The golden option!

milk
LSG 11.03.2020 kl 17:28 11218

Nå kan det være tidenes muligheter for en inngang eller å snitte ned i sektoren. Kan bli mange år til neste sjanse byr seg! Mat blir aldri en "lost case" Det blir noen tøffe uker,kanskje måneder,for både produsenter og oppkjøpere. Men det kan bli desto bedre for aksjonærene som ønsker billige aksjer. :-D
citius
14.05.2020 kl 08:38 1966


Viktig å ikke grave seg ned i fortiden, men se fremover...f.eks til utbytte

Eller litt lenger

https://ilaks.no/leroy-sikter-pa-slaktevolum-over-200-000-tonn-neste-ar/

Lerøy sikter på slaktevolum over 200.000 tonn neste år

Nyheter av Aslak Berge - 14 mai 2020
Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på 5.305 millioner kroner og driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble 816 millioner kroner i første kvartal 2020.
Bippe
14.05.2020 kl 09:19 1895

Hva var det med markedet idag da? 5% rett ned.
Golden option? :-)
milk
14.05.2020 kl 19:13 1683

LSG redder AUSS igjen..... Dette har jeg uttalt meg om før! Møkster`s Say no more" Forøvrig så leverer LSG varene. De kan ikke trylle i den situasjonen sektoren er i nå. Guidingen videre er meget positiv. Men det vil fortsatt bli gode kjøpsmuligheter jevnt over. Ser ingen grunn til å selge,men heller plukke litt på dippene :-) Hvis man har krutt i påsan vel å merke :-)
mariner
14.05.2020 kl 19:20 1673

Benyttet anledning til å handle noen aksjer til. Dette er fjerde kvartalet Lerøy skuffer markedet, siste kvartal falt den også 5 % Likevel har jeg tro på at de får det til tilslutt.

Noen skuffer markedet og tjener gode penger, andre oversssker positivt med mindre tap enn forventet. Tenk når alt er på stell her igjen. Pengemaskin.
mariner
14.05.2020 kl 21:58 1577

Jeg er enig at på sikt er dette en god investering , de bommer litt på driftsresultat, med ca. 100 mill. Uansett er dette langt bedre resultater enn i fjor.
milk
14.05.2020 kl 22:00 1570

Ett lite tips! Ikke se på kvartalsresultatene nå... Vi er i en krise situasjon! Guidingen videre er det vi må se nærmere på! LSG ser meget lovende ut i så måte. Da er det verre for GSF som setter seg i stor gjeld på feil tidspunkt....
Bippe
15.05.2020 kl 09:37 1438

Likevel greit å vente. LSG presses villig ned. Spørs om ikke Bakka er først ute med ny ATH. Men det blir gjerne utpå høsten. GSF har det med å overraske. Den ligger også muligens in en bunn relativt sett nå. Da er oppsiden fort av de friskere i prosent!

Lakseprisene er under press - oppover. Jeg Tror ikke lakseaksjene skal ned. Samtlige skal opp de neste ukene.
milk
15.05.2020 kl 19:39 1293

Prishopp nå... Gledings :-)
citius
18.05.2020 kl 13:39 1059


Forventer jevn stigning her frem mot utbyttet neste uke
det er også lagt tilrette for et utbytte i slutten av 2020

God drift og bra vekst inn i 2021, for ikke snakke om 2022

75 kroner og gode utbytter i åra som kommer

Friske laksepriser om dagen, uventede ekstrainntekter.
citius
19.05.2020 kl 08:00 882


Analytiker venter laksepriser i intervallet 75 og opp mot 90 kroner

Med svært gode priser på fangst av andre arter i porteføljen blir det meget bra :-)
Rockall
19.05.2020 kl 08:05 875

Men kursen har vært kjedelig de siste åra. Ganske så flat mesteparten av veien. Har LSG vekstplaner eller er de ferdigvokst..? Om sistnevnte, så er det jo bare endringer i pris og salg (og sykdom) som slår inn. Da kan en ikke se for seg årevis i kursoppgang som i et godt vekstcase i alle fall.
Furuen
19.05.2020 kl 09:32 813

De har så absolutt vekstplaner.
Her er et utdrag fra Q1-20-rapporten:
«De senere år har konsernet investert betydelig i større smolt. Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i konsernet, i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er ledelsen og styrets forventning at de ferdigstilte investeringene i nye smoltanlegg, samt de pågående investeringene, vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer. Den økte produksjonen vil gradvis fra 2020 resultere i høyere slaktevolum hvert år, de kommende fire til fem årene. Forventet slaktevolum inneværende år, inkludert andel i tilknyttet selskap, er per i dag 183.000 – 188.000 tonn laks og ørret. Konsernets ambisjon er at tilsvarende tall for 2021 vil være mellom 200.000 – 210.000 tonn.»
citius
19.05.2020 kl 09:42 800


Viktig og lese presentasjonene og rapporter....nøye
"The devils is in the details", men der ligger også gullet :-)

Lakseprisene stiger og etterspørselen likeså. Å kjøpe Lerøy under 60 kroner er en meget god investering.
milk
20.05.2020 kl 09:10 666

Ikke at Dere må legge så stor vekt på det,men Giskeødegård mener dette er en "flopp"pga mye kaldt vann og dårlig apetitt hos fisken. Derav mindre volum i sjø! Det hevdes også at Chile fryser inn store mengder med laks som vil påvirke prisen når den må ut i markedet. Saken er den at det er hovedsaklig coho laks som blir fryst inn. Beregnet for det Kinesiske markedet..... ;-)
Furuen
22.05.2020 kl 12:36 523

Villedende forsideoppslag hos Finansavisen.
Tittel: «Eksporten ned 15 prosent".
Foto: Laksebilde.

En som bare skummer forsiden vil oppfatte det som at lakseeksporten er ned 15 %.
Leser en derimot artikkelen, så vil en se at det er verdien av norsk varetransport som er ned 15,2%, mens nedgangen for lakseeksporten var bare 4 % lavere enn på samme tid i fjor.
citius
26.05.2020 kl 15:00 371


Er vel siste dagen før eks. utbytte for LSG i dag
NilsenB
26.05.2020 kl 15:40 346

Står at det er den 28.5?
Furuen
27.05.2020 kl 10:16 235

Dividend amount: 1.5 per share
Declared currency: NOK
Last day including right: 27 May 2020
Ex-date: 28 May 2020
Record date: 29 May 2020
Payment date: 8 June 2020
Date of approval: 27 May 2020
Ampeq
27.05.2020 kl 12:42 179

Ser ut til at det også kan bli en runde til med utbytte senere i år :-)

https://newsweb.oslobors.no/message/506547
"Generalforsamlingen vedtok videre å gi styret fullmakt til å betale ytterligere
inntil NOK 0,80 per aksje i utbytte innen utgangen av inneværende år."