Er tiden kommet for høsting?


Fremtiden kan no være, god mottakelse i markedet for nye produkter, som kan bli veldgi attaktiv for enkel og sikker fingerindentifisering.
4info
13.03.2020 kl 10:57 643

Interessant tanke. Produktet er klart. Markedet for "touch-free" enheter som kompletterer mobilbetaling og som ikke bidrar til smitte via trykknapper og touchpanel kan bli et godt salgsargument. Om likviditeten kan sikres frem til 2021 vi salg eller finansiering kan dette bli en riktig bra investering.
kaunis
13.03.2020 kl 10:59 637

IDEX Biometrics har lyktes med å kreve skattelettelser for forskning og utvikling i Storbritannia hvor selskapet utfører visse forsknings- og utviklingsaktiviteter. Storbritannias små og mellomstore foretak (SME) FoU-skattelettelser gjør at selskaper kan trekke opptil 230% av de kvalifiserte kostnadene fra sitt årlige overskudd eller kreve skattekreditt hvis selskapet er tapstapende, verdt opptil 14,5% av det kvalifiserte tapet.
IDEX har krevd skattelette for SMB fra Storbritannia for 2017 og 2018 og mottatt en kontantrefusjon på 8,1 millioner kroner. Selskapet vil fremføre 25,4 millioner kroner i skattekreditter tilgjengelig for å kompensere for fremtidig skattepliktig inntekt i Storbritannia. Selskapet planlegger å kreve ytterligere skattelette for forskning og utvikling når det leverer selvangivelsen for 2019.
prikken
15.03.2020 kl 18:56 479

Jeg shortett IDEX på 4.12. Nå er den på 0.40 øre
Den var meget dyr på 4.12. Totalt rett .

Eneste som skal høstes her er frisk kapital fra slitne investorer.

Det kan bli vanskelig i disse virustider.

Settes nok mellom 0,10 og 0,15 med påfølgende spleis.

Da er det ny mulighet for fete shorter 😀
kaunis
17.03.2020 kl 10:20 311

Ingen-ting tilsier noen oppganger på så mange aksjer i fremtiden (ca 3-8uker), før vi får lagt en viss tid bak oss, og ser, hvordan utviklingen har gått i utbredelsen av viruset. Det er for tiden så mange usikkerheter til hva de økonomiske konsekvensene kan bli. For særlig oljeaksjer ser det helt svart ut, men også andre aksjer som det ikke er så lett å se konsekvensen av virusets skader. For Idex vil det få konsekvenser, mye av den økonomiske nedgangen som vi vil stå ovenfor i en tid fremover no, vil påvirke alle eksportbedrifter, og særlig for import, som kan bli møtt med restriksjoner, før den innenlanske økonomien er kommet på fote igjen. Det er snakk om handelsbalanser og rentenivåer ++++ som kan skape vansker for både eksport og import. Jeg har tro på selskapet, men dette viruset satte en brå stopp, for på kort sikt, å se noen lyse sider for lønnsom eksport. Aksjen vil naturlig måtte falle fremover, fordi, det er alltid noe som kaster kortene og vil ut og prøve lykken i andre aksjer. Da er dette tiden for å ta en beslutning på hva en tror fremtiden vil bringe, og gjøre sine valg.

Synd for Idex som lett kunne vært over 1kr. i disse dager. Vi må bare ta inn over oss at viruset gjør, og vil gjøre mye skade på verdensøkonomien, vi ser alle-rede bedre hva virkningen av denne Pandemien kan bli.. De av som som hadde forstått fra China, hvor farlig dette viruset var/er, er kansje ikke like overrasket som det Trumf må være pr dato. "Høy på pæra" strategien, vil fort snu til anger og fortvilelse, og det er der Trumf befinner seg akkurat no. Det samme må vi unngå med å være for rask på labben med å kjøre aksjekurser opp. Vi har ikke sett mer en ca 1.trinn av denne "tretrinns-raketten" som dette viruset kan inndeles i. Andre trinn, er når alle land i verden har hatt denne Pandemien, og vi er på trygg grunn, for å ha den under kontroll. Da kan det settes i gang et verdensomfattende frislipp av flytrafikk og reise mellom landene, som vil være begynnelsen på det 3. trinnet. Dette trinnet vil vedvare til verdensøkonomien kan friskmeldes. Det er et slikt bilde vi må ha foran oss og vurdere våre kjøp etter. Om alt ser bra ut i dag, så vet vi ikke hvor stor skade økonomien til alle vil bli, før etter at 3. trinn har vært aktiv en tid.