110,00 N.kr. for 100 svensker kroner !!!!!!!!


Dette går ikke altså.
7218
18.03.2020 kl 17:54 146

163 NOK for 100 danske kroner..