Dagens tema

 

Bør Camilla Stoltenberg gå?


Camilla Stoltenberg er leder av Folkehelseinsituttet og jeg har merket meg noen utrolige dårlige vurderinger som er kommet fra den kanten.

Her er eksempelvis begrunnelsen for ikke å innføre karantene i et notat av 26.2.2020:

"Tiltaket kan skape et feil inntrykk av at vi i Norge har en strategi for å holde viruset borte for alltid."


Her behandles spørsmålet om karantene som et spørsmål om omdømme, og det synes jeg ikke er greit.


Mange vil kanskje tenke at det er utidig av meg å stille spørsmål om Stoltenberg bør vurdere sin stilling nå, siden vi står mitt i krisen, og at vi nå heller må stå sammen, enn å fordele skyld.

Men jeg tenker at det er viktig at lederen for Folkehelseinstituttet, i disse dager, er en med et godt skjønn.

Noen vil også si at der lett å være etterpåklok, men tross alt, jobben til Folkehelseinsituttet er vel å ha en gjennomtenkt plan, på forhånd, om hvilken strategi Norge bør bruke, hvis en pandemi rammer?

Norge har ligget helt på toppen, når det gjelder antall registrerte tilfeller av viruset pr innbygger. Vi har, riktignok, testet flere enn de fleste land pr innbygger, men det er neppe tvil om at Norge er spsielt hard rammet. Hovedårsaken til dette er at vi, sent, fikk strenge regler for folk som kom fra områder med smitte.


Nedenfor finner dere teksten i sammenheng.


"Det er etiske utfordringer ved å be (evt. pålegge) folk holde seg hjemme i 14 dager. Da bør man være sikker på at nytten er stor.
Ressursbrukenstår neppe i forhold til antatt nytte.
Tiltaket kan skape et feil inntrykk av at vi i Norge har en strategi for å holde viruset borte for alltid.

Tiltaket kan danne presedens, eller skape forventninger om presedens, hvis eller
når stadig nye land får allmenn spredning av viruset. Vi kan ende opp med å måtte
pålegge innreisekarantene for veldig mange mennesker, for eksempel alle hjemvendte turister fra
Italia. Videre kan tiltaket skape presedens for karantene av innenlandske kontakter av framtidige tilfeller her i Norge.Tiltaket kan
uansett legges bort når det ikke lenger i særlig grad kan påvirke epidemiens spredning i Norge"

Okulus
16.03.2020 kl 09:27 329

Neida, hun kan få sitte på med meg. (hvis hun ikke nyser, da)

At Norge ligger helt på toppen i antall smittede per hode har kun noe å gjøre med testingen å gjøre. Tester man ingen så er ingen syk. Problem løst og fin statistikk? Når du ser land som har mange døde men "få" smittede så skjønner du at tallene på smittede ikke stemmer. (Eks UK og US.)

Camilla Stoltenberg og FHI har ikke gjort en god nok jobb. De som fulgte med på nyhetene fra Kina, Iran og Italia skjønte at koronaviruset var farlig og at det ville komme til Norge. Stoltenberg og FHI reagerte for seint, og så kan man tenke at det enten skyldes beslutningsvegring eller kunnskapsløshet.
atnorhe
16.03.2020 kl 18:33 255

Ja hun kan få gå på toalettet hvis hun er trengt,eller en tur før hun ligger seg.

Hun bør være hjemme i god tid ,så vi slipper å lete etter henne i disse korona-tider.
Redigert 16.03.2020 kl 18:36 Du må logge inn for å svare

skam bod shia plo toalett blogg leverer fortløpende nå

Null iver max narssist plo plot fett blogg topp trådstart rist
->iskald bra mani spinneri

#m/l maskin tid x96 blitzopp
Redigert 16.03.2020 kl 18:38 Du må logge inn for å svare

Med riktig familienavn og gode kontakter får man gode jobber. Jobber som gir en fremtredende plass i samfunnshierarkiet.

Slik det passer seg for folk med riktig bakgrunn.
Redigert 16.03.2020 kl 19:59 Du må logge inn for å svare

Brande skandale
Redigert 16.03.2020 kl 19:36 Du må logge inn for å svare