Langsiktig utbytte portefølje- AMSC, SBVG, OCY, STB, MING og BWO

Frodon
OCY 07.08.2018 kl 21:23 23554

Jeg har satt sammen en utbytte portefølje med stabile selskap i litt forskjellige sektorer på Oslo børs, som jeg har tro på lang sikt (10-15 år). Selskapene er priset attraktivt på P/E (kurs/fortjeneste pr aksje) og veldig billig på P/B (kurs/bokført verdi). Ved å investere 20% av totalt beløpet du ønsker i en utbytte portefølje, inn i hvert av de 5 selskapene i utbytte porteføljen, tar det ca 13 til 14 år å tjene inn hele det investerte beløpet i utbytter. Utbyttene må du skatte av. Jeg har også lagt ved en mulig joker (BWO), som er priset med en P/B på 0,69, som sannsynligvis begynner å utbetale utbytter i 2019.

American shipping company (AMSC) Kurs pr dags dato kr 28,20 - P/E 2018: 14,23, 2019: 8,16. P/B 1,13. Støtte kr 23,30 og kr 27,20, motstand kr 29,40. Ingen motstand over dette nivået. USD 0,32 i utbytte i året, fordelt på 4 kvartal. Dvs ved usd/nok 8,2, gir det utbytte på kr 2,62 i året. Ved tilsvarende utbytter videre tar det litt over 10 år å tjene inn investert beløp i aksjen.

Sparebank 1 BV (SBVG) dagens kurs kr 35,40 P/E 2018: 9,63, 2019: 8,83. P/B 0,82. Støtte kr 32,80 og 35,30, motstand 37,50. Aksjen ligger i en rektangel formasjon. Ved brudd opp igjennom kr 35,55, utløses kjøp opp til kr 38,17. Utbytte kr 2,40 pr år, utbetales 1 gang i året. Dvs det tar ca 14 år å tjene inn investeringen i utbytter. Selskapet har guidet økt utbytte. SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni en intensjonsavtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

Ocean Yield (OCY) dagens kurs kr 66,00 - P/E 2018: 10,03, 2019: 10,11, P/B 1,45. Støtte kr 62,60, motstand kr 67,00 og 70,00. Utbytte usd 0,1910 og usd 0,1905, utbetales pr kvartal. Utbytte ca kr 6,26 i året. Dvs det tar ca 12 år å tjene inn investeringen i utbytter. Brudd opp igjennom kr 69,68 utløser rektangel formasjon opp til kr 76,55.

Storebrand (STB) Kurs pr dags dato kr 69,66 - P/E 2018: 11,84, 2019: 11,76. P/B 1,07. Støtte kr 68,00, motstand 69,90. Utbytte 1 gang i året. Det er ventet utbytte mellom kr 2,50 til 3,50 i 2019 til 2021. Det er ventet ekstra utbytte på kr 21 pr aksje totalt fra 2021 til 2027 + det vanlige utbyttet på 50% av netto overskudd. Dvs ca kr 67,80 totalt i utbytter fra 2019 til 2030, gjennomsnittlig kr 5,65 i utbytte pr år. Hvis forventningene innfrir, tar det ca 12-13 år å tjene inn investeringen i utbytter. Får vi også et mulig samarbeid eller fusjon mellom Storebrand og IF Forsikring?

Sparebank 1 SMN (MING) Kurs pr dags dato kr 86,40 - P/E 2018: 9,53, 2019 9,03. P/B: 1,02. Støtte kr 82,40, motstand 87,70, ingen motstand over dette nivået. Utbytte kr 4,40 pr år, utbetales 1 gang i året. Ved tilsvarende utbytter videre tar det ca 19 år å tjene inn investert beløp i aksjen. SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni en intensjonsavtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

En mulig ekstra joker til utbytte porteføljen, som ikke har utbetalt utbytter siden 2015 og er ventet å starte utbetalingene igjen på nytt i 2019.
BW Offshore (BWO) dagens kurs kr 45,55. P/E 2018: 6,3, P/B 0,69. De går med pluss og nedbetaler gjeld. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 42.55 kroner. Videre oppgang til 47.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 38.00 kroner og motstand ved cirka 53.60 kroner.
Redigert 07.08.2018 kl 22:50 Du må logge inn for å svare

Hemfosa
Nettopp skilt ut deler av selskapet i et nytt selskap som heter Nyfosa (spin off) så PE på 3,4 er nok basert på EPS før selskapene ble delt. Regner meg frem til en PE på rundt 7 nå for 2017 tallene ex Nyfosa

Wartsila har ikke stoppet å betale utbytte? To omganger med utbyttebetaling i 2018.

Elkem er nok en posisjon basert på at jeg tror at handelskrigen mellom USA og Kina løser seg pluss at jeg syns den ser veldig billig ut nå.

Fortum er et mye tryggere bet enn Fjordkraft i mine øyne (lite historikk for Fjordkraft). Skjønner ikke helt hvorfor de skal satse på telefonabonnementer heller. Vedr Fortum så liker jeg at de satser på ladestasjoner for elbiler men synes det er svakt at de ikke har økt utbyttene på lang tid.

Gogl
Svært skeptisk til shipping-selskaper pga syklikaliteten så ikke så mye meninger om denne aksjen. Liker mer visibilitet i inntjeningen

Gogl: Det beste utbyttecaset jeg har opplevd siden fro.
10-15 % av investert, og klinker til med
extraord. utbytter dersom inntjening
tilsier det. Voliatil aksje, men leverer !
Redigert 13.01.2019 kl 21:28 Du må logge inn for å svare

Et selskap som har utbetalt utbytte på 0, 5 til 1 krone hvert år er Strong/Strongpoint. https://www.strongpoint.no/

Prisestil i underkant av 9,- nå. Strong er så og si gjeldfritt og kursøkningen i årene framover er omtrent garantert.
Og altså jevnlig utbytte hvert år.
Redigert 13.01.2019 kl 19:10 Du må logge inn for å svare
kodenavn
15.01.2019 kl 12:51 3888

I den siste ukerapporten fra Nordea kan vi lese at analytikerne ikke foretar noen endringer av de norske aksjene som er med i Nordisk 20-listen.
Det betyr at BW Offshore, Subsea 7 og Storebrand er det norske bidraget i porteføljen.
Frodon
08.05.2019 kl 21:40 2868

En update om hvordan utbytte porteføljen ligger an fra startdato på tråden 7.8.2018. Jeg er fornøyd med avkastningen på 9 måneder, langt bedre enn bank renten:

Ca 30 % avkastning - American shipping company (AMSC) Kurs 7.8.2018 kr 28,20, dagens kurs kr 34,20 + det har blitt utbetalt på kr 2,0378 pr aksje i perioden, dvs usd 0,24. Totalt kr 36,2378 ink utbyttene. Neste utbytte blir betalt i slutten av mai 2019. (Utbyttene: 29.8.2018 USD 0.08 - The NOK amount per share 0.6649. 21.11.2018 USD 0,08 - NOK amount per share 0.6793. 6.3.2018 USD 0,08 - The NOK amount per share 0.6936) Det utbetales USD 0,32 i utbytte pr år, fordelt på 4 kvartal. Dvs ved usd/nok 8,6, gir det utbytte på kr 2,752 i året

Ca 12% avkastning - Sparebank 1 BV (SBVG) Kurs 7.8.2018 kr 35,40. Dagens kurs kr 36,70 + det ble utbetalt kr 2,95 i utbytte den 29.3.2019. Totalt kr 39,65 ink utbytte.

Ca 6% avkastning - Ocean Yield (OCY) Kurs 7.8.2018 kr 66,00. Dagens kurs kr 65,00 + det har blitt utbetalt utbytter på kr 4,92 ink utbyttet som er på vei nå. Totalt kr 69,92 ink utbyttene (Utbyttene: 6.11.2018 USD 0.1910, dvs kr 1,5976. 15.2.2019 USD 0.1910, dvs kr 1,6497. Aksjen handles ex utbytte 10.5.2019 USD 0.1910, dvs kr 1,6749). Det utbetales utbytter på usd 0,1910 pr kvartal, dvs usd 0,764 pr år, som tilsvarer ca kr 6,71 i året.

Ca 4% avkastning - Storebrand (STB) Kurs 7.8.2018 kr 69,66. Dagens kurs kr 69,32 + det har blitt utbetalt utbytte 11.4.2019 på kr 3,00. Totalt kr 72,32 ink utbyttet. (Utbytte 1 gang i året. Det er ventet utbytte mellom kr 2,50 til 3,50 i 2019 til 2021. Det er ventet ekstra utbytte på kr 21 pr aksje totalt fra 2021 til 2027 + det vanlige utbyttet på 50% av netto overskudd. Dvs ca kr 67,80 totalt i utbytter fra 2019 til 2030, gjennomsnittlig kr 5,65 i utbytte pr år)

Ca 14% avkastning - Sparebank 1 SMN (MING) Kurs 7.8.2018 kr 86,40. Dagens kurs kr 93,00 + det ble utbetalt utbytte på kr 5,10 den 29.3.2019. Totalt kr 98,10 ink utbyttet.

BWO aksjen sto i kr 45,55 den 7.8.2018 og gikk raskt oppover. Jeg gikk ut på stoplos på kr 60, for de som fulgte med på tråden på BWO tickeren. Ny inngang ble tatt på kr 38,10 den 26.11.2018 og aksjene er fortsatt i porteføljen. Dagens kurs er kr 46,40

https://forum.hegnar.no/thread/8350/view/193427

https://forum.hegnar.no/thread/16314/view

Er det noen som har tips om nye utbytte aksjer som burde inn i porteføljen med begrunnelse om hvorfor de er bra nok på lang sikt til å bli med her?
Redigert 08.05.2019 kl 21:41 Du må logge inn for å svare
NilsAB
09.05.2019 kl 07:19 2696

Hva med Elkem? Har høyt utbytte, ligger i en stigende trend, men kan bli påvirket av Kina USA styret... De guider bedre inntjening fremover, og ceo uttaler at det er betydelig (og urettferdig) kina rabatt i kursen.. De har nettopp utbetalt utbytte. Jeg vil tro at Elkem skal opp igjen etter siste dagers uroligheter...
Anbefaling? Nei, jeg kan egentlig for lite om aksjen annet enn det jeg klarer å lese meg til og se av ta, og jeg har tatt feil før..
HHetland
09.05.2019 kl 12:26 2539

BWO er vell ikke et utbytteselskap per i dag?

(Fra årsrapporten 2018 (ift utbytte): DividendsBW Offshore is restricted from paying dividends, share buy-backs or buying back bonds until the final maturity in September 2022 following amendments made to debt facil-ities in 2016)
HHetland
09.05.2019 kl 12:31 2531

Tips til utbytteselskaper:
KNOP.K (Yield 10,75%)
SFL (Yield 10,97%)
NDAFI.HE (Yield 10,05%)
GMLP (Yield 13,7%)
VOD.L (Yield 9,51%)
HMLP (Yield 9,35%)
ORIFL.ST (Yield 8,604%)
SADG (Yield 8,52%)
SAMPO.HE (Yield 7,18%)
KVAER (Yield: 7,02%)
VOLV.ST (Yield 6,971%)
HMb.ST (Yield 6,01%)
SALM (Yield 5,815%)
Frodon
09.05.2019 kl 20:56 2388

Elkem er i en bransje jeg ikke har tro på pr dags dato. De betalte ut høyere utbytte på dårligere resultat, er ikke det en kortsiktig tankegang fra ledelsen?
Frodon
09.05.2019 kl 20:59 2382

Hvis du ser i åpningsinnlegget i denne tråden, skrev jeg at BWO er en joker i porteføljen. Når de får refinansiert finansieringen, frigjør de kapital til utbytte utbetaling eller til investeringer. Jeg håpet utbyttene ville komme i 2019, nå kan det se ut som de ikke kommer før i 2020. Tiden gir alle svar, men BWO har absolutt mulighet til å bli et bra utbytte selskap ;)
Frodon
09.05.2019 kl 21:01 2382

Utbytte listene har jeg, de er mye lengre enn dette. Men hva er begrunnelsen for å investere i disse selskapene?
Odi.1
25.09.2019 kl 19:46 1186

North Energy betalte ut 30 øre i Utbytte 2019.
Flere faktorer kan tyde på at dette blir en utbytte maskin de neste årene.
Rockall
26.09.2019 kl 10:55 998

MING nå ja, godt posisjonert i Trondheim, et av landets voksende kraftsentra. "Feita utbytte" til våren, regner jeg med.

Hei Frodon,

Jeg er selv ganske tungt investert i ASC (ABG Sundal Collier Holding) og har denne som en solid utbytte aksje. Har du vurdert denne, og eventuelt hvorfor nådde den ikke opp hos deg?
Frodon
27.09.2019 kl 16:22 777

Det er ganske lenge siden jeg var aksjonær i North. Kan du ta en oppdatering på fundamentene i selskapet nå og hva du ser i potensiale fremover?
Frodon
27.09.2019 kl 16:25 774

Det ble bra med utbytter etter fusjonen med Dnb. Hvilket område ser du feite utbytter kommer i og hvorfor?
Frodon
27.09.2019 kl 16:34 758

Hei Siderius,

Ja, ASC har absolutt vært på watch listen, da den har gitt bra utbytter over lang tid. Av det jeg husker, var grunnen til at jeg ikke valgte denne pga usikkerhet i bransjen på lengre sikt om de klarer å beholde inntektene. Det er hard konkurranse i markedet om kundene og jeg kjenner ikke selskapet godt nok til å vite om de har en kompetanse konkurrentene ikke har. Du ser kursen ligger i en lang fallende trend, kanskje ikke uten grunn? De har også lite egenkapital pr aksje, dvs kr 1,3 pr aksje (pb 2,7). Vet du grunnen til dette?

Hva tenker du om fremtidspotensialet til selskapet?