BWE - RBL og oljepris


RBL forventes meldt. Det skal ikke være endringer i guiding.

Ellers er det oljeprisen som tynger.

Det er faktisk muligheten til å ramme USAs shale som kan berge oljeprisen på sikt. Følg med på betydelig kutt i capex, færre rigger etc. Følg også med på vaksiner som testes og land hvor viruset meldes være på tilbaketog. Noe tidlig det siste, men vil komme. Hva jeg nevner ovenfor og nedenfor er alle tiltak som ha impact på oljeprisen. Dvs jeg tror at de samlet sett vil avhjelpe en kollaps i oljeprisen og muligens kunne holde den over $30, med fare for dykk også under – gitt saudiene pøser på fra april.

USAs shale kjenner på likviditetskrisen og lav oljepris:

Pioneer Natural Resources Announces 2020 Capital Spending Reduction, Prioritizing Balance Sheet Strength and Free Cash Flow Generation

http://investors.pxd.com/news-releases/news-release-details/pioneer-natural-resources-announces-2020-capital-spending

Hadde energiminster Novak, som nylig hadde møte med O&G, vurdert ny gjennomgang om ikke Russland finner oljeprisen for lav?

Russia Energy Min. Novak is considering holding a video conference with nation’s oil companies to discuss production plans, because the volatility in the oil market

BUSINESS NEWS
MARCH 16, 2020 / 10:41 PM / UPDATED 9 HOURS AGO

Exclusive: Shale gas pioneer Chesapeake Energy taps restructuring advisers - sources

https://www.reuters.com/article/us-chesapeake-enrgy-restructuring-exclus-idUSKBN2133SC?taid=5e703035f629ab00016abeca&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

Se senere i dag hvem som herjer i aksjen:

NEW REPORTING REQUIREMENTS FOR NET SHORT POSITIONS THAT REACHES OR FALLS BELOW 0.1% - VALID FROM MARCH 16TH 2020

https://ssr.finanstilsynet.no/

Hang in there!
Redigert 17.03.2020 kl 12:25 Du må logge inn for å svare

Kan rentebetingelsene på RBL forverres pga situasjonen vi har nå?
Blant annet det jeg frykter.

Er nok ikke her problemstillingen ligger. BWE innfrir med glans produksjonsvolum og lave produksjonskostnader. Det vil snarere være oljeprisen som kan legge en ørliten begrensning i max uttelling RBL.Det er snakk om max USD 300 mill. på lånefasiliteten, så dette bør uansett kunne holde for tilsiktet formål inneværende år, sammen med cash og IPO kapital.

Har sett litt nærmere på capex og enig med en annen debattant tidligere - det vil snarere være Ruche som vil kreve capex dekket raskest - ikke Maromba som kommer noe senere i løypa. Det er utvilsomt en krevende utfordring for selskapet ved å oppkapitalisere som fullfinansiert - gitt lav oljepris og "tapt" cash flow, men jeg tror faktisk at BWE har verktøykassa og finner en god løsning.

Det positive i mot per def. "lav oljepris", er per i dag netto 15.000 fat olje per dag til BWE - med OPEX ~$15 fra Dussafu. En oljepris over $30 vil tross alt generere god inntekt for BWE.
Redigert 17.03.2020 kl 13:17 Du må logge inn for å svare
sveino
17.03.2020 kl 13:35 6237

Du er nok litt dum, burde nok regnet inn capex også i de 15usd, er vel derfor du fortsatt sitter i denne aksjen. lol

Nå har jeg fulgt dette forum i mangfoldige år og tidvis treffer man på slike kranglefanter som sveino, som egntlig burde holdt kjeft. Og mest trolig har en så dårlig dag at han må få ut sin aggresjon på andre.

Jeg gjør ikke annet enn vise til nettopp slik Panoro har gjort i flere av sine presentasjoner. Se f.eks. denne og side 9:

https://www.panoroenergy.com/wp-content/uploads/2019/09/Panoro-Energy-Presentation-at-Pareto-Conference-11-Sep-2019-v2.pdf

Tidiigere har jeg vist til net back ved å inkludere skatt, som ett eksempel ved en gitt oljepris. Denne gang ble det kun vist til opex, fordi skatt i stor grad vil bero på oljepris.

Og nei sveino, ytterligere polemikk med deg blir bortkastet tid. Så får du heller får bare ture på .......


Dette var en type melding som det ble ventet på. Et helt riktig grep. Dussafu JV og BWE som operatør kutter investeringene for 2020 med 50% , mens produksjonen holdes oppe.

The revised capital spending program for 2020 amounts to approximately USD 125 million, of which about USD 30 million was incurred as of the end of February. The revised program represents a 50% reduction to the Company’s previously announced capital expenditure program of approximately USD 250 million for 2020.

Meget positivt at cash preserveres og legg merke til – no debt:

Total available liquidity as of end February 2020 amounted to USD 184.5 million in cash with no debt.

Helt tydelig at RBL er underveis og at selskapet forventer denne blir realisert:

In addition, BW Energy is continuing the process of finalising a reserve based lending (RBL) facility with a syndicate of leading banks. The RBL facility will have a six-year term, with an initial amount of USD 200 million plus an accordion of USD 100 million.

Når det gjelder videre boring - også positivt at det så langt ikke er meldt om noen uønskede hendelser for DTM-6H. For som selskapet skriver:

The impact of international travel restrictions is limiting the Company’s ability to move essential personnel, subcontractors and equipment to and from Gabon. This may affect the timing of the drilling of the planned DTM-7H well and the subsequent exploration well.

Dussafu daily operations continue to perform in line with expectations with four wells (DTM-2H, DTM-3H, DTM-4H and DTM-5H) producing to the FPSO BW Adolo at a current rate of approximately 20,000 bbl/day oil production (gross). The DTM-6H well is nearing conclusion of its drilling and completion operations. This well is scheduled to be brought online by June.

Gitt selskapet produserer gross ca. 20.000 fat per dag p.t. fra Dussafu med 4 brønner, vil rimeligvis en extra brønn i juni (DTM-6H) øke produksjonen med rundt 4-5.000 fat. Synes BWEs guiding for hele 2020 som et snitt settes noe lavt.

Total Dussafu production for 2020 is projected to be 16,000 – 18,500 bbls/day (gross) based on five producing wells, compared to 11,800 bbls/day on average in 2019, while OPEX per barrel is expected to decrease to approximately USD 15 -17 per barrel, compared to USD 21 per barrel on average for 2019.

For 2020 og med DTM-6H i produksjon vil trolig snittet ligge på eller over 20.000 fat for 2020. La oss si gross 20.000 fat, for gross allerede i dag er på 20.000 fat og decline oppveies av en extra brønn (DTM-6H) så blir dette netto til BWE ¨15.000 fat per dag. Så var det dette her med OPEX da. Ser at BWE angir OPEX USD 15-17. Legg til 20% tax og trekk fra oljepris, så har man net back. Dvs. BWE evner å tjene penger på oljepris ned på $20-tallet.

Dette var en melding og grep som tar ned risk vesentlig. For markedet så det samme som undertegnede. Med lav oljepris og ditto cash flow var investeringsnivå for 2020 alt for høyt. Nå er dette justert, mens produksjonen i det store og hele beholdes.

BWE beholder kruttet tørt og kan raskt snu seg rundt ved den tid tiden er moden. Skulle nå oljeprisen vende tilbake til over $30, så tjener selskapet virkelig gode penger.
Redigert 18.03.2020 kl 08:57 Du må logge inn for å svare
Jadaok
18.03.2020 kl 11:06 5836

Fin melding dette. Tror forøvrig skat er inkl i opex, slik har jeg skjønt det. Forøvrig så stoler jeg på produksjonsguidingen. Husk at en oljebrønn har et mye større trykk i starten, så det vil dempe seg. Ergo: 16-18 tusen fat per dag. Et selskap uten gjeld og som vil overleve med oljepris på 20 dollar er jeg ikke nervøs for å eie i disse tider. Kan bli en skikkelig gevinst på sikt!

Ja, det var en riktig så fin melding, som faktisk kan åpne for øvrige spennende tiltak.

Fra årsrapporten publisert i dag gjengis to interessante forhold, nemlig dividende og buy back egne aksjer.

Se side 18:

3. Equity and Dividends

For dividende:

Pursuant to the Company’s Bye-laws, the Board is authorised to declare dividend to the shareholders. The Board will draw up a clear and predictable dividend policy to be approved at the Annual General Meeting on 19 May 2020. Full details of the dividend policy will be published on BW Energy’s website 1).

For buy back:

Pursuant to Bermuda law and common practice for Bermuda incorporated companies, the Board has wide powers to issue any authorised unissued shares in the Company on such terms and conditions as it may decide, and may exercise all powers of the Company to purchase the Company’s own shares.

The powers of the Board to issue and purchase shares are neither limited to specific purposes nor to a specified period as recommended in the Code.

Det må bli helt opp til selskapets styre å beslutte iverksetting av dividende og tilbake kjøp av egne aksjer. Nettopp fordi BWE´s styre ser en helhet og strategi som aksjonærene ikke får innsyn i samme grad. Derfor blir det å avvente for å se hva BWE velger å gjøre vedrørende dividende og buy back, men verktøyet og mandatet er allerede gitt BWE´s styre.

Heldigvis ble det for noen dager siden foretatt lifting på Dussafu, høyst sannsynlig gjeldende oljepris som avtalt i forkant eller ved lifting ~$34. Oljeprisen nå har beveget seg kraftig ned siden den gang. Panoro guider i Q4 presentasjonen at det vil bli 2 løftinger på Dussafu i Q2, dvs. den første om snaut 1.5 mnd. og den andre ca. 1.5 mnd. deretter. Oljeprisen frem til da i et cash flow perspektiv betyr ingen verdens ting, mens oljepris på løftetidspunktet blir avgjørende.

Redigert 18.03.2020 kl 19:59 Du må logge inn for å svare

20 LARGEST SHAREHOLDERS

Name No of shares Holding

1 BW Offshore Limited 83,825,414 35.78 1)
2 BW Group Limited 82,262,554 35.11
3 Pareto Securities ASA 5,246,478 2.24
4 Brown Brothers Harriman (Lux.) SCA 4,109,526 1.75
5 STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND 2,483,273 1.06
6 ARCTIC FUNDS PLC 2,411,811 1.03
7 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA 2,151,327 0.92
8 BNP Paribas 1,816,774 0.78
9 VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR 1,812,922 0.77
10 ARNET ENERGY PTE. Ltd. 1,730,001 0.74
11 Morgan Stanley & Co. Int. Plc. 1,598,978 0.68
12 VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NOR 1,325,000 0.57
13 SEB CMU/SECFIN POOLED ACCOUNT 1,297,928 0.55
14 Danske Invest Norge Vekst 1,211,872 0.52
15 AS CLIPPER 1,208,792 0.52
16 Morgan Stanley & Co. LLC 1,165,239 0.5
17 FOLKETRYGDFONDET 1,152,549 0.49
18 VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE 1,083,759 0.46
19 ARCTIC FUNDS PLC 1,010,085 0.43
20 MP PENSJON PK 983,971 0.42

Date: 13 March 2020

1) In connection with the IPO, the Managers over-allotted 7,035,630 shares, representing 15% of the number of shares sold in the Offering before over-allotments. The over-allotted shares were borrowed BW Offshore. These shares will be transferred back to BW Offshore after the completion of the over-allotment period, which is after the publication of this Annual Report, bringing BW Offshores holding to 38.8%.

Tas det hensyn til fotnoten om BWO betyr dette at BW Offshore, BW Gruppen og Arnet Energy til sammen kontrollerer og eier ~75% av alle utestående aksjer, totalt ca. 234. mill. aksjer. Dvs. ca. 59, mill. eies av hva som kan defineres som markedet.

For ordens skyld legges til at de tre ovennevnte aksjeeierne og den øvrige horden av topp 20 ervervet sine aksjer ved IPO til kurs NOK 24,40. Markedet er nå meget anstrengt, men det bør ikke være noen legitim grunn til at topp 20 slipper sine aksjer - med mindre max uttelling kan oppnås eller andre årsaker ligger til grunn. Dvs. en bedring i oljepris vil neppe og automatisk medføre utstrakt salgsiver. Igjen, det er lite trolig at BWE aksjer fallbys i markedet og volumet i handel vil nok også være lavt. Vesentlig økning i volum - gir økning i aksjekurs under normale omstendigheter. Nå foregår øretrilling på realtivt sett lavt volum.
Redigert 19.03.2020 kl 10:38 Du må logge inn for å svare

https://newsweb.oslobors.no/message/499031

Kan det forholde seg slik at denne stabiliseringsperioden, som nå er utløpt, kan ha blokkert for f.eks. innsidehandel?

Ellers er det fart i oljeprisen fra øvre $25 per fat til rundt $30. Her ser man den klassiske problemstillingen med oljepris. Svinger så enormt at man ikke kan posisjonere seg i oljeaksjer basert på dagsprisen i olje.

Hva som får den opp er nok alt fra statlige krisepakker, Trump vil fylle lagrene i USA med rundt 77 mill fat, Trump har sag han kan tenke seg å blande seg inn i oljeprisen for å sikre industrien i Texas med flere stater, russerne skal angivelig ha vist vilje til å prate om oljeprisen med partene .....
Redigert 20.03.2020 kl 09:06 Du må logge inn for å svare

Se på mikrovolumet i handel, se på øretrillingen og se på handelsmøsteret.

Med oljepris $30+ hører denne aksjen normalt inn høyere enn NOK 10. Skulle oljeprisen holde seg sånn noenlunde, så er vi der temmelig kjapt.

God helg!

G,

jeg ser at USA og Trump har reagert ganske raskt mhp SA, Russland og oljeprisen. Det slo meg plutselig at den løpende kuttavtalen fortsatt gjelder ut mnd. Jeg antar at markedet har priset inn at denne forsvinner helt, men om en skulle forhandle raskt for å forhindre en forverret situasjon(det gjelder for så vidt alle parter, men åpenbart spesielt Russland og USA), tror du Trump vil forsøke å få til noe før månedsskiftet slik at denne avtalen eventuelt kan forlenges eller justeres på? Jeg antar da eventuelt at en ny avtale måtte inkludere USA - kutt selvsagt. Farlig å være for undervektet i olje om dette snur raskt.

Morsomt også at BWE er priset til lavere enn cashbeholdningen med dagens dollarkurs, de er jo som du sier gjeldsfri :)

God helg!
Redigert 20.03.2020 kl 15:23 Du må logge inn for å svare

Kampen om oljen har blitt til russisk rulett på alle plan. Saudiene er fremdeles i harnisk over Putin som ikke ga energiminister Novak fullmakt til å godta deal som lå på bordet. Allerede fremforhandlet innen OPEC. Det gikk ikke lang tid før saudiene mobiliserte hele sitt oljearsenal.

I april opphører kuttordningen og saudiene har til hensikt å ramme russerne, shale og samtididig ta hevn over at Russland ikke bidrog da det gjaldt som mest. Armaco har allerede fått beskjed, senk drastisk prisene og grip inn i Russlands andel i Europa. Ved å satse på Europa, tar saudiene samtidig med seg den olje som stammer fra Ural. Dvs. ca. 40% av Russlands oljeproduksjon. Bildet er meget komplisert, men ett element fremstår for meg som innlysende:

Trump må ta stilling til om hans regjering skal subsidiere eller gi nødhjelp til egen shale-industri i form av gunstige lån etc. En bransje som med åpne øyne har gått inn i elendigheten ved å satse alt og voldsomt på egen shale.

Trump trenger sårt en geopolitisk seier nå. Det er kun få måneder til november og presidentvalg. Sleepy Joe, som Trump kaller ham - kommer etter alle solemerket til å tjene mest på pågående coronavirus og alle sideeffekter ved denne pesten. Får Covid-19 bre om seg i stor skala i USA, slik det ligger an til - kommer Trump til å bli syndebukken. For det vil alltid være forhold og preventive tiltak Trump kunne ha satt inn tidligere, som utstrakt testing.

Får ikke Trump denne seieren på hjemmebane, må han gå utenlands. Faktisk tørre å fronte klodens tiltakende elendighet og nød, som delvis skyldes en oljepolitikk og prisnivå, som vil kullkaste alle lands budsjetter og økonomi. Derved marginaliseres og reduseres mulighet for egen hjelp til økonomisk støtte og helsetiltak.

Gitt det er oppstått en clinch mellom saudiene og russerne, vil faktisk Trump kunne være den statsmann som kan løse feiden. Men dette betinger at han spiller sine kort mot Saudi Arabia på en klok måte. Trump har allerede vedtatt å fylle reservelagrene til USA helt til topps med egen olje. Greit nok at dette tar ut ca. 77 mill. fat i markedet, men det gir ingen varig løsning for USAs shale. Derfor blir det særdeles spennende å se veien videre.

Velger trump å redde egen shale og industri ved nødhjelp eller velger han å bli innstilt til "fredsprisen". For det vil være en genistrek å redde egen industri og arbeidsplasser, samtidig som han får saudiene og Russland til å samarbeide. I det minste til å bli enig om spillereglene og behovet for stabilitet i oljeleveranser og oljepris.

Trump trenger en geopolitisk seier. En seier som trolig også vil rede grunnen for ham senere på hjemmebane vs. Sleepy Joe.

Gitt Trump skulle satse alt på å påvirke oljeprisen fremover ved geopolitiske tiltak, vil markedet bli tatt på sengen, uten forvarsel. Tidligere har tweets medført reduksjon i oljepris. Nå kan tweets og hva Trump meddeler fra the WH bli den faktor som bringer verden et positivt steg videre i en turbulent Covid-19 tid.

Etter min mening - kun et tidsspørsmål før Trump på diplomatisk vis tøyler saudiene, samtidig som han truer russerne med sanksjoner - om de ikke samarbeider.

Velger Trump en slik strategi, gjelder det å være posisjonert i BWE eller de øvrige sønderbombede oljeaksjene.
Redigert 20.03.2020 kl 20:46 Du må logge inn for å svare

Takk for et fantastisk flott innlegg!

Det er utfordrende å manøvrere 2 kriser parallelt! Korona - jeg har hørt at de har åpnet kinoer i Kina denne uka, så jeg tenker dette går seg til om 4-5 uker. Børs, 2 uker maks.
………………
Jeg hadde egentlig skrevet masse, men så slettet jeg. Sover på det noen dager så snakkes vi. Uansett, BWE er sykt billig og uten EMI risk. Et viktig moment synes jeg er verdt å nevne i forhold til PEN(som jeg fortsatt følger og skal inn i på et tidspunkt), nå som alle prosjekter blir flyttet på fremover, er det ikke et motargument at det er lenge til Maromba, tvert i mot! Det er + nå! Skal inn i PEN igjen, men dette er ikke tidspunktet for meg. Jeg har brent meg OG lært! Mindre risiko(og belåning) og lengre tidshorisont, det er hva jeg sitter igjen med etter en HÆFTIG mnd.
Redigert 20.03.2020 kl 21:15 Du må logge inn for å svare

Flott analyse av situasjonen.
Noe uklart i dette bildet er hvor inderlig forbanna s-a virkelig er - og på hvem. S-A tapte prestisje og ansikt ved ingen avtale grunnet Russland. Men samtidig, S.A spilte høyt og tok det for gitt at Russland ble med, de satte endog fram et ultimatum som trolig ble for mye for russerne/Putin.

Både Russland og S-A er imidlertid begge interessert i å filleriste us-shale. Så her kan usa og Trumpen komme inn som en joker og spille meglerrollen. Men siden begge motparter i lang tid har sett seg mektig lei på at subsidiert skiferolje tar markedsandeler tror jeg usa må gi mye og store innrømmelser på shalen sine vegne. Det nytter ikke bare å gråte en skvett for sin syke mor. Som du sier, så kan Trump være på jakt etter en seier på bortebane i valgkampen, og er den viktig nok så ....ja, her er det vel kost/nytte som teller til sist. Når bærebjelken, børsoppgangen etter Trump også nå har forduftet så blir det desto viktigere å skifte fokus.

Skal usa lykkes med Opec/Russland må de gi mye selv samtidig som partene S-A og Russland må legge til side prinsipper, ære og prestisje til fordel for realpolitikk. Det sitter nok langt inne......

Redigert 20.03.2020 kl 22:59 Du må logge inn for å svare
Vorge
20.03.2020 kl 22:58 4837

Kjekt med tråder som har substans og velskrevne innlegg!

Med 50% reduserte innvesteringer for 2020 ned til USD 125 mill .vil neppe selskapet ha problemer med å driftes eller innfri sine forpliktelser. Cash flow kan variere, men alt over en oljepris på $22, så tjener BWE penger.

Gjentar BWEs statement fra melding i forrige uke:

“Total available liquidity as of end February 2020 amounted to USD 184.5 million in cash with no debt. In addition, BW Energy is continuing the process of finalising a reserve based lending (RBL) facility with a syndicate of leading banks. The RBL facility will have a six-year term, with an initial amount of USD 200 million plus an accordion of USD 100 million.”

Dvs. med 234 mill aksjer og dollarkurs NOK 11,79 så utgjør dette cash per aksje på NOK 9.30 og – no debt.

RBL er nærmere beskrevet i årsrapporten og vil bli realisert. Dette har jeg både sjekket opp med selskapet og det gjengis som sagt i div. rapporteringer, sist i corporate update i forrige uke hvor ordlyden tar utgangspunkt i realisering.

“The RBL facility will have a six-year term, with an initial amount of USD 200 million plus an accordion of USD 100 million.”

Hva som kan regulere max beløpet er oljeprisen, men så lenge produksjonen er som meldt og Dussafu produserer stabilt over lengre tid, ser jeg ingen hindring i at RBL sluttføres.

Energiminister Novak skal ha samtale med oljeselskapene senere i dag. Følg med på hva som rapporteres etter møte. Følg også med på den gigantiske krisepakken som trolig blir klubbet i senatet i USA senere i dag. Her kan ved enighet oljeprisen respondere positivt. Det blir også interessant å se hvordan en krisepakke håndterer shale. Forventer som sagt at Trump kommer på banen ved aller første anledning – olje og USA/Russland/Saudi Arabia.

Det vil utvilsomt bli volatilt fremover. På den annen side, alle blør så i praksis kan alt skje - og det raskt.

Hang in there!
Redigert 23.03.2020 kl 09:54 Du må logge inn for å svare

Generelt gjelder fremdeles at det er øretrilling i ordinær handel som ruler.

Basert på topp 20 som vist til i bl.a. årsrapporten med dato 13. mars, eier BW Offshore og BW Gruppen til sammen 73.9%. De øvrige på topp 20 eier ca. 14.4%, som i alt vesentlig består av div. fond. Som igjen har deltatt i IPO med kurs NOK 24.40. Virker det naturlig at disse fondene selger seg ned eller ut så kort tid siden IPO til en kurs på NOK 7-8 tallet?

Neppe, men det er interessant å se at utenom topp 20, så utgjør den resterende eiermassen ca. 11.7%. Dvs. at alle andre enn topp 20 eier ca. 27.3 mill. aksjer.

Trading foregår i aksjen, det ser man på handelsmønsteret, dog på relativt lavt volum. Med kun ca. 27.3 mill. per def. ”frie” aksjer, er min hypotese at ved den tid oljeprisen vender nordover igjen eller good news, så kommer aksjekursen til å bli meget potent. Nettopp fordi jeg antar at topp 20 ikke vil avhende sine aksjer før man er i nærheten av hva som ble betalt v/IPO. Så langt, ingen på topp 20 synes å ha dumpet sine aksjer, men sitter trolig long. Derfor kan det bli kamp om de ”frie” BWE aksjene ved den tid det løsner.

Klør meg fælt i hodet: Hvorfor ingen buy back egne aksjer, hvorfor ingen innsidehandel?

Det bemerkes at CEO i BWE - Arnet, står oppført på topp 20 som Arnet Energy med 1.7 mill. aksjer. Nettopp Arnet hadde jeg forventet lastet videre opp på disse kursnivåene. Når dette ikke så langt er gjort, lander jeg faktisk på at det er noen begrensinger ute og går. Selskapet har guidet at det arbeides aktivt innen M&A. Er dette tilfelle – ”det ligger noe på bordet” - kan ikke BWE kjøpe tilbake egne aksjer eller foreta innsidehandel.

Det blir riktig så spennende fremover å se om min hypotese slår til - og om det kommer en melding innen M&A.

BWE trenger hver eneste dollar til investeringer. Ville vært galskap å kjøpe tilbake aksjer nå.

Både ja og nei, med totale investeringer på USD 125 mill som meldt for 2020 og med cash (no debt) og RBL, har selskapet fremdeles et handlingsrom som favoriserer selskapet. Med oljepris >$22 så tjener fremdeles selskapet penger på sin produksjon.

Selv en neve dollar per fat x tot. netto prod. som tilfaller BWE basert på rundt 14-15.000 fat netto BWE per dag - meget stimulerende.

Som meldt 18 mars:

Total available liquidity as of end February 2020 amounted to USD 184.5 million in cash with no debt. In addition, BW Energy is continuing the process of finalising a reserve based lending (RBL) facility with a syndicate of leading banks. The RBL facility will have a six-year term, with an initial amount of USD 200 million plus an accordion of USD 100 million.


Redigert 23.03.2020 kl 20:11 Du må logge inn for å svare

De har vært nødt til å kutte investeringene.. Hadde de gjort dette om finansieringen av alle prosjekter var bankers?

Og rbl er enda ikke i boks. Venter i spenning på rentebetingelsene, og om det går i boks.

Man driver ikke å pisser penger ut vinduet når man ikke har råd til helt essensielle investeringer som tidligere er meldt.
Skal i teorien investeres over en milliard dollar frem mot 2023. DET er fokus nr 1!

Kutte i investeringene?

Dette var et klokt grep for BWE isolert sett, som også i praksis måtte gjøre dette pga. PEN og Tullow. Særlig PEN ville ha hatt store problemer med capex for 2020, om Dussafu JV ikke kuttet i investeringene.

BWE har hele tiden vært tydelig på at selskapet ønsker seg en høy andel i egne assets og vil drifte selv som operatør. Etter mitt syn får det være måte på å selv inneha 95% eierandel i Maromba og 73.5% eierandel i Dussafu med tilhørende capex. Det ligger i kortene at BWE kommer til å selge seg ned eller foreta makebytte. Det er nettopp dette jeg synliggjør i mitt ovennevnte innlegg.
Redigert 23.03.2020 kl 20:24 Du må logge inn for å svare

Årets planlagte investeringer er halverte ja.
Prosjekter er utsatt, samme med leteboringer osv.

Her må det brukes penger på drift og produksjonsøkning, ikke tilbakekjøp av aksjer 🤪
Å selge seg ned etter tidenes oljenedtur må jo også være en ekstrem falitterklæring? Spesielt etter å ha tapt 70% av børsverdien? Man får neppe godt betalt for assets i dagens marked.

Dette er tiden å gjøre gode investeringer/kjøp på, ikke selge seg ned. Det sagt, så stoler jeg på at en eventuell transaksjon den ene eller andre veien, vil være med eiernes beste i tankene.

Her er vi enig, dette er tiden til å kjøpe assets. Kanskje derfor at nettopp BWE sa ok til lavere investeringer for 2020, med siktemål frigi eller åpne opp for annet innen M&A - les kjøp?

Anyway, dette vites ikke og det blir derfor kun en hypotese fra min side, som har medført at jeg funderer over Arnet´s selvbeherskelse. Tror ikke det går særlig lenge til før markedet har svaret. Ikke sikkert at jeg får rett.

Ja nettopp, der er vi enige. Derfor tilbakekjøp er tullball.

Spennende tider i hvertfall.

Innsidekjøp? Nå har det vel knapt nok vært et eneste innsidekjøp i senere tid i noen av oljeselskapene på OSE. Man kan selvsagt tro at innsiderne er forhindret fra å handle. En mer sannsynlig forklaring er at de ser stor usikkerhet rundt oljeprisen og dermed ikke finner aksjekursene attraktive.

Nå følges kun et fåtall oljeselskap direkte, men bransjen som helhet følges. Ser iallefall av de jeg følger at det i senere tid og etter IPO BWE som det spekuleres i, at det har vært innsidekjøp i OKEA og AkerBP. Det finnes sikkert andre slengere også. Klart at på generell basis, så er ikke tiden den ultimate for slikt nå, men man skal likefullt ikke skjære alle over en kam. Så er det heller ikke flertallet av oljeselskapene på OSE som nettopp er kommet på børs og man har råferskt verdigrunnlag som kan legges til grunn. For BWE var dette først meldt som IPO med kurs rundt NOK 35. Deretter og nettopp på grunn av børsklima ble denne senket til NOK 24.40, hvor aksjen i dag altså omsettes til 1/3. Jeg kan ta feil, men hadde man spurt CEO Arnet som sitter på status, tror jeg faktisk at han finner BWE aksjen meget rimelig og frister - selv under de rådende omstendigheter. Men dette er min mening. Og man skriver her på HO fordi man tror og har sine egne meninger.

Kun fortsettelsen vil fortelle. Så er det jo også prosessen som er det fascinerende.
Redigert 23.03.2020 kl 23:15 Du må logge inn for å svare

Secretary Pompeo’s Call with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud

https://www.state.gov/secretary-pompeos-call-with-saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman-al-saud-4/

Trolig strategien til USA, som vist til på twitter:

THE US PLANS TO PRESS SAUDIS TO RESTRAIN OIL PRODUCTION SURGE VIA G20 TALKS

U.S. to send Victoria Coates as special energy envoy to Saudi Arabia- sources

March 23 (Reuters) - The Trump administration will appoint Victoria Coates as a special energy representative to Saudi Arabia as Washington struggles to deal with a global oil price crash that drags on the economy and threatens U.S. energy producers, two sources with knowledge of the matter said.

https://www.reuters.com/article/global-oil-saudi-usa/us-to-send-victoria-coates-as-special-energy-envoy-to-saudi-arabia-sources-idUSL1N2BG2CO

Saudi Arabia v/Aramco har rmeldt at markedet kan forvente å bli oversvømmet av olje fra 1. april. Russerne har ikke sjanse til å konkurrere med saudiene. Russland kan i et kort tidspektiv forventes å øke med 300.000 f/d. Det er ikke kommet signaler på at Russland vil gjøre annet enn fortsette slik produksjonen tillater. Det er saudiene som må tøyles og her har USA og Trump fremdeles noe tid før deadline, 1. april.

Saudi Arabia and the US could join forces to become energy partners and tackle crashing oil prices, media reported this week, after Riyadh's price war with Russia saw a glut in global supplies and the global coronavirus pandemic hit demand.

US Energy Secretary Dan Brouillette mooted the idea of an alliance with Saudi Arabia - the world's biggest oil producer - on Monday, which could help domestic oil companies hit hard by plummeting prices.

"There are many, many ideas that are floated around the policy space, that is one of them," he told Bloomberg Television on Monday.

"I don't know that it is going to be presented in any formal way."

https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/24/us-moots-idea-of-saudi-oil-alliance

What´s cooking?


Redigert 25.03.2020 kl 16:14 Du må logge inn for å svare
NilsOlav
25.03.2020 kl 20:27 3746

Once in a lifetime opportunity. Not a shot in the dark or a lucky streak. A very very predictable one.

I have hardly ever seen anything like this. The Dussafu licence alone would be enough.

On top of it is Maromba (and Kudu) - and if that was not enough....

No debt
(do not get confused by the balance sheet; it is the estimated lease obligations for the FPSO ; the cost already included in the opex of 15-17 $/barrel )

And net cash equivalent to the market value as we speak.

A big thank you to Gunnarius - I owe you big time. If you ever need anything, let me know.

IPO was reasonably put at 35 but circumstances made it happen at 24.40.

Now we are at 8.46. I predict: 60-100 with a 5 year horizon (and more beyond that +massive dividends)


TonyT
25.03.2020 kl 21:15 3800

Hei Bwe fan og spesielt Gunnarius. Ikke skrever på dette formuet på flere år, grunnet så mye useriøst. Jeg er over meg på dette caset. Fulgt Bwo og Panoro i årevis og møtt mgmt i begge 2 flere ganger. Det Bwe gjør minner meg littegranne om rec silicon som skilte ut rec solar gjeldsfritt. Skulle ikke være mulig. I mine 20år i markedet har jeg aldri sett noe så billig som Bwe. Jeg har ikke klart å dy meg, og i mot mine prinsipper, så har jeg gått all in her med snitt 9kr. Jeg sitter allerede og drømmer om hva jeg skal gjøre med utbyttene hehe. Ettersom det skrives lite om caset så tenkte jeg å bidra litt selv. Black period som er perioden meglerhusene ikke kan ha analyse gikk ut idag iflg Arctic. Det var 6 meglerhus med på IPO, danske, dnb, nordea, pareto, arctic og swedbank tror jeg. Alle disse vil etterhvert komme fortøpende med analyser. Jeg gleder meg til å se headlinene, ettersom slik jeg ser det er dette verdens desidert billigste oljeselskap. Skal nesten ikke være mulig å kjøpe et selskap med EV på 0 som produserer olje. Når jeg snakker med investor venner må jeg snakke om net profit, for ev/ebitda blir for dumt. Det er en selger som plager livet av aksjen som dagen, ikke vet jeg hvem det er. Når den selgern er ferdig tror jeg mitt største problem er å klare å sitte på aksjene:). Ha en fin kveld alle bwe aksjonærer!
NilsOlav
25.03.2020 kl 21:24 3783

you got it TonyT! Hold Tight!

Thanks - TonyT and Nils Olav.

TonyT - you mentioned:

"Black period som er perioden meglerhusene ikke kan ha analyse gikk ut idag iflg Arctic. Det var 6 meglerhus med på IPO, danske, dnb, nordea, pareto, arctic og swedbank tror jeg. Alle disse vil etterhvert komme fortøpende med analyser."

Agree - BW Energy may become the "New Lundin", but regarding the oil price - U.S. and Trump have to take action.

Again, thanks my BWE-friends. Let´s stick to BWE. i guess that many investors will buy the BWE share soon. It´s a bargain.

Prøver å kjøpe noen flere BWE aksjer her, men robotene "føkker" opp hele tiden.
Forby roboter og shorting!

Det kom i praksis intet av konkret betydning ut av G20 møte I dag. Men dette betyr ikke at landene kan ha hatt uformelle samtaler seg i mellom om energi og olje. Trump har tidligere sagt at han inntil videre ikke kommer til å involvere seg. Men ved å la utenriksminister Pompeo snakke med MBS og saudiene, så ligger det i kortene at USA er bekymret for egen shale og arbeidsplasser.

To scenarier synes sannsynlige:

Scenario nr. 1:

Dyktig dame på twitter:

Amena Bakr‏:

The IEA’s Chief said that Russia’s objective is to destroy US shale #OOTT

Scenario nr. 2:

Amena Bakr‏:

PAY ATTENTION TO THESE MOVES: The US on Thursday blacklisted 20 Iran- and Iraq-based companies, officials and individuals, accusing them of supporting terrorist groups and ramping up pressure on Tehran. Pompeo in his call to MBS mentioned Iran. #OOTT

Artikkel på nettet:

US tells Saudi crown prince to end oil price war

https://asiatimes.com/2020/03/us-tells-saudi-crown-prince-to-end-oil-price-war/

Det fines avarter av nevnte to scenarier, men de to som er nevnt synes mest logisk nå før saudienes deadline 1. april.

Satt helt på spissen:

Tror faktisk at det mest fornuftige nå er å få en skikkelig wash out, slik at USAs skifer olje og produsentene virkelig må gå i kjelleren og strupe produksjonen deluxe. Tross alt lå shale industrien, med unntak av majors, allerede med brukket rygg etter 2014 og forrige runde. Generelt (utenom de store - majors) kaster ikke shale særlig av seg og selskapene evner ikke skape dividende eller beruse investorene /långiverne. La shale få smake Russlands og saudienes vrede to-tre mnd. denne gang, så tror jeg det meste er fjernet av industrien for lang tid fremover.

Ligger det en viss bitterhet her i mitt utsagn: Absolutt, USAs shale har operert og vært gratispassasjer - uten omtanke for andre enn seg selv - så lenge at det hele har bidratt til nå å velte hele skiten.

Alternativet må bli at USA og Trump tøyler saudiene.

BWE kan godt kunne tåle ett eller to Q med oljepris kollaps. Q1 ble sikret ved nylig lifting og trolig oljepris rundt $34. For Q2 er det guidet to liftinger. Begge disse kan se oljepris på aller laveste nivå, men en neve dollar vil faktisk for to lifitnger kunne gi et bra Q2 res. Alt over ca. $22 i oljepris gir netto fortjenestemargin til BWE på Dussafu.

Tror vi må satse på at shale mest mulig utraderes eller sterkt begrenses, subsidiært at USA og industrien kommer til forhandlingsbordet. I så fall, noe helt nytt i moderne tid og kun USA vet selv veien videre, dersom saudiene vil.

BWE vil ikke ha ny lifting før rundt 1. mai og den andre medio juni. begge to i Q2. Dette takler selskapet uten å bli særlig vingestekket, all den tid oljeprisen skal langt ned før selskapet slutter å tjene penger på Dussafu og BWE allerede har kuttet investeringene for 2020.
Redigert 26.03.2020 kl 19:34 Du må logge inn for å svare
TonyT
26.03.2020 kl 19:53 3369

Enig Gunnarius. Enten må "alle" kutte, slik at USA deltar. Men det er ikke så lett ettersom de er børsnoterte eller privateide alle produsentene. Putin klarte å kutte ved å kjøre hard linje og månedlige møter for å kontrollere at det faktisk kuttet. Kanskje det beste er å la oljen flyte, da er også sjansen større for oljepris på 100 usd om 2-3 år.
Går oljeprisen i 10 usd blir det ubehagelig som aksjonær, men man ser jo allerede klare tegn på at markedet ikke bryr seg så mye. Eqnr i 120 kr mens oljen stuper. Med stimulus programmer og sentralbankene som trykker på alle knapper så trengs det mye olje de neste årene for å speede opp veksten. Jeg tror alikevel Saudi kommer til å ta til fornuft. Ellers vil Opec for alle formål også legges ned, ettersom ingen vil ha noen tillit til kartellet. Må jo nesten le, ikke så lenge siden Trump skulle saksøke Opec for å presse prisene for høyt....Uansett syntes jeg Bwe oppfører seg mye bedre de 2 siste dagene. Selgern er ikke så hissig lenger, og ikke mange dgr før vi får noen analyser ute. Når Spm 1 markets mener Panoro er verdt 15 kr i dagens marked, er jeg spent på hva det blir sagt om Bwe. Nå skal jeg ikke snakke dritt om Panoro, for John Hamilton og gjengen er meget dyktige. Men de eier 7.5 % av Dussafu mens Bwe 73%. Når markedet får opp øynene her så blir det gøy håper jeg:)
Redigert 26.03.2020 kl 19:54 Du må logge inn for å svare

Det var vel et kursmål på 15 kr for Panoro. Forøvrig er det fullstendig verdiløst når det ikke angis tidsperiode og hvilken oljepris de har forutsatt.
TonyT
26.03.2020 kl 21:05 3267

Ikke uenig med deg i det. Kursmål er ikke noe man skal bruke for mye energi på. Panoro på 6 kr er billig. Men de bruker som regel sine egne estimater for oljepris etc. Spennende tider, men BWE på 9kr fremstår som utrolig billig. Men man må tro på høyere oljepris!

Tror at shale får seg et skikkelig kølleslag over en allerede mørbanket rygg uansett scenarie. Ved dagens overproduksjon vil lagerkapasiteten holde i en knapp måned iflg Rystad. Dersom enighet om produksjonskutt skal kuttene være dype om det skal hjelpe siden etterspørselen strupes. Tenker at denne oljepris krigen ikke kan bli langvarig siden den så og si er selvdestruktiv. Mulig at SA satte igang noe de ikke helt så konsekvensene av, de undervurderte vel den negative spiralen fra koronaen ...

Hvor er bunnen i oljeprisen....Under 20$ vil kontantstrøm være negativ for de aller fleste selskaper og da må vel industrien ta en runde med seg selv.

Antall aktive landrigger går i hvert fall stadig nedover i USA. For uken som sluttet 20. mars sank antallet fra 771 til 751. I fjor på samme tid var det 993 aktive rigger. På tross av dette har produksjonen økt. Det må vel skyldes forbedret teknologi eller at mange brønner var ferdig boret, men ikke fracket.

Jeg vil tro at morgendagens tall viser en enda kraftigere nedgang, og det må påvirke produksjonen snart.

https://rigcount.bakerhughes.com/static-files/a4a427e0-3e2f-4d19-8ba3-e79ae299002e
Redigert 26.03.2020 kl 22:01 Du må logge inn for å svare