NOK: Er fallet et resultat av en skandaløs valutapolitikk?

Aramis
17.03.2020 kl 15:24 1010

Norge har valgt å la krona flyte - trass i at den er regnet som en "risikovaluta" avhengig av råvarepriser. Vi har selvfølgelig greid å prise oss ut av markedet og opererer nå som en bananrepublikk.
Våre naboland, såvel som det meste av Europa må greie seg gjennom krisen med en fast valuta. Norge markerer seg som en førerløs stat uten kontroll på noe som helst.
Hvorfor har sårbare Norge satset på en valuta som det kan gå hull på som en ballong? Hvem er ansvarlige for denne skandalen?
Aramis
17.03.2020 kl 15:38 993

Politikerne og Norges bank har sviktet totalt.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Budsjett/1999-2000/innb-199900-0II/5/
"Den 6. mai 1994 ble det ved kongelig resolusjon fastsatt ny forskrift for kronens kursordning. I forskriftens § 2 heter det:

«Norges Banks løpende utøvelse av pengepolitikken skal rettes inn mot stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer, med utgangspunkt i kursleiet siden kronen begynte å flyte den 10. desember 1992. Ved vesentlige endringer i kursen skal virkemidlene innrettes med sikte på at valutakursen etter hvert bringes tilbake til utgangsleiet. Det gjelder ikke svingningsmarginer med tilhørende plikt for Norges Bank til å intervenere i valutamarkedet.»

Valutaforskriften pålegger Norges Bank å innrette de pengepolitiske virkemidlene mot stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer. Forskriften gir samtidig fleksibilitet i utøvelsen av pengepolitikken, ved at det ikke er fastsatt noen sentralkurs for kronen og svingningsmarginer med tilhørende plikt for Norges Bank til å kjøpe eller selge kroner i valutamarkedet.

Retningslinjene for pengepolitikken har hele tiden tatt høyde for at valutakursen i perioder kan avvike fra utgangsleiet. Ved vesentlige endringer i valutakursen pålegger retningslinjene Norges Bank å innrette virkemidlene i pengepolitikken med sikte på at valutakursen etter hvert bringes tilbake til utgangsleiet."

Hva i huleste har Norges Bank gjort for følge opp sine forpliktelser? Ingenting.
Redigert 17.03.2020 kl 15:48 Du må logge inn for å svare
Aramis
18.03.2020 kl 13:21 920

Krona ser ikke ut til å ha noen bunn.
Det er bare å konstatere at norsk valutapolitikk er en gedigen fiasko. Noen bør konfronteres med dette. Det er mildelst talt en skandale at Norges Bank ikke foretar støttekjøp i en slik situasjon.
pengex
18.03.2020 kl 13:27 902

Bare en forsmak på hva som ville skjedd om MDG fikk flertall for Norge ut av olja.
Thinky
18.03.2020 kl 13:46 874

Jeg noterer nå :
$ 10,62
€ 11,65
SEK 106,00
DKK 155,69
£ 12,58
CHF 1103,30
Yen 9,88
Olje 27,39
OSEBX 632

Oljeprisen er ekstraordinær lav ja. Men Norge står for mye annet enn olje og gass.
Norge identifiseres for mye med olje og gass.
Samtidig burde ikke Norge stilt seg så avhengig av olje og gass.
Norge har god soliditet. Derfor burde ikke kronen vært så svak som nå.

Storting, Regjering og Norges Bank vier tydeligvis for lite omsorg til kronens utvikling.
Det er kritikkverdig hvorledes norske myndigheter på dette området, sitter å ser på
at kronen svekkes. Det må gjøres noe. Kronesvekkelsen er tapsbringende og alvorlig.
Det må gjøres grep og omlegginger som bidrar til å snu utviklingen og bremse fallet.
Helst snu fallet til oppgang. Skulle vært gjort ting forlengst på dette. Vi skuer ingen
anstrengelser fra norsk offisiell side her nå. Det skulle det vært. De skulle vært i full
operasjon i januar - februar da dette begynte for alvor.

Hva vil myndighetene gjøre nå ?
Thinky
18.03.2020 kl 13:50 862

I realiteten er det en stor devaluering av kronen man har latt skje.
Snakker vi 15 % på 2 mnd. ?
Dette er veldig uheldig.

Det er mye norske myndigheter har latt utvikle seg over lengre tid.
Norge har bl.a. uhørte matvarepriser, matvareutvalg og underlige logistikksituasjoner i matvareforretningene. Fri retturrett bl.a.
Et generelt kostnadsnivå som man har latt utvikle seg feil, uten bremsepedal.
Bompenger : Man tror man bare kan lesse ned bilistene med enda mere kostnader. De er nedlesset med kostnader mere enn
nok fra før. Dette har selvfølgelig virkning for norsk konkurranseevne. Samlede bilholdskostnader er mye lavere i utlandet.
Boligpriser har man latt galoppere uhemmet.
Alt dette er basiskostnader for folk flest. Et eksportrettet næringsliv som gir inntekter til landet, trenger et kostnadsnivå som
muliggjør dette. Norske myndigheter har sovet i timen, og latt ting skure og gå. Ja, endog kan man nesten mistenke de for
å sto i leddtog med kapitalkrefter i utlandet for å svekke norsk økonomi. De må jo bl.a. hjelpe matvarenæringen med å
plyndre folket. Jeg påstår rett frem det ! Utenlandske interesser har sugerør i norske husholdningers lommebøker, og
aktiv HJELP fra norske politikere.
Redigert 18.03.2020 kl 14:01 Du må logge inn for å svare

riktig pengex.
Og så positivt for oljefondet, bremser verdifallet kraftig, hadde Norge brukt noe av pengene å satse på fremtidsindustri så hadde nok krona vært sterkere, nei vi setter mesteparten i aksjer og eiendom, Norge har store muligheter om dem investerer i landet, slik utviklingen er i dag så kunne vi sikkert med rette teknologien konkurrert med Kina å sy klær ( litt flåsete, men ikke langt fra sannheten), men nei her skal det investeres i aksjemarkedet til fremtidig generasjoner og stakkars dem som må bygge landet på nytt.
Thinky
18.03.2020 kl 14:05 831

mellomlinjene,
Du må være klar over at SVFJWO betrakter oljefondet som sine penger. Norske myndigheter
får nesten ikke lov å røre de. Det er uklart om Norges bank egentlig eies av staten. Forhistorien
på eiersiden er underlig, tåkete og uklar.
pengex
18.03.2020 kl 14:11 815

Ikke bekymret for oljefondet. De kjøper nok opp rikelig med aksjer nå til fjollete priser. Kontantkassa deres er STOR nok.
Akkurat som de gjorde i 2008-9. Det er jo derfor veksten til 10000mrd gikk såpass fort.
pengex
18.03.2020 kl 14:13 808

Investorer er livredde for forandringer og Erna og co har vist utrolig ustødig kurs. Pluss oljekurs er nok noe av svaret på lav krone.

Dette er en skandale. Vi er et av verdens rikeste land med et oljefond på 10,000 mrd. Likevel lar regjeringen krona halvere seg mot USD og Euro. En euro snart på 12 og USD på 10.90 i skrivende stund!
Thinky
18.03.2020 kl 16:45 718

Oljeprisen er nesten all forklaringen på kronefallet. Slik skulle det ikke vært.
Thinky
18.03.2020 kl 16:53 688

Bare på 3 timer har det skjedd dramatiske ting :
$ 11,01
€ 11,95
SEK 108,00
DKK 159,74
£ 12,97
CHF 1138,06
Yen 10,19
Olje 26,17
OSEBX 637
Yuan 155,65

Bare pga. 1 dollar ned på oljen.
Redigert 18.03.2020 kl 16:54 Du må logge inn for å svare

Ja, også her svikter regjeringen totalt. Det medfører en invasjon av utlendinger som skal kjøpe opp rosinene i norsk industri. Og det gjør disse politikerne bevist.
Så ikke bare er de helt ukritiske til hvem som skal få penger fra statskassa ( Røkkeranet, er ett godt eksempel). Så betaler de regningen etter to dager når bedrifter kaster folk på gata, noe som da selvsagt medfører at alle gribber kaster ut alle på gata med en gang, så gir de bort det beste av norsk industri til utlendinger, og da sitter vi igjen med INGENTING etter at krisen er over. Dette er jo verre enn fascisme, og hvor er slappfiskene i Norges Bank?
Regningen for alle disse tingene havner hos folk flest. Tenk å bruke en krise til primært å overføre verdier til de som ikke bør ha det.
Vi snakker om mer enn halve kongeriket!
Dette er den verste politikken vi noensinne har sett. Hadde dette vært andre steder hadde det blitt lynsjestemning.

Dette hadde jeg faktisk ikke trodd, at norske politikere utviser en kynisme som overgår samtlige land det er naturlig ( og ikke naturlig) å sammenligne seg med.
Fascisme er bare forbokstaven, Jeg har alltid sagt at dette er en blåsvart regjering, men den er svartere enn et sort hull.
Misforstå meg ikke: De andre politikere lar det skure og gå de også.Det finnes vel egentlig ikke noen ekte politikere i 2020. Alle har andre agender, enn å ivareta samfunnets interesser. Hvordan de håndterer dette er MYE verre enn coronaviruset, som vil smitte minst 60% av Europa.
Redigert 18.03.2020 kl 17:06 Du må logge inn for å svare
Nanoq
18.03.2020 kl 17:05 654

Dette er helt vanvittig...

NOK ned ca. -5% siden i går mot de fleste valutaer.

Hva så, hr. Olsen i Norges Bank ??? Er du ekstra glad i dag?

Og enda verre er det når de ikke stopper shorting, tillater store utbyttebetalinger, og all den innsidehandel som foretas.
Å ikke lengre ha respekt for politikere er logisk, når de selv har forårsaket dette over lang tid. Men dette gjør dem til samfunnsforbryttere av verste slag.
Dette er det mest hårreisende jeg har sett fra politisk hold i mitt lange liv, hvor tillit til demokratiet og politikk har gått fra 120% til 0, men nå er jeg vel der at vi er på Kelvin sitt absolutte 0 punkt. Jeg mangler ord for dette.
«Velkommen til mitt flotte hus: kom inn: De kriminelle først, så de som har mest fra før, og dere andre som trenger det kan komme tilbake når disse er ferdig med å tømme huset. Det kan hende jeg brenner det ned før dere rekker å komme tilbake. og så sender jeg erstatningskravet i posten til dere som ikke er her idag!»
Redigert 18.03.2020 kl 17:16 Du må logge inn for å svare
Aramis
19.03.2020 kl 01:00 517

Så måtte Øystein Olsen krype til korset til slut og øke salget av valuta med 1,1 milliard pr. dag. Men det er ALTFOR SEINT.
Øystein Olsen har ødelagt all tillit til norsk valutapolitikk og har lat valutaspekulanter bestemme kronekursen i lang tid allerede! Nå får mannen ta sin hatt og gå, og vi må få inn en sentralbanksjef som følger sitt lovpålagte oppdrag om å sikre en stabil kronekurs!
Olsen har påført Norge nesten ubotelig skade med sin handlingsvegring.

Vi er nødt til å ha en sentralbanksjef som etterlever sentralbankens oppdrag om å sikre en stabil kronekurs.
affa75
19.03.2020 kl 01:41 473

Ikke noe poeng i å skylde direkte på dagens politikere når det gjelder kronekursen. Norges Bank sitt mandat har vært rimelig klart siden sent 90-tall/tidlig 2000. Vi/de har et inflasjonsmål, og samtidig et mandat om å sikre finansiell stabilitet. Når verden er på full fart til helvete, blir det ganske uoversiktelig for alle, inkludert Norges Bank. 2 ting er absolutt klart i dag 18/19 mars. Det er ingenting som ligner på finansiell stabilitet i Norge (eller resten av verden for den saks skyld), og den reelle inflasjonen i Norge er trolig rundt 4-5% drevet alene av en krone-svekkelse på 20-25% siste måned.

Så "må" eller bør Norges Bank foreta seg noe?

Svaret er trolig JA. Ovennevnte grunner er i seg selv gode nok argument. Kun små holmer i Stillehavet er vant med slike kursbevegelser.

Men, på den annen side er det to viktige problemstillinger:
1) Hvorfor stoppe en "naturlig" devaluering som på et tidspunkt vil komme norske eksportører, og "bærekraften" i Norsk næringsliv, inkludert oljenæringen, tilgode?
2) HVA skal de gjøre?

Punkt nr. 1 er for mye å ta opp i detalj her. Punkt nr.2 er kanskje noe enklere;

NB kunne enkelt "roe ned" markedet ved å intervenere verbalt. F.eks; "vi aksepterer ikke valutakursbevegelser som i seg selv skaper sjokk for norsk økonomi, selv i særdeles spesielle tilfeller" Dette ville alene sende NOK 5-15% sterkere i løpet av timer.
På den annen side, den sveitsiske sentralbanken prøvde i mange år, og gjentatte ganger med kombinasjoner av verbale og fysiske intervensjoner for å hindre styrking av CHF. For de som kan sin historie, det ble etterhvert veldig dyrt.

Nå har trolig Norge og NB de aller beste forutsetningene i verden for å ta en slik kamp, enten verbalt eller fysisk, for å "irettesette" markedet. Men spørsmålet blir om det er verdt det på lengre sikt...? Jeg tror (dessverre) at svaret i lokalene til NB er NEI.

Til slutt, økningen av NOK-kjøp i forbindelse med de månedlige justeringene som NB gjør på vegne av staten og oljefondet er kanskje et veldig lite skritt i retning av å bruke tilgjengelige alternativer. Men dette er uansett en faktisk korrigering i forhold til hva som skjer i Norge i dag - Staten må bruke avsinding mye NOK her hjemme, og derfor blir det mindre NOK å sende til vårt kjære fond (Gud, må vi begynne å bruke av Oljefondet i slike tider?)

På en annen side, i dagens syltynne marked vil nok kjøp av 1600mrd NOK (salg av 140mrd EUR) hver dag bidra til at ikke det fortsetter til helvete i rekordfart....kanskje.

Jeg tror myndigheten(norgesbank + regjeringen) har sovet i timen.
Matvarepriser, elektro, osv vil stige med 20-30 prosent. Vil da lønninga stå stille?

Sus
Fru Blom
Redigert 19.03.2020 kl 01:56 Du må logge inn for å svare
Binders
19.03.2020 kl 02:00 447

Meg.

Drepen.
Samme det.
Boliger i Oslo kommer til og få en super knukka.
Ellers levere vi vidre.
Dra feks til Alle skal Være gode i Danmark.
Tull.

De viktige tingene snakkes det ikke om i norsk politikk.
I norsk politikk snakker de bare om uvitige bagateller.
Rett og slett fordi de er helt ukompetente på det andre.
De er jo partiutnevnte alle sammen må vi vite.