IOX - estimat kontantstrøm Q2-Q3/2018 etter prod stopp Vikingo


Endret: 08.08.2018 - det var nødvendig å ta frem flere detaljer fra Q1

Forutsatt at det ikke ligger noen store overraskelser i Q2 som snart slippes så kan vi antakelig forvente at selskapet har en positiv kontantstrøm før CAPEX på minimum MUSD 3 i denne perioden.

I Q1-rapporten øker PPE&E med 2,1 som følge av oppgjør til SLS, og fullt oppgjør for SLS sin deltakelse på Vikingo forventes å være gjort opp innen Q3 - eller innen utløpet av Q3 (uttrykket som brukes er "by Q3"). Kostnaden pr brønn i avtalen med SLS har tidligere vært diskutert på HO med ulike estimat, men nå vet vi i det minste at SLS sin andel er mer enn MUSD 2,1 og at det gjenstår en forpliktelse i Q2/Q3 som nedenfor er anslått til MUSD 2.

Lån på MUSD 2,1 til Banco de Occidente forfaller til betaling med to terminer i 2018. Det første forfallet var i mai (anslagsvis MUSD 1). Det neste og siste forfallet er i desember.

Om vi videre forutsetter at det er full stopp i prod fra Vikingo i Q3 frem til oppstart av nytt boreprogram primo Q4 kan selskapets kontantstrøm bli noe i nærheten av dette (fortsatt før CAPEX i Q2 og Q3) i MUSD:

+ Opening balance Q2 1,9
+ Cash from operations Q2 3,0
- PP&E SLS repayment Q2 1
- Repayment bank loan Q2 1
+ Cash from operations Q3 1,0
- PP&E SLS repayment Q3 1
- Interest bond Q3 -1,1
+ Change Working capital 1
= Closing balance Q3 2,8

Selskapet må altså svi av mer enn totalt MUSD 2,8 i CAPEX (inklusiv evt uforutsette poster) i Q2 og Q3 før kassen går tom primo Q4. Det ble til orientering brukt MUSD 0,6 på CAPEX i Q1 i tillegg til betalingen til SLS, så det er vel ingen tvil om at vi beveger oss inn et område der det er lite slingringsmonn for å trå feil selv om vi ikke vet hva konsekvensen av stopp og work over på Vikingo kan bli i økonomiske termer.

Betyr dette at vi må vurdere hva som kommer først; emisjon eller borestart ?

For min egen del så synes det nå som lite sannsynlig at selskapet vil melde om ny boring uten at ny langsiktig finansiering er på plass. Selskapet kan sikkert finne løsninger som kan bedre likviditeten på kort sikt. F.eks ved avtale om forhåndssalg til BP/Vitol eller andre som selskapet har gjort tidligere, eller å skyve på andre forpliktelser frem i tid, men det vil uansett ikke være optimale eller gode løsninger på sikt.

Dersom selskapet virkelig skal revitaliseres med oppstart av ny boring så er det etter min vurdering nå nødvendig at en ny industriell eier trer frem fra skyggenes dal og legger de siste brikkene i puslespillet IOX. Vedtaket er allerede gjort av selskapets GF, og styret har de nødvendige fullmakter.
Redigert 08.08.2018 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
bæærnt
08.08.2018 kl 17:23 5747

Spørsmålet er vel kanskje heller om IOX noen gang har vært handlet på annet enn psykologi. Så lenge selskapet enda ikke har klart å hente ut store verdier så blir det meste basert på "tro, håp og kjærlighet". Bevegelsene det siste året opp og ned i intervallet mellom 2 og 9 er vel i grunnen like merkelige hendelser så lenge de endelige og signifikante avklaringene aldri kommer ?

Overskriften på en annen tråd burde sånn sett heller døpes om til "veien til NOK 20 og tilbake igjen - når hopper vi av og på?"
Redigert 08.08.2018 kl 17:27 Du må logge inn for å svare
mcaxel
08.08.2018 kl 17:24 5739

I must say that I am surprised of this aggressive reaction. I have seen this before in IOX and then just to see it bounce back up again

nopetter
08.08.2018 kl 19:39 5436

Tror det kommer en ny dupp imorgen med et ras i oljeprisen på nær 4%.
Ransen
08.08.2018 kl 20:23 5312

Det er stor nedgang på forholdsvis lite volum.
Mange skvetne leser på dette forum at selskapet dømmes nord og ned.. Man kan jo tenke seg hvilke intensjoner som ligger bak, men aksjene blir jo slukt med største apetitt.
Man skal tenke på et par ting:
-Brønnproblemer oppstår fra tid til annen I alle selskaper. I dette tilfellet er det ikke dramatisk I den forstand at selskapet tidligere har meldt at det er behov for nye data an formasjonene på Vikingobrønnen. En helt ny brønn er tiltenkt, Malevo som tenkes blir koblet opp mot 3 lag hydrocarboner. Dette vil øke flowraten betydelig.
Konflikten med "Duya" dreier seg om "penger under bordet" noe Interoil hilder seg for gode til. Derfor er det fra tidlig I år planlagt en alternativ adkomst til Vikingobrønnen for å unngå slike situasjoner. Samtidig er Interoil I daglige samtaler med Duya for å komme til enighet.
- Frison og Jaca brønnene som er planlagt I Q4 er ikke berørt av privat grunn.
-Colombia ønsker å trigge oljevirksomheten I landet, og løsningen på Cor-6 kom overraskende på mange.
- Selskapet holder forpliktelser og betaler renter på obligasjonslånet.
-Boreprogram 1 er finansiert. SLS tar 60 % av kostnaden. resten er satt av(ref siste rapporter)
-Det blir et kortsiktig produksjonstap da selskapet mister 540 fat I døgnet fra Vikingo, men olja forsvinner ikke...

bæærnt
08.08.2018 kl 20:29 5278

@Ransen, hva mener du med satt av ? At det inngår i potten "restricted cash" ?

Som bæærnt skriver..
Dette selskapet handles kun på psykologi og forventninger. Hadde det fundamentale vært i grunn så hadde vi aldri sett disse dumpingene...og dumpingen fortsetter i morgen inntil vi ser en konkret plan fra selskapet! Ingenting som heter støtte i denne aksjen...
aborum
08.08.2018 kl 21:05 5124

Ransen:
- Sig mig, er du fuldstændigt i fornægtelse omkring det her projekt?

Med udtalelser som "stor nedgang på forholdsvis lite volum", må dette være den ultimative fornægtelse her på IOX tickeren. Er du på nogen måde bekendt med. at der er handlet ca. 7,2 mio aktier på 3 dage? Avg. volumen for de sidste 3 handelsdage er langt over gennemsnittet for juli måned, hvor aktien er blevet handlet på COR-6 og resterende tågesnak om opstart af borekampagne i Q3.

Iøvrigt bliver det fra flere sider påtalt, at ANH styrker investeringen i landets olieproduktion, men til dato har vi ikke set nogen effekter eller indikationer på, at dette kommer IOX til gode. Der mangler seriøs jordforbindelse på flere af trådene. IOX har tabt 5 - 6 - 700 fat pr. dag og folk skriger om kurs 20,00?
Redigert 08.08.2018 kl 21:06 Du må logge inn for å svare
Kremen
08.08.2018 kl 21:13 5083

Takk for det Merchant og flere. Det var egentlig det med psykologi jeg tenkte, og tvilen som for øvrig alltid har eksistert til selskapets evner, men ville bare sjekke om jeg hadde utelatt noe vesentlig i min utregning. Man begynner jo å lure. Jeg legger ut mine rentefond for salg i morgen tidlig, som tilsier penger på konto om 3-4 virkedager. Det er selvsagt ikke noe jeg bør skrive her inne før jeg har kjøpt, men om den skulle gå i mellomtiden er jeg uansett kraftig overvektet i IOX og burde strengt talt ikke kjøpe mer om den skulle gå i mellomtiden.

En emisjon er jo helt greit om det skulle komme, når det ikke er for å redde selskapet, men for investeringer og øke inntjeningen relativt kraftig, og er enig at det er en reell mulighet her, men det skal overhode ikke påvirke kursen til IOX negativt.

Aborum, de har vel ikke tapt 5-700 fat per dag? Vet at du forstår at dette er utsatt inntjening og ikke noe tap, men det skal påpekes, da det er en stor forskjell. Tapet, som jeg har beskrevet flere ganger, er reparasjonen og faste kostnader de har på denne delen i tidsrommet og renter på inntekten de ville hatt eventuelt rentekostnaden ved å ta opp lån grunnet utelatt inntekt. Så har du de positve effektene av dette som også er påpekt, som jeg ikke skal gjenta til de kjedsomme.
Redigert 08.08.2018 kl 21:20 Du må logge inn for å svare
bæærnt
08.08.2018 kl 21:34 4969

Vel vel. Det om psykologi var ikke en mine beste kommentarer må jeg innrømme. Kanskje litt av det sleivete slaget. Selvfølgelig ligger det fundamentale verdier i selskapet, men selskapet må bevise at disse verdiene kan realiseres før vi som har bidratt med risikovillig kapital får betalt. Og vi kan vel slå fast at det er stykke igjen før vi er i mål.

Enn så lenge så er det obligasjonseierne som kan sove godt om natta, vel vitende om at verdiene ligger der og aldri vil glippe unna.
Redigert 08.08.2018 kl 21:35 Du må logge inn for å svare
aborum
08.08.2018 kl 21:45 5010

Den tabte produktion er præcis dét, tabt. Man bør være opmærksom på, at bare fordi IOX fikser pumpen og forsøger at etablere produktion fra endnu et lag i formationen, er der på ingen måde garanti for, at dette vil medføre højere produktion; slet ikke på den længere bane. Vi håber at IOX er i stand til at øge produktionen ved at etablere perforering til C5 og C7, men der er ingen garanti. Hvis IOX mangler 5 - 700 fat pr. dag, så skal produktionen stort set gå 50 - 100% op for at gøre en forskel på den kortere bane; får vi 50% højere produktion ligner det break even efter 6 måneder - excl. CAPEX for workover. Jeg tipper vi snakker break even efter 9 - 12 mdr.

Jeg forholder mig positiv til kursudviklingen på den længere bane, men hvad angår de næste 3 måneder mener jeg ikke, der kommer noget interessant fra IOX.

Det er tidsbruken som hovedsaklig vil besteme kursutviklingen fremover. Jo lengre tid det går jo betydeligere blir inntektstapet og jo mer øker sannsynligheten for en emisjon og en utbedring av en slik art vil aldri kunne bli noen quick fix uansett løsning dermed vil markedet naturlig nok fortsette å straffe kursen fremover...

Redigert 08.08.2018 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Yess
08.08.2018 kl 23:08 4751

Ser ikke lyst ut for IOX nå. Har falt kraftig tilbake fra over 6.50. Bærer det ned på 3 tallet innen 1-2 uker?
Jeg tror det.

For å sette i perspektiv hva selskapet står ovenfor i tilknytning til pumpeproblematikken så forstår man også hvorfor de ikke har en mulighet til å kunne informere om estimert tidsbruk - først må de finne ut hva som er årsaken til problemet og det er hovedsaklig 4 årsaker å velge mellom hvor alle 4 operasjoner er tidkrevende og i tillegg kommer resultatet av hendelsen - mao, hvilket skadeomfang pumpen har fått:

Pump operating problems and solutions

There are four common ways subsurface rod pumps are abused. These problems may also be applicable to other downhole pumps, and thus, these related solutions probably are applicable to other artificial-lift techniques. The four common abuses follow:

(1) Overpumping the well

(2) Gas interference

(3) Pump hitting up or down

(4) Trash entering the pump

(1) Because the recommended pump-displacement design is for the pump to have greater capacity than the well, an overpumping condition may occur if the well is not properly controlled. An overpumping condition is indicated when there is a fluid pound more than one-quarter of the way down on the downstroke because of insufficient fluid in the well to charge or fill the downhole pump. This condition may be seen on the surface if the pound is very severe, but the best way to detect this is with the use of a dynamometer. Other indications of overpumping are if the pump volumetric efficiency is less than 70% or if a downhole fluid-level survey shows that the normal operating fluid level is at or very near the pump intake. Overpumping may cause mechanical damage to the pump or cause damage uphole to the rod/tubing because of increased buckling and wear. Properly setting a well controller will help reduce severe overpumping.

(2) Indications of gas interference include low volumetric efficiency, while the fluid-level survey shows apparent, adequate pump submergence and a polish rod that is excessively hot to the touch. A dynamometer survey, when combined with the precalculated well loads for the applicable design conditions, may indicate gas pound, gas lock, or inconsistency with the assumed conditions. The gas-interference condition may be remedied by increasing the pump compression ratio, if possible. This may be as simple as respacing the pump as the fluid level decreases in the well annuli or changing the stroke length for the pump downhole, or it may require pulling the pump and altering its design. The compression ratio of the replacement pump should be determined to ensure adequate lift capabilities. Additionally, a pump with tighter fit tolerance/waste space, smaller pump diameter, increased stroke length, adequate downhole separation, and properly designed pump gas anchor should be considered along with properly placing the pump intake above or below the perforations as discussed in Sucker-rod lift. Finally, if these normal solutions do not resolve the problem, then special pumps or specialty components may be considered.

(3) A pump component hitting on the up- or downstroke is indicated by an instantaneous load change and can be shown with a load-capable dynamometer. This condition normally occurs because of inadequate pump spacing as the fluid level pumps down or because the pump has inadequate compression ratio/excessive waste space for the seating depth for the designed pumping parameters. While severely “tapping,” or “tagging,” the pump may be heard, felt, or seen, the smashed pump components obtained during a pump teardown will show the damage this condition causes. This condition may also be magnified for tubing that does not have an anchor, or if the anchor is not properly set. Other conditions that may cause this problem include if the pump-intake piping is plugged or not properly designed, if the pump has inadequate compression ratio, if the polished-rod clamp is not sufficiently tightened, and/or if the pump barrel is not properly sized.

(4) The last normal operating problem is caused by solids entering the pump. There are many reasons for these particulates. The particulates may be caused by well conditions such as producing the fracturing sand back into the wellbore, very fine powder from the formation, iron sulfide scale from the downhole equipment because of inadequate corrosion inhibition, iron sulfide or other scales from the formation because of incompatible fluids, or from overpumping the well. Solutions include using different types of pumps designed to handle fines and solids, such as three-tube pumps or soft-packed plungers, and using harder materials or coatings for the pump components. Filters or downhole, wire-wrapped screens have been used with limited success until they plug. In the past, tighter fit tolerances (< 0.003 in.) for the plunger-barrel annuli have been considered; however, recent work done in both the laboratory and the field, has shown the benefit of increasing these tolerances to greater than 0.005 in. when solids are a problem. [13] This work has resulted in the variable-slippage pump that would be useful for conditions in which solids are present in the produced fluids and gas interference is also a problem. [14]

------------------------------

Pump shop, repair, and audit

The pump manufacturer typically machines or obtains subcontract pump components for future assembly of the pump by a pump shop. The shop, the knowledge of the design, selection of pump types, and associated component metallurgies become critical to long well life and a decreased failure frequency. API RP 11AR[2] provides useful information on pump types, component and metallurgy selection, pump-setting-depth calculation, and pump assembly/teardown.

While the pump manufacturers usually produce their pump components with an acceptable quality program (such as ISO 9001[15] or API Spec. Q1[16]), most pump shops are not covered under these rigorous plans. Thus, it becomes critical to have the pump shop and its employees audited by qualified personnel to ensure that training, workmanship, safety, and environmental considerations are adequate. On the basis of many shop audits, assembly and teardown observations, requirements and recommendations in API standards, and performance quality requirements, a checklist that should be used as a first step in obtaining an acceptable pump shop has been developed and published. [17] Once the audit is performed and the checklist completed, the findings should be discussed with the appropriate pump-shop personnel and a time line developed detailing when changes to resolve any problem areas will be made.

https://petrowiki.org/Downhole_sucker-rod_pumps#cite_note-r12-17
Redigert 08.08.2018 kl 23:44 Du må logge inn for å svare
Big_Bull
08.08.2018 kl 23:30 4639

Jeg er veldig for at man i dette forumet skal kunne komme med kritiske vurderinger av et selskap eller aksje. Det er veldig sunt for oss som sitter investert å få et det motsatte perspektiv. Det er å lett å få få bias mot egne aksjer.

Men, Yess.... dine innlegg er fullstendig ubrukelige! Hvis du mener IOX skal så lavt, så kom med en argumentasjon/hypotese/tankerekke... påstandene dine tilfører ingen verdi.
mcaxel
08.08.2018 kl 23:53 4574

IOX is bankrupt, it shows the signs of a bankruptcy, after these days aggressive fall and I think that it will go straight down to 1 NOK. Like bæærnt says, there is no sufficient funding left
Redigert 09.08.2018 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
skatulf
09.08.2018 kl 00:16 4520

Har alltid trodd at obligasjonseierne har medspillere i selskapet og miljøet. 5 år på seismikk er faen ikke normalt. Attpåtil kostet det 22 millioner USD.
De kunne spart de pengene og levd jævlig bra. Oljeprisen raser i kveld. Hadde lyst på IOX etter fallet nå, men er pinadø glad jeg ikke slo til.
De hadde gode nok indikasjoner på hvor oljen lå etter 2D seismikken. bla, bla , bla , bla.
Kurs i morgen, 4,20 om dere er heldige. Fikk rett på 4,60 i dag. Det er det siste jeg gidder skrive om IOX på en laaaang stund. Sitter nok folk og ronker på bakrommet sammen med medløperne. Stolleken er fin i IOX, hver sin tur å melke kua. Tipper det blir null overskudd på Q2 og Q3 vil jeg ikke engang kommentere. Restricktet cash here we come, skulle ikke forundre meg om pumpen er ødelagt med vilje. Og selskapet som har solgt pumpen ler hele veien til banken. Jo da vi satser i Argentina med ikke en dritt å investere! Her skal fokus byttes på.
Kvasi
09.08.2018 kl 00:29 4427

Jeg er glad for at du ikke er eksponert i IOX, skatulf. Men takk alikevel for at du er er snill og advarer andre.
Regner at du aldri har hatt aksjer her - slik jeg leser dine konspiarsjonsteorier, ispedd noe synsing, og litt depressiv tipping.

Men selvsagt: Du kan kan rett for alt jeg vet.

I likhet med de fleste andre, så vet jeg ingenting om hva som vil skje. Det som er klart er at det vi har sett er ganske normale kurs-bevegleser i slike small caps med mye usikkerhet . Høy R/R, og for spesielt interesserte. Takk til dere andre som deler faglig kunnskap.
qestador
09.08.2018 kl 00:51 4391

Nei oljen raser ikke ned som noen sier enda i hvertfall. beveger seg ned mot bunnen i trenden i området 67-70$. Oljen regnes stabil med de tradernivåer som er der alltid. :Som vi ser om vi følger med går oljenivået svært langsomt som en av verdens største produkter.

https://stockcharts.com/freecharts/pnf.php?c=$WTIC,P&listNum= se selv går dette ned synes dere?

Redigert 09.08.2018 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
dato
09.08.2018 kl 07:28 4198

Mcaxel
No longer «one of the best buy opportunities on the Oslo Exchange!»?

:-) dato
Redigert 09.08.2018 kl 07:29 Du må logge inn for å svare

Utrolig hvor mye en ødelagt pumpe kan foråsake... Høres ut som dommedag er rett rundt hjørnet.
Alle synes og alle tror men ingen vet.
Mange av innleggene er direkte komiske :)
Ransen
09.08.2018 kl 08:18 4018

Det er ikke investorer som dumper aksjen. De aller fleste har fått med seg at det skal bores 2-(3) nye brønner allerede i høst. Disse er finansiert sammen med SLS. Mulig at noen også har registrert at oljeprisen er nær doblet siden boringen av Vikingobrønnen.

Er du sikker på at det er en Rod Pump som er installert på Vikingo? Trodde det var nedihullspumpe?


Ser det er teknisk støtte på 30 øre, holder den mon tro?

Ugh ugh!
Hehe..For en gjeng:)mye tull her nå.

Mye tull og fjas og amatørmessige forsøk på manipulasjon på grunn av en skarve pumpe som trenger reparasjon. Med boreprogram som skal i gang allerede i høst (vi er allerede i høst) og en oljepris på det dobbelte av hva den var for ikke så lenge siden gjelder det bare å sitte stille i båten og glede seg til årets julegave (høstgave).
Redigert 09.08.2018 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
bæærnt
09.08.2018 kl 08:45 3798

Nå har denne tråden etter hvert fått et veldig negativt sentiment. Og som alle tråder så ender det opp med fokus på kursens kortsiktige bevegelser opp eller ned.

Jeg ønsket en diskusjon om vi kan forvente, eller om det er nødvendig med en emisjon før ny borestart i Q4 som omfatter gjenværende forpliktelser på 2 (3?) nye brønner etter samarbeidsmodellen med SLS. Bakgrunnen er meldingen om full stopp på Vikingo, om dette vil vedvare i hele Q3 (eller over en enda lengere periode), og om dette isolert sett kan tvinge frem en kapitalutvidelse i mangel av andre og lite gunstige kortsiktige løsninger.

Som input til dette så har jeg lagt frem et estimat om hvor stor kontantbeholdning Q3 kan ende med. Jeg gjentar – et estimat basert på noen enkle forutsetninger. Her er det fortsatt mye vi ikke vet eller har innsikt i. Her det selvfølgelig rom for feil, og jeg tror nok at mitt anslag på MUSD 2,8 er et konservativt anslag.

Slik jeg tolker opplysninger i tidligere rapporter så har hver ny brønn en kostpris på +/- MUSD 4. Med oppstart på 2 nye brønner så må IOX ta sin andel på MUSD 3,2. SLS sitt bidrag upfront er MUSD 4,8 som blir betalt tilbake av IOX med en løpende andel på 43% av NOI etter skatt. Denne reduseres til 22% så snart andelen på MUSD 4,8 betalt tilbake over ordinær drift.

Mitt estimat om at Q3 ender med MUSD 2,8 i beholdning er altså lavere enn forventet CAPEX på ny borestart. Mer her det en del ting som jeg ikke har info om. Er avtalen med SLS all inclusive, eller må f.eks IOX ta all CAPEX som gjelder tilgang og nødvendig grunnarbeid ? Og tar SLS sin andel upfront fra første dag, eller blir IOX refundert etter utlegg frem til prod start ?

Med andre ord. Det er en del usikkerhet her, og IOX kan allerede ha tatt mye av sin andel av CAPEX på de neste to brønnene i tidligere perioder. F.eks grunnarbeider i forrige "dry season".

Så hva vil jeg med dette ? Jo, det er isolert sett ingen grunn til å svartmale situasjonen selv med langvarig stopp på Vikingo. Selskapet har sikkert kontroll på dette, og de nødvendige verktøyene ligger allerede i kassa når det gjelder kapital og likviditet om det blir nødvendig. Men jeg vil absolutt foretrekke at det kommer en endelig avklaring som bærer bud om at programmet for alle gjenværende forpliktelser på 9 (9 av 10) nye brønner faktisk vil og kan bli gjennomført innen februar 2020.

Så igjen; hva kommer først. Borestart eller emisjon ? Jeg ønsker for min egen del ikke å bli plaget med denne usikkerheten mer enn høyst nødvendig. Før eller siden så skal likevel verdiene i dette selskapet fordeles på et vesentlig større antall aksjer enn i dag. Å tro noe annet er en rimelig blåøyd antakelse.
bæærnt
09.08.2018 kl 08:53 3783

Ikke uventet slik denne ordningen om veksling ble satt opp etter fisjonen til GuernseyCo. Hensikten kan man alltids diskutere. Men da ble det kanskje 3 og ikke 2 drittpakker denne uka.
Redigert 09.08.2018 kl 08:54 Du må logge inn for å svare

ja hvor ender dette? Den godmeldinga vi har venta på, den klarer de ikke å komme med.

Kan noen forklare hva som skjer?

Enig, uken startet med stoploss-raid og fortsetter med klassisk trading nå. Amatørene selger og proffene tar imot.
Redigert 09.08.2018 kl 09:11 Du må logge inn for å svare

Bæærnt, gode og reflekterte innlegg. Har du noen estimater for hvordan en emisjon kan påvirke kurs? P10, P50 og P90? En emisjon trenger ikke være negativ, PEN sin emi førte til at aksjen gikk opp, mens andre emisjoner fører til flat kurs eller fall.

Hadde ikke forventet 24% fall siden jeg solgte. Hvis produksjonstallene i morgen gjør at det kommer ett nytt stup, vurderer jeg sterkt å gå inn med en liten post igjen. Men det er greit å ha et nogenlunde fornuftig bilde på hvilken risiko man utsetter seg for.
bæærnt
09.08.2018 kl 09:13 3536

Merchant; du får ta frem kappen og ta sikte på oppmøte i Oslo Tingrett. Dette selskapet bør granskes. Bare å starte innsamling av underskrifter.
Ransen
09.08.2018 kl 09:16 3506

Nå har bærnt snakket om emisjon siden han kom på forumet...Det blir ingen emisjon I første omgang. Selskapet har flere gangen fått denne muligheten, men årsrapporten tilsier at det ikke er behov for penger før evt oppstart av borekampanje 2.
Kvasi
09.08.2018 kl 09:17 3497

disippelen: Les oppe i tråden så ser du diverse forklaringer på hva som skjer. Ingen vet sikkert, ut over det som meldingene sier.

Oljeutvinning er seige prosesser med mange overraskelser. Slike Small Caps/oljemygger blir day-tradet av småaksjonærer. Når det er liten omsetning slår dette en del ut på kursen.

Slike aksjer er følsomme for rykter og negative meldinger. Mye overdreven forventning ligger ofte i kursen. Depresjonen slår hardt inn straks det ikke går som en forventet. Men innsidesalg og -kjøp skal en alltid følge med på, selvsagt.

For min del ser jeg på verdiene i bakken 2-3 år fram i tid og sitter rolig. Det er vel ingenting som så langt tilsier at de ikke kan tjene penger, selv om verdiene vil bli delt på en del flere aksjonærer. Faren for konk i denne typen selskaper er alltid til stede. Vi er neppe der nå.
Redigert 09.08.2018 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
pusimiga
09.08.2018 kl 09:21 3460

Veien står åpen for 2 kr...tipisk IOX
bæærnt
09.08.2018 kl 09:21 3456

Årsrapporten tok kanskje ikke høyde for stopp på Vikingo ? Og tror du virkelig at det fortsatt er kun 65 mill utestående aksjer i dette papiret i januar 2020 etter at fe fleste av 9 nye brønner er i prod med regninsgsvarende flow ?
Redigert 09.08.2018 kl 09:25 Du må logge inn for å svare
robkal
09.08.2018 kl 09:23 3427

Rart dette...
CoR-saken blev løst... opp 100%nesten, og 200mill spart... . en liten pump.. og ned igen til der vi var før Cor??

WTF