Until we meet again


Det er med skrekk og gru at jeg ser hva som skjer i markedene for tiden. Mange vil bli sittende med banesår mens andre er kalde og rir stormen av. Når dèt er sagt tror jeg vi bare har sett starten av uværet. Min store bekymring i forhold til NEL nå er investeringsmulighet og investeringsvilje fra selskaper/bransjer/stater mot utrulling av hydrogen i det korte/mellomlange bildet. Min "tro" i det store perspektivet har ikke endret seg, til tross. Hele verden blir satt flere år tilbake nå.

Har du muligheten...så sitt i ro - vent - og kjøp mer. Jeg hadde 1.000.000 urealisert tap da kursen falt helt ned mot 1.67 i 2017. Den dagen gjorde jeg mitt største enkeltkjøp - og det betalte seg ganske grundig. Hele veien derfra har folk her inne hetset og snakket ned aksjen (i den grad man kan si det), men de tok alle grundig feil. Aksjen gikk, og har gått 4-gangen for min del. Det kunne vært 5-gangen om jeg hadde truffet topp her for kort tid siden...menmen.

Mange her vet at jeg har sittet relativt tungt i NEL siden sept/okt 2015 og jeg har tjent gode penger på det. Min siste post på børs totalt sett ble solgt i månedsskiftet jan/feb og jeg takker "øvre makter" for at jeg traff så godt på det. Idag har jeg hytte på fjellet betalt (50%) med NEL penger og jeg har kjøpt en eiendom nær Bergen sentrum som skal utvikles til familieboliger - den også med NEL penger. Når denne eiendommen er i boks er planen å ta de samme kronene (inkl. gevinst) og tre tilbake i NEL aksjen - hvis tiden forøvrig er riktig.

NEL kommer tilbake - men det brenner på dass og jeg tror den senkes på kort sikt.

Go hard - go long