Kvantitive lettelser.


Spørsmål fra en som ikke har peiling:

Nå som sentralbankene verden over trykker penger for harde livet, ja, det snakkes til og med om å dele ut penger til befolkningen. Skulle ikke da disse valutaene bli mindre verdt?
Før eller siden må vel Nok styrke seg???