IOX - estimat kontantstrøm Q2-Q3/2018 etter prod stopp Vikingo


Endret: 08.08.2018 - det var nødvendig å ta frem flere detaljer fra Q1

Forutsatt at det ikke ligger noen store overraskelser i Q2 som snart slippes så kan vi antakelig forvente at selskapet har en positiv kontantstrøm før CAPEX på minimum MUSD 3 i denne perioden.

I Q1-rapporten øker PPE&E med 2,1 som følge av oppgjør til SLS, og fullt oppgjør for SLS sin deltakelse på Vikingo forventes å være gjort opp innen Q3 - eller innen utløpet av Q3 (uttrykket som brukes er "by Q3"). Kostnaden pr brønn i avtalen med SLS har tidligere vært diskutert på HO med ulike estimat, men nå vet vi i det minste at SLS sin andel er mer enn MUSD 2,1 og at det gjenstår en forpliktelse i Q2/Q3 som nedenfor er anslått til MUSD 2.

Lån på MUSD 2,1 til Banco de Occidente forfaller til betaling med to terminer i 2018. Det første forfallet var i mai (anslagsvis MUSD 1). Det neste og siste forfallet er i desember.

Om vi videre forutsetter at det er full stopp i prod fra Vikingo i Q3 frem til oppstart av nytt boreprogram primo Q4 kan selskapets kontantstrøm bli noe i nærheten av dette (fortsatt før CAPEX i Q2 og Q3) i MUSD:

+ Opening balance Q2 1,9
+ Cash from operations Q2 3,0
- PP&E SLS repayment Q2 1
- Repayment bank loan Q2 1
+ Cash from operations Q3 1,0
- PP&E SLS repayment Q3 1
- Interest bond Q3 -1,1
+ Change Working capital 1
= Closing balance Q3 2,8

Selskapet må altså svi av mer enn totalt MUSD 2,8 i CAPEX (inklusiv evt uforutsette poster) i Q2 og Q3 før kassen går tom primo Q4. Det ble til orientering brukt MUSD 0,6 på CAPEX i Q1 i tillegg til betalingen til SLS, så det er vel ingen tvil om at vi beveger oss inn et område der det er lite slingringsmonn for å trå feil selv om vi ikke vet hva konsekvensen av stopp og work over på Vikingo kan bli i økonomiske termer.

Betyr dette at vi må vurdere hva som kommer først; emisjon eller borestart ?

For min egen del så synes det nå som lite sannsynlig at selskapet vil melde om ny boring uten at ny langsiktig finansiering er på plass. Selskapet kan sikkert finne løsninger som kan bedre likviditeten på kort sikt. F.eks ved avtale om forhåndssalg til BP/Vitol eller andre som selskapet har gjort tidligere, eller å skyve på andre forpliktelser frem i tid, men det vil uansett ikke være optimale eller gode løsninger på sikt.

Dersom selskapet virkelig skal revitaliseres med oppstart av ny boring så er det etter min vurdering nå nødvendig at en ny industriell eier trer frem fra skyggenes dal og legger de siste brikkene i puslespillet IOX. Vedtaket er allerede gjort av selskapets GF, og styret har de nødvendige fullmakter.
Redigert 08.08.2018 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Dette er kvalitet på et innlegg, som kan reflekteres som nøytralt. Fortsett å la det komme!
Seph
08.08.2018 kl 08:53 8113

Enig med Donald!
Fintech
08.08.2018 kl 09:26 7984

Bra objektivt innlegg som faktisk er informativt. Selv om jeg sjelden ytrer noe, så leser jeg ofte, og for hva det er verdt bæærnt så setter jeg pris på dine innlegg.
Merchant
08.08.2018 kl 10:41 7818

Bæærnt: Det er utvilsomt at IOX må få finansering for boreprogrammet sitt. Dette kommer til å skje. Men de som har vært med og følgt IOX lengre enn du vet at finanseringen alltid har vært et omfattende diskusjonstema. I desember 2016 kom helt plutselig meldingen om at SLS ble partner og aksjen steg omtrent 500 %. Det var flere som skrev før denne meldingen kom om at en emisjon må komme særlig fordi IOX hadde fått fullmakt til det! Forresten hadde IOX i høsten 2016 heller ikke mye mer arbeidskapital!

Men jeg mener du undervurderer at det også er lettere for IOX å ta opp nye lån, ber om betalingsutsettelse eller refinansere bond med nåværende oljepris og påvist olje i bakken. Ikke minst betaler de også renter og avdrag! Hvorfor melder IOX ellers om betaling av obligasjonseiere?

Jeg tolker dine innlegg dithen at du ønsker å kjøpe deg inn i IOX, men mener at 5 kr er fortsatt for dyrt?

bæærnt
08.08.2018 kl 11:46 7679

@Merchant

Du tar feil i dine antakelser om min posisjon i IOX. Jeg har kontroll om en relativt stor posisjon. Jeg solgte meg ut på veien fra 3 til 7,5 etter avklaringen av COR6. Nå har jeg imidlertid tatt et nytt lodd, men med en vesentlig høyere inngang. Så under vann for øyeblikket. Spørsmålet er om jeg skal forbli der, eller gjøre noe annet. Det er jeg usikker på. Innrømmer det. Og om 5 blank er en ok inngang idag eller ikke er vel avhengig av hva slags perspektiv den enkelte har.

Du har en fartstid fra NORTH og vet at det har vært transaksjoner/byttehandler når det gjelder IOX-bonds, og der prisingen åpenbart har vært langt under face value. Og @Foreigner (som dessverre ikke er veldig meddelsom) har gått langt i antyde at NORTH solgte sine obligasjoner til Integra Capital - eid/kontrollert av den sentrale edderkoppen Jose i "Old Andes" – Transaksjonen omfattet ca 1/3 av pålydende verdi på IOX bonds. Så når jeg tenker mitt om IOX så har jeg blitt enig med meg selv om at ny industriell eier i IOX også har kontroll på hele, eller en meget stor del av obligasjonslånet.

Når GF i juni i år gav sitt samtykke til styrets forslag til en mulig emisjon/kapitalutvidelse - så ble den beslutningen tatt basert på en meget presis formulering om formål og metode. Formuleringen åpner også opp for løsninger som kan omfatte/realisere konkrete planer i Argentina.

Basert på det ovenstående så leser jeg kartet slik at denne gangen så er det alvor. Det blir - som du selv sier - en finansiering av boreprogrammet. Ikke som en midlertidig løsning hvor man sjonglerer med arbeidskapitalen i selskapet, men også som en endelig og langsiktig avklaring om et industrielt eierskap. Og i mitt hode så gir det heller ingen mening at det meldes om nytt boreprogram før det industrielle eierskapet er avklart. Det er jo ingen fordel for den eller de som deltar i en rettet emisjon at meldingen om borestart kommer først, selv om en lav inngangsverdi på obligasjonene som kan konverteres til EK langt på vei kan kompensere for et høyere tegningsbeløp ?

Jeg nevner dette med konvertering av bonds fordi vedtaket fra GF åpner opp for at utestående aksjer kan økes med opp til +33 mill nye aksjer + 50%. Dersom MCAP blir liggende på ca MNOK 310 som idag, så skal det altså tegnes for totalt +MNOK 100 i ny kapital. Selskapet har jo åpenbart ikke behov for MNOK 100 i kontanter slik vi kjenner det idag. Det er derfor naturlig å anta at tegningen også vil omfatte konvertering av bonds. Alternativt at emisjonen gjennomføres med innskudd av aksjer i annet selskap - les Argentina.

Meldingen om driftsavbrudd på Vikingo som kom denne uka gjør det kanskje nødvendig for selskapet å endre på eksisterende planer om finansiering og aktuelle tidspunkt for gjennomføring av strategiske beslutninger som styret har tatt om eierskap og investeringer i det korte bildet.

Det er en risiko for Q3 ender med en relativt skrinn kasse dersom avbruddet på Vikingo blir langvarig, og medfører ekstraordinære kostnader (tilgang) og CAPEX (work over) i perioden. Detaljer i Q1 rapporten om avtalen med SLS på Vikingo gir jo også beskjed om at IOX sine forpliktelser på nye brønner (1-3) overskrider det selskapet vil ha av tilgjengelige midler primo Q4 dersom intet blir gjort. Anslagsvis MUSD 2-6.
Annual Statement of Reserves anslår CAPEX på MUSD 7-8 i 2018 om jeg ikke husker helt feil. Vi er allerede godt inn i 2H-2018, og kontantbeholdningen fra Q1 på MUSD 1,9 vil ikke øke mye i Q2 og Q3 etter det vi nå vet. Så hvor skal disse pengene komme fra ?

Jeg tror på emisjon før ny boring, men aksepterer at dette kan løses på andre måter også. Men det siste er vi som aksjonærer ikke tjent med i det lange løpet.
Redigert 08.08.2018 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
Merchant
08.08.2018 kl 12:25 7573

Bæærnt: Jeg var ikke klar over at du fortsatt eide aksjer i IOX. Men også jeg selv vurderer fortløpende min posisjon i alle investeringer som gjøres. Det er som vil alle vet farlig å bli forelsket i en aksje. Men å selge IOX ned til under kr. 5,- etter avklariing av COR6 gitt dagens oljepris og boreprogrammet som skal gjennomføres innen 2020 er bare tull og traderstyrt. Jeg selv har etter omfattende trading også inngangskurs over nåværende kurs og jeg antar at 80 % av alle som eier akjser i IOX har høyere inngang enn kr. 4,5-5

Reaksjonen opp kommer sannsynligvis i morgen og fredag. Det er så lett for alle med mere en for eks 300000 aksjer å påvirke kursen opp og ned :-)

Jeg er selvfølgelig kjent med at North solgte IOX bonds i 2017 og anser det også som svært sannsynlig at "en sentrale edderkoppen Jose i "Old Andes" sannsynligvis er svært interessert i IOX. Men det skremmer meg ikke i det hele tatt da styret i IOX og særlig advokat Berdal er kjent med reglene om styreansvar! En emisjon som ikke tar hensyn til verdiene som ligger i selskapet og åpenbart gir kun fordeler til en eller en gruppe investorer kan ikke gjennomføres etter norsk lov. Jeg skal passe nøye på det :-)

bæærnt
08.08.2018 kl 12:32 7531

Det siste er jeg absolutt ikke bekymret for, men jeg skjønner dessverre ikke hvorfor dette ikke allerede er avklart nå som COR6 kom på plass. Det er ikke vi som sittende aksjonærer tjent med. Avbruddet som ble meldt denne uka ville ellers ha vært som storm i et vannglass.

Mitt bet er at kostnadene og timeline vil bli betydeligere enn først estimert noe det ofte gjør og her har vi i tillegg problemer med logistikken over annenmanns eiendom en utfordring som fort kan eskalere.

Prøver selskapet på en quick fix for å prøve og spare penger så kan det fort bli både dyrere og ta lengre tid om det ender opp med at hele pumpen må skiftes ut.

Tror også det skal holde hardt å komme i pluss dette kvartalet - nærmere break-even eller en liten minus tror jeg man bør ta høyde for. I tillegg vil EK raskt kunne svis av under den kommende tiden med økte kostnader og mindre inntjening i forbindelse med pumpeproblematikken så man bør ikke avskrive at en emisjon vil kunne komme før noe annet.

Det er i alle fall en god teknisk støtte på rundt 4 blank om ikke annet....
Redigert 08.08.2018 kl 12:36 Du må logge inn for å svare
Merchant
08.08.2018 kl 12:44 7654

Som sagt er jeg ikke bekymret i det hele tatt etter COR6 avklaring, utsikt til stigende oljepriser og boreprogramm som skal gjennomføres. Dersom man ser på selskapets verdi inkludert gjeld i dag og samligner det med andre tilsvarende selskaper er prisingen helt latterlig og gjenspeiler helt klart mistilliten IOX har bygget seg opp på grunn av dårlig ledelse over mange år. Det er helle ikke utelukket at andre en edderkoppen begynner å se på IOX og før du aner det begynner et slags budkrig!

Jeg er enig med deg at det kan diskuteres hvordan selskapet ha meldt avbruddet. De burde har vært mere presis i forhold til de økonomiske konsekvenser. Men du kan forvente at dette blir avklart ved Q2 i slutten av august!

Jeg mener at aksjekursen på under kr. 5,- er en gavepakke og forholder meg tilsvarende!

Frykten for sannheten vedrørende produksjonsstopp som skal kommenteres i Q2 råder, og det ser ut som sannheten begynner og slå inn... Den er nok verre en antatt!

må være mye nervevrak I denne aksjen, håpløst
Yess
08.08.2018 kl 12:57 7531

Vil ikke overraske meg om IOX nå raskt skal tilbake på 3 tallet. Ser ut som virkeligheten er i ferd med å sige inn og da faller IOX erfaringsmessig mye på kort tid. Det er mitt beste råd for dagen.

vestavind,

det lønner seg aldri å kjempe i mot tyngdekraften gjennom ignorering. Når betydelige inntekter stopper opp på ubestemt tid så blir det konsekvenser...

nir vi får vente til riskokeren har kjøpt igjen, maken til sleip drittsekk finnes ikke
robkal
08.08.2018 kl 13:08 7324

Så fort IOX faller tilbake... gjett vem som kryper fram från under stenen...

Når IOX.. gikk opp opp opp.. ikke lyd fra muppen.

Og helt plutsligt er muppen tilbake..
Du må ha et kjedeligt liv Yesssss... yes???
bokaj70
08.08.2018 kl 13:16 7265

@Merchant

Mistilliden til selskabet er jo ikke ubegrundet og bekymringen for hvad der sker fremover forståelig. Jeg er imponeret over at du slet ikke er bekymret,
Personligt køber jeg ingen aktier tilbage før afklarende opdateringer fra selskabet.

Det er IOX vi snakker om og kun fantasien sætter grænser for hvilke børsmeldinger vi kan forvente.
Merchant
08.08.2018 kl 13:24 7186

bokaj70: Alle må ta egne valg. En gang til: IOX er priset i henhold til mistilliten du og flere andre åpenbart har! Hva skjer dersom mistilliten viser seg å være ubegrunnet? I mellomtiden trader man og utnytter slik usikkerhet!
Solist
08.08.2018 kl 13:36 7083

Ment som svar på uttalelsene til rischioso om konsekvenser rundt produksjonsstopp. Også skrevet i IOX Thread 9.0

Fra å være positiv, er du nå begynt å se på selskapet med et tvilende øye? (Om man tolker det du skriver riktig?)
Om man forventer at man kan drive med oljevirksomhet uten vedlikehold, bytting av "equipment" og driftsstans som følge av dette har man rotet seg borti feil bransje ihvertfall. Om man virkelig forventer at et oljeselskap skal levere olje 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 52 uker i året har man nok bommet litt. Her meldes det midlertidig stans, men et hint om at utbedringen av "pumpeproblemet" muligens vil gi muligheten til å utvinne fra flere lag i formasjonen. Hvordan kan man tolke dette negativt? Helt klart, man vil få dårlige produksjonstall for de spesifikke månedene dette pågår, men på den andre siden vil muligens produksjonen øke som følge av utbedringen! Her er det på tide å slutte med spekuleringen om alvorlighetsgraden produksjonsstansen har, og ta en tur over til virkelighetens verden.
Hva så om det kommer en emisjon, om dette gjør at selskapet forbedrer seg?

Solist,

har ikke noen problemer med planlagt og kontrollert vedlikehold, men det er jo ikke det selskapet nå står ovenfor. Problemet er jo heller ikke mer enn halvvegs funnet - DHP fungerer ikke som den skal og det gjenstår og se hva som er årsaken og hvilke tiltak som må gjøres - ergo det finnes ingen fasit for tidsbruken ei heller kosten....

I tillegg så har man utfordringer når det kommer til logistikken noe som kommer på toppen.

Disse tingene til sammen forteller meg at ting vil ta tid. Markedet er ikke villige til å regne på hva som ligger i brønnen, men hva som faktisk tas ut og når det nå er stopp så straffes det i markedet - ikke mer komplisert enn det.
Redigert 08.08.2018 kl 13:49 Du må logge inn for å svare
oivindl
08.08.2018 kl 13:48 6965

Rischioso skriver ikke kunnskpsbaserte innlegg.
Han skriver kun for egen lommebok. Arrogant, selvmotsigende, kunnskapsløst og nedlatende.
Solist
08.08.2018 kl 13:53 6927

Nettopp, der har man utfyllende svar som man bør kunne forvente! Da er eg og med på tankegangen din. Men med å bare hive ut i seg små, korte fraser som det til tider blir gjort med negativ tone, vet både eg og du at markedet tolker dette veldig negativt! Tenk hvor mange som leser på forumet, og baserer investeringene sine på dette.
Fra å være positiv, har du plutslig snudd helt til den negative side på grunn av produksjonsstans og vedlikehold.
Beklager, virkelig ikke meningen å henge ut kun deg, men var noen av innleggene som gjorde det siste lille med at eg bare ville kommentere det.
Alle baserer investeringene sine på det de selv ønsker, og gjør seg opp sin mening, og det er lov.
Ha en fin dag videre Rischioso!

Redigert 08.08.2018 kl 13:55 Du må logge inn for å svare
raven12
08.08.2018 kl 13:58 6880

Hva i hælvete skjer.....
nopetter
08.08.2018 kl 15:02 6632

det som skjer er det jeg advarte om i går, noen har forstått at brønnen ikke er i drift før kanskje sent i 2018 eller i begynnelsen av 2019. hvis alt går etter planen. dette ligger langt utenfor folkeskikken og å frakte såpass mye utstyr gjennom en jungel tar sin tid. men aksjen er grei nå å trade i når den dupper mer enn 7%

Hmm, skikkelig overreaksjon ned til 5,2, hehe

Er det ikke blot et tegn på den typiske kortsigtede investor.
Jo mere jeg læser på HO, des mere overbevist er jeg om, at rigtig mange jagter de kortsigtede gevinster.
Går det ikke helt som man forestillede sig, så er det videre i en ruf.
Er ganske sikker på, at mange sætter penge til på den nåde
Kremen
08.08.2018 kl 15:19 6503

1. Kan noen av dere kloke hoder (spør etter nøytrale svar for de som har spesialkompetanse på området) om hva en slik reparasjon kan koste, range? Har en formening på det selv, men jeg er økonom, ikke ingeniør.
2. Jeg savner gode svar på min analyse på et tap på rundt 2-2,5% på denne stoppen, og da har jeg ikke tatt med eventuell positiv effekt av eventuell høyere oljepris og høyere produksjon i etterkant som begge virker sannsynlig. Er 2-2,5% for lite, og hvorfor? Nå har IOX falt over 20%, altså en verdi på 80MNOK, ca 70MNOK mer enn min utregning, som kan finnes i forumet. Kan noen med kloker hoder gi et nøytralt svar på dette? Ser bort fra teknisk analyse, ønsker fundamentale svar. Og helst ikke baisse/hausse-svar.
Redigert 08.08.2018 kl 20:33 Du må logge inn for å svare
Ransen
08.08.2018 kl 15:19 6495

Nok en gang gir amatørene tapt for presset.
Det tok 11 dager å frakte samt montere og teste riggen før boringen på Vikingo.

Ref mail fra IR på spørsmål om tilkomst til feltene:

Hei, og takk for epost.

Dialogen med Duya fortsetter samtidig som man forbereder alternativ atkomst. Det er ikke nå klart hva som løser seg først, men selskapet har uansett ønsket å etablere alternativ atkomst og har jobbet med dette siden tidlig i år.

Planleggingen av borekampanjen i fjerde kvartal fortsetter som før.
kveithau
08.08.2018 kl 15:26 6436

Er det mulig!!
I går var riskokeren positiv som få, dette var en overreaksjon bla bla bla....
Finnes det makan til drittsekk på forumet?
Nå er alt bare sorgen! La meg tippe, du har solgt!!???
At det går an!!

Han er jo gjennomskuet for mange måneder siden.
Samme mønsteret i alle aksjene.
Snart så kommer det (som vanlig) en bortforklaring på våre påstander om at caset har forandret seg og bla bla bla.
Mao alt som normalt.
Bare å overse denne fjotten.
Merchant
08.08.2018 kl 15:35 6368

Kremen: Det er kun få som har tilstrekkelig nok kunnskap om IOX og ikke minst oljevirksomhet. De kommentarer fra de få som jeg anser som kompetent leser jeg med interesse, om de er positive eller negative.

I utgangspunktet er jeg helt enig i din beregning. Men som vi alle vet er IOX en aksje med dårlig rykte. Usikkerheten er vanskelig å prise nøyaktig her, men gir rom for voldsom trading. Derfor kan du trygd går ut i fra at IOX stiger rask om 25 - 30 % når de som har solgt de siste 3 dager skal inn igjen!
qestador
08.08.2018 kl 15:45 6303

Ja så klarte tradere å dra den helt ned til støtten 4,6 i P&F som er en kraftig støtte videre virker denne helt ned til neste som er 4,2 ca.
Så langt ned tror jeg ikke på.
bæærnt
08.08.2018 kl 15:51 6253

Si ikke det. Nå har jo selskapet lagt opp til at vi får den samme "drittpakken" to ganger i løpet av denne uka. Smått irriterende at jeg hverken har eller lenger kan benytte meg av den muligheten.
Redigert 08.08.2018 kl 15:59 Du må logge inn for å svare
qestador
08.08.2018 kl 15:56 6218

Havari kan forekomme alle. Det er selvsagt en dritpakke.
Aksjen er nå så oversolgt og mer enn typisk for IOX.
Redigert 08.08.2018 kl 15:57 Du må logge inn for å svare
bæærnt
08.08.2018 kl 16:10 6125

Nei, det er dessverre litt vanskelig synes jeg. Og ikke nok med det, i kjølvannet vil det også ligge en del spørsmål som vi ikke får svar på med det aller første.

Ikke IR på sitt aller beste dette nei.

Fra toppen på 7,3 i juli har selskapets verdi nå sunket med 170 mNOK. Det er vel i overkant for en ødelagt pumpe?
qestador
08.08.2018 kl 16:27 6023

Jeg håper IOX har muskler igjen til å starte boring.

Det får vi vel svar på nokså umiddelbart er det i morgen tro?

Ja nå ser jeg at det kan drøye til 30/8 Hmm !

Må tilstå at jeg ikke har satt meg inn i økonomien tilstrekkelig.
Redigert 08.08.2018 kl 16:34 Du må logge inn for å svare
Stev
08.08.2018 kl 17:00 5865

Satser på rekyl i morgen, inn i sluttauksjon på 4,625

Tvitvi
aborum
08.08.2018 kl 17:07 5819

IOX handles ikke længere på det fundamentale. Efter værdien af COR-6 blev taget ud af markedet er det nu ren psykologi, der driver aktien. Holder dette niveau ikke, rent teknisk, er det næste fib niveau ca. 4,20 (som bekræftet af qestador). Jeg satser personligt på at de 300k jeg rebalancerede til TRVX vækster med 30 - 40%, hvorefter jeg kan fiske IOX tilbage med yderligere rabat.

Den tilbageværende position bløder dog .. ikke godt.