Langsiktig utbytte portefølje- AMSC, SBVG, OCY, STB, MING og BWO

Frodon
OCY 07.08.2018 kl 21:23 45992

Jeg har satt sammen en utbytte portefølje med stabile selskap i litt forskjellige sektorer på Oslo børs, som jeg har tro på lang sikt (10-15 år). Selskapene er priset attraktivt på P/E (kurs/fortjeneste pr aksje) og veldig billig på P/B (kurs/bokført verdi). Ved å investere 20% av totalt beløpet du ønsker i en utbytte portefølje, inn i hvert av de 5 selskapene i utbytte porteføljen, tar det ca 13 til 14 år å tjene inn hele det investerte beløpet i utbytter. Utbyttene må du skatte av. Jeg har også lagt ved en mulig joker (BWO), som er priset med en P/B på 0,69, som sannsynligvis begynner å utbetale utbytter i 2019.

American shipping company (AMSC) Kurs pr dags dato kr 28,20 - P/E 2018: 14,23, 2019: 8,16. P/B 1,13. Støtte kr 23,30 og kr 27,20, motstand kr 29,40. Ingen motstand over dette nivået. USD 0,32 i utbytte i året, fordelt på 4 kvartal. Dvs ved usd/nok 8,2, gir det utbytte på kr 2,62 i året. Ved tilsvarende utbytter videre tar det litt over 10 år å tjene inn investert beløp i aksjen.

Sparebank 1 BV (SBVG) dagens kurs kr 35,40 P/E 2018: 9,63, 2019: 8,83. P/B 0,82. Støtte kr 32,80 og 35,30, motstand 37,50. Aksjen ligger i en rektangel formasjon. Ved brudd opp igjennom kr 35,55, utløses kjøp opp til kr 38,17. Utbytte kr 2,40 pr år, utbetales 1 gang i året. Dvs det tar ca 14 år å tjene inn investeringen i utbytter. Selskapet har guidet økt utbytte. SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni en intensjonsavtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

Ocean Yield (OCY) dagens kurs kr 66,00 - P/E 2018: 10,03, 2019: 10,11, P/B 1,45. Støtte kr 62,60, motstand kr 67,00 og 70,00. Utbytte usd 0,1910 og usd 0,1905, utbetales pr kvartal. Utbytte ca kr 6,26 i året. Dvs det tar ca 12 år å tjene inn investeringen i utbytter. Brudd opp igjennom kr 69,68 utløser rektangel formasjon opp til kr 76,55.

Storebrand (STB) Kurs pr dags dato kr 69,66 - P/E 2018: 11,84, 2019: 11,76. P/B 1,07. Støtte kr 68,00, motstand 69,90. Utbytte 1 gang i året. Det er ventet utbytte mellom kr 2,50 til 3,50 i 2019 til 2021. Det er ventet ekstra utbytte på kr 21 pr aksje totalt fra 2021 til 2027 + det vanlige utbyttet på 50% av netto overskudd. Dvs ca kr 67,80 totalt i utbytter fra 2019 til 2030, gjennomsnittlig kr 5,65 i utbytte pr år. Hvis forventningene innfrir, tar det ca 12-13 år å tjene inn investeringen i utbytter. Får vi også et mulig samarbeid eller fusjon mellom Storebrand og IF Forsikring?

Sparebank 1 SMN (MING) Kurs pr dags dato kr 86,40 - P/E 2018: 9,53, 2019 9,03. P/B: 1,02. Støtte kr 82,40, motstand 87,70, ingen motstand over dette nivået. Utbytte kr 4,40 pr år, utbetales 1 gang i året. Ved tilsvarende utbytter videre tar det ca 19 år å tjene inn investert beløp i aksjen. SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni en intensjonsavtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

En mulig ekstra joker til utbytte porteføljen, som ikke har utbetalt utbytter siden 2015 og er ventet å starte utbetalingene igjen på nytt i 2019.
BW Offshore (BWO) dagens kurs kr 45,55. P/E 2018: 6,3, P/B 0,69. De går med pluss og nedbetaler gjeld. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 42.55 kroner. Videre oppgang til 47.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 38.00 kroner og motstand ved cirka 53.60 kroner.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Dividend
16.08.2018 kl 20:27 15602

Jeg var utbytteimvestor men har nesten ingen utbytteaksjer lengre.

En av grunnene er at rentene er økende og utbytteaksjer er i ferd med å bli out of favour.

Nå hadde jeg aldri orkla men den ble vel sett på som en typisk trygg utbyttesksje.

Men ettersom mange ville ha dem ble den dyr.

Nå har dette snudd og kursen falt mye. Da er utbytte en mager trøst.

Beklager hvus jeg banner i utbyttekjerka...

Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
OsloInvest
16.08.2018 kl 20:52 15564

Alltid behov for andre meninger ??
For mln del så ser jeg ikke på meg selv som en ren utbytteinvestor, men jeg mener klart at utbytte er et av tegnene på et selskap med kvalitet. Andre parametre som jeg bruker er:
- Vekst i EPS
- Topplinjevekst
- ROIC
- Syklisk tilnærming
- Teknisk analyse for stoploss / trailing stop

Kan ta en nærmere gjennomgang ved en senere anledning. Bra med feedback
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
milk
16.08.2018 kl 21:45 15541

Hvis Dere er så usikker! Hvorfor ikke prøve PCM (Prize capital markets) ? De har årlig avkastning langt over alle utbytteaksjer.. Jeg har hatt det i flere år og det virker bunnsolid. Får 3,8% i utbytte pr kvartal. En mill inn,ca 120 tusen ut pr år.... :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
specc
16.08.2018 kl 21:57 15514

Jeg har 30% i slowgrowers(utbytteaksjer) og resten i billige fastgrowers.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
OsloInvest
17.08.2018 kl 09:17 15363

Usikker?

PCM - tenker du da på aksjeindeksobliasjoner?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
OsloInvest
17.08.2018 kl 09:32 15321

Ser at det er kupongsertifikatene du refererer til. Det er et strukturert produkt med skyhøye forvaltningshonorarer og høy risiko. Jeg vil tro at dette produktet har gitt deg god avkastning i et stigende marked (tidevannet løfter alle båter), men hvis vi nå får et fall i markedet og selskapene som inngår i sertifikatet ikke tilfredsstiller definerte grenseverdier vil vi se hvem som bader uten shorts.

Kostnader:
Tegningshonoraret er på inntil 3,0% av nominelt investert beløp og tilfaller distributør. Tegningskursen inkluderer en tilretteleggermargin på inntil 5,0%, hvorav maksimalt 3,0% tilfaller distributør og resten tilfaller Garantum Fondkommission AB. Tegningshonoraret betales av kunden i tillegg til tegningskursen, mens tilretteleggermargin er inkludert i tegningskursen.

Risiko
Plasseringen er koblet til fire danske aksjer og gir investor mulighet til en fast avkastning (kupong) som akkumuleres kvartalsvis. Tre grenseverdier, kalt barrierer, bestemmer det endelige utfallet
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
milk
17.08.2018 kl 10:04 15247

Min kupong er opp mot det Amerikanske markedet. Barrieren er på 80%. En gang har den vert under 80%. Fikk da ikke utbetaling det kvartalet,men fikk dobbel utbetaling ved neste kvartal da barrieren var over 80% igjen. Siden har verdien steget jevnt og den skal falle mye før den bryter ned under 80%. Da snakker vi om en større korreksjon. Den kan jo komme,så salg vurderes hele tiden!
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
OsloInvest
17.08.2018 kl 10:14 15223

Så lenge du vet hva du kjøper. Ser at likviditetsrisikoen også er høy for disse produktene så hvis det eventuelt kommer en korreksjon så kommer du nødvendigvis ikke ut av posisjonen din uten å ta et større tap.

Likviditetsrisiko
Under unormale markedsforhold kan annenhåndsmarkedet være meget illikvid, hvilket innebærer at det kan være vanskelig eller umulig å selge plasseringen. Kursene på annenhåndsmarkedet kan være både høyere og lavere enn tegningsbeløpet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
30.08.2018 kl 14:50 14626

En liten status oppdatering på aksjene i utbytte porteføljen.
Fra 7.8.2018 til 30.8.2018 har porteføljen utviklet seg følgende:

American shipping company (AMSC) Kurs pr 7.8.2018 kr 28,20, kurs pr dags dato kr 29,15. I tillegg har aksjen gitt utbytte på usd 0,08 den 29.8.2018.

Sparebank 1 BV (SBVG) kurs pr 7.8.2018 kr 35,40, kurs pr dags dato kr 36,50.

Ocean Yield (OCY) kurs pr 7.8.2018 kr 66,00, dagens kurs kr 64,50.

Storebrand (STB) Kurs pr 7.8.2018 kr 69,66, kurs pr dags dato kr 74,22.

Sparebank 1 SMN (MING) Kurs pr 7.8.2018 kr 86,40, kurs pr dags dato kr 90,00.

BW Offshore (BWO) kurs pr 7.8.2018 kr 45,55, dagens kurs kr 51,80.

Finansrektoren ser fortsatt meget billig ut. Jeg blir ikke overrasket om det blir den vinnende sektoren utover høsten.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
milk
30.08.2018 kl 15:18 14585

Følger!! Ikke så borte vekke du Frodon. ;-) Blir det å øke med bankaksjer eller?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
specc
30.08.2018 kl 15:36 12491

Jeg kjøpte MING 3 mnd siden, jeg skal nok laste mer når det kommer en liten dipp
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
30.08.2018 kl 16:04 12546

Milk, hehe ;) De bank aksjene jeg følger, har stiget bra fra august til mars flere år på rad. Utbyttene i mange av bankene blir utbetalt i mars. Bankene venter 6% vekst og bra utbytter og de prises veldig lavt. Når styringsrentene begynner å øke etterhvert, er vell bank sektoren den eneste sektoren som vil tjene på økte renter?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
milk
30.08.2018 kl 16:46 12501

Den tanken har streifet meg også. Logisk! Greit å få det bekreftet fra flere hold :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
milk
30.08.2018 kl 17:42 12471

O.Invest. Jeg kjenner meg ikke igjen i din beskrivelse av PCM. Min Autocall går ikke under de kriteriene du beskriver. Du bør ta deg en prat med de respektive representantene for PCM. Meget dyktige folk. De kjøper også opp gjeld som de tjener grovt på ;-) Den enes brød,den andres død. Sånn er samfunnet blitt. Kynisk!! PS spør etter Fredrik :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
31.08.2018 kl 11:35 12319

I åpningsinnlegget 7.8.2018 la jeg ut et tips på BWO på kurs kr 45,55, idag står kursen i kr 58,10.

Er det noen som vil ha et tips til?

Sjekk ut SBVG, som også ligger i åpningsinnlegget. Hvis du ser på børsmeldingen 19.6.2018, skal Sparebank 1 Markets kjøpe aksjer over børsen 3.9.2018 til 7.9.2018 og det kommer børsmelding om innsidekjøp 5 eller 6.9.2018. Det er lavt volum i aksjen, så jeg tipper kjøpene vil dra aksje kursen oppover ;)

Hvis du ser på børs meldingen 20.6.2018, skal Sparebank 1 skadeforsikring og Dnb skadeforsikring fusjonere. Godkjenning fra myndighetene er ventet innen kort tid. Fusjonen skal skje 1.1.2019 og da skal Dnb kjøpe seg opp til en høyere eierandel, som vil gi SBVG ekstra kapital og mulig høyere utbytte.

Ser du på børs meldingen 17.8.2018 under presentasjonen på side 21, er resultatet pr egenkapitalbevis på kr 3,25 pr 30.6.2018. Utbytte for 2017, som ble utbetalt mars 2018, var på kr 2,40.
Ser du på side 24 i samme prsentasjon, ser du at egenkapitalavkastningen er på 18,2%. Finnes det noen bedre på Oslo børs så langt i 2018?

Pr 28.8.2018 har SBVG en P/B på 0,86 og en P/E på 7,0. Kursen ligger pr dags dato på 36,30. "Alle" sier Oslo børs er så dyrt priset. Hvis SBVG skulle blitt priset likt som resten av Oslo børs, ville kursen stått i ca kr 80.

Kurs i SBVG (SpareBank 1 BV) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
36.30 -0.20 -0.55% 36.00 36.30 36.30 36.30 36.30 36.50 6 349 230 469 3
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
milk
31.08.2018 kl 17:30 12204

Det er bare en ting jeg ikke liker med din portefølje "frodon" Ingen sjømataksjer! Jeg har hatt en formidabel verdiøkning i den sektoren. Nå sist i SSC som leverte varene i dag. 70% stigning siden Nyttår! Nesten for godt til å være sant ....... :-) PS.Fikk også et overraskende utbytte.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
specc
31.08.2018 kl 17:34 12518

Risk management - de fleste har gått så mye nå at det blir kanskje litt ulønnsomt å kjøpe sjømat akkurat nå. Selvfølgelig alle har forskjellige syn på investeringene sine. Men man skulle isåfall kjøpt sjømat for 12 mnd siden
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
milk
31.08.2018 kl 18:50 12463

Specc" Du må plukke de selskapene med størst potensiale.. Jeg er helt enig i at mange selskap har gått alt for mye. Noen har faktisk tredoblet seg.. NRS,GSF, You name it. Men nå er tiden inne for outsiderne. SSC er en av de. Det kommer en dipp,da er det bare å kjøpe:-) Hilsen en som har vert i sektoren i mange år :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
specc
31.08.2018 kl 20:08 12558

Det støtter jeg fullt ut, du har mer peiling enn meg på sektoren! Ville bare nevne en liten standard tankegang. Personlig er jeg meget interessert i sjømat selv, og gleder meg til å laste i fremtiden :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
børst
13.09.2018 kl 09:59 12120

Du må ha SPOG også. Siste utbytte 5 kroner, kurs ca. 56. Solid utbyttehistorikk tilbake til 2000. Fikk seg imidlertid en skikkelig smell i 2008. Ligger an til 5-6 kroner i utbytte neste år.
Og ASC. De skal begynne å betale ut halvårlige utbytter. Utbyttene har tidligere ligget på 50-60 øre pr. aksje. Kurs ca. 5.80.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Ja at du ikke har med ASC er merkelig, det er jo den meste fantastiske utbytteaksjen på Oslo børs, og de begynner å betale halvårlig også nå i oktober/november
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
specc
13.09.2018 kl 12:30 12852

du har ikke en link til dette ? at de betaler også i oktober november
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
OsloInvest
13.09.2018 kl 14:50 12774

se i årsrapporten fra selskapet, fremkommer der.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
PetterX
18.11.2018 kl 12:47 12060

Flott tråd! Jobber med å sette opp en utbytteportefølje, og infoen dere har delt her er veldig nyttig. Stor kudos til alle bidragsytere! Keep it coming :)

Frodon: Ville du gjort endringer dersom du skulle satt opp porteføljen din i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
OsloInvest
18.11.2018 kl 21:40 11885

Bra bump i tråden.
Siden siste porteføljeoppdatering har jeg plukket opp:
Beijer Ref
UPM-Kymmene
Sparebank 1 Nord-Norge.

Solgt meg ut av OCY, litt ned i EPR og AKERBP.

På fokuslisten har jeg Wartsila, Hemfosa (pga spinoff) og Castellum
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
SHARE-IT
18.11.2018 kl 22:18 11848

Innspill, jeg tror Elkem kan bli bra, også som utbyteaksje.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
OsloInvest
19.11.2018 kl 16:06 11660

Solgte siden det ikke har kom noen nærmere avklaring rundt FPSOen i September. Tror nok denne vil stå ledig en god stund og at man får en bedre inngang i selskapet senere. Syns og det var bedre risk/reward i andre selskaper (ref mine kjøp).
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
milk
19.11.2018 kl 17:15 11612

Arctic tar inn OCY! :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
PetterX
19.11.2018 kl 22:56 11482

Jeg har i dag mye i rentefond, som et alternativ til "høyrentekonto" i bank. Vurderer å sette 50%+ av mine midler i en utbytteportefølje. Perspektivet mitt er 5-10 år. Innspill?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
TØH
19.11.2018 kl 23:10 11461

Jeg har vurdert rentefond Petter, men ser at de fleste har jo faktisk lavere avkastning enn høyrentekonto.. Hva er din erfaring
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
PetterX
20.11.2018 kl 17:40 11254

Har ikke funnet høyrentekontoer som gir bedre avkastning enn rentefondet Storebrand Høyrente. Ihvertfall ikke dersom du ikke er villig til å binde pengene over en relativt lang periode.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Siden dette er en OCY tråd, som er ett av selskapene under Aker paraplyen, vil det vel være naturlig å ta med Aker som en god utbytteaksje ? Ser den har en P/E på rundt 20 noe som er i overkant. Sett i den siste tids kursfall, tok jeg sjansen med en inngang på vel 490.
Et annet bet under paraplyen er Kværner, intet utbytte foreløpig, men prises svært hyggelig om dagen.
Kjøpte noen lodd her til rundt femmeren, ca 2015, som jeg nærmest glemte, og fikk en hyggelig overraskelse da den i mai 18 flagget ca kr 17. Solgte meg ned og la til flere egg i kurven; Akerbp, amsc, fro, gogl, mhg, kit, dnb fortsatt kvaer og som nevnt aker. I tillegg tok jeg inn to som jeg anser som ren gambling; gent og nel.
Så langt ser alt hyggelig ut, men på bakgrunn av en oljesmurt børs må en være forberedt på både opp
og nedturer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
02.01.2019 kl 21:59 10427

Aker er absolutt verdt å ha med i porteføljen på disse nivåene, selv med en høy p/e (17,4 nå). Den har litt lav direkteavkastning, men Røkke har en trackrekord som er grei å satse på når børsene er rolig. Jeg ser fler og fler meglere anbefaler å selge seg ned i AkerBP og heller bytte til Aker for å ta ned risikoen og beholde de gode investeringscasene. Hva tenker du om det? Beholde begge? Gratulere med fin gevinst i Kværner :)

Oslo Invest, leser du her? Jeg ser tipsene dine på SSO og TOM slo bra til ;) Hva slags aksjer investerer du i nå?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Takk mht Kværner :)
Valgte å gå 50/50 i Aker/Akerbp i romjulen. Nei jeg leser ikke Oslo Invest.
Nå etter at det største dippet er over,
er det mye fristende billig.
Ocy selvfølgelig, videre
ut av Fro og Kvaer (mulig jeg angrer),
inn i Flng (tar litt tid for utbytte, men som
vekstcase...). Videre Elk, som har fått
ufortjent mye juling og likeså Kog, som
er en solid oppdragsgiver for Kit.
Videre Nor, som jeg er litt usikker på,
men de gjorde et genialt trekk...så jeg
gir den en sjanse. Altså pt 8 utbytte-selskaper av 12. Og så snuser jeg litt
på et selskap der verdien på ordreboka
er større enn verdien på selskapet:)
Nå avventer jeg 4kv rundtomkring:)
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Ja, titter innom når jeg ser at tråden er bumpet ;)

Siden november har jeg plukket opp Hemfosa, Wartsila og Elkem i tillegg til at jeg har økt litt i Aker BP. Solgte meg ut av EPR i går.

På listen min for øyeblikket så står Fortum (finsk energiselskap) og Castellum (svensk eiendomsselskap). Syns også Scanship er et spennende selskap, men kanskje noe høyt priset på dagens nivåer (ikke noe utbytteselskap, men jeg tror det kan bli kjøpt opp ila to - tre år).
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
11.01.2019 kl 22:04 9582

4 kv blir ekstra spennende denne ganger for min del, da det er stor mulighet for at veien videre på børsen blir endret for min del ;) Jeg har fortsatt tro på at utbytteaksjene og selskapene med høyest fri cashstrøm vil bli vinnerne de neste årene. Jeg tok inn Gogl i porteføljen, har dere andre vurdert den? Etter fallet gir den en meget høy direkteavkastning.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
11.01.2019 kl 22:34 9559

Hemfosa har en p/e på 3,4, p/b 0,9 og gir fine utbytter. Hva er galt med dette selskapet siden det er så lavt priset? ;);) Det ser absolutt ut som et bra alternativ istedenfor Selvaag

Vet du hvorfor Wartsila stoppet å utbetale utbytter?

Er du langsiktig i Elkem, eller er det bare en trade opp til kr 29 området? Silikon markedet er fortsatt i en synkende megatrend, tror du den snur snart?

Jeg synes energiselskapene ser litt dyre ut, men det er kanskje sikre gode selskap å sitte i langsiktig? Fortum ser i hvert fall mye billigere ut enn eks Fjordkraft?

Hva med Gogl?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare