PANORO smeller opp?


MxOil gikk titalls prosent før helga, har dette noe med vårt felles felt OML 113? Nå kommer det vel straks positive nyheter fra Dassafu også:)
Redigert 11.08.2018 kl 08:52 Du må logge inn for å svare

Takk gunnarius
Når enn ser hva Dussafu(med eller uten Tullow) fase 1 bringer inn i netto cash så skjønner enn godt at PEN kommer i posisjon til å betale utbytte ?

Gledes til fase 2 og videre utvikling av Dussafu, Aje (oml113) og Tunisia ??
Redigert 07.09.2018 kl 23:39 Du må logge inn for å svare

Som jeg argumenterte for ovenfor, vil det trolig ta lang tid før eventuelt Tullow kan ta del i 10% av produksjonen på Dussafu, Fase 1.

BWO og PEN har guidet 10.000-15.000 fat per dag. Med 11.000 fat, oljepris $77 og netto margin $42, vil regnestykket bli ved:

8.33% = USD 3.46 mill. netto PEN per Q.

7.50% = USD 3.12. mill. netto PEN per Q.

Dvs. la oss heller glede oss over hva som virkelig er i ferd med å skje på Dussafu og first oil. Og hva det økonomisk vil bety positivt for PEN.

En stabilt høy oljepris er langt viktigere hva angår cash flow fra produksjon - enn hva vi på grundig vis debatterer.

Videre vil det være kontinuerlig økte reserver og dette blir meldt, ref. bl.a. sidesteget til Ruche brønnen, som vil utgjøre verdien for Dussafu JV. Dvs. ikke produksjon alene.
Redigert 07.09.2018 kl 23:26 Du må logge inn for å svare

Fluefiskeren

Er fult klar over at Tullow evt kjøper 10% av Dussafu,
Kanskje eg formulerte meg litt feil??
Men det er en enkel sak å rekne ut hva Pen sin andel i Dussafu er verdt på billig salg etter evt back-in rights er utført.
Uansett er dette en kjent sak, og Pen får betalt☺

6 Mack
07.09.2018 kl 22:11 4852

Dette står i Note 13 Q 2 BWO

Note 13 – Business combinations During the second quarter of 2017, BW Energy Gabon Pte. Ltd (“BWEG”), a subsidiary of BW Offshore, completed the acquisition of the 100% interest in Harvest Dussafu B.V. from Harvest Energia B.V, a wholly-owned subsidiary of Harvest Natural Resources, Inc. (NYSE: HNR). Harvest Dussafu B.V. owned a 66.667% interest in the Dussafu production sharing contract offshore Gabon.

The provisional fair value of the net identifiable assets acquired (purchase price allocation) at the date of acquisition were USD 34.3 million related to intangible oil and gas assets, later reclassified to tangible oil and gas assets when development started.

During the second quarter of 2017, BWEG also completed the acquisition of 25% working interest in the Dussafu production sharing contract from Pan-Petroleum Gabon B.V. (PPGBV), a wholly-owned subsidiary of Panoro Energy ASA. The acquisition price was USD 12 million. As this was a direct investment in the production sharing contract, this acquisition has been concluded to be an asset acquisition.

BWEG is working on completing an agreement to farm down 10% to Gabon Oil Company. It is expected that this agreement will be finalised during second half of 2018.

Tullow and AIC-PETROFI hold the PSC-defined state back-in rights of 10%, exercisable within a certain time after first oil.

Back-in right har vært kjent siden BWO og PEN meldte deal. Dette forhold ligger implisitt som avtalt hendelse. Så vil jo også PEN få en del mill. dollar inn på konto, dersom Tullow utøver opsjonen. Å gå eventuelt fra 8.33% til 7.50% er ikke noe jordskred, men vil rimeligvis utgjøre en ikke helt ubetydelig forskjell i det lange løp.

Vil takke spesielt Spitzer for godt gravearbeid og innhenting av info fra selskapet. Kan tillegge at jeg selv tok kontakt i dag med CEO med spørsmål:

Vil back-in right etter first oil ved ”written notice by Tullow” umiddelbart utløse rettigheten eller vil slik rettighet utløses ved den tid Tullow har innbetalt full kompensasjon til BWO og PEN?

Var glad for svaret fra PEN i dag, fordi CEO meddeler at det ikke foreligger endelige kontraktuelle detaljer hvordan dette her med back-in right skal reguleres. Faktisk en uvanlig situasjon at the state har solgt 10% til commercial party (Tullow). Dvs. BWO/PEN må sette seg ned sammen med Tullow og forhandle endelige betingelser og kompensasjon. Et slikt scenario – gitt Tullow ønsker å utløse back-in right vil rimeligvis ta lang tid og det kan hende at partene ikke blir enige. Det er således Tullow som har alt å vinne på å få ta del i produksjon ved den tid det for fase 1 Dussafu er max produksjon (cash flow og lav decline). For PEN betyr dette at i en tidskritisk økonomisk fase kan selskapet få max ut av Fase 1 Dussafu, før eventuelt Tullows back-in right utløses i endelig avtale.

CEO i PEN omtalte ikke Tullows hensikt som annet enn ”when and if”.

Det kan tenkes at Tullow, med diffuse kontraktsbetingelser, vil se det som extra besværlig å gå opp et løp hvor det rettslige med betingelser fremstår som usikkert. Rettslig har Tullow full anledning til å kreve forhandlinger og erverve 10% av Dussafu lisensen, men det er ikke på noen måte gitt at Dussafu behøver gi fra seg andel, før det blir tvingende nødvendig og kompensasjon foreligger som endelig avtalt mellom partene.

Derfor lander jeg på at Tullow allerede nå ser at det ikke er automatikk i back-in right, samt at det kan koste de dyrt. Kommer an på hva som blir avtalt i eventuelle forhandlinger og løsningen – gitt kontaktsunderlaget/betingelser per i dag fremstår som usikkert.

Dette kommer uansett til å ta lang tid og PEN vil trolig få max ut av Fase 1 med tilhørende ”erstatning”, før en eventuell back-in right slår inn.
Redigert 07.09.2018 kl 22:13 Du må logge inn for å svare

Helloween

Ikke 0,8 %, men 0,8 prosentpoeng. Det betyr 10 %.Tullow/Tulip blir jo en større aktør enn PEN på Dussafu. Helt uten å ha tatt noen som helst form for risiko. Vi begynte på 33,3 % eierandel og sitter igjen med heller stakkarslig 7,5% hvis Spitzer ha rett. Vi får bare håpe at Tullow har noe å bidra med når det gjelder kompetanse.
Redigert 08.09.2018 kl 10:36 Du må logge inn for å svare

Om Tulip benytte seg av denne back-in right som utgjør ca 0,8 % av pen sin del av Dussafu og mener det er en god deal ,så går det annen i det minste å rekne hjem en pris på hva 8,33% av Dussafu er verdt på billig salg så langt ?

Imprex
07.09.2018 kl 20:55 4952

Var en glimrende tråd om dette tidligere. https://forum.hegnar.no/thread/9993/view

Spitzer, er det estimatet du kom frem til der du mener er for høyt? 8MUSD. Hva tenker du er mer riktig? Tydelig at benyttelsen av back-in rights kan bety en liten nedjustering av kurs. Eller snakker vi betydelig?

Spitzer
07.09.2018 kl 14:35 5173

Det gjør de, men gjerne ikke fullt så mye som jeg tidligere antok i og med at trolig kostnad vedr. borring første funn på Ruche med to sidesteg + første funnet på Tortue med ett sidesteg nok ikke kommer med i beregningen.

Så skal de jo dekke utviklingen av hele fase 1, men der eier PEN bare 8,33% hvorav Tulip må ta 10 % = 0,833%. De de nok må dekke er PEN sin 33 % andel av kostnad vedr. 3D-seismikk og tolkning og arbeid frem mot FID frem til BWO overtok.
rek1
07.09.2018 kl 13:50 5249

Men PEN får da en pen slump med cash, hvis/når dette skjer ,Spitzer?
Spitzer
07.09.2018 kl 13:41 5266

re FF.
Det er to forskjellige avtaler. Staten Gabon sin opprinnelige 10 % back-in rettighet solgte de i sin tid til Tulip (datterselskap av Tullow oil). Denne rettigheten vil påvirke øvrige partnere på lisensen.

Når BWO forhandlet om å kjøpe ut Harvest (HNR) og deler av PEN måtte de nok sukre pillen ved at de gav bort 10 % eierandel til GOC. Denne spesial-avtalen mellom GOC og BW Energy er et forhold de imellom og påvirker ikke PEN sin eierandel.

PEN sin eierandel blir kun påvirket om Tulip benytter sin rettighet. Da sitter PEN igjen med 7,5 % eierandel, men skal ha dekket sin andel av historiske kostnader iallefall tilbake til 2014 (tipper fra juli 2014 når de fikk EEA-rettighet godkjent). Det betyr at PEN skal ha dekket 10 % kostnad for sin 33% eierandel frem til BW Energy kjøpte seg inn. Kostnad etter den tid gjelder ut fra eierandel på 8,33%.

Dette betyr videre at kostnad vedr. borring Ruche og Tortue (2012-2013) nok ikke kommer med i cost-pool når det gjelder hva Tulip må dekke.

Spitzer

Forstår det stadig ikke. Hvis Gabon benyttet sin rett til til å gå inn med 10% hadde jo PEN hatt 8,3 ? Det står jo i alle presentasjonen. Når da Tullow går inn istedenfor Gabon så må jo andelen fortsatt bli 8,3 %. En går ut med 10 % og en kommer inn med 10%. Da må jo dette gå opp i opp?
Redigert 07.09.2018 kl 13:24 Du må logge inn for å svare
Spitzer
07.09.2018 kl 12:39 5400

Kort tid kan ikke mene mange måneder frem. Senere i høst kommer både FID fase 2 (Tortue) og ressursoppgradering Tortue og Ruche. De må nok bestemme seg før dette. Tipper innen utgangen av oktober - uten at jeg kan være sikker på det.
sulzrox
07.09.2018 kl 12:35 5407

Takker Spitzer. Men ble egentlig ikkje så mye klokere av det svare fra John. Skulle tru John kunne vært meir konkret her. Blir jo spekulasjoner hva som er kort tid.
Spitzer
07.09.2018 kl 12:34 5418

Ble vel nevnt under presentasjonen i juni.
Se side 9: http://www.panoroenergy.com/wp-content/uploads/2018/06/Panoro-Energy-Corporate-Presentation-June-2018.pdf
"Cash flow from production to be reinvested in further growth and possibly to pay dividend"
Spitzer
07.09.2018 kl 12:28 5434

Nei FF, om Tulip velger å nytte seg av sin back-in rettighet blir PEN sin eierandel 7,5 % (10 % av 8,33%).

Gabon Oil Company får sin 10 % eierandel fra BW Energy i sin helhet og påvirker ikke PEN sin eierandel.

Hvor står det at selskapet vurderer utbytte i løpet av få år?

Takk for den, Spitzer. Forstår jeg det riktig vil PEN sin eierandel da fortsatt holde seg på 8,33 %.

Merkelig at BWO og PEN ikke visste dette. Vi får se hva de skriver ifm. Paretokonferansen.
Spitzer
07.09.2018 kl 12:06 5495

Ser ut til at Tulip Consortium har kjøpt back-in rettighetene av myndighetene.
Her hentet fra prospekt i 2016:
"In the seventh round the government indicated that state participation was now negotiable, which marked an important change in approach and the average is now 10%. In the Dussafu licence, this option is 10% and has been sold to the Tulip Consortium which is 50% owned by Tullow Oil Plc.

Carry & Reimbursement
The state does not reimburse its share of past exploration costs. It does however pay for its share of any exploration wells drilled within the production permit after start-up. The state’s share of development costs are usually carried although the government has an option to pay for some or all of its share of costs as they are incurred.

Costs are reimbursed out of 70% of the state net profit interest. (Early PSCs stipulated that the state reimbursed its share of costs using 100% of its net profit interest, but nowadays payback is slower). The state pays interest on carried costs at the Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) rate.»
Spitzer
07.09.2018 kl 12:04 5505

Fikk svar fra John:
Is there a window (time) where Tulip must execute the back-in right? WITHIN A SHORT PERIOD FOLLOWING FIRST OIL

Det har vært antydet etter «first oil»

De slipper veldig mye risiko når det gjelder leteboring og produksjonbrønner. Tror heller ikke dette er vanlig slik jeg har antydet tidligere.
piff
07.09.2018 kl 11:37 5571

Det samme har slått meg lenge over tid nå. Tror vi for en hyggelig overraskelse når det gjelder produksjonsvolum.
alsman
07.09.2018 kl 10:54 5661

Ja det er vanskelig å forstå at denne opsjonen fremdeles ikke er utløst sett i lys av definisjonen på "Back in rights" :
Back-in-Right
"A feature of oil and gas contracts that allows a party, often a government [or NOC], to acquire an equity participation once the commercial discovery has been made without carrying the risk of exploration"

I Tullow Oils oppdatering fra august i år står Ruche EEA fremdeles som en opsjon:
https://www.tullowoil.com/Media/docs/default-source/operations/tullow-group-licence-list-August-2018-v2.pdf?sfvrsn=62

Stadig høyere bunner:)
Nå er det bare å sitte musestille til neste melding.
sulzrox
07.09.2018 kl 09:56 2770

Er det forsatt ingen som har klart å funne ut når Tullow oil må benytte seg av Back-in rettigheten?
Har sendt 9 mail fra 3 forskjellige mail adresserer. Ingen svar.

Regner med at det bygger seg gradvis opp et forventningspress (les: kursstigning) frem mot first oil. Jeg blir ikke overrasket om produksjonen fra de to brønnene blir høyere enn forventet.
Oppdatering av brønn/sidesteg og senere oppjustering av reservene blir positivt mottatt av markedet.
Opplysninger om Tunis planer og AJE planer kan overraske oss alle.
07.09.2018 kl 09:36 2804

Trading og manipulering nå .man må bare henge på klarer de å skremme ut noen så får man bare henge på å snappe til seg av godbitene traderne klarer å riste ut :)

Kosmetisk - lavere volum i handelen og øretrillingen setter inn. Helt som normalt.

Med både ferdigstillelse av sidesteget (Ruche) i september og trolig også first oil Dussafu, ligger hendelsene i denne måned som en motivator.

Om ikke big news, så oppdatering ifm. Pareto konferansen og hva som legges ut på hjemmeisiden samme dag, dvs. onsdag 12. september. Tror derfor på løft i aksjekursen i neste uke. Så får vi se. Men inntil da - hang in there!
Redigert 07.09.2018 kl 09:27 Du må logge inn for å svare

Klarer aksjen 20,30 idag er det nok en uke med stigning.

Kan virke som den faktisk faller tilbake en del frem mot first oil. Månedsskifte sept/oktober ble det sagt?
rek1
06.09.2018 kl 18:23 3252

aksjer går ned og opp,da må man bare følge med og småkjøpe når den går ned ,og motsatt når den går opp... det er folk som lever av akkurat dette..
har mange ganger ikke sammenheng med den virkelige verdi på en aksje,derfor synes jeg PEN er en super aksje pga mange med tekniske og operasjonelle kunnskaper innen feltet..
Alby
06.09.2018 kl 18:15 3272


FF
Ironien blomstrer ???? forstår deg godt ?

Og hvilken dramatikk!

Kursen har falt 10,05% siden årsbeste. Det er nesten ikke til å holde ut. Børskrakket i USA i tredveårene blir småting i forhold til dette.
06.09.2018 kl 17:21 3423

For mye bekymring her ..kjøp på dippene istedet og vent på neste gode nyhet
bmw5
06.09.2018 kl 17:10 3455

Det er lett for en eller to med en litt større aksjepost å sende aksjen ned, helt til noen større aksjonærer setter opp en større sperre. Den ligger nok litt lenger nede, for alle investorer vil ha billige aksjer.
Vi har sett aksjen har falt til en verdi + - som mimsa har proklamert før og 2-3 uker er lang tid i aksjeverdenen.
Det er få eller ingen som er i tvil om at Pen har et stort potensial og at kursen kan passere 25- 30 kr i 2019. Det er for få aksjer i Pen og av den grunn bør det snart komme en splitt. Den er altfor let å manipulere.
mimsa
06.09.2018 kl 16:39 3528

PEN er jo ned 12% på vel en uke. Jeg har ikke tro på noen positiv nyhet før i slutten av September. Om aksjen fortsetter fallet neste uke ser vi fort 17 tallet. Dere snakker om lav omsetning. I dag er den på 5,6 millioner. Dette er vel 10 ganger så høyt som snittet var første halvår. Tror det er flere som har kjøpt fra seg, og vi vil se mindre interesse de neste 2-3 ukene.

God kveld og lykke til!!!

Jeg har lenge lest PEN-tråden med intersse. Synd slike som deg ødelegger seriøsiteten,Mimsa. 7.50 ved årsslutt???? Har du flyttet komma feil?