Tomteverdier i Norge


Hva tenker dere om tomteverdier oppi alt det vi står i? Og hvilke selskaper har kjøpt mye tomter den senere tid og kan stå overfor utfordringer? Selvaag gjorde jo mesterstykket og solgte alt.