SBanken Aksjehandel


Noen som bruker SBanken Aksjehandel her? De har nylig endret layout i skjermbildet og etter mitt syn er den nå mye dårligere enn før. Veldig vanskelig å få full oversikt.