Nå må bankene senke den flytende renten!

Arodan
11.03.2020 kl 10:49 311

Det er frekt av bankene å ikke sette ned denne nå med en gang. Fasrentene daler nedover, men bankene tjener masse cash på å vente med å sette ned den flytende renten.

Hvordan fungere dette i praksis, nå som de opererer med 10års fastrentelån som er marginalt bedre enn de beste flytende rentene?
( for de fleste, som er 70-85% belånt ) med 25års nedbetaling.
Holder de konsekvent litt igjen, for å få flest mulig til å hoppe på , da det i praksis er å gå litt imot bankens egen fremtidsutsikt å velge fastrente?
Har nett skiftet bank pga bedre lånevilkår, men ser nå at det popper opp tilbud på 10års fastrente som er bedre enn min nyforhandlede flytende.
Olebole
11.03.2020 kl 13:45 216

Bankene kommer til å ta massive tap, 3 riggselskaper i Norge har vel 100 milliarder i gammel gjeld fra 2014 som ikke er gjort noe med. Vil vel dukke opp mye gammel morro i tillegg til nye tap fra denne krisen. Butikker, servering, nye oljetap osv.