COVID 2019 Status og videre fremover

Oregon
18.03.2020 kl 10:15 1801

Etter debatten på TV NRK i går har jeg nå sett på faktiske tall og nye publikasjoner vedr. Covid 19.

Starter litt med det jeg har skrevet tidligere her inne vedr. Covid 19 og det var før noe som helst var klarlagt vedr. Corona smitte og sykdomsutvikling. Tror det stemmer faktisk veldig bra og jeg kommer tilbake med mer:

Oregon
03.03.2020 kl 20:32 1157.

Ikke uvanlig med et subklinisk forløp ( man blir ikke syk, men føler seg litt uvel en dag eller to) ved virusinfeksjon, sannsynlig også ved Covid 19.
Gjelder jo da personer med bra fungerende immunsystem, yngre personer uten tilleggssykdommer osv. og disse subkliniske forløp blir ikke registrert fordi personen ikke føler seg så syk at lege eller annet helsepersonell blir involvert. Men ved en seinere test kan immunsystemet allikevel være oppdatert mot fremtidig smitte.
Så i disse tider pass på å ikke bli for sliten; tilstrekkelig søvn, ikke bryt ned immunsystemet ditt unødvendig med alkohol, hold deg i fornuftig form og kanskje nå også tren fornuftig uten å kjøre deg helt i kjelleren er eksempler på å unngå « belastninger» som gjør inngangsporten for Covid 19 lettere.


Oregon
04.03.2020 kl 10:22 497
Ut fra det jeg skriver over om «subkliniske forløp» vil jeg anta at når alt blir telt opp og man ser tilbake på Covid 19 at vi ender opp med en dødelighet på mellom ca. 0,5 - 1 %.
Det med den enkelte persons immunapparat er kjempeviktig og mange eldre ( har ofte andre diagnoser i tillegg), personer med sukkersyke eller andre alvorlige lidelser er helt klart grupper som bør unngå smitte inntil en vaksine er utviklet. Yngre individer; barn og ellers i utgangspunktet «friske« mennesker ser foreløpig ut til å takle en smitte bra, må kanskje krype til køys en del dager som ved influensa, men som nevnt over kan noen også bare føle de har en litt dårlig dag eller to etter å ha gjennomgått smitte uten å bli direkte syke slik jeg ser det.
Men Covid 19 ser ut til å smitte lett og derfor er restriksjoner fornuftig inntil Covid 19 er på retur eller en vaksine blir utviklet. Spesielt er dette viktig av hensyn til den gruppen mennesker som har litt mer alvorlige sykdomstilstander i tillegg.
Redigert 18.03.2020 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
Oregon
18.03.2020 kl 10:16 1776

Og så litt til virkeligheten:

Det er i Norge nå i dag ca. 1478 REGISTRERTE smittede.

Statistikken for NORGE er pr. dags dato:

Statistikken for Norge så langt er 1478 bekreftet smittet, 71 er innlagt på sykehus, 15 personer har vært eller er innlagt på intensivavdeling ( dette tallet er fra Norsk intensivregister per 16.03.2020).og 4 personer er død:

Dvs. ca. så langt:
- 1407 av disse 1478 som nå er registrert smitte (dvs. 95%) er fortsatt hjemme; siden de er hjemme er de etter min oppfatning mindre eller moderat syke.
- 71 av disse 1478 ( dvs. 4,8 %) av registrert smittede er på sykehus.
- 15 av disse 71 på sykehus ( 1%) ligger på intensivavdeling
- 4 personer er døde ( dvs. 0,2% av registrert smittede er døde), dette er eldre personer med tilleggsdiagnoser slik jeg har forstått det.

Jeg understreker at dette er foreløpige tall for Norge og utregnet / basert på tall frem til nå fra VG/ FHI ( Folkehelseinstituttet) og prosentutregnet av meg.
Redigert 18.03.2020 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
Oregon
18.03.2020 kl 10:29 1742

Det er utopi å tro at ikke Norge ville få smitte og Norges strategi vedr. Corona var å spore smitte straks det ble påvist og deretter isolere smittede og gi karantene til de som mulig var smittet. Dette lyktes helt til smittebildet ble mer komplisert og mulig smittekilder ikke lenger kunne spores. Coronaviruset var dermed på avveie og strengere tiltak måtte settes inn noe vi jo alle nå erfarer.

Men er viruset så farlig og så alvorlig som media mm. gir uttrykk for?

Faktum er nok at det nok smitter veldig lett og gir også alvorlige symptomer hos enkelte, men for de aller fleste under 70 år med normal helse og når det kan gies et sykehustilbud gjennom intensivbehandling om nødvendig ( kun hos 1% av de registrerte smittede så langt) så kommer de fleste igjennom dette.
Redigert 18.03.2020 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
Oregon
18.03.2020 kl 10:36 1727

Jeg mener det nødvendigvis ikke er så farlig for de over 70 heller, men veldig mange av gruppen over 70 år har tilleggssykdommer som vil komplisere bildet dersom du blir smittet. Og for de som har alvorlig sykdom uansett alder er dette nå krevende for da er man i mulig risikogruppe og det er disse risikogrupper vi må ta veldig hensyn til nå inntil f. eks. en vaksine blir klar. Et tilbud til personer over 70, og til grupper med risikosykdommer uansett alder vil da bli første prioritet dersom/ når vaksine mot Covid 19 blir utviklet.
Oregon
18.03.2020 kl 10:40 1710

Så litt om myndighetenes strategi nå: Hele poenget nå er selvfølgelig å redusere omfanget av smittede slik at ikke sykehussystemet vårt blir overbelastet. Det er særs viktig å kunne tilby intensivbehandling for de av oss som vil kunne trenge det. Derfor satte regjeringen nå i gang disse kraftige tiltakene for å unngå at smitten løper løpsk ( slik som i deler av Nord Italia).

Og vil tiltakene som nå er satt i gang hjelpe?
Oregon
18.03.2020 kl 11:13 1689

Jeg mener antallet smittede som vil trenge intensivbehandling ( 1-2% av de registrert smittede) vil kunne forbli under det maksantall som sykehusene nå har for intensivbehandling med det regimet av smittetiltak vi har nå.
I dag er det som nevnt over 1471 registrert smittet. Ut fra det jeg tidligere har skrevet om subkliniske forløp og i tillegg en del uregistrerte smittede uten alvorlige symptomer tror jeg at vi nå i Norge egentlig har rundt 5000 som er/ har vært smittet ( og ikke bare 1471 som nå er registrert). Men den gruppen som nå ikke er registrert vil neppe heller belaste sykehussystemet fordi de har et subklinisk forløp eller har hatt lette symptomer og ikke blitt registrert. Nå skal det sies at de gruppene som til nå har vært smittet har vært aldersmessig utenfor risikogrupper ( skiturister og yngre mennesker) slik at jeg skriver at 1-2% vil trenge intensivbehandling av de registrerte syke fordi sykefordelingen til nå ikke helt har gjenspeilet aldersvariasjonene i Norge. Vi vil nok dessverre oppleve noe økt dødsrate, for korrigerer man nåværende statistikk for aldersfordeling for syke opp mot normalantallet aldersgruppen over 70 år så vil vi nok ut fra statistikk måtte øke tallet for død. Kort forklart så er kun 74 personer over 70 år av de 1478 registerte smittede, mens det normalt i et representativt utvalg for befolkningen i Norge burde vært 3x det tallet. Denne unormale fordeling i alder har nok skyldes at de fleste til nå i hovedsak har vært smittede "skiturister" og ikke så mange eldre.
Oregon
18.03.2020 kl 11:39 1670

https://wattsupwiththat.com/2020/03/16/diamond-princess-mysteries/

Referansen over omhandler Cruise skipet Diamond Princess som gjennomgikk en omfattende Corona smitte der både passasjerer og ikke minst mannskap inkl. barpersonell og serveringspersonell også var smittet.

17 % ( 634) av skipets besetning og passasjerer ( totalt antall 3711) fikk påvist smitte etter testing for Corona, men "bare" 301 av disse med påvist smitte (634) utviklet symptomer. Det bekrefter til en viss grad det jeg har tidligere skrevet om subklinisk forløp og her ble de altså mange smittet, men som nevnt bare litt under halvparten påviste symptomer.

Derfor har jeg også skrevet over at jeg tror tallet for smittede i Norge er rundt 5000 pr. dags dato fordi mange går igjennom Corona smitte uten å bli syke.

Dessverre døde en del av de smittede på denne båten, men alle som døde etter Corona smitten var over 70 år og dette stemmer jo også så langt med norske forhold.
I Norge er 4 av 74 ( 5%) registrert smittede over 70 år så langt døde; sammenlignet med 7 døde av 124 ( 5%) registrert smittede med symptomer på båten.
Jeg tror også at disse passasjerer fikk all nødvendig medisinsk hjelp tilsvarende det vi har å tilby her i Norge.

Dette stemmer også veldig godt med % tallene for døde i Norge over 70 år til nå: Både på Diamond Princess og i Norge er det kun personer over 70år som har gått/ gikk bort pga. Coronaviruset og andelen her og på båten er tilnærmet lik. Og kanskje tallene fra Diamond Princess ikke er så langt unna sannheten for tall for Norge. De fleste av oss bor bra, (bekymrer seg over at man ikke får dra på hytta?) og mange har en levestandard som"nesten" tilsvarer en cruisebåt.

Derfor er den artikkelen som har samlet inn data for fra Diamond Princess veldig interessant.
Redigert 18.03.2020 kl 11:43 Du må logge inn for å svare
Oregon
18.03.2020 kl 11:50 1657

Og så må vi "glemme" sammenligninger med ( Spanskesyken var også et virus som gikk på lungene) andre tidligere sykdommer og deres historiske førløp og skrekkscenarier. Vi lever under helt andre forhold nå enn i tidligere tider der svært mange led av alt fra mangelsykdommer til alvorlig tuberkulose( lungesykdom) som da var veldig utbred. Det er også i nyere studier påvist at bokvalitet og levekår hadde betydning også dengang rundt begynnelsen av 1920 tallet.
Redigert 18.03.2020 kl 11:50 Du må logge inn for å svare
Oregon
18.03.2020 kl 12:30 1642

Som jeg har skrevet over tror jeg det egentlige smittetallet i Norge nå er over 5000 personer. Ut fra tallene på båten kan det være at veldig mange egentlig ikke tar mot smitten overhodet. Det er mange mennesker som sjelden også får influensa eller andre sykdommer og derfor regner ikke FHI med at alle heller blir smittet i Norge.

Med det strenge regimet vi har i dag forventer jeg ikke at Coronasmittede øker eksponentsielt, men at vi de neste ukene får en jevn økning av registrert/ testet smittede med symptomer på ca. 100 til 200 daglig. Som nevnt tidligere ut fra foreløpig statistikk vil da 1-2 % av disse nye registrerte tilfeller ha behov for intensiv behandling slik at vi da vil oppleve en økt belastning på sykehus med innleggelser. I løpet av de neste 4 uker vil det da være 3000 - 5000 flere registrerte tilfeller enn de 1471 vi har i dag. Med 1 % med behov for intensivbehandling vil det alikevel være tilstrekkelig kapasitet siden da begynner også en del å bli friske av de som ble først syke.

Når myndighetene velger å slippe opp på noen av restriksjonene gjenstår å se. Hvis ikke rushet kommer mot sykehusene ( og at vi går mot Nord Italienske tilstander) , men mer et forløp av det jeg skisserer over kan det nok bli en oppmyking på noen skoler, men inntil videre forlengelse av mye fram til og med påske.

Men det er spennende tider og et tydligere bilde vil nok danne seg i løpet av de neste 3-4 ukene.

Jeg har skrevet dette fordi jeg fant publikasjonen om Corona forløpet på cruiseskipet Diamond Princess veldig interessant opp mot den statistikk jeg har lekt meg med for Norge. Jeg kan forøvrig berette at jeg har medisinsk kompetanse, men det jeg har skrevet over her er kun ut fra egen vurdering og resonnering og jeg kan absolutt ta feil.

Men jeg kan hente opp igjen tråden med tiden for å se om noe av resonnementene jeg personlig har kommet fram til over stemmer.
Redigert 18.03.2020 kl 14:11 Du må logge inn for å svare
Oregon
18.03.2020 kl 14:09 1598

Men det store og uavklarte spørsmålet er hvorfor ikke flere totalt på Diamond Princess ble smittet ( 17%) når barpersonell, kjøkkenpersonell og andre hadde smitte som ble «sauset» rundt på båten før de ble klar over at dette var et Coronautbrudd? For antallet over 70 år som ble smittet var ikke nevneverdig høyere enn de som ble smittet i aldersgruppene under. De over 70 ble ikke lettere smittet, men når de først ble smittet så var det i den gruppen det oppstod fatale reaksjoner.
Men har allerede en del mennesker immunitet mot viruset inkl. personer kanskje også i risikogrupper?
Redigert 18.03.2020 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Oregon
19.03.2020 kl 09:59 1528

I går ved disse tider var antall registrerte smittede: 1478
I dag: 1598
Innlagt på sykehus i går: 71
Innlagt på sykehus i dag: 85
dvs. 14 flere personer på sykehus i dag grunnet Corona.

Foreløpig ingen eksponentiell utvikling og langt innenfor det sykehusene er i stand til å håndtere.

Oregon
I går kl 12:30
109
Som jeg har skrevet over tror jeg det egentlige smittetallet i Norge nå er over 5000 personer. Ut fra tallene på båten kan det være at veldig mange egentlig ikke tar mot smitten overhodet. Det er mange mennesker som sjelden også får influensa eller andre sykdommer og derfor regner ikke FHI med at alle heller blir smittet i Norge.

Med det strenge regimet vi har i dag forventer jeg ikke at Coronasmittede øker eksponentsielt, men at vi de neste ukene får en jevn økning av registrert/ testet smittede med symptomer på ca. 100 til 200 daglig. Som nevnt tidligere ut fra foreløpig statistikk vil da 1-2 % av disse nye registrerte tilfeller ha behov for intensiv behandling slik at vi da vil oppleve en økt belastning på sykehus med innleggelser. I løpet av de neste 4 uker vil det da være 3000 - 5000 flere registrerte tilfeller enn de 1471 vi har i dag. Med 1 % med behov for intensivbehandling vil det alikevel være tilstrekkelig kapasitet siden da begynner også en del å bli friske av de som ble først syke.
Redigert 19.03.2020 kl 10:01 Du må logge inn for å svare
Oregon
20.03.2020 kl 09:59 1452

Antall smittede pr. i dag i Norge fredag 20.03. : 1790; dvs. 192 flere registrert smittede enn i går.
Testkapasiteten her i Norge har økt betraktelig de siste dager og pr. nå testes mellom 6000 og 7000 personer daglig. Men tydeligvis veldig mange med negativt resultat da kun 3% av de som i gjennomsnitt testes hver dag har Coronaviruset.

Antallet registrert smittede er forsåvidt et middels interessant tall da mørketallene er store; dvs. det er langt flere smittede enn det som til nå er registrert. Tipper vi nå nærmer oss 10.000 som har eller har hatt Coronaviruset. Jeg viser til referansen jeg har henvist til tidligere her i tråden om cruiseskipet Diamond Princess der under halvparten av besetning og passasjerer som var registrert smittet ikke opplevde noen symptomer på Coronasykdommen!

Men som jeg også har skrevet om subklinisk forløp tidligere så har jeg ment at det er veldig mange som kanskje bare føler litt ubehag eller har mindre grad av symptomer og dermed ikke vært til lege eller blitt testet og dermed blitt registrert.

Men det som er et interessant tall er hvor mange som nå « belaster» sykehusene med innleggelser. Og pr. nå er det 104 som er innlagt på sykehus med Coronasykdom ( i går var det 85).

Dette tallet forteller noe mer om alvorlighet og om belastningen på sykehusene. Men å være innlagt er en ting, da har man alvorlige symptomer, men det som er kritisk er om man må i respirator mm. ( intensivbehandling).

Som jeg har skrevet tidligere så er det ca. 25% - 30% av de innlagte som trenger intensiv behandling og det betyr at det nå i Norge ligger ca. 25 - 30 personer i intensivbehandling. Sykehusene har kapasitet totalt her i Norge på ca. 500 intensivbehandlingssenger ( antallet videre oppover avhenger av hva de prioriterer å hente ut fra andre avdelinger som i dag ikke er beregnet på Coronasmittede).

Så pr. i dag ligger vi langt innenfor den kritiske kapasiteten som fagmyndigheter ( og politikere) er redd for vi skal overskride. For overskrides sykehusenes intensivkapasitet så vil dødstallene også for Norge antagelig stige betydelig.

Men at trykket på behandlingsapparatet er formidabelt betviles ikke. Mye helsepersonell er i karantene og de som arbeider innenfor klinisk virksomhet enten tilknyttet legekontorer, sykehus og helsetjenesten forøvrig har krevende og tøffe dager.

Redigert 20.03.2020 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
Oregon
21.03.2020 kl 10:13 1392

Det er nå 1974 registrert smittede i Norge, dvs. 184 flere registrert enn på tilsvarende tid i går. Som jeg har skrevet tidligere: Registrert smittede er et svært «unøyaktig» tall da dette tallet ikke tar høyde for alle som har hatt et subklinisk forløp eller som har vært syke uten å oppsøke helsevesenet for registrering.

Antall sykehusinnleggelser med Coronasmitte er et viktigere tall å studere:

Antallet på sykehus med Coronasmitte de siste 3 dager: 130 (i dag), 104 (i går), 85 ( torsdag).

Foreløpig ingen alarmerende utvikling. Men man må følge med nettopp disse innleggelsestallene for som jeg har skrevet over så er det 25-30% av disse pasientene på sykehus med Coronasmitte som også trenger intensivbehandling. Og der er det inntil videre veldig god kapasitet. Så vi er ikke i nærheten av Italienske tilstander på nåværende tidspunkt.

Det jeg skriver om over er nettopp dette som jeg tror helsemyndigheter og regjering drøfter nå i helgen med tanke på om nåværende anbefalinger om isolering, karantene, stengte skoler osv. skal videreføres etter 26. mars.
Og ut fra tallene referert over der antall registrert smittede øker med litt under 200 daglig og sykehusinnleggelser øker dog kontrollert med 20-30 daglig så tror jeg myndighetene vil forlenge tiltakene til over påske for å se om tiltakenes effekt på litt lengre sikt gjør at den stigningen vi nå ser flater ut eller aller helst går tilbake igjen.

Forøvrig ble hele 9152 personer Coronatestet siste døgn ( tall fra FHI.no) og 184 av disse testet positivt. Dvs. kun 2% av disse som er blitt testet siste døgn har vært og blitt registrert som Coronasyke. Dette virker for meg underlig og det er et betimelig spørsmål om disse testene er valide nok ( treffsikre nok). Uansett så brukes masse ressurser nå på testing ( 8968 av 9152 testet negativt) og det er forsåvidt bra at tallet er slik, men fanger testene de som ikke blir ordentlig syke, men allikevel gjennomgår immunitetsprosess?

Men uansett så er det belastningen på sykehusene som er det viktige tallet og her ser man til nå ikke noen alarmerende utvikling, men de må følges med argusøyne.

Og sykehusene gjør en god jobb for alvorlig Coronasyke for «dødstallene» er absolutt ikke alarmerende og slik jeg har forstått det så er de som til nå har gått bort personer i hovedsak med svært høy alder og tilleggsdiagnoser.
Redigert 21.03.2020 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
oppturen
21.03.2020 kl 10:24 1375

Man ser absolutt en alarmerende utvikling når det gjelder antall sykehus innleggelser!
noprofit
21.03.2020 kl 10:31 1354

Syntes d r veldig rart at man ikke har stengt sykehjemmene før i dag. Dette r de svakeste i samfunnet.

Oregon
21.03.2020 kl 10:35 1340

Det er som jeg skriver over at antallet innleggelser som er det viktige tallet å følge med på. Og foreløpig øker det og det er absolutt noe å ta hensyn til. Men en økning på 20 hver dag de siste dager vil jeg ikke kalle alarmerende. For antallet av disse innlagte som trenger intensivbehandling øker ikke betydelig og dødstallene er foreløpig ikke alarmerende etter min vurdering.
Oregon
21.03.2020 kl 10:39 1326

Der er jeg veldig enig, alders og sykehjem må i disse tider ha de strengeste regler for besøk mm.
Oregon
21.03.2020 kl 11:29 1289

Jeg minner igjen om at hos oss i Norge så øker smittetallene ( registrert smittede) nå med 100 til 200 personer hver dag og helsevesenet i Norge har til nå god kontroll der antall sykehusinnleggelser har riktignok økt med ca. 20- 30 personer hver dag de siste dager, men les forøvrig det jeg har skrevet tidligere og over her.

Men i USA, der begynner nå «Italienske tilstander» kan det se ut til. Og i USA er det veldig mange fattige og disse har sannsynligvis ikke råd til eller forsikring god nok til å få sykehushjelp og særlig ikke fordi der er prinsippet om at de som betaler mest som får hjelp ( satt litt på spissen).

Så dette lover ikke godt for USA og spesielt de ressurssvake.

«På seks dager har smittetallene i New York mer enn tidoblet seg. Nå er byens helsevesen på bristepunktet.»
https://www.tv2.no/nyheter/11317737/
Redigert 21.03.2020 kl 11:34 Du må logge inn for å svare
thief
21.03.2020 kl 17:58 1184

Begynner å bli interessant å følge med på Iran.Vi har sett at kina,sør Korea og Japan nå har full kontroll i Asia.Iran og Italia var først ute på denne siden av kloden, med store utbrudd.Iran har nå over en lengre periode hatt ca 1200-2000 nye tilfeller hver dag.Og de siste dagene rundt 1200.Forandres ikke tallene noe i dag,er det 966 siste døgnet🙂Og mange begynner å bli friske.Så kan tyde på at toppen er passert i Iran,det har flatet ut litt og nå kanskje på vei ned.Veldig gode nyheter!Så mye mulig det begynner å flate ut i Italia snart også.Selv har de beregnet det til rundt 25mars.Kan stemme bra med utviklingen vi hadde i Asia, og nå Iran.Så ligger resten av Europa og verden enda litt etter Italia.2-3 uker kanskje. Så blir interessant å følge med på Iran og Italia den neste uka🙂
chico
21.03.2020 kl 18:46 1154

Trum twitrer:
HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....
chico
21.03.2020 kl 19:00 1132

Malariamedisin sammen med antibiotika hadde effekt mot covid-19
En liten fransk studie viser at behandlingen hadde god effekt hos de 20 pasientene som deltok i forsøket. I Norge testes nå malariamedisinen på korona-pasienter.

Marte Dæhlen
JOURNALIST
PUBLISERT Torsdag 19. mars 2020 - 22:04
Legemiddelfirmaer og sykehus over hele verden jobber på høygir for å teste om eksisterende legemidler kan behandle pasienter med covid-19.

Forskere er allerede i gang med å teste medisiner som tidligere er brukt mot ebola og hiv.

Nå har franske forskere testet en kombinasjon av to ulike medisiner; malariamedisinen hydroksyklorokin og antibiotika.

Studien, som ligger til publisering i tidsskriftet International Journal of Antimicrobial Agents, viser at kombinasjonen virket for pasientene som deltok. De som fikk begge medisinene, ble fortere friske.

Trump-administrasjonen godkjente nylig at leger kan skrive ut resept på denne malariamedisinen til behandling av covid-19-pasienter, melder ABC News.

Nå skal/er norske forskere i gang med å teste malariamedisinen på korona-pasienter i Norge.

En kombinasjon ga best resultat
De franske forskerne ga pasienter som hadde utviklet covid-19, 600 milligram malariamedisin. Deretter testet de pasientene daglig for luftveisinfeksjoner på sykehus.

I tillegg fikk noen av pasientene antibiotika.

Pasientene ble sammenlignet med en såkalt kontrollgruppe som bestod av personer med covid-19, men som ikke fikk behandlingen.

På den sjette dagen i sykdomsforløpet hadde ikke pasientene som fikk malariamedisin og antibiotika lenger virus i luftveiene. Sykdommen varte også kortere enn for pasientene i kontrollgruppen.

Grafen viser hvor raskt virusnivåene hos pasientene sank etter hvilken behandling de fikk og ikke fikk.
Den svarte streken er pasientene i kontrollgruppen, den blå er pasienter som fikk malariamedisin og den grønne er pasienter som fikk både malariamedisin og antibiotika.
Grafen viser hvor raskt virusnivåene hos pasientene sank etter hvilken behandling de fikk og ikke fikk. Den svarte streken er pasientene i kontrollgruppen, den blå er pasienter som fikk malariamedisin og den grønne er pasienter som fikk både malariamedisin og antibiotika. (Figur: Philippe Gautret m.fl)
Snart/nå i gang på norske pasienter
De franske forskerne mener selv at utvalget var lite: Det var bare 20 pasienter som mottok behandlingen.

Likevel mener de at behandlingen med malariamedisinen har en sterk sammenheng med bedring i luftveiene hos covid-19 pasienter og at effekten blir enda større med antibiotika.

Her hjemme har forskere også sett virkningen malariamedisinen har på korona-pasienter.

Susanne Dudman er lege og forsker, og jobber nå med et lignende prosjekt på Oslo universitetssykehus, der hun er samarbeidspartner. Et stort team av leger ved OUS og andre norske sykehus skal i gang med å teste malariamedisinen på norske pasienter med covid-19 i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Les en engelsk omtale av WHO-prosjektet her.

Redigert 21.03.2020 kl 19:13 Du må logge inn for å svare
chico
21.03.2020 kl 19:31 1088

As a ‘Big Pharma’ goodwill gesture, today (3/19) Bayer announced it donated 3 million 250mg chloroquine phosphate pills to the US to get started.
Sunny March 20, 2020 at 12:16 pm
Chloroquine seems to be a good investment lol

Novartis To Donate Up To 130 Million Doses Of Hydroxychloroquine To Treat Covid-19

https://uk.mobile.reuters.com/article/amp/idUKFWN2BD1BP?__twitter_impression=true
-Marius
21.03.2020 kl 19:38 1065

Rart at ikke antall innleggelser øker dramatisk nær disse ekspertene sier det er så store mørketall. Latterlig hele opplegget og Grankaturen min gikk til helvete og. FAEN!!
Oregon
22.03.2020 kl 11:05 921

I dag søndag er det følgende tall for innlagt på sykehus med Coronasmitte:

Antallet på sykehus med Coronasmitte de siste dager: 156 (i dag), 130 ( i går) 104 (fredag), 85 ( torsdag)

Konklusjon: En viss økning, men ikke alarmerende.
Og som sagt tidligere er det å bli Coronainnlagt på sykehus alvorlig, men det er antallet av disse som får « intensivbehandling» som er det mest kritiske.

Og pr. i dag så er det 28 personer som får intensivbehandling og det er omtrent det samme antallet som lå med intensivbehandling i går. Dvs. noen er sannsynligvis bedre og kan overføres fra intensiv til observasjon, mens sannsynligvis andre nye innlagte overtar intensivsykesengen. For ingen flere er døde så all honnør til sykehusapparatet og personell.

Med andre ord ingen alarmerende utvikling i Norge til nå. Sykehusene har i utgangspunktet pr. nå en intensivkapasitet som jeg har nevnt på 500 pluss og også kan flere intensivsenger mobiliseres ved ytterligere tilpasninger om nødvendig.

Men antallet innlagte og registrert smittede øker ( ca. 200 flere registrert smittet fra i går til i dag) fortsatt så det er absolutt grunn til å videreføre tiltak og anbefalinger. Alle bør fortsatt videre ta sitt samfunnsansvar og respektere tiltakene som er gitt inntil videre.
Redigert 22.03.2020 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
Oregon
22.03.2020 kl 11:25 908

Nord Italia og nå New York områdene m. flere har dessverre periodevis nå kaotiske tilstander der sykehusene nærmest bryter sammen av en flom av Coronasmittede som da ikke får optimal intensivbehandling noe vi nå ser på dødstallene fra disse områdene. Å overføre disse dødstall for sammenligning med Norge pr. nå blir helt feil. I Norge har vi fortsatt god kapasitet til å behandle de aller mest syke av Covid-19; noe altså mange andre land ikke har.
Oregon
22.03.2020 kl 11:40 882

Chico referer over her:
Malariamedisin sammen med antibiotika hadde effekt mot covid-19.

Denne «cocktail» nevnt over her kan faktisk bli en « gamechanger» i behandlingen av de mest syke av Covid 19.

Det versrer nå flere allerede utprøvede antivirus midler som forsøkes utprøvet også på Coronasmittede. Dette er medikamenter som allerede er utprøvet ( riktignok for litt andre indikasjoner, eks. Malaria ( er egentlig ikke forårsaket av virus, men protozoer), Sars mm., men at noen av disse allerede godkjente antivirale midler kan ha effekt er absolutt ikke usannsynlig.

Klarer man å dempe viruset bare litt eller delvis ved hjelp av allerede eksisterende antivirale, eller antiprotozo medikamenter vil dette ha en mulig avgjørende betydning. For de mest syke kan man i tillegg gi antibiotika ( virker dog ikke på virus), men med antibiotika vil man sannsynligvis forhindre sepsis ( bakteriell blodforgiftning) som kan være en følgetilstand av nedbrytningen Coronaviruset kan forårsake i lungene.


Redigert 22.03.2020 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
Oregon
22.03.2020 kl 12:13 851

Det er helt klart at når Trump hastesignerer godkjenning av antivirale medikamenter for utprøving ( FDA som rådgiver) for bruk mot Corona samt WHO og andre land støtter dette og også norske leger mm. ( med betydelig forskerkompetanse) går i gang med utprøving straks så er jeg ganske sikker på at de allerede ser noen forskningsmessige sammenhenger her som kan gi effekter.


Dagens tall fra FHI er aboslutt positive. Langt fra noen eksponentiell vekst her i landet. Vi får krysse fingrene for at denne trenden holder seg.
utkant
22.03.2020 kl 13:40 782

De tester jo kun alvorlig syke og risikogrupper pluss kritiske samfunnsfunksjoner... Da blir jo tallene fort seende bedre ut....
thief
22.03.2020 kl 18:36 724

Kan jo bare være tilfeldig,men tallene fra Italia,er endel bedre de siste 24 timene 🙂Italia beregnet at toppen kom rundt 25.mars,er vi der nå?Og Iran har stabilisert seg,flatet ut.Spennende å se utover neste uke.Også i Norge,hvor tiltakene kan begynne å vise resultat i løpet av uka.Da har vi hatt tiltak i rundt 14 dager
Redigert 22.03.2020 kl 20:27 Du må logge inn for å svare
Oregon
23.03.2020 kl 09:58 629

Antallet på sykehus med Coronasmitte de siste dager: 174 ( i dag), 156 (i går), 130 ( lørdag), 104 (fredag).

Og antallet på sykehus er den beste indikatoren for hvor raskt og alvorlig Covid 19 utvikler seg i Norge. Man kan teste flere osv., men flere havner ikke på sykehus av den grunn. De aller fleste av Coronasmittede i Norge i dag klarer seg godt hjemme; ( se hva jeg har skrevet om sykdomsforløp tidligere), mens tallet for sykehusinnleggelser er et tall som vi absolutt må forholde oss til og følge med argusøyne. Og det som er ytterligere interessant er hvor mange av de innlagte som trenger intensiv behandling. Og dette tallet har ligget stabilt rundt 30 personer (under intensivbehandling) de siste dager og dette er langt under den kapasiteten sykehusene har.

Sykehusene ( og helsevesenet) gjør en kjempejobb i Norge. Foreløpig ser det ut til at tiltakene som ble satt i verk holder smittetallene kontrollert og godt innenfor den kapasiteten sykehusene kan håndtere. Og dette ser vi også på dødstallene i Norge; kun 7 er ( dessverre) døde, men disse hadde en gjennomsnittsalder på 89 år.
Det virker også som de tiltak som ble satt inn av helsemyndigheter og regjering har vært riktige og berettige. Og vi alle bør fortsatt videre ta vårt samfunnsansvar og respektere tiltakene som er gitt inntil videre.
Redigert 23.03.2020 kl 10:06 Du må logge inn for å svare

Når viruset virkelig slår til i America blir det katastrofe.
Amerikanerne er så feite at de ikke klarer å puste når de er frisk, hvordan skal de ta puste når lungene er fulle av slim?
I England er det ikke mye bedre nå har de redusert avganger på undergrunn som igjen betyr at folk står som sild i tønne i de som fortsatt går.
Dette blir ikke bra
Oregon
24.03.2020 kl 09:47 519

Tilstandene vi ser nå i enkelte deler av USA ( eks. New York) er krisetilstander som vi i Norge til nå har vært skånet for. For Italia foreligger det nå også rapporter om dødsfall av lungebetennelse allerede på seinhøsten og at mulig Coronasmitte startet mye tidligere der enn tidligere antatt.

Tallene for Norge er ikke avskrekkende selv om de viktige tallene fortsatt øker noe:

Antallet på sykehus med Coronasmitte de siste dager: 195 ( i dag), 174 ( i går) 156 (søndag), 130 ( lørdag).

Fortsatt øker antallet innlagt på sykehus, men det er «kontrollert» økning der totaløkningen fortsatt er ca. 20 daglig. Antallet under intensivbehandling ligger nå på 41 og der har det vært en begrenset økning der tallene siste uke har vært mellom 25 og 41 og dette er langt under det sykehusene har av kapasitet.

Antallet registrert smittede øker fortsatt med ca. 200 hver dag omtrent som jeg forventet ( se hva jeg har skrevet tidligere). Men Coronatestene tror jeg er svært lite valide ( upresise); det har jeg også påpekt tidligere. De har egentlig ikke peiling på hvor mange som nå har gjennomgått Coronasykdom bortsett fra de som nå er registrert og testet smittet. Men foreløpig er det nok ikke så viktig heller; det er antallet på sykehus og på intensiv som på nåværende tidspunkt er viktige tall.

Seinere i dag skal myndighetene komme med nye tilrådninger og de er nok fornøyd med at sykehusene og helsevesenet i Norge håndterer alle smittede med god kontroll. Selv om noen dessverre dør så har dette vært eldre pasienter med tilleggsdiagnoser.

Men i og med at sykehustallene referert over fortsatt viser en svak økning må man som ansvarlig myndighet fortsatt ikke slippe opp tiltakene og jeg tror alt blir forlenget til over påske.

Nå er det ennå en stund til påske, skolene håper på lettelser nå ( det kan skje, men jeg tror det ikke; hytteeiere kan kanskje håpe på en lettelse til påske, men jeg tror ikke myndighetene tør å ta unødvendige sjanser med all den forflytningen av store menneskemengder dette vil innebære og det vårslepp med «fyll og elendighet» ( det er alltid noen som ødelegger for andre) dette vil innebære.

Oregon
25.03.2020 kl 10:20 454

Som jeg skrev tidligere på dagen i går:

« Men i og med at sykehustallene referert over fortsatt viser en svak økning må man som ansvarlig myndighet fortsatt ikke slippe opp tiltakene og jeg tror alt blir forlenget til over påske».

Og slik ble det, dog ikke uventet heller at myndighetene fortsatt ønsker å se mer an utviklingen her hjemme før de velger ev. å slippe opp på tiltakene som ser ut til å fungere bra.

Antallet på sykehus med Coronasmitte de siste dager :210 ( i dag), 195 ( i går), 174 ( mandag), 156 (søndag), 130 ( lørdag).

Absolutt ingen skremmende utvikling. I går ved disse tider lå 41 på respirator ( intensiv behandling), i dag 44. Vi er langt unna Italienske, Iranske og New York tilstander heldigvis. Riktignok har dødstallene dessverre økt litt også her i Norge, men dette er eldre pasienter (gjennomsnittsalder 87 år) med tilleggsdiagnoser.

Så sykehusene har fortsatt god kontroll; selvfølgelig krevende tider, men kan tilby alle som trenger en optimal behandling.

Så må vi snart begynne å se litt mer videre inn i fremtiden:

Fortsatt finnes ingen godt nok dokumentert behandling ( vaksine eller antivirusbehandling) til bruk i Coronapandemien utover den optimale behandlingen som nå gies på sykehusene med respirator og intensivbehandling for de som virkelig trenger det. Og blir smittespredningen og antallet innlagte utenfor kontroll ( Italienske tilstander) så får mange av befolkningen ikke den behandlingen heller og da øker dødstallene mye.

Men vi vinner tid med denne strategien med den «isolering» vi nå må være en del av her i Norge. Medisinske forskningsmiljøer jobber på spreng for å finne metoder for å håndtere Covid 19 på en annen og mer effektiv måte som på sikt forhåpentligvis vil avlaste sykehus og mulig helsetjenesten forøvrig.Redigert 25.03.2020 kl 10:34 Du må logge inn for å svare
Oregon
27.03.2020 kl 10:20 371

Begynner vi å se effektene av tiltakene ( dugnaden) i Norge snart?

Svaret er absolutt positivt. Vi har ikke Italienske tilstander; sykehusene er langt innenfor makskapasitet og kan tilby den enkelte som blir innlagt veldig god behandling. Og det ser vi på dødstallene i Norge til nå, antall døde av Corona er 15 til nå og gjennomsnittsalder på disse som dessverre er døde er ca. 83 år. Men de har også hatt tilleggsdiagnoser. Høy alder og flere tilleggsdiagnoser er som kjent ingen god kombinasjon.

Jeg er imponert nå hvis smittetallene også flater ut. Det er ikke usannsynlig for det virker som folk tar inn over seg tiltakene og respekterer de tiltak og råd som myndighetene har gitt.

Men på et eller annet tidspunkt må vi begynne å se videre inn i fremtiden også for Norge. Skal politikerne velge en noe mer kynisk (økonomisk) strategi eller skal vi fortsatt isolere oss som nå?

Epidemiologen i Sverige er under et enormt press nå; i USA er det nok en viss annen holdning blant alminnelige mennesker der individet er i fokus der de nok også har innebygd en « survival of the fittest». De sterkeste må drive landet videre og få ting raskest mulig på fote igjen. Det amerikanske samfunn er tøft og de har nok ikke alle de innebygde sosialdemokratiske tanker som vi i de nordiske landene har.

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og politikerne i Norge diskuterer nok nå hvordan strategien bør være fremover. Foreløpig mangler de nok noen tall for å være sikre på hva som er forsvarlig å gjøre.
Redigert 27.03.2020 kl 10:29 Du må logge inn for å svare
Oregon
29.03.2020 kl 18:36 292

Dagene går og Norge har fortsatt god kontroll over smittespredning. Det testes mye og dette er viktig for å spore smittespredning og forhindre at smittede og deres kontakter ikke sprer smitte videre med denne kartlegging/ testing for dermed å gi videre info om isolasjon og karantene for de som blir testet positiv og deres nærkontakter.

Men antallet innlagte øker noe fortsatt, dvs. 316 personer er innlagt på sykehus med Coronasmitte i Norge nå og 91 av disse innlagte mottar respiratorbehandling/ mer intensiv behandling. Aller helst burde antallet innlagte gått ned, men det er en viss forsinkelse i sykdom mht. alvorlighet i sykdomsforløp ut fra når tiltakene ble satt inn osv. så innlagttallene vil nok øke ennå noe. Men tallene bør snart vise en enda flatere kurve ut fra de tiltakene som nå er innført dersom vi etter påske skal se en oppmyking i tiltakene som nå gjelder ( eks. skole og barnehage åpner igjen). Jeg håper og tror at kurven for innleggelser vil flate ennå mer i løpet av uken som kommer.

Når det gjelder respirator/ intensivbehandling så ligger antallet (91 personer i respirator) fortsatt langt innenfor det som ligger av kapasitet på sykehusene, dvs. ingen Italienske tilstander her i Norge.

Men siden sist så har det kommet veldig interessante tall fra Island ( som jeg tror er overførbart til befolkningen i Norge) der et tilfeldig utvalg av befolkningen (n=6000) ble testet og der det viste seg at ca. 50 hadde Covid19 antistoffer. Jeg har ut fra dette regnet ut at tallene for antall smittede egentlig er 4 ganger så høyt enn det som er registrert smittet. (Testtall Island 50/6000= 0,8%. ———Reelle Island tall reg. smittet 964/ 364.000= 0,2%)

Så mitt tips er (overført tallene fra Island) at i Norge nå så har vi i dag ca. 17.000 - 18.000 opparbeidet immunitet eller gjennomgår Corona sykdom nå, dvs. 4 x tallet for registrert smittede (4300x4).

Redigert 29.03.2020 kl 18:40 Du må logge inn for å svare

Takk for gode og balanserte synspunkter, Oregon. Det trenger vi i en tid der mange velger å bidra til mer frykt og usikkerhet.
Noe jeg stusser litt på er at det er registrert så få som er blitt friske igjen i Norge. Bare 7 stk. Skulle tro at dette har pågått så lenge nå at flere var blitt friske?
Oregon
31.03.2020 kl 10:45 158

Det er veldig mange nå som er blitt friske etter å ha blitt smittet av Coronaviruset. Men jeg skrev på et tidlig tidspunkt at sannsynligvis mange faktisk ikke gjennomgår noe særlig sykdom etter å ha blitt smittet; dette gjelder muligens barn og ungdom; forøvrig andre voksne også som har et godt immunsystem ( og få eller ingen andre risikosykdommer).

Det registrerte antallet smittede i Norge i dag er 4465 og dette er personer som har vært i kontakt med helsevesenet og de mest alvorlige tilfeller av disse har også blitt innlagt på sykehus og fått behandling der. Mange av disse er nå bra igjen, men myndighetene fører dessverre ikke noen total statistikk antall friskmeldte, men sier de jobber med saken.

Men som jeg har skrevet helt fra starten av på denne tråden så er det mange som gjennomgår et subklinisk forløp etter å ha blitt smittet. De føler seg kanskje kun litt unormale i kroppen en dag eller to uten egentlig å tenke at dette er Coronaviruset; de oppsøker ikke lege ( det er ikke nødvendig heller) og så går livet videre.

Så en ting er de som har vært registrert smittet ( pr. nå 4465) og blitt bra igjen, men det er langt flere som ikke er registrert smittet og som ikke har vært i kontakt med helsevesenet ( det har ikke vært nødvendig) og alle disse har blitt raskt bra igjen for ellers hadde de havnet i statistikken for registrert smittet og kanskje også blitt innlagt.

I Norge foreligger ikke pr. nå noe tall for hvor mange som nå har gjennomgått smitte nettopp på grunn av at man ikke kjenner til alle de som har hatt en eller annen form for subklinisk forløp og som da ikke er registrert smittet.

På denne tråden har allikevel jeg anslått et tall for dette fordi Island har gjennomført en test mht. gjennomgått Coronasykdomm på et tilfeldig utvalg der jeg overfører de resultatene til norske forhold fordi det ikke blir feil å sammenligne oss med Island mm.

Og jeg mener at de reelle tallene for registrert og uregistrert smittede i Norge nå nærmer seg 20.000 personer og hoveddelen av disse er bra igjen. Men mange vet faktisk ikke heller at de har hatt Coronasykdom ( pga. subklinisk forløp). For å underbygge dette så les det jeg skriver tidligere her om cruiseskipet Diamond Princess ( med referanser) der hele skipet dessverre ble «sauset» inn av Coronasmitte fra besetning og passasjerer før de skjønte at det dreide seg om Corona. Og alle ble testet for Corona før de etter lang tid ble sluppet på land igjen, men bare litt under halvparten av de som testet positivt på Corona fikk eller hadde symptomer på sykdommen. Resten av de smittede visste ikke at de hadde hatt sykdom i det hele tatt.

Derfor ønsker myndighetene i Norge å gjennomføre nå en testing tilsvarende det de har gjort nevnt over på Island ( trekke ut et tilfeldig representativt utvalg nordmenn og teste disse for gjennomgått sykdom) for å se hvor langt vi sannsynligvis kan være kommet mht. antall reelt smittede da dette tallet absolutt ikke er likt med registrert smittede som beskrevet over.
Redigert 31.03.2020 kl 10:46 Du må logge inn for å svare
Oregon
31.03.2020 kl 11:03 142

Med referanse Diamond Princess der litt over halvparten av de som faktisk hadde « gjennomgått» sykdom egentlig ikke var klar over at de hadde immunitet så hvis vi overfører disse tallene til Norge så har garantert 10000 nå antistoffer mot Covid 19. Men jeg har registrert at mange også har følt at de har hatt sykdom ( Corona), men det har vært såpass fort overstått at de ikke har kontaktet helsevesen og dermed ikke er blitt registrert.

Så at 20.000 personer nå har gjennomgått Corona anser jeg som et ganske riktig tall.

Men problemet for helsemyndighetene og politikere er nå at 20.000 er dog et lite tall ut fra hva man forventer av tall for smittede i Norge og hvor langvarig skal dette bli her i Norge mht. restriksjoner, tiltakspakker, kostnader mm.

Det er uten tvil vært til nå en god og balansert strategi i Norge med de tiltak mot smitte som er satt i gang. Sykehusene gjør en veldig god jobb og klarer å ta seg av alle som nå blir innlagt for å gi optimal behandling. Tyskland og Norge har til nå klart å sette individet i fokus, mens USA, Nord Italia m.flere opplever brutale tilstander der helsevesenet er totalt overarbeidet og dødstallene i mangel av optimal behandling da også øker dramatisk.
Redigert 31.03.2020 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
Oregon
31.03.2020 kl 11:36 112

Antall innlagte på sykehus har øket jevnt med mellom ca. 20- 40 daglig og er pr. nå 328. Men økningen har avtatt betydelig de siste dager og dette kan nå være et tegn på at antallet nye smittede heller ikke øker lenger ( tallene der viser også nedgang, men det testes ikke så mange lenger, kanskje det også er et tegn på en avflatning at det ikke er så mange lenger som testes).

Konklusjon: I Norge har vi til nå klart å begrense smitten veldig bra og sykehusene regioner under ett har god kapasitet til å behandle de som blir alvorlig syke av Coronaviruset.