksette store finansielle grep han skal ha igjennom kongressen. Gullprisen falt litt hvor US futures steg som resultat. Om det blir virkelige tiltak ser man svært synelig på SPX hvor gapene til oppsiden ligger. Ekstreme volatile utslag går begge veier.Redigert 10.03.2020 kl 10:44 Du må logge inn for å svare

Oslo Børs har steget fra rundt 300 til 940 (OSEBX) i tidsrommet du nevner. Hva som er meningsfylt med å gnåle om depresjon gjennom tidenes oppgangstid på børsene er vanskelig å få øye på. Om man spår krakk hver dag vil man få rett til slutt om man lever lenge nok.

SP500 er ned 19% fra toppen. Futures er opp og oljen stiger og foreløpig snakker vi om en korreksjon av litt større format enn det vi har sett de siste 10 årene.

https://www.investing.com/indices/indices-futures

Det er klart det blir volatilt. Tradere gleder seg sikkert over dette, mens andre kjøper for å innta mer langsiktige posisjoner i kvalitetsaksjer.

Hva dine "analyser" angår er de verdiløse og helt uten relevans.
Durham
12.03.2020 kl 14:20 4217


Man kunne tidligere argumentere for 2600 før korreksjon før 2100 ved en siste utvei om bullmarkedet skulle kunne overleve. Altså en korrektiv EW formasjon som gav fortsatt håp om enda en ATH. At 2600 nå står tatt av ES allerede forteller etter egen analyse at dette scenarioet har død. Kontakten har kommet alt for raskt til at dette står korrektivt.

Sannsynlighetene har dog nå heller gått til tidligere analyser hvor området heller lettere passeres hvor vi må se til 1800 for hardere støtte. I så fall, om det fortsatt står mulig men ved en enda større korrektiv konstruksjon teller 1800 i så fall som Alfa før B og Charlie. Dette skulle dog fortsatt muliggjør kun en resesjon hvor depresjonspørsmålet står ved 1350.

Om SPX nå smasher under 2600 vet man nå hvertfall retning.

I verstefall kontaktes prishyllen av året 1974 i 5 akter.
Redigert 12.03.2020 kl 14:24 Du må logge inn for å svare
Urquel9
12.03.2020 kl 14:52 4159

Relatert til OSEBX, hvor lander vi, er vel solid støtte rundt 600, tror du?
Durham
12.03.2020 kl 15:50 4090


- hadde en nettopp med 500. Jeg vet ikke. Men bunnen siktes til slutten av året. Om SPX finner 1800 før 1100 har Oslo Ingen sjans ved 500. En eventuell depresjon vil dverge sist resesjon. Dette blir da en akkumulasjon av 1850 og 1930. Altså 90% og 25/27 år. Det som blir problemet er når de økonomiske og finansielle organisasjoner, enheter og konstruksjoner kollapser. Altså hvor man ikke får handlet. Man får derved ikke full uttelling ved negative derivater - man må selge før markedet bunner ut. Husk filmen The Big Short - de solgte relativt tidlig fordi motparten lå an til å gå konkurs, og da har man ingen å selge til.
Redigert 12.03.2020 kl 15:52 Du må logge inn for å svare
Durham
12.03.2020 kl 15:53 4081


- et SPX som ikke kommer over 2600 er en veldig, veldig syk SPX.
Durham
12.03.2020 kl 15:59 4053


- problemet nå er at den Amerikanske Presidenten påviste i går han ikke er på notene med markedet. Det trengtes en basooka. Han gav ut plaster. Og om markedet føler den seiler sin egen sjø øker usikkerheten enda mer. Om SPX, og Oslo nå står ved en 3 av EW3 situasjon står vi foran en finansiell ‘event’. Akkurat under bestemmelsespunktet virker det som. Skal noe gjøres er det nesten for sent.
Durham
12.03.2020 kl 22:25 3953


https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon: ingen tegn til bedring😎

Tillitsindeksen: falt ut fra avslutningen av T konstruksjon

Graf 01: 2600 SPX er stedet å krangle. Truffet som analysert. Fed gjorde helhjertet forsøk å sende en basooka til området der det jo virket med QE2 26 august men hvor det virker som vi står ved en helt annen tidssone nå. SPX ble først slengt over prispunktet men hvor det var ingen liv å finne. Et varsel da at QEs virkning kan være over. Simpelthen for mye gjeld etter for mange forsøk som nå vises å ikke ha fungert, og hvor derved det som måtte komme ei heller kan virke. Og om myndigheter har spilt seg selv ut av virkning, og markedet nå vet det, da er det over. Verifisert negativ test av 2600 under ifra gir i bestefall rett linje til 2300. Dette marked kan dog nå vises som et helt annet dyr og falle tvers igjennom til 1100.

Graf 03: TA har her en utrolig virkning hvor gullprisen reagerer kraftig nedom fra toppen av EW 5. Oljeprisen har problemer i å tette gapet over samt teste trendlinjer under ifra. Kobber risikerer å plutselig falle hardt under halslinjen. Når det skjer står kaoset reelt.

Graf 05: nederste trendlinje under 2600 påtruffet som analysert.

Essensielt:

Markedet har hatt til mistanke men fikk nå direkte bevis for at Fed ikke lenger virker. Det er farlig.
Redigert 12.03.2020 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Durham
13.03.2020 kl 07:12 3812


Gullprisen hoppet og tok med seg både oljen som US futures retningsmessig. Fortsatt negative test av 2600 under ifra hvor om gullprisen skal til 700 dollar før den snur depresjonssporet fortsetter. Om likefullt alt dette vises som en verdens største EW4 før EW5 retning SPX 4000 før det faktiske krasjet så blir ikke det mindre spennende.
Durham
13.03.2020 kl 23:18 3718


https://stockcharts.com/public/1172710

Volum: Å legge spor

Graf 01: Vi kunne se at Mfi gjorde forsøk å snu. Prisindeksen tettet første gapet. Det finnes flere. FED gjør nå iherdig forsøk hvor markedet responderte idag. Såpass til å finne over 2600.

Graf 03: Gld avsluttet EW5 og smalt rett ned til midtre trend, falt under og ender i negativ test. Selve gullprisen står likevel med mulig test av 1600 hele kommende uke før sannsynlig harde fall retning 700. I dette har vi sett forsøk på ledelse retningsmessig men hvor igjen vi ser den motsatt korrelert. Kobber roper varsko.

Graf 04: Bonds marked måtte falle ut fra ekstreme verdier før eller siden.

Essensielt:

Nå har han fått noe på dagsordenen ingen han hører på så komme. Men, så ikke den Amerikansk Presidenten litt syk ut nå istad?
Redigert 13.03.2020 kl 23:21 Du må logge inn for å svare
Durham
14.03.2020 kl 16:13 3618


Hovedindeksen her hjemme virker til å ha truffet slutten av EW3 hvor EW4 nå konstrueres før EW5.

S&P500 virker dog til å fortelle om avslutningen på bølge 3 av EW3, hvor bølge 4 av EW3 konstrueres nå. Om riktig kommer så 5 av EW3 før EW4 før EW5.
Muggost
14.03.2020 kl 20:43 3527

@Durham: Hvor lærer jeg å lese dette språket?
Durham
15.03.2020 kl 14:27 3393


Hvor all Elliott Wave tellingen over kan konstrueres som EW1 større skala står vi sannsynligvis rett foran en ny og stortellende fase:

«Carl Icahn is shorting the commercial real estate market, which he says is going to ‘blow up’: https://www.cnbc.com/amp/2020/03/13/icahn-reveals-his-biggest-short-position-amid-market-turmoil-commercial-real-estate.html?__twitter_impression=true «.
GPACTOR
15.03.2020 kl 14:36 3373

For noe sludder. Du er jo helt på trynet.

https://www.holberg.no/media/2191/grafisk-sett-10-mars-2020.pdf
https://www.holberg.no/media/2143/holberggrafene-20200228.pdf

"Far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in the corrections themselves."
Peter Lynch
Durham
16.03.2020 kl 00:56 3276


Med US futures ned 4,5% og oljeprisen tilbake til forrige ukes synder står investorer underbevisst til om 700billion US er nok ved denne redningsplanken der USA står bare helt på begynnelsen av fasen av å stenge ned. Tekniske spor lages men hvor et slikt markedsklima har lett for å feie alle normer til side. I dette er det dog fortsatt interessant at Amerikanske analytikere nå har plukket opp om 2300 SPX - om 2600 feiler, hvor om 2300 også feiler 2100 er neste før 1800. Gir markedet helt opp kommer 1350 med sin avgjørelse til hvilken grad 2020 reflekterer 1850 og 1930.
Durham
16.03.2020 kl 04:10 3196

Hvordan det er:

«#COVID19 + patients isolated at home. Screening symptoms during home isolation: fever >39ºC lasting >2 hours, chest tightness, shortness of breath, respiratory frequency ≥30 times/min, dyspnea or aggravated diarrhea/vomiting. Stop home quarantine & call Emergency. #mycoviddiary«
Durham
16.03.2020 kl 04:12 3194


Hvordan det var for litt siden:

«NYSE open, S&P down 7%. 15 minute trading halt.

Reopen and then the S&P runs at down 13%, which triggers a one hour trading halt.

Again, this is as of 10PM ET Sunday night. Europe still has to open.»
gepard1
16.03.2020 kl 04:45 3170

New York Mayor Orders Restaurants, Bars, Nightlife And Cinemas To Shut Except For Delivery: Live Updates.https://www.zerohedge.com/geopolitical/wal-mart-stop-shop-cut-hours-oregon-reports-1st-death-covid-19-live-updates
Durham
16.03.2020 kl 10:24 3000

USA bare helt på toppen av fjellet der test og undersøkelser snarlig fremmer helt andre virustall ved verdens største forbrukermarked. Fare for at negative derivater står i ferd med å gå parabel i forhold til opphentingen fra 1930. Uhyre interessant.

Noen kan dit og noen datt😎, men jeg kan min Questerre. 0,80 kroner aksjen - analysen treffer markedet.

Gullprisen rives mellom 40 årige T konstruksjon og formasjoner som forteller om fortsatt heavy korrigering nedom før den slippes løs. Derfor slingring i store mon og hvor man bevitner den idag har mistet noe relevans. Priseksplosjonen kommer nok ikke før de aller smarteste forstår den globale valutakollapsen er like før. Tror jeg. Hvor om eg Elliot Wave fortsatt har noe å si., og hvor om man omvender en T konstruksjon innenfor marginene det fortsatt er muligheter for 700, og kanskje 400 dollar per ounce. Ledende markedet nedom.
Redigert 16.03.2020 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
Durham
16.03.2020 kl 11:34 2957


620 børspoeng. Noen som føler at krisen stopper idag?
Redigert 16.03.2020 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
Durham
16.03.2020 kl 12:18 2911

Mens gullprisen nå virker til å ha bestemt stien videre lå vel SPX
ved 1525,75 ved sitt høyeste 2007 før finanskrisen. Norge toppet 525. Ser det ut som sannsynlig Oslo børs stanser i fallet ved 525 når SPX når 1525? 1350 avgjørende.

I bestefall vil USA etter noen måneder, Europa med, begynne å se synkende antall nye smittede hvor 1350 unngåes. I verstefall prolongeres dette hvor man allerede idag ser slagmarken samt de døde åker bare litt frem. Og hvor eventuelt finansielle strukturer knekkes. Det forteller om 90% i 27 år hvor matematikken har stått nå i 90 år.
Redigert 16.03.2020 kl 12:21 Du må logge inn for å svare
Durham
16.03.2020 kl 12:49 2874


Mener å huske vi falt ut 9 og 11% på de verste falldager gjennom resesjonen sist. S&P 500 risikerer å falle ut 15% idag. Om tilfellet - dette har såvidt begynt.
Redigert 16.03.2020 kl 12:51 Du må logge inn for å svare
Durham
16.03.2020 kl 14:19 2814

WTI nå igjen under 30 dollar fatet. Husker ikke om det var 28 eller 22 som lavpunktet resesjonen sist men. Prismålet står nå siden 2010 til 15-10 dollar fatet. Innen/ved sommeren tenker jeg. Det kan også være foreløpig bunnpunktet for det bredere markedsfall før reaksjon til oppsiden, sannsynligvis ledet av gullprisen (man ser gullet se ut til å gi opp kampen om oppsiden nå). Hvor om gullet nå virkelig faller ut, og hvor kobber faller under halslinjen, da kan det hende vi nærmer fossefallet vi vel alle går og venter på. Den blir vel verdenshistoriske med tanke på antall penger involvert nå i forhold til alt tidligere og hvor stadige kvantative lettelser kan intet gjøre der de heller påvises uten virkning alle 11 år forut. Om gullprisen da leder markedet i reaksjonen til oppsiden ved/etter sommeren kommer da adskillelsen gullet oss imellom der etter hvor prisverdier får en historisk kraftsalve til oppsiden og hvor det brede marked da faller helt ut hvor prishyllen av 1974 blir neste. Global valutakrise da et verifisert faktum tenker jeg. Husk, om man kjøper fysisk gull før banker krasjer ut - Rolex er bare 18 karat.
Redigert 16.03.2020 kl 21:53 Du må logge inn for å svare
Durham
16.03.2020 kl 21:44 2713


OSEBX:


Rsi fredag 8.32. Idag mandag over 16. Det er da noe.

SPX:

Ble ikke 15%. Det er da noe. 12% dog største fall intradag på over 30 år. Signal om ny regime?

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Indeksen på vei mot 2300. Felles det dog heller tvers igjennom er neste 2100. Skjer dette før en større reaksjon til oppsiden fra 2600, som nå testet negativt under ifra, kan det signaliseres om snartkommende ‘watershed moment’. Da kan 1800 komme raskt hvor fall under sannsynligvis tvinger markedet til å kaste kortene hvor i bestefall 1350 (1100) blir attraksjonen. Skal dette kun stå som resesjon må 1350 holde. Punktet møter trendlinje fra år 1800 hvor om verifisert under ifra gir kast godt under SPX bunnen intradag 9 mars 2009, som fortalt om over 10-11 år, av 666 børspoeng. Da dukker opp prishyllen av 1974 som nestemann. Mfi gir positiv divergens, som vi så konturene av litt tidligere. Den har dog stått i negativ divergens lang tid mens markedet stadig søkte ekstreme høyder, hvor utfallet ikke kom før sent februar. Og i dette regimet blir det mer opp i luften om den gir effekt før den også tvinges ned igjen. Svaret får vi.

Graf 03: GDL som gullprisen falt sannsynligvis ut i EW1 hvor vi har EW2 nå. Vi ser test av nederste trendlinje under ifra. Metallet virker derved å ha bestemt retning i det mellomtidige skikte. Á la sommeren. Mest interessant her er å bevitne at metallet stadig gjør forsøk på retningsmessig markedsledelse.

Graf 05: Nå må vi ta en alvorsprat med markedet her. Fall under 2600. Fall under nederste trendlinje. Eventuell negativ test under ifra disse dager... Myndigheter verden over gjør nå alt de kan for å hindre at markedet faller ut herifra. Spørsmålet er om de ikke har gjort alt for å blåse opp verdier langt over økonomisk vektet realverdi i alt for mange år til at det muliggjør å hindre det som nå stadig raskt folder ut. Der de så mange år igjennom har søkt å hindre det som måtte komme men hvor matematikken alltid har varslet de bare kunne utsette. Det er da litt av en situasjon: Frittfall. Hvor det er ingenting man kan gjøre. Og det må jo sies - i Elliott Wave terminologi - faens lett å telle 5 bølger opp her eller? Fra 2009 USA?

Essensielt:

Det kjennes som finansiell regimeskifte. Om gullprisen faller helt ut i EW3, drar med seg hele det globale marked, og raskt. Det kan dog skje at metallet bruker tiden frem til april å gjennomføre sitt bølge 2 - det er jo en korrektiv a,b,c affære. Men om markedet ellers klarer å stanse seg fra å skli ut i mellomtiden - det er spørs.
Redigert 16.03.2020 kl 22:05 Du må logge inn for å svare
Durham
17.03.2020 kl 02:10 2580


Som alle kan se tripper gullprisen etter en sannsynlig Charlie i EW2. Oljeprisen og US futures hopper nå rett etter dens retning og stiger. Gullet kan finne så høyt som 1,580 i løpet. Buckle Up når EW2 avslutter.
Redigert 17.03.2020 kl 02:12 Du må logge inn for å svare
Durham
17.03.2020 kl 15:36 2437


Ser ut til at gullprisen har funnet stien i Charlie. Blir 5 bølger da vel. Gir rom til april men tenker det ikke tar halve månen. Ser når metallet stiger så gjør oljen of SPX. Oslo virker til å blitt klok på det men spørs om den klarer å holde igjen tross den nå vet hva som kommer der etter.
Durham
17.03.2020 kl 17:15 2407


Mens gullprisen jobber:

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 05:

Har vel lenge hatt problemer med å godta A/D linjen som ledende indikator.

SPX illustrerer her dog noen tekniske ferdigheter: 2018, 2019, 2020. Grovt sett større fall hvert år - oppbyggende. Kan ikke ved pris men tenker at om jeg leter litt i moment og volum finner jeg 3 stk T konstruksjoner som blinket avslutning. Og setter man en konstruksjon ved lavpunktet 2019 kommer mange svar. Man kan også sette navnelapper - 2018 = 1850., 2019 = 1930 og 2020 = anelse om resultatet - altså akkumulasjonen av 2 tekniske depresjoner. Faller vi 60% til har vi falt over 90%. Det kan dog gå dypere, noe den gjør om 1974 blir realitet. Kobber forteller sannsynligheter står sterke for 10-15 dollar fatet.
Redigert 17.03.2020 kl 17:22 Du må logge inn for å svare
Durham
18.03.2020 kl 09:37 2328


Det er typisk norsk å angripe med en eneste gang og i aller beste forsvar der man søker alltid kontroll men, der Autozentrum forbereder prishopp på Porsche kan det bare bli nei. Bare det estetiske - når finansmarkedet faller 30%, og si blir der, så tenker man heller minst 10% rabatt. Man aksepterer ikke å kriminaliseres og måtte ta straffen ved å tillegge det samme der Autozentrum ikke sto våken teknisk. Autozentrum taper vel forretning som alle andre.

Men, dette blir langt verre. Snappet opp fra lokalmedia USA:

TESLA ISN'T AN ESSENTIAL BUSINESS, CALIFORNIA COUNTY SAYS

og

*TESLA CAN MAINTAIN MINIMUM BASIC OPERATIONS, SHERIFF SAYS

Lykke til med prisforhøyelsen.
Redigert 18.03.2020 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
Durham
18.03.2020 kl 16:16 2257


Stanses norsk oljeproduksjon på 15 eller 10 dollar? Kanskje det er Norge som invadere Russland(!!?).
Durham
18.03.2020 kl 18:07 2200


I USA står et relevant spørsmål til hva nå å selge elektriske biler til en oljepris av 22 dollar fatet. For der kommer nå bensinprisen til å stupe. Siden bensin i Norge er så godt som Statlig blir vel prisen satt opp, som ved våre venner selgende Porsche her.

Ser ellers SPX på vei mot kursmålet av 2300. Stor mulighet for reaksjon til oppsiden herifra. Viktige blir da om det dobbeltbunnes der etter eller faller tvers igjennom. Man kan igjen spørre seg om man føler dette bedrer seg i løpet av noen timer/dager/par ukers tid. Børs ligger vel 6 måneder i forveien, men, hvor det er fullt mulig å analysere den i over 10 år i forveien.
Durham
18.03.2020 kl 20:14 2130


- on the fly - SPX dupper under 2300 for så å kastes over i det matematiske grep treffer markedet. Skal gullprisen fullføre bølge 2 har den sjansen nå. Ved eventuell oppgivelse er ikke det noen heller god tegn.
Durham
18.03.2020 kl 22:27 2080


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: MFI har gitt positiv divergens. Det var spørsmål om når effekten slår ut. Kan hende man får en short squeeze nå. 1.2 T dollars US.

Graf 03: gullprisen leter fortsatt til Charlie hvor man ikke skal stå overrasket om metallet stiger kraftig kommende og drar med seg markedet. Om EW2, ender det med negativ test av midtre trendlinje under ifra. Kobber stemmer i der fall under halslinjen av trefireårige HS formasjon tar effekt. Oljeprisen klarte aldri å tette gapet ei teste nederste trendlinje under ifra.

Graf 05: blir vel negativ test under ifra her også.

Essensielt:

Mulig short squeeze. Mulig gullprisen tar ledelsen fatt. Men snart skal alle, og jeg mener alle, ha den Amerikanske dollar. Det finnes vel 3.5 Trillioner dollar der ute totalt. Men 90 Trillioner dollar i gjeld. Alt skyldig tilbakebetalt i dollar.
Redigert 18.03.2020 kl 22:29 Du må logge inn for å svare
Durham
19.03.2020 kl 09:29 1977


Med overskrifter reflekterende valutamarkedet ødelagt og krone krasj er man tempted å skrive analysen treffer markeded, men not yet. Not yet...
Durham
19.03.2020 kl 16:22 1932

https://stockcharts.com/public/1172710


Graf 01: fra 2850 igangsatt EW2, om det var det det var, og den kom direkte. Ved regelen om alternering er det fristende å tenke minst 700 børspoeng ved Oslo børs og hvor 2600 dukker opp her ved EW4. Kanskje til og med test av nederste trendlinje under ifra. Det som støtter tanken er at gullprisen ikke har tatt ut sin telling riktig enda. Det er fortsatt noen dager til april.
Redigert 19.03.2020 kl 16:24 Du må logge inn for å svare
Durham
19.03.2020 kl 23:52 1870


Skal bullmarkedet overleve må den hoppe kraftig nok nå for så å dobbeltbunne lavpunktet så langt. Bølge 4 før 5. USA hadde sjansen i kveld der VIX falt betydelig nok. Oljeprisen gikk men hverken USA eller gullprisen tok hintet. Da kan det heller skje at markedet faller raskt ut igjen, som ved kvikksand, og i det søker bunnen av EW5 (1800 SPX), der EW4 ble/blir unnagjort uten større opphenting, og hvor det hele vises som EW1 større skala. Etter EW2 større skala får vi da falldelen historikerne skriver om.
Redigert 20.03.2020 kl 00:34 Du må logge inn for å svare
Durham
20.03.2020 kl 10:19 1785

OSEBX:Så der hovedindeksen fant 700 børspoeng ser gullprisen ut til å lage base for 1560-1580-1600 hvor US futures ikke riktig enda slår til 2600. Derved er det mer å gå på. Om så tilfellet ser 740-760 riktig ut ved OSEBX. Det som dog ikke nåes opp ved EW4 før EW5 av EW(1) større skala, om det er der vi befinner oss, så nåes det opp ved EW(2). Men da kan også 2800 SPX komme.

Essensielt:

Man ser hva som bygges opp til her? Nye muligheter.
Nesten normaltilstand ved markedet idag. La det skje.
Redigert 20.03.2020 kl 10:21 Du må logge inn for å svare

Spennende å følge analysene dine! Hva tror du nå om S&P 500, gull og OBX etter i dag?
Durham
20.03.2020 kl 22:45 1631


Glatt på fjellsiden.

Oslo fulgte det tekniske sporet. USA not so much.

https://stockcharts.com/public/1172710

SPX endte langt under pari etter å ha feilet oppsiden og alt for kort. Sentimentet var dog ikke med der gullprisen nektet. Det er dog fortsatt tidlig dager hvor det kan fortsatt bygges en tryggere midlertidige bunn. Det kan også være at dette var 4 av EW3 hvor svingninger kommer tettere på. I verstefall, hvor det finnes den graf som går omtrent rett ned til året 1974, så rett opp igjen før rett ned igjen, litt nærmere på så blir det seende ut akkurat som dette idag. For undertegnede ser det dog fortsatt ut som forsøk mot EW4, hvor om mandag/tirsdag kommende uke bærer US futures rett opp igjen det skal kunne gå. Man skal dog ikke undervurdere de negative krefter etter 11 år i forsøket å gjemme dem.

Ser vi dog til gullprisen testes GLD negativ mot trendlinje. Det kan være så enkelt. Kobber har ikke gjort det lett for gullet å søke en siste oppside innenfor rammen. At oljen tok spranget vet man er bare å riste av når gullet ikke samarbeider.

Graf 05 også tester negativt under ifra.

Essensielt:

Investorer og analytikere står shell shocked. Om egne analyser skal treffe 100% er dette dog bare begynnelsen. Vi har ikke bunnet i bølge 1 enda. Vi er fortsatt der hvor aktører forsøker å kjøpe dippene. Så godt som ingen som ser hva dette er.

Kommende markedsdager gir pekepinn til om det kommer skikkelig test mot 2600 under ifra eller ei. Det skjer ikke uten at gullet prøver nærmere gitte prisområde. Den må overbevise. Klarer den oppgaven blir det EW4. SPX er dog farlig nær 2300 igjen hvor det kan være markedet som gir litt opp. Begynner kommende uke med fall tvers igjennom kan det være 1800 på vei. Da varer eventuelle EW 2 noen uker i forhold der etter.
Redigert 20.03.2020 kl 22:53 Du må logge inn for å svare
Durham
22.03.2020 kl 23:24 1488


US futures ned 5%. Dvs det argumenteres for at EW4 står unnagjort. Hvor om tilfellet, om EW5 blir eksakt som EW1 SPX står i ferd med å slå mot 1750. Så 1800 ja.
Durham
23.03.2020 kl 16:52 1370


Det er ikke hyggelig når det spåes bankkollaps. Det blir dog en del av spillet og konsekvens når så godt som ingen sto i stand til å beregne det som nå står igangsatt.

Gullprisen gjør visst nå det stikket vi har savnet i beregningen. Hverken oljen eller USA følger etter, som forteller at dog sentimentet gir rom klarer ikke virkeligheten å følge etter. Det er ikke bra i det hele tatt. Markedet har timer på seg. Vi vet dog at først fall under før negativ test av 2300 under ifra sender tydelig varsel.
Durham
24.03.2020 kl 09:12 1237


Ville nok tenkt noe nærmere 700 børspoeng idag. Gullprisen fyller kriteria hvor vi ser oljen og US futures endelig komme til.