Amazon skal ansette 100.000 pga. økt netthandel etterspørsel.