Norges bank bør legge opp til nullrente på boliglån


For å lette på effektene av koronaviruset for privatpersoners økonomi, bør Norges bank legge opp til at alle banker skal sette renten i null på eksisterende boliglån. Det vil si at Nibor blr settes til cirka -1 prosent.

Da vil permisjoner etc. ikke ramme folks privatøkonomi så hardt, ettersom boliglånsrenteutgiftene stort sett er husholdningenes største enkeltutgift Ringvirkningene vil bli begrenset.

Nye lån bør derimot ha en "normalrente", for å unngå ukontrollert boligprisstigning og spekulasjon.

Når verden normaliseres, kan også rentene normaliseres.

Flott, men da må vi vel se Nibor på -10 prosent før dette inntreffer, ref historikk.

Hva er så "normalrente"?

7% som er enhver sentralbanksjefs indoktrinerte sosialdemokratiske marionetts våte drøm?

Eller er det 10%?

De kommer med likviditet nå. Reduksjoner i boliglånsrenten tviler jeg på er noe godt virkemiddel nå.