Roosevelts New Deal hva var den egentlig?


New Deal er navnet på president Franklin Delano Roosevelts reformprogram i USA. New Deal omfatter særlig årene 1933–1938 da det ble ført en aktiv reformpolitikk, men begrepet brukes også om hele Roosevelts presidenttid fra 1933 til 1945.

New Deal seg om innføringen av en rekke tiltak for å avhjelpe krisen: Bankene fikk hjelp, unge arbeidsledige kom med i statlig støttede programmer, kommuner ble hjulpet økonomisk, bønder med gjeldsproblemer fikk støtte, statlig næringsvirksomhet ble igangsatt, og nye og spekulasjonsregulerende aksjelover ble vedtatt i Wall Streets hjemland.

https://no.wikipedia.org/wiki/New_Deal
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Friedmans poeng var at den økonomiske nedgangskonjunkturen fra 1929-30 var ganske normal. Det store problemet kom da det oppstod en krise i det amerikanske bankvesenet høsten 1930. Det var maktkamp i ledelsen av den amerikanske sentralbanken, og banken klarte derfor ikke å redde forretnings- og sparebankene. I krisen i 1907-08 hadde bankene reddet hverandre. (Denne krisen hadde ført til opprettelsen av den amerikanske sentralbanken.) I desember 1930 gikk 350 amerikanske banker konkurs. Våren 1931 gjentok det samme seg. (I Norge gikk Norges bank konkurs 1932) samtidig som Nye banker gikk konkurs USA. Dette førte til at kunder mistet pengene sine og at betalingssystemet ble hemmet. Høsten 1931 satte sentralbanken opp renten i krisetidene da Storbritannia forlot gullstandarden. Vinteren 1933 ble bankene rammet av en ny konkursbølge. Til sammen forsvant 10 000 av USAs 35 000 banker mellom 1929 og 1933. Da Franklin D. Roosevelt tiltrådte, startet redningsaksjonene for bankene igjen. Ved å forby og eie gull, ved å trykke papir/dollar. Papir ble verdi og ikke gull. https://no.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

I dag hylles FDR som en landsfader som ved hjelp av New Deal fikk han USA ut av depresjonen, men hvordan ble det oppfattet av befolkningen den gangen, da de ble truet med enorme bøter og fengsel i inntil ti år hvis de ikke gjorde som de fikk beskjed om og innen fastsatt frist og til fastsatt pris overlevere alt sitt gull og sine gullsertifikater til New Deal staten?

The New York Times, on April 6, 1933, p. 16, wrote under the headline "Hoarding of Gold", "The Executive Order issued by the President yesterday amplifies and particularizes his earlier warnings against hoarding. On March 6, taking advantage of a wartime statute that had not been repealed, he issued Presidential Proclamation 2039 that forbade the hoarding 'of gold or silver coin or bullion or currency,' under penalty of $10,000 and/or up to five to ten years imprisonment."
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

"Landsfaderen" og USAs store "redningsmann" FDR misbrukte sånn sett 1. Verdenskrig til å inndra folkets gull/sparepenger (det var en gullstandard så gull var penger). Prisen på gullet som ble innlevert var fastsatt til $ 20,67. Men akkurat som i India i dag var også FDR "snill" nok til å la folket få beholde en symbolsk sum i gull. The order further permitted any person to own up to $100 in gold coins (a face value equivalent to 5 troy ounces (160 g) of gold.

Da konfiskeringen vel var overstått ble den fastsatte gullprisen økt fra $ 20,67 til $ 35.-. Etter at staten hadde overtatt folkets gull ble altså folkets sparepenger kraftig devaluert. Og det er dette ranet som i dag får New Deal til å fremstå som en økonomisk suksess. Det kan i dag vises til flotte grafer over den enorme økningen i BNP, men er det ikke en helt naturlig bivirkning at BNP øker når pengeverdien devalueres med ca 40%?...
Gull og økonomi http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2352864

Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Norges bank har intet hode , bare en Rygg..

Nickolai Rygg og Pari: De to store forretningsbankene Den Norske Creditbank og Bergens Privatbank annonserte like etter opphevingen av gullstandarden store avskrivninger og tap. For å unngå konkurs med de enorme følgene dette ville få for landet s økonomi ble de innvilget betalingsutsettelse i desember 1931, de mottok de neste to årene 150 millioner i kreditt fra Norges bank. Norges bank ga 27. september 1931 opp gullstandarden man hadde kjempet så hardt for på tyvetallet. Dette var en følge av at Storbritannia hadde suspendert gullinnløsningen 21.september etter at pundet var sterkt svekket med dertil press på Storbritannias gullbeholdning. Kronens verdi ble i praksis devaluert, noe som bedret norsk konkurranseevne. Det medførte også at Norges bank kunne senke rentenivået. Diskontoen sank fra 8 % i 1931 til 3.5 % i mai 1933. Etter Norge ble med i Sterling-blokken i 1933 ble imidlertid valutaen stabil i forhold til andre land i blokken som inkluderte mange av Norges viktigste handelspartnere. http://no.wikipedia.org/wiki/Den_store_depresjonen
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

I938-39 var US veteraner fra første verdenskrig lovet sine pensjoner utbetalt, men det fikk de ikke. Dette protesterte de imot og gikk i store protest marsjer. New deal Roosevelt beordre da nasjonalgarden på dem, og et stort antall ble skutt ned som slakt. Som takk for innsats for folk og fedreland eller hva det er for noe. Der som her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Verdens historien er en stadig gjentagelse av forgangne tider begåtte dumheter, men nå har man også fått dra hjelp fra dette koronavirus (coronavirus).
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare