FRO: Kollaps i oljeprisen - fest i tankmarkedet


CORONAVIRUS:
KOLLAPS I OLJEPRISEN – MEN FEST I TANKMARKEDET:

Coronaviruset var direkte årsak til at stortankfesten innen oljetransport fikk en bråstopp i januar og februar. Nå ser det ut til at det samme viruset er indirekte årsak til tankfesten våkner til liv, samtidig som oljeprisen har kollapset.

KORT TILBAKEBLIKK: I forbindelse med siste OPEC+ møte, så mislyktes Saudi Arabia med å få Russland med på en avtale om å redusere oljeproduksjonen med 1,5 millioner fat pr. dag. En plausibel årsak synes å være at Russland ikke ønsker å miste markedsandeler til skiferoljeprodusentene i USA.

Mangel på enighet resulterte i at Saudi Arabia valgte å sette hele OPEC/OPEC+ samarbeidet ut av spill. Dette medfører at de øker oljeproduksjonen fra 9,7 til 13 millioner fat pr. døgn, samtidig som de lover 20% rabatt på eksport til strategiske partnere (eksempelvis USA).

Saudi Arabias opptreden har medført at andre OPEC-land også har varslet økt produksjon, samtidig som Russland har sagt at de har mulighet til å øke kapasiteten med 500.000 fat i døgnet.

KONSEKVENS: Vi har dermed havnet i en situasjon hvor coronaviruset har medført at det globale oljeforbruket har stupt, samtidig som den globale oljetilførselen om kort tid vil nå astronomiske høyder. Oljeproduksjonen vil være i sterk ubalanse.


TANKRATENE TIL HIMMELS:

Den siste uken har tankratene steget fra 30.000 dollar dagen til over 200.000 dollar dagen, noe som blant annet skyldes at ulike aktører har «støvsugd» markedet for tilgjengelige VLCCer (Very Large Crude Carriers). Mange ønsker åpenbart å sikre seg fremtidige oljeleveranser til gunstige priser.

Siden det er begrenset mulighet for lagring av olje på land, så må mye av overskuddsoljen lagres på tankskip til sjøs, samtidig som økt "contango-posisjonering" i forhold til den lave oljeprisen, også bidrar til å binde opp ledig VLCC kapasitet.

SPØRSMÅL: Hvor lenge vil tankratene være høye?

For Russland og Saudi Arabia handler priskrigen om å opprettholde markedsandeler i en verden hvor oljeforbruket i løpet av noe få uker er blitt drastisk redusert. Det er derfor all grunn til å anta at priskrigen (paradoksalt nok) vil vedvare så lenge coronaviruset herjer med verden.

Man kan lett få det inntrykk at målet med priskrigen er å skvise skiferprodusentene i USA, da disse har betydelig høyere produksjonskostnader sammenliknet med Saudi Arabia og Russland. Det som forkludrer en slik forklaring er at Saudi Arabia samtidig varslet at de vil gi 20% rabatt på oljeeksport til sine strategiske partnere (eksempelvis USA).

En alternativ tolkning kan være at Saudi Arabia og USA har inngått en avtale, hvor målet er at de i fellesskap opprettholder sine markedsandeler på bekostning av Russland. Før jeg belyser dette, vil jeg først si litt om hva jeg tenker er motivasjonen for et slikt scenario:

Geopolitisk har Saudi Arabia alltid vært nært knyttet til USA – og det er ingen tilfeldighet at Saudi Arabia var det første landet Trump besøkte etter han ble president. De siste årene har det imidlertid dannet seg et inntrykk av at Saudi Arabia har etablert et tett forhold til Russland gjennom OPEC+ samarbeidet. Geopolitisk er imidlertid Russland mye nærmere knyttet til Iran, som på sin side er erkefienden til Saudi Arabia og USA.

Regimet i Saudi Arabia er svært avhengig av høye oljeinntekter for å opprettholde nødvendig legitimitet og indre ro. Landet er preget av indre rivalisering, og det er kun en uke siden det kom meldinger om kuppforsøk – og flere nære familiemedlemmer til den allmektige kronprinsen ble arrestert.

Dernest: Trump har nylig offentliggjort at han nå skal fylle USAs strategiske oljelagre med billig olje. Det er all grunn til å anta at «den billige oljen» han her refererer til er den rabatterte oljen fra Saudi Arabia.

MULIGE KONSEKVENSER: USA har nylig inngått en handelsavtale med Kina, hvor Kina forplikter seg til (blant annet) å kjøpe store mengder amerikansk produsert olje til markedspris. Et mulig scenario er derfor at USA importerer en stor mengde rabattert olje fra Saudi Arabia, samtidig som USA eksporterer en stor mengde olje til Kina til ordinær markedspris. Et slikt scenario vil utvilsomt medføre lange seilingsdistanser, noe som vil legge ytterligere press på VLCC ratene.

Det må avslutningsvis tilføyes at de nye IMO-reglene (IMO2020) har resultert i at store deler av verdens VLCCer vil være ute av markedet på ulike tidspunkt, grunnet scrubber-innstallering.


https://finansavisen.no/nyheter/energi/2020/03/13/7507274/usa-vil-fylle-opp-oljelagre
Laden
18.03.2020 kl 11:26 1216

Dette stemmer ikke.. elendig artikkel.
Ratene kommer til å stige ytterligere .
All kapasitet vil bli brukt og dette vil vare lenge.
Noen som husker hvordan Fredriksen ble milliardær på 80 tallet??
dato
18.03.2020 kl 11:36 1150

Fra artikkelen du refererer til Laden:
"...venter vi at etterspørselen etter tonnasje og dermed ratene vil komme betydelig ned igjen i bakkant av andre kvartal»"

"I bakkant av andre kvartal" er ennå en god stund til det, og DNB Markets kommer garantert til å få rett med et slikt tidsmessig svevende utsagn.
Håper ikke mange legger for mye vekt på slike uttalelser!
Laden
18.03.2020 kl 11:41 1115

Bakkant av 2 kvartal kan være langt frem..
trenger ikke være i 2020.
Selvfølgelig vil ratene komme ned igjen på et tidspunkt.
Prøver bare å si at de vil holde seg høye i lang tid fremover og mener da i hele 2020. Og i disse ulvetider er det langt frem👌
hogan
18.03.2020 kl 11:47 1078

Disse uttalelsene er kun for å skremme folk til å selge, når de som har kjøpt på 80 og oppover leser dette så er det noen som gir opp, ren psykologi som fungerer.
Virker som de superrike som kontrolerer alt prøver å wipe out småaksjonærene fordi alt går mye ned bra sksjer og dårlige aksjer, alt raser
Min teori er når de har kjøpt det de skal ha avblåses coronavirus
oppturen
18.03.2020 kl 11:52 1051

Ser det ble gjennomført en handel med 15 000 aksjer til pris 111,-
Regner med det må være stopp loss på noen veddemål.

Er det grunnen til nedgangen ?
Ligger her noen store veddemål som blir utløst ved lav kurs ? Sikkert mange som sliter med kontanter om dagen så da blir det enkelt å shorts ned på lave volum ?
Flipper
19.03.2020 kl 00:09 505

NYSE to close floor trading next Monday..

..one of the floor traders tested positive for corona..