Handelslekkasje til Sverige. Nå har Norge muligheten.Hvis AS Norge er smarte nå, kutter de avgiftene på øl, sprit, vin, tobakk og sig., brus sjokolade, samt på matvarer. Da demrer de opp for harryhandelen, og pengene forblir i landet. Dette vil gi mange nye arbeidsplasser, og penger inn i kassa til AS Norge når covid 19 er bekjempet.