Utsettelse med forskuddsskatt til 1. mai


Ser ut til at Skatteetaten har sendt ut SMS om at forskuddsskatten for 1. termin som hadde frist i morgen nå kan betales innen 1. mai. Men gjelder dette alle som får forskuddsskatt? I regjeringen sin pressemelding står det at det gjelder selvstendig næringsdrivende. Det er ikke bare selvstendig næringsdrivende som har forskuddsskatt, men det virker som skatteetaten har sendt denne SMS-en til alle med forskuddsskatt.

Det er to grupper som skal betale forskuddsskatt:
"Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår."

Jeg har fått pålegg om å betale forskuddskatt i tre ulike AS og jeg har ikke fått noen utsettelse. Første halvpart er allerede betalt, resten forfaller først i april.
Utsettelse er en ting, en annen ting er om kravet er satt for høyt da det jo nå er snakk om å få trekke underskudd i 2020 fra på inntekten i 2019. Da blir det brått lite å betale for mange tenker jeg

Det er ikke aksjeselskapene sin forhåndsskatt regjeringen har gitt utsettelse med. Det er den personlige forskuddsskatten som betales i 4. terminer per år. Den første nå i mars.
Redigert 15.03.2020 kl 13:14 Du må logge inn for å svare