Ultimovacs i rute!


Ultimovacs ser ut for å holde guidingen om oppstart i Q1, selv i et ekstremt krevende marked: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04300244?term=UV1&draw=2&rank=4. Det ligger ann til oppstart 15Mars.

Det gjøres også her langtidsoppfølging av pasientene for å se hvordan det går med dem (akkurat som de blir gjort i de tre fase 1- studiene). Primærendepunkt er PFS,


Risikoen i biotek er som oftest:

- Forsinkelser

- Høy cash burn og at selskapene må hente penger (og ofte gjøres dette på ugunstige tidspunkt)

- Samtidig som det er mangel på solide og stabile eiere

Menst de fleste biotekselskaper har et relativt høyt potensial.


- Ultimovacs har stor, solide og stabile eiere.
- Holder det de lover og er i rute
- Lav cash burn
- 400 millioner i cash

Hardly
11.03.2020 kl 10:07 2097

Det står følgende:

Estimated Study Start Date : March 15, 2020
Estimated Primary Completion Date : March 15, 2028
Estimated Study Completion Date : March 15, 2030

Og hva skjer mellom 15 mars 2020 og 15 mars 2028?
Ser for meg en ørkenvandring uten like.


Enten leser ikke du hva jeg skriver eller så evner du ikke å forstå. Ultimovacs har selvfølgelig langtidsoppfølging av pasientene for å se hvordan det går med dem (akkurat som de fortsatt følger de tre faseI- studiene). Det er vanlig å følge pasientene i minst 10 år. Primærendepunkt er PFS, og de dataene har vi for alle pasientene i 2022.

Korsar
11.03.2020 kl 11:02 2016

Ultimovacs,
her vil jeg oppfordre til litt mer vennlig svar til dem som stiller spørsmål:
- Det er meget ufint å svare Hardly at "Enten leser ikke du hva jeg skriver eller så evner du ikke å forstå." Du må ikke glemme at det er DU som har bommet så det hyler i din haussing så langt. Gå tilbake i dine egne tråder, og les mine advarsler underveis, så vil du forstå hva jeg peker på.
- Det er imidlertid enda verre at du skriver at "Primærendepunkt er PFS, og de dataene har vi for alle pasientene i 2022.". Dette er utenfor realistisk framdrift for en prosess av denne typen.

Jfr. historien rundt Merlin m.fl. i NANO, som på slutten av 2016 begynte å idiotforklarte og/eller melde til admin dem som stilte kritiske spørsmål til deres påstander om at NANO skulle ha godkjent medisin allerede i 2018/19, og at kursen ganske raskt ville gå til 4000+. Som advart er selskapet fremdeles langt fra en ferdig, godkjent medisin og kursen er desimert med 90%.

Jeg var en av dem de yndet å idiotforklare her, ikke minst da jeg advarte om at NANO ifm. den sterke stigningen til over 130 senhøsten 2016 etter alle solemerker bare var et prematurt rally som ville snu til et sterkt fall etter ASH i des 2016. Hvilket skjedde. Og har fortsatt i en fallende trend til denne dag. Kurs nå 13-tallet. Men hetsen mot dem som korrekt har advart om NANOs faktiske/realistiske vei til gjennomføring har fortsatt til denne dag uten at læring er tatt.

Noter deg derfor dette - før du fristes til å begynne med flere tilsvarende nedlatende kommentarer til folk som stiller helt relevante og fornuftige spørsmål:
Din tut-og-kjør-stil her - selv etter at ULTIMO nå er halvert siden jeg advarte om at aksjen var i et prematurt rally og snart ville falle etter modell av NANO - begynner å minne mistenkelig mye om det tidligere NANO-kjøret.
Kort sagt: Du har allerede startet, men ikke forleng, en ny hausseparodi på forumet.

Redigert 11.03.2020 kl 11:11 Du må logge inn for å svare
heilo888
11.03.2020 kl 11:18 1979

Korsar; Blir litt slitsomt at du bringer inn Nano i alle sammenhenger, også i en tråd om Ultimo!
Man burde sette seg bedre inn i Clinicaltrials før man begynner å snakke om ørkenvandring til 2028.
At studieresultatene vil være klare i 2022 er forklart mange ganger av ledelsen i Ultimovacs og burde begynne å være forstått nå.
heilo888
11.03.2020 kl 11:29 1956

Her er Ultimovacs egen forklaring kopiert fra TI:
Det er den datoen siste pasient er ute av studien. Vi følger pasientene mye lenger enn det som er nødvendig for å se forskjellen mellom den gruppen som får vaksine og den som ikke får det. Litt undervisning: Dette er en “endepunktdrevet” studie. Det betyr at vi teller hvor mange som får økt størrelse av en tumor (PFS). Når en tumor har vokst mer enn en definert grense, telles det som et nådd “endepunkt”. Når det til sammen er kommet 70 endepunkter i denne studien, “bryter vi koden” og ser hvordan de som har fått vekst av tumor er fordelt mellom de som fikk og ikke fikk vaksine. Hvis det er ferre enn 7 i gruppen som fikk vaksine mot 10 blant de som ikke fikk vaksine, er utfallet av studien positivt. Med den kunnskapen vi har om forverring av sykdom hos pasienter med denne typen kreft, forventer vi at 70 pasienter har fått en forverring mot slutten av 2022. Hvis vaksinen har svært god effekt, blir det seinere.
Redigert 11.03.2020 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
11.03.2020 kl 11:36 1940

heilo888,
jeg bringer inn NANO fordi der har det vært en helt sentral lekse å lære for dem som (åpenbart uerfarent) tror at innledende planer vil bli endelig rettesnor i slike utviklingsprosesser.
Jeg har nøye studert og historisk modellert alle farmaselskapers prosesser siden 80-tallet, og beregner REALISTISK framdrift i hvert case ut fra dette. Derfor var jeg såpass klar i min tale om NANO.
Min treffsikkerhet med advarsler for karakteristiske og sykliske fallfaser er i all beskjedenhet ikke basert på at jeg IKKE skjønner dette gamet: Jeg har trolig studert ULTIMO mer enn de fleste her, jfr. at jeg var med på oppturen også her og hoppet av da det premature rallyet toppet ut. Som jeg har gjort i flere farmaaksjer tidligere.

Jeg advarte om ULTIMO tilsvarende, da den var oppe på 70-tallet. Deretter er den halvert i et post-prematurt fall akkurat som jeg indikerte. men igjen er det altså JEG som ikke forstår noe? Som i NANO?

Mitt poeng her er derfor å be Ultimovacs å roe seg, og jeg viser i all beskjedenhet til en del grunnlag for å kunne tillate meg å be om mer realisme også i dette farmacaset. VI må unngå at forumet blir kjent for å lokke en masse (enda mer) uerfarne ut i en ny "NAN0-uløkke": Å tape 90% på ukvalifisert haussing er ikke mye å bli glad av, og trenger ikke å gjentas i ULTIMO.. foreløpig er tapet "bare" rundt 50% i ULTIMO for dem som heiv seg på basert på de mest innstendige tidligere "råd" her på forumet.
Redigert 11.03.2020 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
Korsar
11.03.2020 kl 11:40 1924

heilo888,
tygg på det du selv skriver til slutt "Hvis vaksinen har svært god effekt, blir det seinere". Å ja?

Utlagt: Hvis noe er ferdig i 2022, så har det ikke god effekt og må forlates. Hvis det derimot har "svært god effekt" kan arbeidet tas videre. Og vi snakker da om mange år med fase 2 og deretter fase 3 for å komme i søknads- og godkjenningsmodus.
Her begås samme overhopping av realiteter som vi så for bl.a, NANO, som selvsagt er sterkt beklagelig for dem som ser på et tall og ikke kjenner hele utviklingsprosesser.

Det var ikke meningen at du skulle ta det ille opp, poenget mitt er bare at jeg oppfatter det som unødvendig å stille spørsmål om noe som er inngående forklart og samtidig dra en slutning som blir helt feil ut i fra informasjonen som foreligger.
Korsar
11.03.2020 kl 11:46 1901

Ultimovacs,
jeg får si som jeg sa til Merlin da han styrte rundt på samme måte og mente at jeg og andre undrende ikke forstod noe av dette: Vi får snakkes om 2 år da!
Siden de 2 årene har vi ikke sett ham her på forumet....hvis han ikke har startet med et nytt nick, da.

PS: Syns du det var feil av meg å advare om et kommende fall (en halvering) i ULTIMO? Hvorfor snakker du ikke om dette, uten at jeg skal gå så langt som til å spørre om hvorfor du ikke syns det var bra gjort av meg å advare så korrekt mot din haussing? For det har vel en viss betydning å forholde seg til hvordan markedet vurderer aksjen, f.eks.? For investorers økonomi har jeg hørt at det kan være viktig :-)
Eller er markedet bare noe som tar feil i år etter år her også? Som i NANO? Og som man ikke skal bry seg noe om?
Redigert 11.03.2020 kl 12:03 Du må logge inn for å svare
Korsar
11.03.2020 kl 11:57 1871

Må nesten nevne at mens noen fant det nødvendig bare her i dag å imøtegå mitt ønske om mer saklig/vettug og kritisk debatt rundt denne aksjen har den fortsatt å falle, og er nå ned nesten 13%.
Som sagt: Man skal ikke undervurdere markedets forståelse av realistiske prosessbilder. Gamle kynikere bryr seg lite om hva programforpliktede direktører sier til enhver tid. Her har vi igjen NANO-eksempler å vise til, jfr. de etterhvert sparkede Costa og Bravo. Og tilsvarende guiding-forvirrere i en rekke andre farmaselskaper.
Redigert 11.03.2020 kl 12:03 Du må logge inn for å svare
Korsar
11.03.2020 kl 12:13 1852

Mitt saklige og konstruktive mål med å kommentere ensidig haussing er som alltid at man i stedet burde bruke forumet til å hjelpe hverandre med å
a) se mulige pene oppturer og
b) unngå de verste nedturene.

Da kommer man ikke langt med å nekte å innrømme egne (og gjentatte) tabber og underslå andres fornuftige bekymringer.
Det blir bare absurd ordkløveri av slikt.
De som bevislig nylig har bommet så det hyler med en rekke rene haussetråder, må f.eks. slutte å snakke nedlatende til dem som ikke har gjort det.
heilo888
11.03.2020 kl 14:55 1734

Korsar; For det første er det ikke jeg som skriver dette men selveste sjefen selv CEO Øyvind K. Arnesen som skriver dette på TI. (hadde du lest hadde du sett at dette kommer fra Ultimovacs).

Og igjen misforstår du med vilje, eller kanskje helst at du har manglende kunnskap om Ultimo og deres studieprogram.
Om studien som avsluttes i 2022 viser så gode resultater som man forventer blir det på basis av dette søkt myndighetene i USA og EU om godkjennt markedstillatelse. Dette er gjenntatt mange ganger uten at det synker inn hos enkelte!

Vennligst les dere opp på Ultimo før dere hiver rundt dere med synsing og feilinformasjon!

En takk til skribenten Ultimovacs som orker å drive litt opplysende virksomhet her på trådene om Ultimo!
Jeg tror neppe jeg orker å bedrive særlig mer voksenopplæring til Korsar og en del andre som ikke gidder selv å sette seg inn i caset men bare kommer med synsing, tull og tøys om f.eks. Nano i denne sammenhengen!
Korsar
11.03.2020 kl 15:41 1696

heilo888,
dette går jo over stokk og stein med deg: Selskapet er jo fremdeles bare i fase 1 !!
Første fase II blir nevnte PFS (progression-free survival) som er guidet til å begynne nå i 2020 og der man foreløpig har angitt at read-outs kan foreligge i 2022.
Hvis ting går veldig etter plan, vel og merke. Uansett, det tror du gir grunnlag for markedstillatelse, dvs. kommersialisering i 2022?!
Det skal selvsagt flere år til med fase III + egen datarigging + egne søknadsforberedelser + ekstern søknadsbehandling + de uunngåelige forsinkelsene (1-2 år ekstra akkumuleres normalt i tilsvarende selskaper) før det er formalgrunnlag for kommersielle inntekter.

Disse formalkravene og realitetene rundt en full kommersiell prosess har jeg forgjeves prøvd å forklare deg og andre i årevis for NANO, nå begynner du jammen på ULTIMO også. Og kommer sikkert til å benekte at dette gjelder for dette selskapet også. Jeg gir meg ende over.
Redigert 11.03.2020 kl 15:42 Du må logge inn for å svare
heilo888
11.03.2020 kl 15:56 1675

Dette er grundig diskutert tidligere og det er bare å konstatere at du har meget svak kompetanse på det regulatoriske.

Helt konkret så starter nå Ultimo opp 2 større randomisert fase 2 studier som kan gi midlertidig markedegodkjenne ved så gode resultater det er forventet å få. Begge studiene er ferdige i 2022 og man søker da om markedsgodkjennelse og få dette i løpet av 2023.
Og får man så gode resultater som forventet i 2022 har nok toget allerede gått og det er i seneste laget å kjøpe seg inn.

Om du hadde fulgt litt med hva FDA prakteriserer, så er det nå innen kreftsektoren snart mer vanlig enn uvanlig å kunne søke å få midlertidig godkjennelse på gode resultater etter fase2. Fase 3 er en formalitet som man deretter kan kjøre over mange år, i enkelte tilfeller 10 år, mens man selger legemiddlet i markedet.

Men siden du ikke gidder å lese deg opp på dette så gidder jeg ikke lenger drive voksenopplæring for deg!
Redigert 11.03.2020 kl 15:59 Du må logge inn for å svare
heilo888
11.03.2020 kl 16:53 1614

Korsar skrev Innlegget er slettet
Korsar; du er innrapportert for i flere år å ha bedrevet feilinformasjon i mange tråder, og for flere selskaper på OB.

Hos meg er du blokkert for evig og alltid da det blir helt meningsløst å bruke tid på å argumentere mot en kverulant som til stadighet kommer med usaklige og opplagt feilaktige påstander.

Får bare håpe moderator har nok bein i nesa til å utestenge deg fra forumet.
heilo888
12.03.2020 kl 15:36 1426

Virker som Ultimovacs i motsetning til min andre aksjer nekter å komme lavere.
Noen tar imot i overkant av kr 30, nå tar imot og tar imot på kr 33.
Korsar
12.03.2020 kl 16:41 1389

ULTIMO klarte seg klart bedre enn resten av sektoren i dag.
Selv om det så stygt ut da den var i ferd med å utfordre 29-tallet.
Så dette må selskapet si seg fornøyd med i dag.

heilo888
13.03.2020 kl 10:46 1227

Hva skjer i Ultimo? Plutselig opp som en rakett- nå 26% opp!
Hardly
13.03.2020 kl 10:59 1185

Hmmm! Noen som vet noe som ikke er meldt eller en forvirret person som vil inn koste hva det koste vill?

heilo888
13.03.2020 kl 11:04 1169

Handelen ble stoppet pga. opp over 25% på meget kort tid.
Ser ut til å være auksjon nå før de åpner for handel igjen.
heilo888
13.03.2020 kl 11:19 1142

Handelen er igang. Nå opp 16%.
Frantzen
13.03.2020 kl 11:26 1125

Men lav omsetning da
Frekstad
13.03.2020 kl 11:55 1089

Har dette noe med utvikling av vaksinen og koronavirus. Det var flere kjøpere plutselig på 42,80 og over det.

Hvor langt faller den på mandag?
Hardly
21.03.2020 kl 12:10 570

Kan ikke se bort i fra at denne går under ATL som er sånn ca 27 kr. Tipper den vil gå ned mot 25.
Men på den andre siden er ikke denne aksjen for de kortsiktige så dette kan være en glimrende kjøpsmulighet for de langsiktige.
Selv har jeg bare en liten post her og satser på oppkjøp. Denne er etter min vurdering blant de mest atraktive kandinatene for oppkjøp innen pharmasi.

Ja jeg skal inn og kan vente noen år men slik jeg ser det så må man vente 3 år før ting begynner å skje og nå kommer en ny utsettelse så jeg vet ikke. Kursen kan jo fort gli under 20kr om folk selger for å frigjøre kapital. Finnes jo veldig mange billige aksjer som kan mange doble seg på kort tid.
Korsar
23.03.2020 kl 09:23 326

Forsiktighet anbefales.